Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tor 7/5-2009 10.00
7/5-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - fraværende resten af ugen
John Ibsen - 09.30 møde Erria/Vattenfall
Jannik N. Madsen - skibsbesøg SamsøTrafikken
 
FRA MEDIER
 
Planer om dansk kæmpe-rederi
Dagbladet Børsen har talt med syv personer som alle er involveret i en projekteret fusion som skal etablere et stort nordeuropæisk ro-ro-rederi. Med i planerne er Mærsk med Nordfolkline, DFDS, Clipper, og måske flere udenlandske rederier. DFDS er allerede involveret i en købsproces af Nordfolkline, som ville passe uhyre godt ind i rederiets geografiske rutenet og gøre det muligt at transportere gods fra Rusland og Ukraine til Storbritannien og Irland uden anvendelse af de tyske motorveje. DFDS afventer dog EU-kommissionens accept af det nye samarbejde mellem DSV og DFDS. Bliver det et ja, er vejen åben for et køb af Nordfolkline. Mærsk på deres side vil måske få svært ved at opnå en tilfredsstillende pris for rederiet, hvorfor det kan tænkes at Mærsk vil foretrække at have en ejerandel i et nyt storrederi. Clipper kunne også tænkes at komme med, med det mindre irske ro-ro-rederi Seatruck. Derimod er det tvivlsomt om Scandlines, som også har ro-ro-skibe, er interesseret.
Børsen, 7/5, side 4
 
Tankskib grundstødt ved Skagen
Et italiensk tankskib "East Point" grundstødte onsdag formiddag på revet ved Skagen. SOK oplyser at der ikke er tegn på forurening, og at det endnu ikke vides hvorfor grundstødningen skete.
 
"East Point" er på 51.000 tons. Når der er sikkerhed for at der ikke sker udslip, og iøvrigt er sikkerhed for det kan ske forsvarligt, vil tankskibet få tilladelse til at forsøge at frigøre sig ved egen kraft, og vil derefter blive beordret i havn for nærmere undersøgelse.
Maritime Danmark/SOK, 6/5 12.06, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4642
 
DFDS søsætter nyt spareprojekt
Rederiet har iværksat et nyt projekt for at skabe bedre økonomi og konkurrenceevne i skibsdriften. Projektet har fået navnet "Project Lightship"(opfølgende "Project Lighthouse") , og det skal ruste rederiet til at komme igennem krisen som en vinder i det udskilningsløb som netop finder sted i branchen. Et indledende analysearbejde er afsluttet og har vist at der er potentiale for væsentlige forbedringer. Overordnet set er der nu nedsat en styregruppe som skal fortsætte analyser om effektivitet, forenkling og logik i rederidriften.
 
Der er seks konkrete forbedringsprojekter:
* Ledelsessystemer
* Bemanding
* Vedligehold
* Forsyning og indkøb
* Bunkers-optimering
* Turn Around Time (tid for anløb, losning, lastning etc)
 
To projektkoordinatorer skal bistå projektlederen som er HR-chef Henrik Holck. Koordinatorerne er Jens Juel og Per Nordvang Kristiansen. Herunder er der en leder og en projektgruppe for hver af de seks ben i projektet.
 
Bemanding:
Projektgruppen, som ledes af Kasper Moos fra personaleafdelingen, skal bl.a. analysere bemanding og arbejdsmængder for driftsbesætningen på de forskellige skibstyper.
 
Det forventes at planer som udvikles vil kunne iværksættes i løbet af 2009, og DFDS/Henrik Holck beder alle om at tage godt imod projektet, som en absoluty nødvendighed for at bringe DFDS fortsat videre som en god arbejdsplads med styrke til selv at bestemme sin fremtid.
DFDS, 6/5
 
Mærsk - nye prisstigninger annonceres:
Sydgående fra Nordeuropa til Nordafrika og Middelhavet:
EUR 75 pr. TEU fra 15. maj 2009
Vestgående fra Asien til Middelhavet, Sortehavet, Nordafrika og Adriaterhavet:
USD 250 pr. TEU fra 1. juni 2009.
 
