Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Ons 1/7-2009 10.00
1/7-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ferie til 13. juli
Christian Petersen - 10.00 møde med PFA
Ole Strandberg - Københavns Byret hele dagen ("Danica White"-sag)
Henrik Mikkelsen - møde med DFDS
 
FRA MEDIER
 
Nordic Ferry Services A/S (NFS) overtager M/F "Kyholm"
Samsø Linien A/S har gennem længere tid forhandlet om salg af "Kyholm" og overdragelse af Sjællandsruten til NFS. Forhandlingerne er nu lykkedes og NFS overtager "Kyholm" og kontrakten med Trafikstyrelsen om besejling af ruten Kolby Kås - Kalundborg pr. 1. juli. Begge rederier er tilfredse med aftalen. For så vidt angår de søfarende medarbejdere i Samsø Linien, er der enighed om at lade virksomhedsoverdragelsesloven gælde for ejerskiftet. Det betyder at de søfarende overgår til NFS pr. 1. juli 2009 på uændrede løn- og ansættelsesvilkår. Rederierne udtrykker stor anerkendelse af medarbejdernes indsats i erkendelse af, at der er trukket store veksler på medarbejdernes villighed til fleksibilitet.
SamsøTrafikken, pressemeddelelse 30/6, http://www.samsoetrafikken.dk/nyheder/76we.aspx?newsId=1651
 
J. Lauritzen - 125 års jubilæum
Rederiet fejrer i år sit 125 års jubilæum, og i den anledning har redaktør Bent Mikkelsen skrevet bogen "J. Lauritzen 1884-2009", som på et møde i Ribe under overskriften "Vadehavet - dansk skibsfarts vugge", blev overrakt til oldebarnet af rederiets stifter, Jens Ditlev Lauritzen, som i dag er formand for JL Fondet.
 
Pressechef hos Mærsk stopper
Efter at have været i APM Gruppen i fem år har Peter Beck-Bang besluttet sig til at søge nye udfordringer. Han erklærer at det har været et privilegium at have arbejdet i Mærsk-Gruppen.
 
Korvetternes sidste sejlads
Torsdag den 25. juni ankom søsterskibene "Peter Tordenskjold" og "Olfert Fischer" til Korsør, og det ligger nu helt fast at det var efter deres sidste ture som korvetter for Søværnet. Tre nye fregatter, "Iver Huitfeldt", "Peter Willemoes" og "Niels Juel" vil tage over i henholdsvis 2012, 2013 og 2014. Mellemtiden skal bruges på omskoling og uddannelse af besætningerne. Stemningen blandt de søfarende har været meget op og ned, men besøget på Lindøværftet med besigtigelse af den første af de nye fregatter, har betydet rigtig meget for humøret.
 
Nødhjælpsskib med prominente medsejlende beslaglagt af israelsk flådefartøj
"Spirit of Humanity" som sejler med medicin, legetøj og byggematerialer til Gazastriben, blev tirsdag borded og taget under kontrol af det israelske militær. Ombord på nødhjælpsskibet er bl.a. Nobel-fredsprisvinder Mairead Maquire, et tidligere amerikansk kongresmedlem og 21 menneskerettighedsforkæmpere fra organisationen "Free Gaza Movement", heriblandt danskeren Adam Qvist. Det israelske fartøj overtog styringen 37 kilometer fra land, skibet er bugseret i havn og besætningen er øjensynligt arresteret fordi ingen har hørt fra dem siden. Ifølge Israel kan nødhjælp til Gazastriben let ydes, så længe det foregår lovligt og via etablerede grænseovergange mellem Israel og Gazastriben. Myndighederne erklærer at de ombordværende vil blive løsladt efter afhøringer.
 
Ingen olie til Mærsk i Iraq
De iraqiske myndigheder åbnede tirsdag bud på seks oliefelter og to gasfelter. Blandt fem konsortier blev to udpeget til at afgive yderligere bud, og her var konsortiet Mærsk, Statoil og Repsol ikke imellem. Selskaberne skulle byde både på minimumproduktion og et maksimalt beløb Iraq skulle betale selskaberne. Iraq havde sat en grænse på 1,90 dollar pr. tønde men Mærsk ønskede en betaling på 19,30 dollar.
 
Prisvindende opgave om søsikkerhed for krydstogtsturister ved Grønland
To nyuddannede journalister er hædret med Dagbladenes Bureaus pris på journalisthøjskolen i Århus, som netop har holdt dimission for 96 nyuddannede journalister. Prisvinderne satte fokus på sikkerheden for de 35.000 mennesker som årligt er på krydstogtssejlads ved Grønland, "og de er i mere en én forstand på dybt vand, viser de to i opgaven".
 
