Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Ons 8/7-2009 10.00
8/7-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ferie til 13. juli
Christian Petersen - ferie til 20. juli
John Ibsen - 13.00 møde med Dansk Metal
 
FRA MEDIER
 
Søværnets Konstabelforening flytter ind i Rødovre
I dag onsdag d. 8. august flytter Søværnets Konstabelforening ind på Mose Alle 13 i Rødovre, og den praktiske integration med CO-Søfart påbegyndes i en løbende proces. Foreningen er optaget som passivt medlem fra 1. juni i år, og vil blive optaget som fuldt medlem efter en nærmere aftalt dato. Konstabelforeningens eksisterende telefonnumre omstilles automatisk til Rødovre.
CO-Sea, 8/7 10.00
 
Pirateri
Pirateriet koster rederierne milliarder
Udgifterne stiger løbende til forsikringer, sikkerhed, uddannelse af søfolk, forsinkelser og mistede indtægter, og samlet løber udgifterne op i milliardklassen vurderer Danmarks Rederiforening. Hvert tiende skib som passerer Adenbugten er dansk, og rederiforeningen mener derfor Danmark vedvarende skal stille med et flådefartøj i området. I 2008 blev der til IMO rapporteret 306 piratangreb i bugten mod 282 i 2007. Generelt mener foreningen ikke det internationale samfund gør nok. Piraterne skal opfattes som terrorister og straffes hårdt og der bør kunne sættes bevæbnede soldater ombord i skibe som sejler i konvoj. Torben Janholt, tidligere formand for Danmarks Rederiforening, mener endvidere at det er søfolkene som betaler den højeste pris på grund af risikoen, og påpeger at piraterne er rykket længere ud i havet.
 
Forsikringspræmierne er steget 900% og det øger drastisk prisen for transporter når hertil lægges ventetid på konvojer m.v. I 2008 var præmien for passage af Adenbugten 0,015% af skibets totale værdi men den er siden steget til 0,15%. I Norge er det langt billigere hvor alle skibe er forsikret i Den Norske Krigsforsikring som er vældigt rige med tilhørende lave præmier.
 
En australsk forsker har regnet på priserne for at sejle syd om Afrika som alternativ til Suez-kanalen og fundet, at et meget stort tankskib i gennemsnit har en merudgift på 7,2 millioner dollar ved at vælge omvejen, mens et containerskib typisk vil have en merudgift på 3,8 millioner dollar.
 
Mærsk Line fastholder sin politik om ikke at ønske bevæbnede vagter eller søfolk ombord ved passage af Adenbugten. Kun undtagelsesvis bør bevæbnede soldater accepteres, og ellers bør rederierne ombygge deres skibe så de er vanskeligere at gå ombord i for piraterne. Mærsk mener politikerne har reageret slagkraftigt på truslerne og mener ikke det internationale samfund kan bebrejdes noget. Mærsk ønsker ikke at afsløre hvordan de vil sikre sig mod yderligere piratangreb og heller ikke hvad prisen for bekæmpelsen koster rederiet.
Børsen, 8/7, side 8-9
 
IMB Live Piracy Report - updates
6/7 1804 UTC psn 22:11N 091:46E Chittagong red, Bangladesh
Vagthavende officer observerede en båd ved containerskibet og mønstrede besætningen. Der blev konstateret 15 røvere ombord. En vagtmand blev holdt op og angrebet med jernrør. Røverne stjal stores og forsvandt. Kaptajnen rapporterede til havnemyndighederne.
 
4/7 1800 UTC psn 14:51N 058:29.8E ud for Oman
Kaptajnen på en bulk carrier har rapporteret at en smal båd angreb skibet fra bagbord og affyrede et raketstyr mod skibet. Kaptajnen foretog undvigemanøvrer, øgede hastigheden og lykkedes at undslippe. Vindhastigheden blev rapporteret til at være styrke 7 på beaufort skalaen.
 
Scandlines er ved at klargøre kontorflytning til Rødbyhavn
En bygning der ligger mellem til- og frakørslen til færgerne i Rødbyhavn, og som tidligere har rummet både toldhal og politistation, er nu ved at blive klargjort til at samle de fleste af de danske kontor-medarbejdere. Efter planerne flyttes ca. 50 medarbejdere fra kontoret i København til Rødbyhavn.
 
DFDS - Project Lightship - (et project som involverer rigtig meget slips)
Fredag d. 26. juni har de seks arbejdsgrupper i projektet været samlet og har fremlagt mål for arbejdet. Samlet set er målet at reducere omkostningerne med 100 millioner kroner årligt gennem effektiviseringer af skibsdriften i hele rederiet. Besparelser tænkes indledt i 2009 og slå fuldt igennem i 2010.
Projektgrupperne er:
* Bemanding (kaldes i nysproget for "manning")
* Bunkersoptimering
* Turn-around-time (reducering af laste- og lossetid)
* Vedligehold
* Supply chain management (indkøb og forsyning af varer og tjenesteydelser til skibene)
* Managementsystemer
(at skabe "transparent operationelt ledelsessystem med klare roller og ansvarsfordeling)
CO-Sea/DFDS extra news, 7/7 10.00
 
Måske slut på priskrig på containere
Ifølge Bloomber News er der indgået aftale mellem 14 rederier, herunder Neptune Orient Line og China Shipping Container Lines, om at slutte priskrigen på containerfragtmarkedet. Fra den 10. august vil sammenslutningen Transpacific Stabilization Agreement hæve fragtpriserne mellem Asien og USA med 500 dollar for 40 fods containere, samt indføre andre pristiltag.
 
