Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tir 26/5-2009 10.00
26/5-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen – ITF-møder i Asien
Jannik N. Madsen – skibsbesøg
Christian Petersen – 11.00 møde m. medlem
 
FRA MEDIER
 
Rederier får 94 pct i skatterabat
Ifølge Skatteministeriet har staten fra 2001 til 2007 haft indtægter på i alt 740 mio. kr. fra den særlige tonnageskat, som de danske rederier er omfattet af. Tallet skal ses i forhold til rederiernes samlede overskud for samme periode, som er på godt 56 mia. kr. Det vil sige, at rederierne har betalt 1,3 pct. i skat af deres samlede overskud. Til sammeligning viser en opgørelse fra Børsen Research, at Danmarks 1000 største virksomheder – fraregnet rederierne – i 2007 betalte 44 mia. kr. i skat ud af et samlet overskud på 193 mia. kr. Det giver en skatteprocent på 23. Det socialdemokratiske medlem af Folketingets skatteudvalg og finansudvalg Klaus Hækkerup er chokeret over det lave beløb for rederierne. Han finder det urimeligt, at rederierne ikke bidrager mere til samfundets husholdning, når andre virksomheder gør det. Skatteminister Kristian Jensen forsvarer den lempelige rederiskat med at ordningen sikrer en betydelig rederiaktivitet i Danmark, hvilket giver sig udslag i den enorme valutaindsejling, som rederierne skaffer hjem til landet. Valutaindsejlingen rundede sidste år de 190 mia. kr.
Dagbladet Børsen, 26/5
 
Udrensningen i Mærsk Line fortsætter
Maersk Line skifter igen ud blandt topdirektørerne. Denne gang er det rederiets viceadm. direktør Michel Deleuran, der må forlade sin stilling. Han bliver afløst af Lars Reno Jakobsen, som har været chef for Maersk Lines aktiviteter i Afrika. Ifølge ubekræftede kilder har Michel Deleuran fået et mindre ansvarsområde. Samtidig spekuleres der i medierne på hvem der skal afløse den ligeledes afgåede finansdirektør Søren Thorup Sørensen, der selv valgte at forlade sin post pga. stress. Blandt de mest oplagte interne bud er ifølge kilder koncernens nuværende kommercielle direktør Hanne Sørensen samt den nuværende vicefinanschef Mads Peter Zacho. Herudover nævnes en række finansdirektører fra andre større danske virksomheder som mulige kandidater til posten.
Dagbladet Børsen, 26/5
 
Norden fastholder forventninger
Oven på nedjusteringen for nogle uger siden forventer Rederiet Norden fortsat et driftsresultat for hele året på 110-160 mio. dollar. Det er ifølge Børsen noget mere beskedent end de 100-325 mio. dollar, som ledelsen regnede med ved årets begyndelse. Tallene fremgår af Nordens regnskab for årets første kvartal.
Børsen Online, 26/5, http://borsen.dk/investor/nyhed/158077/
 
Ingen hurtigfærger til Spodsbjerg - Tårs
Der er planer om nye færger på Spodsbjerg - Tårs overfarten, hvis Niordic ferry Services som ventet får forlænget sin aftale på ruten med yderligere fem år. Men der bliver ikke tale om hurtigfærger, slår rederiet fast. "Vi vil meget gerne købe nye færger, og vi er i øjeblikket inde i forhandlinger med Sund & Bælt om en ny fem-års kontrakt, men vi har ikke tænkt os at tilbyde hurtigfærger. Det er ikke mit indtryk, at det er det, Sund & Bælt vil have, og vi gør, hvad vi bliver bedt om", siger rederidirektør Mads Kofod, Nordic Ferry Service.
Maritime Danmark, 25/5, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4826
 
Unifeeder i markant fremgang
Det århusianske rederi Unifeeder kom trods en svær afslutning på 2008 igennem året med fremgang i både omsætning og optjening. Overskuddet efter skat lyder på 540 millioner kroner - mere end en fordobling i forhold til overskuddet på 250 millioner kroner i 2007. "Vi havde tre vældigt gode kvartaler i 2008. Men da verden gik af lave i fjerde kvartal, gik det brutalt den anden vej. Vi blev ramt, fordi mængderne faldt og priserne mindst lige så hurtigt. Derfor blev vores fjerde kvartal helt anderledes", siger adm. direktør Jesper Kristensen til dagbladet Børsen
Dagbladet Børsen, 26/5
 
HK: Lavere skat giver ikke mere arbejde
Regeringen tager fejl, hvis den tror, at danskerne vil arbejde mere, fordi skatten bliver sat ned. Det viser en undersøgelse, HK/Privat har fået lavet. 81 procent af de spurgte siger, at de vil arbejde det samme som nu, selvom skatten bliver sat ned. Ni procent vil arbejde mindre og kun syv procent mere. ”Skattelettelse er ellers et argument for at få danskerne til at lægge flere timer på jobbet,” siger økonomisk konsulent i HK/Privat, Morten Skov til Urban. Skatteminister Kristian Jensen er ikke overrasket over undersøgelsen, men tror ikke på, at den holder.
 
Fra Folketingets dagsorden 26. maj
9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 139:
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre virksomheder og arbejdere mod uretfærdig konkurrence.
Af Frank Aaen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 18.03.2009. 1. behandling 24.04.2009. Betænkning 20.05.2009).
17) 2. behandling af lovforslag nr. L 194:
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af pensionstillæg m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 22.04.2009. 1. behandling 28.04.2009. Betænkning 14.05.2009).
18) 2. behandling af lovforslag nr. L 165:
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 12.03.2009. 1. behandling 03.04.2009. Betænkning 20.05.2009).
19) 2. behandling af lovforslag nr. L 182:
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under Beskæftigelsesministeriet).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 31.03.2009. 1. behandling 22.04.2009. Betænkning 20.05.2009).
20) 2. behandling af lovforslag nr. L 183:
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 31.03.2009. 1. behandling 22.04.2009. Betænkning 20.05.2009).
21) 2. behandling af lovforslag nr. L 184:
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 31.03.2009. 1. behandling 22.04.2009. Betænkning 20.05.2009).
22) 2. behandling af lovforslag nr. L 185:
Forslag til lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 31.03.2009. 1. behandling 22.04.2009. Betænkning 20.05.2009).
23) 2. behandling af lovforslag nr. L 93:
Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Kønssammensætning i offentlige udvalg m.v.).
Af ministeren for ligestilling (Karen Jespersen).
(Fremsættelse 11.12.2008. 1. behandling 15.01.2009. Betænkning 20.05.2009).
Folketinget, 26/5, http://www.folketinget.dk/default.asp?ptag=pdoc&pdoc=/20081/ftda/20090526_98.htm
 
Bankens salgskurser
100 USD = 544,79 DKK
100 Euro = 757,67 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 54,50 (-1)
APM A-aktie: 33.500 (-1700)
APM B-aktie: 34.000 (-1600)
D/S Norden: 204,75 (-1)
DFDS: 325 (+5)
Mols-Linien: 70,50 (-0,50)
Børsen, 26/5
 
THORA LUND
015(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1