Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tir 21/4-2009 10.00
21/4-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 09.30 møde i Danmarks Rederiforening
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
Filippinske søfolk forbydes at sejle tæt på den somaliske kyst
Efter der nu holdes 105 filippinske søfolk som gidsler ved Somalia, har præsident Arroyo udstedt en række direktiver, som forbyder filippinske søfolk at tage hyre på skibe der ikke følger de udpegede sikre korridorer gennem Adenbugten eller som sejler tæt på den somaliske kyst. Hvordan forbuddet skal håndteres er dog uklart. Filippinerne har verdensrekord i levering af søfolk til international sejlads og det antages at 250.000 filippinske statsborgere er udstationeret ombord på udenlandske skibe.
Maritime Danmark/Lloyds List, 20/4 14.10, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4454
 
Moren til USA's piratfange bønfalder Obama
Han er kun 16 år fortæller hun til BBC's somaliske tjeneste. Hun oplyser at sønnen var forsvundet i to uger før hans tilfangetagelse og hun hævder at sønnen ikke har noget at gøre med piraternes forbrydelser, han er mindreårig og er blevet brugt. Hvis han bliver stillet for en domstol, anmoder hun om tilladelse til at være tilstede.
Jydske Vestkysten, 20/4 22.15, http://www.jv.dk/artikel/648405
 
3F kræver klar strategi for næste gang
Alle er med til at hylde "Absalons" indsats ved Somalia, og også 3F ønsker at være med. Men 3F sender nu brev til Søren Gade og efterlyser svar på hvad Danmark har parat, næste gang danske søfolk bliver holdt som gidsler ved Somalia, og minder om situationen i 2007 hvor fem danske søfolk blev holdt som gidsler i 83 døgn, og hvor den danske regering overlod det til rederiet og forsikringsselskabet at få søfolkene hjem.
 
Shipcraft Group i Svendborg vil nu sejle med bevæbnede vagter
Direktør Per Nykjær Jensen har nu besluttet at rederiet fremover vil sejle med bevæbnede vagter i Somalia-området. Rederiet var i fredags tæt på at få kapret skibet "Puma", og direktøren er oprevet over at søfolkene skal leve med en så latent risiko uden beskyttelse. Vagterne skal sikre at piraterne ikke kan entre, ved hjælp af højtaler-advarsler, manøvrer og varselsskud. Formanden for Søfartens Ledere, Per Bøje Brandenborg, mener ikke det er vejen frem, og tror bevæbnede vagter kun vil eskalere volden.
 
IMB Live Piracy Report
19/4 0245 LT psn Tin Can Islands, Lagos
To motorbåde med 11 røvere bevæbnede med lange knive entrede en bulkcarrier på reden ved hjælp af kroge og reb. Røverne brød ind i storesrum og stjal proviant. Vagthavende officer slog alarm, besætningen mønstrede og løb til lokaliteten. Ved synet af besætningen , truede røverne med deres knive og forsvandt i motorbådene.
 
Mols-Linien
Forventningerne til 2009 fastholdes, trods et samlet transportfald i første kvartal af 2009 på 20% i forhold til samme periode året før. Splittet op på enheder er tallene for de to år:
2008 - 2009 (1. kvartal)
Personbiler: 183.509 - 144.417
Lastbiler: 79.305 - 65.041
Passagerer: 452.571 - 351.539
Når forventningerne til 2009 fastholdes begrundes det bl.a. med:
* Nye effektiviseringer er sat i gang i hele rederidriften
* Bindende prisaftaler for brændstofpriser i hele 2009
* Formodningen om at flere danskere vil holde danmarksferie i år end tidligere
 
Det mislykkede aktiesalg opfattes som en stabiliserende faktor for rederiet, udtaler det nyvalgte bestyrelsesmedlem Frantz Palludan. Det stiller en ny bestyrelse i et stensikkert perspektiv.
 
Af referatet fra generalforsamlingen fremgår at Frantz Palludan er blevet ny bestyrelsesformand. Herudover er: Lars Christensen, Bo Jagd og advokat Jens Peter Toft indvalgt i bestyrelsen, mens Søren E. Ingerslev og Kaare Vagner blev genvalgt.
 
