Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tor 23/4-2009 10.00
23/4-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - feriedag
John Ibsen - arbejder hjemme
Ole Strandberg - 10.30 møde resten af dagen
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
EU-bevilling til sikkerhed i Somalia
EU-kommissionen har i dag afsat knap en halv milliard danske kroner til at støtte Somalias sikkerhedsstyrker og de fredsbevarende soldater fra Den Afrikanske Union (AU). Kommissionsformand Barroso siger at piratangrebene nu har fået det internationale samfund til at vågne op, og beskyttelse med krigsskibe er ikke tilstrækkeligt. EU er i dag vært for en konference som skal ledes af FN's generalsekretær og formanden for AU, hvor der skal søges opbakning til Somalias ny regering, og hvor EU håber at kunne få tilsagn om 165 millioner dollar til at forbedre sikkerheden i Somalia i de næste 12 måneder.
 
Ifølge myndighederne i USA kan den fangne pirat se frem til livdstidsdom
Myndighederne mener at den unge pirat var selve bagmanden for angrebet på "Mærsk Alabama". Han var den første på skibet, han skød efter kaptajnen, han tvang kaptajnen til at stoppe skibet og han stjal 30.000 dollars fra skibets bankboks. Derfor skal han i fængsel på livstid lyder anklagen, mens amerikanerne håber det sender et klart signal om hvad der sker hvis man angriber amerikanske interesser eller personer. Tirsdag afviste dommeren i Manhattan, at piraten er mindreårig, som hans forældre og han selv hævder.
Jyllandsposten, 22/4 19.12, http://jp.dk/udland/usa/article1670845.ece
 
IMB Live Piracy Report
21/4 0345 LT psn Sandakan Havn, Malaysia
To røvere entrede et containerskib langs kaj fra en lille båd mens det regnede stærkt. Der blev slået alarm og besætningen mønstret. Røverne hoppede overbord og forsvandt i deres båd. En inspektion viste at der var forsøgt indbrud i 3 containere, men der var ikke forsvundet noget.
 
21/4 0510 LT psn 06:46S 039:21E Dar Es Salaam red, Tanzania
Vagthavende på et containerskib observerede en båd i styrbords side og vagtsmanden slog alarm. Ved lyden af alarmen kom ti røvere til syne fra poop-dækket. Røverne hoppede overbord og forsvandt. Efter inspektion viste det sig at røverne ved at klippe hængelåse op, havde skaffet sig adgang og stjålet skibs-stores. Myndighederne blev informeret.
 
"Queen of Scandinavia" fungerer igen som hotelskib
Efter branden ombord på DFDS-færgen 16. april, hvor alle hotelgæster måtte evakueres, er den gamle Oslo-færge siden tirsdag d. 21/4 igen i funktion som hotelskib i Oskarshamns Havn. Branden opstod i maskinrummet på en hjælpemotor, og blev efterfølgende slukket af skibets besætning ved hjælp af vand og CO2. På grund af lugtgener ombord kom hotelgæsterne først tilbage tirsdag. Rederiet udtrykker sin taknemmelighed til besætningen for rolig, korrekt og hurtig respons til brandsituationen, og også til planlæggerne af nødprocedurer mens skibet fungerer som hotelskib, og til de svenske myndigheder. "Queen of Scandinavia" påbegyndte driften som hotelskib i Oskarshamn medio februar og har et svingende antal beboere fra ca. 200 til 550, alt afhængigt af arbejdsstyrken som er tilknyttet et renoveringsprojekt på et atomkraftværk ved Oskarshamn. Kontrakten er for nylig blevet fornyet og er for tiden i kraft frem til medio maj.
CO-Søfart/DAGEN/DFDS, 23/4 10.00
 
Mads Kofod på satirisk plakat på Samsø
Direktøren for Nordic Ferry Service er nu blevet hædret med en hadeplakat på Samsø, som dateres "1. udgave april 2009" og udgives af "Foreningen Samsk befrielses front". Over et forvrænget billede af direktøren kan man læse "Hvordan synes du selv det går?", og nedenunder i rødt "Læs desuden: - Samsinger: Vi savner Valther Merrild!" Bornholms Tidende konstaterer at bølgerne på Samsø åbenbart hurtigt kan nå bornholmske højder når det gælder den lokale færgefart.
Bornholms Tidende, 22/4, side 4
 
MSC haler ind på Mærsk Line
Mens Mærsk lægger skibe op, sikrer Mediterranean Shipping Co. sig tonnage til udsalgspriser. Det betyder at forskellen mellem verdens største og verdens næststørste rederi mindskes. Målt på markedsandele er forskellen nu kun 2,6% og målt på kapacitet 340.000 TEU. Fra primo 2008 til 1. april i år, har MSC øget sin markedsandel fra 10,4% til 11,5%, mens Mærsk er faldet fra 16,1% til 14,1%.
 
