Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 22/5-2009 10.00
22/5-2009
CO-SØFART KALENDER

Kontoret lukket
    
FRA MEDIER
(opdateret fra onsdag morgen)

Pirateri
Pirater vil ikke hjem fra Holland
Fem somaliske pirater som blev taget til fange på "Absalon" i januar, og nu retsforfølges i Holland, appellerer til den hollandske regering om ikke at blive sendt hjem igen. Det er opholdet i fængslet med god mad, fjernsyn og sportsaktiviteter der opleves som luksus. En af piraterne vil tage et computerkursus i fængslet og ønsker sin familie til Holland. Søren Gade konstaterer at en fængselsdom i vores del af verden, ikke virker afskrækkende på piraterne, hvorfor domstol og rettergang f.eks. bør ske i et land som Kenya.
Jyllandsposten, 21/5 22.16, http://jp.dk/udland/article1700769.ece

Somalia
Både de radikale islamister og regeringshæren i Somalia hverver desperate unge som børne-soldater. Teenagere rekrutteres til selvmordsmissioner, og prisen for at smide en håndgranat er 25 dollar. En 14-årig dreng fortæller til UNICEF hvordan etiopiske styrker, der sidste år støttede overgangsregeringen, voldtog hans 16-årige kusine og skar hendes bryster af. Kort efter ramte en granat deres hus og hans mor, far og yngre broder blev dræbt. Bagefter lod den 14-årige sig hverve af al-Shabaab og med en pistol likviderede han en etiopisk soldat på en café, og det fik han 25 dollar for.
Politiken, 21/5 20.02, http://politiken.dk/udland/article716088.ece

Mærsk-pirat stilles for retten torsdag
Blandt de 10 anklager er væbnet kapring og gidseltagning og straframmen er fængsel på livstid. Den anklagedes far påstår drengen kun er 15 år, men det er afvist af dommeren og anklagemyndigheden har sat hans alder til 18 år.
Maritime Danmark/fyens.dk, 20/5 07.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4790

Kaptajnen fra "Mærsk Alabama" har fået nye problemer
Nu er det hollywood-selskaber som kæmper om rettighederne til at filmatisere pirat-historien, og kaptajnen, Richard Phillips, har måtte hyre et PR-bureau til at tage sig af tilbud og henvendelser. Phillips har i øjeblikket orlov i tre måneder.
Maritime Danmark/Business.dk, 21/5 10.11, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4802

Tankskib i brand ud for Singapore
Mandag aften udbrød der brand i det Honduras-indregistrerede tankskib "Vertex", ni kilometer sydøst for Changi ved Singapore. Besætningen på 17 mand sprang i vandet, men to besætningsmedlemmer savnes. Slukningsfartøjer fik hurtigt ilden under kontrol og skibet er ikke i fare for at synke, ligesom der ikke er konstateret olieudslip. Besætningen var 14 indonesere, to kinesere og en enkelt filippiner. Fem besætningsmedlemmer blev kvæstet.
Maritime Danmark/CNA, 20/5 13.02, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4794

Kutter sunket i Nordsøen
I går eftermiddags sank kutteren "Blue Lady" 70 sømil vest for Thorsminde. Kutteren som var fra Hanstholm sank i stille og roligt vejr, og besætningen blev reddet ombord på en anden kutter "Emilie" som var i området. Forinden havde skipperen udsendt nødmelding og SOK havde sendt redningsbåde og en helikopter mod positionen.
Politiken/ritzau, 22/5 09.01, http://politiken.dk/indland/article716370.ece    

Mærsk Line klarer sig bedst
På trods af et tab på 3 milliarder kroner i første kvartal af 2009, viser det sig at Mærsk Line klarer sig langt bedre end konkurrenterne og analysechef Henrik Lunde fra Carnegie mener, at "tallene tyder på at Maersk Line gennemfører en markant turn around, der dog profitmæssigt drukner i de meget svære markedsbetingelser". Nils Smedegaard Andersen maner til besindelse, men bekræfter at rederiets egne analyser også viser at Mærsk Line klarer sig bedre end konkurrenterne.
Business.dk, 22/5 06.50, http://www.business.dk/article/20090522/transport/90522003/

Fjord Line har opgivet sommersejlads på Kristianssand
Selv om rederiet for nylig har fået dom for at havnen i Kristiansand ikke kan afvise rederiet fra besejling, med den begrundelse at der ikke er tale om helårssejlads, har rederiet nu besluttet at opgive planerne om ruten mellem Hirtshals og Kristiansand for i år. Beslutningen sker med henvisning til at havnen har erklæret, at den vil gøre hvad den kan for at forhindre sommersejladsen, og sålededs har indanket dommen for Fiskeri- og Kystdepartementet.
Maritime Danmark/Fjord Line, 20/5 09.13, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4794

