Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tor 2/7-2009 10.00
2/7-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ferie til 13. juli
John Ibsen - hjemmearbejdsdag
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
Retssag om "Danica White"-kapringen
Sagen mod rederiet som er rejst af 3F på vegne af besætningsmedlemmer, fortsatte onsdag i Københavns Byret hvor vidneførsel og procedure-afgivelser blev afsluttet ved frokosttid. Ved onsdagens retsmøde blev meddirektør til Jørgen Folmer, Uffe Jensen, og en ansat fra forsikringsselskabet Skuld afhørt, begge vidner indkaldt af 3F. Afslutningsvis afgav advokat Knud Foldschack for 3F, og advokat Henrik Thal Jantzen for H. Folmer & Co. deres sammenfatninger af sagen. I replik og duplik mellem de to advokater kom følelserne lidt i kog. Der bliver afsagt dom i sagen 26. august kl. 13.00 (CO-Søfart vil på et senere tidspunkt, formentlig i næste fagblad, omtale sagen mere detaljeret, og dommen på hjemmesiden d. 27/8).
CO-Sea, 2/7 10.00
 
IMB Live Piracy Report - update
30/6 0500 UTC psn 11:20N 017:15W udfor Guinea Bissau
12 bevæbnede pirater forsøgte at borde et fragtskib i fart. På grund af hurtig reaktion fra kaptajnen og skibets besætning med anti-pirat aktioner, var piraterne ikke i stand til at borde skibet og afbrød forsøget.
 
Scandlines flytter fra kontorer
Lejemålet på Dampfærgevej i Københavns Havn, hvor Scandlines centrale adminstration er samlet, er opsagt til fraflytning 1. juli 2010. Også lejemål i Tyskland er opsagt til fraflytning, her ultimo 2009.
CO-Sea, 2/7 10.00
 
Skibsejerne mangler finansieringspenge
Verden over mangler skibsejerne finansiering på godt 420 milliarder kroner, fordi de store shippingbanker skærer i deres udlånsportefølge. Shippingindustrien mangler 65 milliarder dollar om året til at finansiere nybygninger og 15 milliarder til at købe og sælge skibe for, og de 80 milliarder bliver ikke finansieret i øjeblikket. Selskaberne må derfor ty til egenkapitalen.
 
1100 råvareskibe er ledige
I alt har skibsejerne over hele verden 1100 råvareskibe ledige på markedet vurderer Det Norske Veritas ifølge Bloomberg News. Det svarer til en sjettedel af den samlede flåde.
 
Mærsk Tankers tror på lys fremtid
Tankskibsrederiet fastholder omfattende investeringer i nye skibe og mener olieprodukter fremover skal transporteres over længere afstande fordi nye raffinaderier opføres i Mellemøsten og Asien. Det er især positivt for produkttankmarkedet, men mindre positivt for råolietankmarkedet. Den nuværende høje oliepris er et plus mens den lavere efterspørgsel er et minus.  Samlet vurderet har rederiet ingen planer om at lægge skibe op. Mærsk har 48 skibe i ordre som ejede og chartrede, og det er en vækst på 20% de kommende par år. Adm. direktør Søren Skou mener ikke nogen af rederiets nybygninger vil blive afbestilt, og det kan heller ikke kontraktligt ske medmindre skibet bliver mere end seks måneder forsinket.
Borsen.dk/Reuters, 1/7 21.30, http://borsen.dk/transport/nyhed/160940/
 
I 2008 omsatte rederiet for godt 1 milliard dollar med et resultat på 328 millioner dollar, til sammenligning med 2007 hvor omsætningen var 712 millioner dollar med et resultat på 406 millioner. Målet er nu at vokse dobbelt så hurtigt som markedet og det ser realistisk ud mener Brian Børsting, analysechef i LD Invest Marked. Problemet bliver at gøre det lønsomt, og her er olieprisen helt afgørende.
Børsen, 2/7, side 4-5
 
Mærsk Line venter bølge af fusioner
Siger skibsreder Eivind Kolding til Financial Times Deutschland. Presset på alle er enormt og krisen vil ikke blive løst det kommende års tid. Rederiet vil forsøge at beholde sin nuværende markedsandel på 15%, men vil ikke forsøge at vinde nye markedsandele. Fragtraterne er fra at have været over 2000 dollar pr. TEU styrtdykket til mellem 200 og 300 dollar pr TEU, og nogle rater er endda på nul dollar.
 