Satte brand på færge af kedsomhed
En 16-årig dreng fra Lolland er blevet varetægtsfængslet i surrogat, for ildspåsættelse (3 gange) på Scandline-færgen "Prins Richard" tirsdag aften. Motivet var angiveligt kedsomhed og da dommeren afsagde kendelsen truede drengen med at begå selvmord.
 
Mols-Linien får ny salgschef
Fra 1. maj har rederiet fået tilknyttet 46-årige Per Jacobsen som ny salgschef. Per Jacobsen skal særligt have fokus på erhvervskunder.
 
"Kanhave" på "trapperne" og alt under kontrol
Er udmeldingen fra rederidirektør Mads Kofod til Samsø Posten. Er færgen mod forventning ikke klar før 22. juni, vil den reviderede færgeplan blive fortsat indtil videre. Sidste år sejlede "Vesborg" og "Samsine" denne fartplan og i år bliver det "Kyholm" og "Vesborg", så kapaciteten på vestruten bliver større end sidste år, men dog ikke helt så stor som aftalt i kontrakten. Også kapaciteten på østruten bliver lidt mindre end aftalt, men der sejles flere ture. Om der bygges flere dobbeltender-færger på det problemfyldte græske værft er et åbent spørgsmål. Der har været mange strejker og mindst halvdelen af forsinkelsen af "Kanhave" skyldes teknisk uformåen. Søfartsstyrelsen tager ned på værftet i næste uge og det forventes de bliver der til prøvesejlads er gennemført, eventuelle fejl rettet og godkendelser er i hus.
 
Det kan noteres at Samsø Posten denne onsdag er fyldt med klager over færgedriften, fra lokale sportsforeninger til harmdirrende læserbreve, og her er gengivet afskedsalutterne i to læserbreve: "Er man fra BornholmsTrafikkens side ude på at ødelægge turisterhvervet på Samsø?", og "Hvis ikke jeg havde familie, trods det min mand er født på Samsø, ville jeg aldrig komme der mere, idet de trafikale forhold er fuldstændig uacceptable. Det eneste der er i top er prisen",
Samsø Posten, 6/5
 
Verdens største dieseldrevne katamaran-færge på vej til Europa
Lørdag afsejlede "Norman Arrow" fra den tasmanske havneby Hobart på en 3 ugers lang rejse til Den Engelske Kanal. Færgen er næsten identisk med den færge Nordic Ferry Service indsætter mellem Rønne og Ystad fra 2011. Den kan sejle 40 knob og har plads til 1.200 passagerer samt 417 biler.
Maritime Danmark/LD Lines, 6/5 10.03, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4640
 
Generalforsamling Royal Arctic Line
Blev afholdt onsdag d. 6/5. Bestyrelsens sammensætning uforandret. Den økonomiske krise gør det endnu vigtigere at have øjne for de muligheder en krise kan skabe, sagde bestyrelsesformanden. I 2009 vil selskabet opdatere sin strategi til 2015. Uddannelse og kompetenceudvikling er en hjørnepille for selskabet. Selvom nettoomsætningen er stigende, så stiger omkostningerne endnu hurtigere. Royal Arctic Line er kommet igennem 2008 med skindet på næsen.
 
Lindø-værftet kaster lange blikke til Brasilien
Det brasilianske olieselskab Petrobas skal have bygget 240 olieskibe, og værftets direktør bekræfter at der er stor interesse fra værftets side, men ønsker ikke at oplyse om der konkret har været kontakt til Petrobas. Petrobas har i de seneste år fundet enorme mængder olie og gas ud for Brasiliens kyst og der skal investeres et tocifret milliardbeløb de kommende år til infrastruktur.
Maritime Danmark/sydinvest.dk, 7/5 07.25, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4649
 
Høring i Tyskland om fast forbindelse over Femern Bælt
Onsdag var der offentlig høring i den tyske Forbundsdags trafikudvalg om bro, tunnel eller slet ingenting mellem Femern og Lolland. En række eksperter blev hørt, herunder hårdnakkede modstandere af den faste forbindelse.
 
