Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tor 14/5-2009 10.00 Scandlines starter fyringsrunde
14/5-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - STA-møde i Middelfart
John Ibsen - Scandlines-møde i Rødby
Ole Strandberg - fagblad hjemme
 
FRA MEDIER
 
Scandlines starter fyringsrunde
Siden Scandlines i februar meldte ud, at man ville fyre omkring hver femte medarbejder, har de ansatte levet i uvished om deres fremtid i rederiet. Nu tyder en del så på at udmeldingen bliver til realiteter. I hvert fald ifølge Frederiksborg Amts Avis’ kilder, som kan fortælle, at fyringsrunden mandag starter på Helsingør-Helsingborg-ruten, hvor samtlige medarbejdere er kaldt på arbejde. Frederiksborg Amts Avis erfarer desuden, at afskedigelserne kommer til at omfatte omkring 30 fuldtidsansatte samt at fyresedlerne først og fremmest kommer til at falde blandt de ansatte inden for catering-funktionerne. Der bliver efter alt at dømme tale om en forholdsvis kostbar fyringsrunde set fra arbejdsgiverens side, da størstedelen af de ansatte på ruten er omfattet af en tryghedsaftale, som blev indgået i 2007, før Scandlines blev solgt af den danske og tyske stat til de nuværende ejere, der er et konsortium bestående af den britiske kapitalfond 3I, det tyske investeringsselskab Allianz Capital og rederiet Deutsche Seerederei.
 
Pirateri
Hjælp fra London
Ifølge en efterretningsrapport som en spansk radiostation er kommet i besiddelse af, benytter mindst en af de fire-fem store piratgrupper i Somalia sig af hjælp fra konsulenter i England. Ifølge rapporten samler piraterne på forhånd så meget indsigt i skibene de planlægger at kapre på forhånd, at de kan bruge flere dage på at indøve en konkret kapring. Besætningen fra et tyrkisk skib, som var kapret i to måneder før løsesum blev betalt, har fortalt at piraterne dagligt var i kontakt med folk i London via satellittelefoner.
Jyllandsposten, 13/5 15.03, http://jp.dk/udland/article1691481.ece
 
DFDS regnskabsmeddelelse
Rederiet har fremlagt regnskabstal for første kvartal 2009. Omsætningen er faldet med 26% til 1.431 millioner kroner og driftsresultatet med 44% til 79 millioner kroner (resultat før skat: -105 millioner kroner). Der er visse tegn i regnskabet på at markederne så småt har fundet et stabilt niveau, men det er fortsat meget meget svært at forudsige den kommende udvikling. Project Lighthouse har været et lyspunkt og for hele koncernen er det fortsat realistisk at årsresultatet bliver som forventet på omkring et nul. Det er normalt med underskud i første kvartal som herefter plejer at blive udlignet i højsæsonen. DFDS forbereder sig til vækst på længere sigt.
DFDS, 13/5
 
Lav pund-kurs lokker flere med DFDS
Adm. direktør i DFDS, Niels Smedegaard, fortalte på tele-konference at den forbedrede indtjening i passagerdivisionen dels skyldtes lavere oliepris og en lille fremgang i passagertal, og dels var et resultat af besparelsesprogrammer. Flere passagerer kan først og fremmest mærkes på ruten mellem Amsterdam og Newcastle, hvor en lav pris på det engelske pund lokker flere over Nordsøen. I Seaways repræsenterer Amsterdam-Newcastle 75% af fremgangen, medens København-Oslo repræsenterer 25%.
 
DFDS regnede med 100 millioner kroner mere for "Queen"
Salget af "Queen of Scandinavia", som indbragte rederiet 175 millioner kroner, var forventet solgt for 270 millioner, forlyder det fra norske TradeWinds.
 