Skæbnetime for Norfolkline
Mærsk har nu haft rederiet til salg i snart to år, og den ansvarlige for salget, Søren Schou, siger nu at der skal findes en løsning inden for de næste måneder, ellers opgives salgsprocessen. DFDS har været langt inde i en mulig købsproces, men rederiets interesse er mindsket efter EU sagde nej til at DSV købte sig ind i DFDS's ejerkreds. Også Clipper er blevet nævnt i forbindelse med muligheden for at skabe et stort nordeuropæisk rederi. Clipper ejer i forvejen 15% af DFDS.
Børsen, 2/7, side 5
 
Clipper åbner kontor i Singapore
Efter opløsningen af partnerskabet mellem Clipper Project og BBC Chartering og Logistics, har Clipper Project nu åbnet sit eget kontor i Singapore til support for kunder i Fjernøsten.
Maritime Danmark/Clipper, 1/7 12.01, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=5148
 
Overdødelighed hos søens folk
Når det gælder ulykker og lungecancer er det farligt at arbejde på søen eller som havnearbejder, afslører en stor undersøgelse. Blandt fiskere ligger dødeligheden på 262% over landsgennemsnittet når det gælder ulykker og for sømænd ligger den på 166%. Havnearbejdere ligger på 125% over landsgennemsnittet når det gælder lungecancer, og fiskerne indtager andenpladsen med 107%.
 
10 millioner med "Villum Clausen"
Onsdag fejrede BHT at "Villum Clausen" har sejlet 10 millioner passagerer over Østersøen siden indsættelsen i 2000. Det runde tal blev nået kl. 10.15 i Rønne og 3 familier fik overrakt blomster og gavekort samt givet bespisning på overfarten.
 
Mastersejlplan for Royal Arctic Line
Mastersejlplanen er blevet opdateret med ændringer og tilføjelser.
 
Flere og større skibe anløb danske havne i 2008
I 2008 var der 7.000 flere skibsanløb til danske havne end i 2007. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Stigningen skyldes især flere færgeanløb.
 
800 år siden der har været så lidt havis mellem Svalbard og Grønland
Det fremgår af en netop offentliggjort analyse i tidsdskriftet Climate Dynamics. Siden begyndelsen af 1900-tallet er der sket et skarpt skift hvor isen er reduceret med 300.000 kvadratkilometer, formentlig som følge af afslutningen af den Lille Istid i slutningen af 1800-tallet. Der har tidligere været perioder med lidt havis, men ikke så langvarige som i de seneste 100 år. Forskerne vil ikke afvise havisen kan vokse igen, selvom den globale temperatur stiger.
 
SAS-ansatte ned i løn?
For øjeblikket er der forhandlinger med de forskellige fagforeninger med udgangspunkt i at de ansatte skal gå 6% ned i løn. Flere faggrupper er villige til en form for aftale, mens de ca. 1900 3F'ere som arbejder for SAS tilsyneladende ikke mener det er en farbar vej. Det vil være unfair konkurrence over for kolleger i andre firmaer, hvis SAS-ansatte går ned i løn, siger den lokale 3F-formand, som heller ikke mener det er lønnen som er problemet i SAS. Pressechefen for SAS, Elisabeth Manzi, udtaler dog at forhandlingerne med en række fagforeninger nu går ind i den afgørende fase, og at de foregår i en meget positiv ånd.
Børsen, 2/7, side6
 
Genvurdering af sager fra Grindstedværket hos Arbejdsskadestyrelsen
Dansk Metal har anmeldt 22 sager om arbejdsskader efter udsættelse for kviksølv på Grindstedværket fra 1962 og 18 år fremover. Styrelsen har indtil videre afslået anerkendelse af 6 sager, hvor Dansk Metal har anket de fem af sagerne med appel om at undersøge sagerne nøjere. Styrelsen har nu besluttet at genvurdere de fem sager. I fredags fik Dansk Metal den første anerkendelse af en af de 22 anmeldelser.
 