Slagteriarbejderne siger nej til lønnedgang
Efter krav fra Danish Crown om at lønomkostningerne sænkes med 20%, svarer slagteriarbejderne nu, at de er klar til at forhandle med Danish Crown om reduktion af omkostningerne ved produktionen, men "det er utopi at tro at slagteriarbejderne kan gå 20% ned i løn....". Fællestillidsmanden på storslagteriet i Horsens understreger, at en lønnedgang i det hele taget vil slagteriarbejderne også være imod.
 
Ledighed blandt ufaglærte i eksplosiv vækst
Tal fra 3F viser at hver ottende ufaglærte nu er omfattet af ledighed og professor Per Kongshøj Madsen forudser at stigningen vil sprede sig til de øvrige grupper på arbejdsmarkedet. I april blev nye 4.000 3F'ere registreret ledige og det plejer at være en strømpil for hvordan den generelle ledighed vil udvikle sig. Værst ser det ud i byggeriet. Ifølge beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, vil der i 2015 være langt mere end 100.000 ufaglærte i regulært overskud på arbejdsmarkedet, hvorfor professoren også efterlyser en uddannelsespakke fra regeringen.
 
Mere frihed til børnefamilier
3F næstformand Jane Korczak mener forældre skal have ret til at passe syge børn i 2x10 dage om året på dagpengeydelse (enlige 20 dage om året). 3F er inspireret af Norge hvor børnedage er fastsat ved lov og hvor der betales med et beløb svarende til sygedagpenge. Svenske forældre har samlet ret til 60 dages fravær pr. år til 80% af deres løn.
 
Store kommunale forskelle i udgifter til førtidspensioner
Hvis alle kommuner reducerede andelen af personer på førtidspension til gennemsnittet blandt lignende kommuner, kunne der på landsplan spares 1,3 milliarder kroner årligt i udgifter til førtidspension.
Arbejdsmarkedsstyrelsen/Samspil.info, 6/5, http://www.samspil.info/forside/vis+artikel?id=181
 
Tidlig indsats mod ledighed virker
En arbejdsmarkedsundersøgelse i 2005-2006 viste at tidlig aktiveringsindsats mod ledigheden virker. Imidlertid har kun 20% af dagpengemodtagerne fået et tilbud (tilbud=pålæg) efter 3 måneders ledighed, medens det tilsvarende tal for kontanthjælpsmodtagere er godt 50%. Hvilken type indsats der virker bedst over for de ledige skal belyses i projekt "Hurtig i gang 2", der afsluttes i løbet af foråret.
Arbejdsmarkedsstyrelsen/Samspil.info, 6/5, http://www.samspil.info/forside/vis+artikel?id=183
 
Antal konkurser
Hidtil højest registrerede antal konkurser var 2008 med 309 konkurser pr. måned. I 2009 er månedsgennemsnittet efter de første 4 måneder på 471, når der er taget højde for sæsonudsving. Der var færrest konkurser i 1979 med 98 pr. måned ( i 1979 blev statistikken udarbejdet for første gang). Geografisk er der flest konkurser i Hovedstaden og færrest i Nordjylland.
Danmarks Statistik, 6/5, http://www.dst.dk/nytudg/12088
 
Tvangsauktioner
I faktiske tal var der 279 tvangsauktioner i april mod 255 måneden før. I forhold til april sidste år er tallet for april steget med 38%. Det højeste antal siden 1979 var i 1990 med et gennemsnit på 1.695 pr. måned.
Danmarks Statistik, 6/5, http://www.dst.dk/nytudg/12096
 
Rygere må slette Grækenland og Tyrkiet som lystige rejsemål
Fra juni indfører Grækenland rygeforbud i det offentlige rum, og fra juli følger Tyrkiet efter. I Grækenland er der undtagelser, således på særlige kvardratmetre i lufthavne, og barer og restauranter under 70 km2 må selv bestemme, medens forbuddet vil blive totalt i Tyrkiet. Der er bødeniveauer både til rygeren og eventuelle restauratører.
 
Baltic Dry Index
2065
(+168) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 6/5, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 573,09 DKK
100 Euro = 757,89 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 61 (+1,50)
APM A-aktie: 35.800 (+100)
APM B-aktie: 36.200 (-100)
D/S Norden: 230,50 (+10,50)
DFDS: 348,50 (-11,50)
Mols-Linien: 68,50 (+0,50)
Børsen,7/5
 
THORA LUND
004(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1