Har penge til Norfolkline
I dagens Børsen hedder det, at DFDS kan fremskaffe det milliardbeløb, som skal til for at overtage A. P. Møller Mærsks færgerederi Norfolkline, som er sat til salg. Ifølge DFDS-chef Niels Smedegaard vil en sammenlægning af DFDS og Norfolkline skabe store synergier. Dette begrunder han blandt andet med, at Norfolkline typisk opererer i områder, hvor DFDS pt. ikke er, ligesom man vil få et langt større netværk, hvilket vil komme kunderne til gode. Smedegaard nævner ligeledes, at de to gamle danske rederier rent kulturelt passer godt sammen. Derimod mener han, at Clipper, som også har været nævnt som en mulig samarbejdspartner, har mindre til fælles med DFDS. Omkring et muligt køb af Norfolkline siger Smedegaard, at man fortsat er på et tidligt stadie og at det er Mærsk, som styrer processen fuldstændigt.
Dagbladet Børsen, 14/5
  
NFS: Redningsøvelse var vellykket
I en redegørelse til Søfartsstyrelsen betegner Nordic Ferry Service øvelsen ombord på ”Povl Anker” den 30. april som vellykket. Efter øvelsen har der ellers været en del kritik af færgens beredskab. I redegørelsen fra NFS hedder det blandt andet, at der som ved de fleste øvelser, blev begået fejl, som man skal tage ved lære af. På baggrund af omstændighederne omkring øvelsen, mener NFS dog at skibet klarede opgaven rigtig flot. Søfartsstyrelsen har endnu ikke kommenteret redegørelsen fra NFS.
Bornholms Tidende, 13/5
 
Bornholm klar til eventuel redningsaktion
Efter en situation i sidste uge, hvor ”Villum Clausen” måtte afbryde et anløb af Rønne Havn, da man ikke kunne holde færgen på rette kurs, har man på Bornholm debatteret hvad der ville ske i en eventuel situation, hvor færgen påsejler og strander på molen ved Rønne Havn. I det lys udtaler Bornholms politidirektør Peter Møller Nielsen nu, at man er klar til at agere i en sådan situation. Ifølge politidirektøren vil man få hjælp fra hele Østersøregionen samt resten af Danmark, men også inden denne hjælp når frem, er man på Bornholm klar med alle ressourcer. I det hele taget har man indtænkt op til flere kritiske situationer omkring øens færgesejlads i kriseberedskabet.
Bornholms Tidende, 13/5
 
Færgebyggeri til Nordic Ferry Services går rigtig skidt i Grækenland
En ny færge som rederiet har bestilt i Grækenland til Bøjden-Fynshav lider på samme vis som "Kanhave" til SamsøTrafikken, af så alvorlige forsinkelser at rederiet muligvis vil opgive byggeriet i Grækenland og bestille en anden færge på et andet værft. Færgen er planlagt til at kunne sættes ind på ruten til nytår, men lokale strejker har forsinket den så meget, at der på nuværende tidspunkt kun er elementer til et skrog at se på det græske værft.
Maritime Danmark/Fyns Amts Avis, 13/5 16.24, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4715
 
Det russiske fryseskib har fået voldsomme skader
"Petrozavodsk" som gik på grund ikke langt fra Svalbard og som blev forladt af besætningen mandag morgen, har nu fået alvorlige skader på skroget efter at have været slynget mod en klippevæg. Skibssiden som vender ind mod klipperne er revet op flere steder bl.a. ved motorrum og lastrum. Der er også konstateret udstrømmende dieselolie fra skibet.
Maritime Danmark/kystverket.no, 13/5 21.56, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4718
 
Ny chef for Safmarine
Thomas Dyrbye er udnævnt til ny chef for Mærsk Lines Safmarine til afløsning af Ivan Heesom Green der udnævnes til regional chef i Afrika.
 