Rapport fra Opklaringsenheden
Arbejdsulykke "Sovereign Mærsk" 25/2-2009.
Skibets overstyrmand fik læderet venstre øje i forbindelse med test af luftkvaliteten på skibets røgdykkerkompressor, fordi en flowmåler sprang. Efter kontakt til Radio Medical sejlede skibet til Hong Kong hvor overstyrmanden blev overført til hospital og behandlet.
 
Rapport fra Opklaringsenheden
Grundstødning "Karin Schepers" 22/3-2009
Containerskib registreret i Antigua & Barbados med besætning på 12. Afgik Helsinki 20/3 1730 med destination Tessport i England. Grundstødt 22/3 0935 0,9 nm nord for Drogden. Fart 12 knob ved grundstødningen. Overstyrmanden fundet sovende på broen efter grundstødningen af dansk lods, som havde fået myndighedstaillaldese til at gå ombord. Både kaptajn og overstyrmand fundet spirituspåvirkede.
 
100 mand på arbejdsdeling
Elektrostålværket Vorskla i Frederiksværk sender stort set alle 119 ansatte 3F'ere på arbejdsdeling. Værket har store problemer fordi det i et år har manglet energi til produktionen. De ansatte har ikke fået løn til tiden en eneste gang og det undrer 3F lokalafdelingen at der nu tilbydes arbejdsdeling. Det ukrainsk ejede stålværk har tidligere i år fået en bod på 200.000 kroner for manglende løn- og pensionsindbetaling. Virksomheden skylder de ansatte 1,3 millioner kroner og siden juli 2008 har produktionen ligget stille. Med Vorsklas beslutning om arbejdsdeling har alle 3 stålværker i Frederikshavn indført ordningen.
 
Flere uden ordinær beskæftigelse
I første kvartal af 2009 var der 806.900 personer uden ordinær beskæftigelse blandt de 16-64-årige. Det er 20.900 personer eller 2,7% flere end i samme kvartal 2008. Der er store regionale forskelle i udviklingen.
Danmarks Statistik, 30/6, http://www.dst.dk/nytudg/13072
 
Efterløn
Jo lavere uddannelse jo mere på efterløn. Særlig kvinder med en lav uddannelse vælger oftest efterløn. Ud af 10 arbejdsløse kvinder på 60 år eller derover, var 7 på efterløn i første kvartal af 2009, medens kun hver anden mand med lav uddannelse var på efterløn. Samlet set er knap 60% af kvinderne og lidt over 40% af mændene på efterløn.
Danmarks Statistik, 30/6, http://www.dst.dk/nytudg/12242
 
Arbejdsretsdom
A2008.571 - 3F mod Dansk Avis Omdeling A/S
Sagen drejede sig om hvorvidt Dansk Avis Omdeling A/S har udstedt mangelfuldt ansættelsesbevis samt om hvorvidt budoverenskomstens bestemmelser om arbejdstider og udbetaling af mindsteløn er overholdt.
Arbejdsretten tilkender godtgørelse på 5.000 for mangelfuldt ansættelsesbevis, hvor manglerne ikke ses at have haft større betydning. I øvrigt frifindes indklagede for de af 3F nedlagte påstande.
 
Sagen handler om 100 rumænske avisbude
Sagen handler om avisfirmaets behandling af mere end 100 rumænske avisbude og har kørt i mere end et år. Retten har i praksis set på en enkelt type-sag hvor 3F har krævet efternetaling og erstatning på 15.000 kroner for mangelfuldt ansættelsesbevis. Firmaet henholder sig til at de danske overenskomster er overholdt og at budene har fået forkerte oplysninger og falske kontrakter hos et rekrutteringsfirma i Rumænien.
 
EU-kommissionen kræver skrappere rygeregler
EU-kommissionen og sundhedskommissær Androulla Vassiliou presser på for at Danmark og andre EU-lande senest i 2012 har skærpet rygeforbud og indført strammere beskyttelse mod uønsket tobaksrøg. Ifølge kommissæren bør Danmark lade sig inspirere af Storbritannien og Irland som har EU's skrappeste rygelove.
 
Baltic Dry Index
3757 (+23) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 30/6, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 540,07 DKK
100 Euro = 757,74 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 54 (-0,50)
APM A-aktie: 31.100 (+400)
APM B-aktie: 31.800 (+600)
D/S Norden: 181,50 (-3,50)
DFDS: 283 (-2,50)
Mols-Linien: 64,50 (-0,50)
Børsen,1/7
 
THORA LUND
039(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1