Ny strategi for Nordic Tankers
Den nye bestyrelsesformand Klaus Kjærulff vil på rederiets generalforsamling i dag fremlægge en ny strategi frem til 2012. Hovedpunkterne er:
* 7000 skibsdage i 2012
* Overskudsgrad på min. 30%
* Soliditet på min 30%
* Forrentning af egenkapital på min. 10-15%.
Der skal følges to spor til opfyldelse af målsætningerne. For det første skal rederiet fastholde den nuværende forretningsmodel som "tonnage provider", og for det andet skal rederiet lede efter alliancer, partnerskaber eller fusioner med henblik på konsolidering. Rederiet forventer at have ny ansat direktør før udgangen af april.
 
Heftig debat om Torm-udbytte
En af rederiets aktive aktionærer, advokat Hans Levy, udtrykte sin bekymring over et aktieudbytte som samlet set bringer udbyttet for 2008 op på 32% af overskuddet. Man skal ikke forholde sig til resultatet for 2008, men til situationen i 2009, udtalte aktionæren, og fortsatte at det udbetalte udbytte stort set svarer til hele det forventede overskud i 2009. Sammen med andre mindre aktionærer mente han, at pengene lå bedst i kassen til at polstre mod de usikre tider. Hans Levy sagde at han udmærket vidste hans forslag ville blive nedstemt, fordi ganske få aktionærer sidder på aktiemajoriteten i selskabet. Andre aktionærer var dog godt tilfredse med at få penge på lommen, og bestyrelsesformanden afviste at majoritetsaktionærerne var ude på at tømme kassen, og at rederiet var glade for de store aktionærers langsigtede og stabile ejerskab. Formanden opfordrede medierne til at undgå at spilde plads på diskussionerne om ejerskabet.
 
Jesper Jarlbæk og Angelous Papoulis blev nyvalgt til bestyrelsen uden afstemning, selvom der blev rynket nogle bryn over at sidstnævnte havde baggrund i tørlast, uagtet det netop var fastslået at rederiets fokus var produkttank.
 
Et forslag om at selskabet fremover kommunikerer via e-post, blev modificeret efter indvendinger fra aktionærerne. Først ville bestyrelsen give et mundtligt tilsagn om at dem som ønskede det, formentlig nok kunne vælge brevpost fremover, men det var aktionærerne ikke tilfredse med. Det er nu blevet indføjet i vedtægterne at dem som ønsker det, skal have meddelelser som brevpost.
 
Grækerne strammer grebet
De græske bagmænd for rederiet Torm demonstrerede deres magt på generalforsamlingen og en Torm-aktionær mumlede før mødet blev åbnet "Der er vel nogen, der har brug for likvider". Det er anden gang der inden for få måneder hentes ekstraordinære udbytter fra 2008-overskuddet. Ifølge Business' oplysninger, er det grækeren Panayotides som har brug for millionerne for at kunne finde garanti hos banker til at omlægge lån i Excel. Også indvælgelsen af grækeren Angelos Papoulis i bestyrelsen vakte undren hos en række aktionærer, og ses som en forfølgelse af de græske bagmænds brændende ønske om at styrke tørlastaktiviteterne.
 
Overraskelse over nye skøn for produkttankskibe
Torms ledelse er negativt overraskede over raternes udvikling på rederiets hovedområde for produkttankskibe. Den forventede efterspørgsel efter olie for 2009 er igen blevet nedjusteret. Siden nytår er det såkaldte Baltic Clean Tanker Index faldet med 40% og raterne betegnes som unormalt lave. Torm forventer overskud for 2009 på 100-140 millioner dollar, hvilket vil være det laveste i mange år.
Børsen, 23/4, side 16
 
Ny europæisk interesse for Hanstholm Havn
Embedsmænd fra EU vil i næste måned besøge Thy, med henblik på at besigtige de muligheder Hanstholm Havn har for at bevare status som en slags port til Atlanten.
 