Færre beskæftigede - flere arbejdstimer
Mens antallet af beskæftigede i første kvartal af 2009 var 46.000 færre end samme kvartal i 2008, er antallet af præsterede arbejdstimer steget med 0,3% til 1.115 millioner timer i kvartalet. Arbejdstimerne er erlagt af i alt 2,8 millioner personer (=30,8 timer om ugen i gennemsnit pr. person). I den offentlige sektor var der flere beskæftigede og antallet af præsterede arbejdstimer steg med 2,6%.
Danmarks Statistik, 1/7, http://www.dst.dk/nytudg/11651
 
Sygefravær - hvad må arbejdsgiveren spørge om?
Beskæftigelesministeriet har udarbejdet en juridisk vejledning og en brugervenlig pjece om, hvilke muligheder loven om helbredsmuligheder giver for arbejdsgiveren til at tale med den sygemeldte om sygdommen og tilbagevenden til arbejdet. Vejledningen udspringer af aftalen om sygefravær mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter fra efteråret 2008.
Beskæftigelsesministeriet - med link til vejledning og pjece, 1/6, http://www.bm.dk/sw35455.asp
 
Indvandrere og arbejdsskader
Ifølge en analyse er der stort set ikke forskel på hvor alvorligt danskere og indvandrere kommer til skade, men når en invandrer har været udsat for en arbejdsulykke, har vedkommende væsentligt vanskeligere ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet.
 
Amerikanerne fortsætter med at brede sig
Antal fede og overvægtige amerikanere vokser fortsat og den økonomiske krise øger problemet fordi færre har råd til at spise sund mad. Næsten 2 ud af 3 amerikanere er fede eller overvægtige og antallet vokser. Særlig i de sydlige stater i USA er problemet stort.
Jydske Vestkysten, 1/7 19.45, http://www.jv.dk/artikel/692994
 
Sexarbejdernes Interesseorganisation (SiO) stopper jydsk politi
Politiet i Midt- og Vestjylland bebudede for nogle dage siden, at de nu ville indlede en storstilet jagt på prostitutionskunder som opsøgte udenlandske prostituerede, og stille dem for en domstol såfremt de pågældende prostituerede ikke havde arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Men det går ikke meddelte sexarbejdernes organisation i Danmark. Politiet henviste til udlændingelovens § 59 stk. 4, hvoraf fremgår at "med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som beskæftiger en udlænding uden fornøden arbejdstilladelse ....". SiO påpegede at en sexkøber ikke kan sammelignes med en arbejdsgiver, mens politiet mente det var nok at kunden "beskæftigede" den pågældende. Hos Østjyllands politi var man skeptiske over initiativet fra nabokredsene. (Efter indsigelsen fra SiO har politiet nu trukket udtalelserne tilbage og erklæret at det vist nok var sommervarmen som havde spillet initiativtagerne et puds, hvorefter erklæringerne er trukket tilbage. Initiativet kommer i øvrigt kort efter der tilsyneladende er ved at danne sig en enig front i Folketingets "røde blok" om at kriminalisere sexkunder generelt set som i Sverige og Norge. Både hos Enhedslisten og SF er der enig opbakning om et forbud, medens et mindretal imod hos de radikale og i Socialdemokratiet skrumper).
 
I Norge har man nu konstateret at forbuddet mod købesex er uden virkning. Da loven for et halvt år siden blev vedtaget, faldt antallet af prostituerede i Oslo's gader, men nu er antallet oppe på det samme som før lovens ikrafttræden. Politiets indsats er slækket, og akkurat det samme sker i Sverige. I Norge er 45 mænd blevet anholdt for at købe sex siden loven blev indført.
 
Baltic Dry Index
3742 (-15) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 1/7, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 541,41 DKK
100 Euro = 757,58 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 53,50 (-0,50)
APM A-aktie: 31.600 (+500)
APM B-aktie: 32.100 (+300)
D/S Norden: 184,75 (+3,25)
DFDS: 280 (-3)
Mols-Linien: 64,50 (0)
Børsen,2/7
 
THORA LUND
040(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1