Maritime udfordringer ved Grønland
Klimaudvikling og ressourceudvinding ved Grønland spiller ind i vurderingen, fremgår det af en ny rapport fra Forsvarskommandoen om "Søredningstjeneste, fiskeriinspektion og suverænitetshåndhævelse i Grønland". Rapporten konkluderer at der vil være store besparelser forbundet med en flytning af Grønlandskommandoen fra Grønnedal til Nuuk. I takt med at isen smelter ændres den forsvarsmæssige situation ved Grønland, og afpatruljeringsområdet øges i udstrækning. Der skal også tages hensyn til et eventuelt våbenkapløb i de arktiske egne. Forsvarskommandoens konklusion er at militarisering af Arktis kan undgås.
Rapporten "Hold hovedet koldt":
  
Hjælp over søen med 90 kilometer i timen
Beboerne på Bjørnø, Lyø og Avernakø, kan nu få hurtig hjælp i tilfælde af brand eller sygdom. Det er en ny aluminiumsbåd som kan gøre turen til øerne fra Fåborg på 10-12 minutter med redningsmandskab. Redningsbåden vil koste kommunen 158.000 kroner om året og den har en 250 hestekræfters påhængsmotor.
 
Danmarks Skibskredit vil have part i bankpakke
Danmarks Skibskredit ønsker at tilvejebringe ny udlånskapital til kunderne og har derfor ansøgt om 1,98 milliarder kroner i såkaldt hybrid kernekapital.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 15/3 16.09, http://borsen.dk/okonomi/nyhed/157418/
 
Europæisk havnekonference
I disse dage, 13.-15. maj, mødes repræsentanter for havne i Europa i Marseille, til konference og den årlige generalforsamling i den fælles organisation ESPO. Tema for konferencen er det europæiske havnesystem og den aktuelle økonomiske situation. Havnene skal tage stilling til en fælles holdning vedrørende Europa-parlamentsvalget, den fremtidige europæiske infrastrukturpolitik og en fælles klimaindsats.
 
Konkurrendirektoratet siger igen OK for salg af havneområde i Aalborg
Et omstridt salg af et havneområde i Aalborg Havn er nu for anden gang vurderet af Kystdirektoratet, og igen siger direktoratet god for salgets lovlighed. Sagen har været genindbragt for direktoratet af et tidligere byrådsmedlem som har truet med at indbringe sagen for Folketingets Ombudsmand. Påstanden er at salget skulle have været overladt til byrådet og ikke Aalborg Havn A/S. Sagen kører dog videre i Konkurrencestyrelsen som undersøger om det attraktive område er solgt for billigt og dermed med ulovlig statsstøtte. Salget skete uden offentligt udbud, og uden der var foretaget en uvildig vurdering af værdien.
 
Ledere forventer fortsatte fyringer
En undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation blandt 626 ledere viser, at 43% af de adspurgte mener det vil blive nødvendigt at afskedige medarbejdere i løbet af det næste halve år. Mere end 50% forventer fald i omsætning, overskud og eksport på deres virksomhed. Det ser værst ud for de ufaglærte, hvor 52% mener at afskedigelser er uundgåelige, medens det kun ventes blandt lederne selv af 33% af de adspurgte. Alle adspurgte er ansat i den private sektor.
 
Halvdelen af de ledige kommer hurtigt i job
En analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening viser at omkring 48% af dem som kom på dagpenge eller kontanthjælp i januar, var tilbage i nyt job før udgangen af februar. Materialet til analysen er hentet fra Beskæftigelsesministeriet.
 
Hvad skal de ellers finde på når der heller ikke må være alkohol på bordet
TDC har indrykket en annonce i dagbladene hvor en glad familiefar af anden etnisk oprindelse, sidder omgivet af sin store familie, mens der fra flere sider bappes lykkeligt på en vandpibe. Og det er ganske uacceptabelt udtaler Inge Haunstrup Clemmensen fra Kræftens Bekæmpelse. Det er lige før TDC lokker de unge til at ryge vandpibe. TDC erkender sit ansvar og vil drøfte sagen med Kræftens Bekæmpelse.
 
Baltic Dry Index
2332 (+79) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 13/5, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 560,35 DKK
100 Euro = 757,78 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 53 (-2,50)
APM A-aktie: 30.900 (-2200)
APM B-aktie: 31.200 (-2300)
D/S Norden: 186,75 (-7,75)
DFDS: 333,50 (+5,50)
Mols-Linien: 75 (+2)
Børsen,14/5
 
THORA LUND
008(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1