"Queen of Scandinavia" ikke solgt alligevel
12. maj blev det annonceret at "Queen of Scandinavia" var solgt til udenlandske interesser. Køberne har imidlertid ikke indbetalt det aftalte depositum til aftalte tid, på trods af at der blev givet en ekstra tidsfrist. "Queen of Scandinavia" har været hotelskib i Sverige efter lukning af Bergen-ruten i september 2008. Andre muligheder for skibets anvendelse i den resterende del af 2009 vil nu blive undersøgt.
DFDS, 20/5, http://www.dfds.com/DFDSGROUP/EN/Press/Agreement+on+sale+of+passenger+ship+cancelled.htm

Norsk færge skal kortlægge Femerns dyrebestand
En lille norsk færge som har fået navnet "JHC Miljø", skal nu undersøge havmiljøet i Femern Bælt før bro- eller tunnelbyggeriet indledes. Skibet ejes af Femern Bælt A/S. Hver måned sejler skibet på togt og indsamler vandprøver og tjekker tre målestationer i bæltet. Der undersøges for fugle, fisk, planter, bunddyr, marsvin og sæler, som eventuelt kan generes af byggeriet. I toppen af skibet er monteret fuglekasser hvor biologer kan sidde døgnet rundt og tælle fugle. Saltbalancen i vandet er af stor betydning for fiskebestanden. Såkaldte hydrofoner lægges ud i bæltet til måling af marsvinenes kliklyde for at få en fornemmelse af bestanden.
Ingeniøren, 21/5 09.00, http://ing.dk/artikel/98808-norsk-faerge-paa-mission-kortlaegger-femerns-dyrebestand

Unødvendig risiko for grundstødning ved København
Efter to grundstødninger i Københavns Havn inden for ganske kort tid (krydstogtsskibet "Zenith" d. 10/5 og  krydstogtsskibet "Astor" i samme uge), påpeger Danske Lodser nu det uhensigtsmæssige i at Københavns Havn markedsfører sig med at der ikke er lodspligt for krydstogtsskibe i København. Danske Lodser mener havnen i sit markedsføringsmateriale bør anbefale at der bruges lods.
Søfartens Ledere, 20/5,

Lyngby Radio lukker kortbølgen
Alle langdistancetjenester lukkes fra 1. oktober 2009. Gennem en årrække har trafikken på kortbølgetelefoni været kraftigt faldende, fordi satellit-kommunikation har uddistanceret kortbølgen til langdistancekommunikation. Mellembølge og VHF kommunikation fortsætter uændret til maritim nød- og sikkerhedskommunikation.
Søfartsstyrelsen, 20/5, http://www.soefartsstyrelsen.dk/Nyheder/Sider/LyngbyRadiolukkerkortbølgen.aspx

Ny stabschef i SOK
Onsdag overdrog flotilleadmiral Henrik Andersen funktionen som stabschef til kommandør Jan Leisborch. Den nye stabschef er 54 år og har siden 2006 været chef for Operations- og Logistikdivisionen i Søværnets Operative Kommando. Leisborch har haft en række chefposter, og i sejlende tjeneste bl.a. været chef for "Vædderen" i 2002 og næstkommanderende på "Olfert Fischer" 1994-1996. Den afgående stabschef, Henrik Andersen, skal fra 1. juli være national militær repræsentant for Danmark ved SHAPE i Belgien.
SOK, 20/5 14.15,

Søfartens Arbejdsmiljøråd - nyhedsbrev 20. maj
Indhold:
* IRIS - et system for indberetning
* MSSM- konference - reduceret pris ved tilmelding inden 1. juni
Søfartens Arbejdsmiljøråd, 20/5, http://www.seahealth.dk/nyheder/nyhedsbrev20.maj2009.html

Havne har vundet sag mod skatteministeriet
Fredericia Havn og Danske Havne har vundet en sag mod skatteministeriet ved Vestre Landsret. Med dommen anerkendes at havne er forretninger i udvikling der kan organisere sig som det findes mest hensigtsmæssigt, også som aktieselskaber.
Danske Havne, 20/5, http://www.danskehavne.dk/dk/Menu/Nyheder/Nyheder/Ny+klarhed+om+havnens+skatteforhold