Krydstogtssæson København
Krydstogtschef hos CMP, Arnt Møller Pedersen, udtaler at der arbejdes målrettet på at fastholde København som Europas førende krydstogtsdestination. Halvdelen af de skibe som ankommer i år, har turnaround i København, hvilket betyder at skibene begynder eller afslutter en rejse, og det betyder igen øget omsætning til byens hoteller og forretninger. I år forventes der fire julekrydstogter, og det er fjerde år i træk København får besøg af julekrydstogtsskibe.
 
Farvandsvæsenets årsrapport 2008
Efter den gældende aftale med staten blev kun 52,5% af de fastsatte resultatkrav for 2008 opfyldt. Mange af de ikke opfyldte krav dækker imidlertid over deadlines som ikke helt blev nået, men hvor resultater ikke er udeblevet. På positivsiden nævner farvandsvæsenet selv:
* Højt antal besøgende på hjemmesiden
* Center for Sejladsinformation med kerneydelser i form af maritime data og produkter til gavn for sejladssikkerheden.
* Afmærkning, navigationssystemer og overvågning
* Kystredningstjenesten har igen opnået fine reaktionstider
* Det Statslige Lodsvæsen hvor den ønskede effekt af ydelsen opfyldes.
Maritime Danmark/Farvandsvæsenet, 22/4 14.07, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4484
 
Nordic Ferry Services vil kontrollere billetter
Fra juni vil rederiet planlagt have ansat nogle kontrollører som skal rejse rundt mellem rederiets færgeovergange og på en ensartet måde kontrollere billetter. Rederiet betjener ruterne til og fra: Samsø, Bornholm, Fanø, Bøjden-Fynshav og Spodsbjerg-Tårs.
Samsø Posten/TV2 Bornholm, 22/4
 
Feriepenge i arbejdsgivernes lommer
Tal fra Arbejdsmarkedets Feriefond tyder på at danske virksomheder sidste år fik 159 millioner kroner af lønmodtagernes uhævede feriepenge retur. Der er tale om uhævede feriepenge som virksomhederne frivilligt skal indbetale til Arbejdsmarkedets Feriefond. For 2007 anslås det at 70 millioner kroner aldrig blev sendt til fonden. Beskæftigelsesministeren har nu besluttet at loven skal revideres efter sommerferien og mener f.eks. at problemet kan løses, ved at virksomhedernes egne revisorer bekræfter at feriepenge som skal indbetales til fonden, også retteligt er blevet det.
 
Nu må hetzen mod kommunale jobcentre stoppe
Siger Kommunernes Landsforening som mener både arbejdsgivernes og fagbevægelsens kritik af planen, hvorefter kommunerne skal overtage jobindsatsen fra 1. august i et enstrenget system, er ved at blive direkte uansvarlig. Med den fortsatte kritik risikerer man at de ledige mister tilliden til jobcentrene, og på den måde bliver de ledige taget som gidsler. Beskæftigelsesministeren har slået fast at loven ikke vil blive ændret trods kritikken fra arbejdsmarkedets parter. Kommunerne har hidtil kun taget sig af kontanthjælpsmodtagere, ikke de forsikrede ledige.
 
Velkommen i forbuds- og kedsomhedsklubben
Svenskerne morer sig med åben mund over den danske forebyggelseskommissions forslag til et forpint kedsommeligt liv, med længere levealder og afstand til snapsen, som svenskerne kender livet. Nu har de i umindelige tider set misundeligt over sundet til de jävle danskere, som har levet på begærets og frihedens post i Norden, med højt smørrebrød, sukkertungt wienerbrød og en bajer og en smøg når som helst hvor som helst - og hånet forbudslandet Sverige. Nu vil danskerne så være nye fanebærere for kedsomheden, - og svenskerne byder os velkomne i klubben, også med denne kærlige afskedssalut: "- Hvis I begynder at leve sundere betyder det også, at vi kan glæde os over at få længere tid sammen. For inderst inde elsker vi jer jo, danskjävler!"
 
Baltic Dry Index
1869 (+72) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 22/4, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 589,70 DKK
100 Euro = 757,90 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 56 (+3)
APM A-aktie: 30.800 (+700)
APM B-aktie: 31.300 (+700)
D/S Norden: 190 (+9)
DFDS: 285 (0)
Mols-Linien: 75 (0)
Børsen, 23/4
 
THORA LUND
093© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1