Mærsk Line reducerer i Taiwan
Rederiet planlægger at reducere antallet af kajpladser i Kaohsiung Harbour. Mærsk lejer tre kajpladser og den ene aftale løber ud til oktober, men rederiet har bedt om at lejemålet ophører før tid.
 
Fem litauere stadig uden løn på "Baltic Breeze"
Siden 27. maj har Vejle Havn huset "Baltic Breeze" med fem litauere som strejker på grund af manglende løn. Det udestående beløb er nu mere end 500.000 kroner. Skibet er svensk ejet men under Bahama-flag. ITF-inspektør Morten Bach har været i kontakt med ejerne og flere gange besøgt søfolkene.
 
Sort hul foran containerrederier
Skal man tro analysehuset Drewry må containerrederierne vinke farvel til 20 milliarder dollar i den kommende tid. Derfor kan der ventes flere omkomne skriver analytiker og redaktør Neil Dekker. Især ruten mellem Europa og Asien vil blive ramt, og Neil Dekker skriver at i realiteten er der kun få tiltag som giver mening. og at "strategien med at beskytte markedsandele og volumen i modsætning til indtjening er selvmord".
 
Betinget fængsel til fuld cafeteriadame
En cafeteriadame på Ærøfærgen har fået 20 dages betinget fængsel, 30 timers samfundstjeneste og en bøde på 9.000 kroner ved byretten i Svendborg. Da hun mødte ind på færgen kl. 3 om eftermiddagen var hun synligt beruset og en efterfølgende blodprøve efter ankomst i Svendborg viste en promille over to. Dommen er givet med baggrund i loven om sikkerhed til søs hvorefter alle ansat ombord på en færge har en sikkerhedsfunktion. Kvinden er tillige frakendt retten til at være skibsfører, styrmand eller maskinmester i et år, men hindrer ikke kvinden i at fortsætte som cafeteriadame.
Maritime Danmark/Jydske Vestkysten, 7/7 12.02, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5166
 
Visse Garmin søkort tilbagekaldt
Garmin har tilbagekaldt BlueChart g2 og BlueChart g2 Vision version 2009. Tidligere versioner er ikke berørt. Søkort af 2009-versionen af ovennævnte typer bør returneres til Garmin for ombytning. De berørte kort er mærket med label Marts 2009 eller mar 2009.
 
Efterdønninger om SAS-besparelser
Forhandlinger om en spareplan som indebar lønreduktioner på 10% er brudt sammen. Nicolas Fischer fra Luftfartsfunktionærerne siger nu at hvis der skal spares 10% på lønningerne, så skal det være i hele selskabet også hos ledelsen. Men lønreduktioner hjælper ikke mener Fischer. Ledelsen må vise en anden vej. Hos pilotforeningen blev man overraskede over at processen er stoppet fordi man havde håbet på en hurtig løsning. Piloterne har svært ved at se nye fyringer som en løsning på problemenerne, efter der er sagt farvel til 160 piloter som er gået på pension, 73 er blevet fyret og andre er gået ned i tid. Fischer mener ledelsen lige nu råber om hjælp, og det vil lufthavnsfunktionærerne imødekomme gennem samarbejde.
 
Nordmændene mener det er danskernes skyld
De norske medarbejdere i SAS mener danskerne har skylden for sammenbrudte forhandlinger og opfordrer til at flytte afgange væk fra København. Norsk Kabinforening er den største fagforening i SAS og de klandrer deres danske kolleger for ikke at ville levere varen. Deres egne medlemmer har været villige til at arbejde gratis i en periode for at hjælpe virksomheden. De sammenbrudte forhandlinger i København kom som lidt af et chock for nordmændene.
 
3F forstår ikke udmeldinger
3F Kastrup har fem underskrevne aftaler som hverken indeholder lønnedgang eller tvungen deltid, men flere konstruktive elementer som gør at fyringer helt kan undgås. Derfor forstår 3F-afdelingen ikke udmeldingerne fra SAS om at forhandlingerne er brudt sammen. I 3F's forhandlingsresultater indgår at der opnås besparelser ved naturlig afgang og frivillig fratræden svarende til 100 fuldtidsstillinger blandt bagageportører.
 
Fald i antallet af arbejdsulykker
DA's statistik over arbejdsulykker viser at ulykkesfrekvensen er faldet markant i forhold til sidste år. Frekvensen som måler antal arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer er faldet fra 31,8 i 2007 til 25,1 i 2008. Frekvensen steg lidt inden for hovedbranchen handel, transport og servicevirksomhed, men faldt inden for de to andre hovedområder.
Dansk Arbejdsgiverforening, 7/7, http://www.da.dk/default.asp
 
Frisinds-debat i Information
"... ske din vilje som i himlen således også på jorden;..."
Efter Humanistisk Samfund har protesteret mod morgensamling med fadervor på Nørre Nissum Skole, udtaler skoleleder Jens Jørn Porup: "Ifølge loven har vi som skole frihed til at beslutte, om der skal bedes fadervor eller ej. Den frihed har vi valgt at benytte os af, og så skal en eller anden humanistisk forening ikke komme og forsøge at tage den frihed fra os."
Information, 7/7, side 10-11
 
Baltic Dry Index
3216 (-159) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 7/7, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 544,45 DKK
100 Euro = 757,69 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 49,40 (-0,60)
APM A-aktie: 28.700 (-100)
APM B-aktie: 29.400 (+200)
D/S Norden: 169,50 (-1,25)
DFDS: 273.50 (-5)
Mols-Linien: 60 (0)
Børsen,8/7
 
THORA LUND
042(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1