Fredericia Skibsværft flytter til Lindø
Det omstridte værft har indgået en lejeaftale med Odense Staalskibsværft om oprindelige dokfaciliteter og en række bygninger til administration, værksted og omklædningsrum. I alt kommer Fredericia Skibsværft til at råde over 100.000 kvadratmeter. Aftalen løber i minimum 25 år og der påbegyndes allerede i år ombygninger så værftet kan være klar med 50% af reparationsaktiviteterne 1. januar 2011. Resten flyttes til Lindø i 2012. Ejeren af Fredericia Skibsværft, skibsbygger Thomas Abndersen, er tilfreds med det nye samarbejde, og har i forvejen haft samarbejde med Lindø og Mærsk. Det er nu vigtigt at få rykket 450 medarbejdere med til Lindø. Værftet som samtidig skifter navn til FAYARD påregner ikke produktionsstop i forbindelse med flytningen. Lindø håber at aftalen med Fredericia Skibsværft er den første i en række aftaler om udleje af arealer.
Mærsk, 20/5, http://media.maersk.com/da/PressReleases/2009/Pages/APMM200509.aspx
Dansk Metal, 20/5, http://www.danskmetal.dk/sw57517.asp
CO-Industri, 20/5, http://www.co-industri.dk/sw45312.asp

Hjertebarnet er ikke sikret
En lukrativ udlejning af en stor del af Lindø-værftet, sikrer langt fra Lindøs overlevelse. I princippet er der en ordrebog som løber frem til 2012 med ro-ro skibe til et britisk rederi, bulkcarriers til græske redere og fregatter til det danske søværn. Problemet er at Lindøs kunder forsøger at slippe ud af kontrakterne og værftet har pt lukket for at tage nye ordrer ind. Alligevel arbejdes der på tegnestuerne med en række projekter.
Business.dk, 20/5 12.37, http://www.business.dk/article/20090520/transport/90520117/

Hver anden dansker villig til lønnedgang
I en Gallup-undersøgelse svarer næsten hver anden dansker at det er i orden at gå ned i løn, hvis det kan redde jobbet. 43% erklærer sig villige til selv at ofre en del af lønnen. Arbejdsmarkedsforsker Jørgen Steen Madsen mener det er udtryk for en holdning om solidaritet både med kolleger og virksomhed samt for krisebevidsthed. Dansk Industri konstaterer også at halvdelen af funktionærerne og en tredjedel af de timelønnede i år har accepteret nulregulering. Harald Børsting mener der er tale om overdramatisering og er ikke selv stødt på virksomheder hvor der er sket lønnedgang, medens flere arbejdsmarkedsforskere understreger at lønnedgang ikke nødvendigvis er den rette vej ud af krisen.
Berlingske Tidende, 20/5 22.09, http://www.berlingske.dk/article/20090520/danmark/705200068/

Stor forskel i jobcentres indsats
Rigsrevisionen har offentliggjort en rapport om jobcentrenes indsats når det gælder kontanthjælpsmodtagere. Centrene kritiseres for ikke at tage reglerne om rettidige samtaler og afgivelse af aktiveringstilbud (aktiveringstvang) alvorligt. Kommuner kritiseres også for at modtage statsrefusion uberettiget.
Dansk Arbejdsgiverforening, 20/5, http://www.da.dk/

Socialstatistik 2007
I 2007 fik 2,14 millioner personer en eller flere indkomsterstattende ydelser i kortere eller længere tid. Andelen af befolkningen i alderen 18-66 år som helt eller delvis forsørges af indkomstoverførsler faldt til 39% mod 41% året før. Omregnet til helårsmodtagere faldt andelen fra 24% til 23%.
Danmarks Statistik, 20/5, http://www.dst.dk/nytudg/12924

Erstatninger til fyrede
Arbejdsgiver som fyrede fire ældre medarbejdere som havde været ansat i 22-23 år, fik af Afskedigelsesnævnet pålagt at betale erstatning på 45.000 til hver af de fire. Virksomheden havde fyret medarbejderne med begrundelsen "arbejdsmangel", og det var for så vidt i orden. Men virksomhederne havde i månederne forinden ansat 10 nye medarbejdere, og på det tidspunkt burde de have forudset at der kort efter ville være ansat for mange. 3F anser det for at være en medvirkende årsag til erstatningerne, at virksomheden i sagen havde forsøgt at nedgøre de fires arbejdsindsats.
3F nyheder, 20/5 12.25, http://forsiden.3f.dk/article/20090520/NYHEDER/905200345/2140/NYHEDER

Baltic Dry Index
2665 (+21) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 20/5, http://www.dryships.com/pages/report.asp

Bankens salgskurser
100 USD = 557,44 DKK
100 Euro = 757,55 DKK
Danske Bank, 20/5, http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Valuta/Pages/Se-valutakurser.aspx#

THORA LUND
013(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1