Torms mindretalsaktionærer utilfredse med udbytteplan
Aktionærerne er utilfredse med at rederiet nu for anden gang inden for kort tid vil udbetale mere end 300 millioner kroner i udbytte. Flere investorer mener at den reelle baggrund for udbetalingerne er økonomisk uføre hos rederiets græske storaktionær Gabriel Panayotides, og det begynder efter aktionærernes mening at ligne en selskabstømning. Mange er bekymrede fordi 2009 ser ud til at blive et vanskeligt år.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 21/4 08.03, http://borsen.dk/investor/nyhed/155782/
 
Der ventes nye medlemmer af bestyrelsen
Der er annonceret to nye kandidater til Torms bestyrelse på generalforsamlingen onsdag. Det er erhvervsmanden Jesper Jarlbæk på 53 år som er tidligere statsautoriseret revisor, og græske Angelos Papoulis som arbejder inden for den finansielle og maritime sektor.
Maritime Danmark/Torm, 20/4 18.02, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4460
 
"Kanhave" lader yderligere vente på sig
Der er ikke mange arbejdsdage tilbage før den nye færge til SamsøTrafikken er klar til afsejling fra Grækenland, men den tidligere annoncerede opstartsdag om at gå i drift den 29. april, lykkes ikke. Baggrunden er den politiske udvikling i Grækenland og massive arbejdsnedlæggelser. Eftersom udviklingen er umulig at forudsige, har SamsøTrafikken valgt at lægge rigelig med luft ind til en ny planlagt opstartsdato som bliver mandag d. 22. juni. Der presses fortsat på i Grækenland med henblik på at kunne realisere en tidligere dato, ligesom der arbejdes med en optimering af den nuværende fartplan for at kunne imødekomme sommerens krav. Tilbud om halv billetpris på afgange mellem 19.00 og 07.00 på Jyllands-ruten fortsætter indtil "Kanhave" er i drift.
 
Årets første krydstogtsskib
"AIDAluna" lagde til kaj på Langelinie i morges kl. 8, og det er indledningen til et år med 330 anmeldte anløb med 616.000 krydstogtsturister i København. Det er en stigning på 10% i forhold til 2008. Kapaciteten er imidlertid 1300 skibe i en sæson, så der skulle være plads nok. For første gang i år indføres direkte checkin til fly på en række udvalgte skibe.
Maritime Danmark/CMP, 21/4 08.10, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4464
 
Fortsat ikke sejlads til Uummannaq
Der er vedvarende frostvejr og for stor istykkelse i området til at sejlads til Uummannaq er mulig. Det er ikke for nuværende muligt at oplyse hvornår den første tur til byen kan sejles.
Royal Arctic Line, 20/4, http://www.ral.dk/
 
Nyt nummer af Royal Arctic-bladet - nr. 48
Indhold:
* Agenter på kajen
* Samarbejde mellem døtre går stærk
* Sidste skib (Uummannaq)
* Her sker ikke så meget (Uummannaq)
* Organisten (Uummannaq)
* Minikrydstogt til Evighedsfjorden med "Sarfaq Ittuk"
* Forvaltere med gods i
og med vidunderligt smukke billeder indimellem.
 
Skibsfarten bruger havene som losseplads
Hollandske forskere har i gennemsnit fundet 30 stykker plastic pr. fugl i en bestemt fugleart, mallemukker, fra Nordsøen. Hvert år smides 20.000 tons affald i Nordsøen, hvoraf 15% ender med at flyde rundt i overfladen mens 15% ender på strandene. Meget affald smides i havene i fuld overensstemmelse med internationale regler, men affaldet generer fiskeriet, og skaderne kan ifølge en rapport koste op mod 250.000 kr. pr. fiskefartøj om året. Det har fået fiskere fra flere lande til at indlede en kampagne som skal få søfarten til at samle affaldet i sække som så kan efterlades i havnene i Nordsøen.
 
Konference: Maritim sikkerhed, sundhed og miljø
Der er nu åbent for tilmelding til årets konference som finder sted på Hotel Nyborg Strand, i dagene 27-28. august - med et get2gether-arrangement aftenen før. Tilmelding kan ske på: www.mssm.dk.
Programmet for konferencen:
* Multikulturelle udfordinger
* Krisen og arbejdsmiljøet
* Uddannelse og fastholdelse
* Sikkerhedskultur og nearmiss
* Hviletider og trivsel til søs (spørgeskemaundersøgelsen)
* Driftsoptimering, miljø og emissionsreduktion
* Mad til mænd og Mænd til mad
* Port State Control og pirateri
 
Mærsk afviser at genansætte fyrede i Kina
Efter en række medarbejdere på Mærsk-fabrikken i Dongguan blev fyret i maj sidste år efter deltagelse i arbejdsnedlæggelser, kræver 12 af de fyrede nu genansættelse og erstatninger for uberettigede fyringer. Efter måneders kritik af forholdene på fabrikken, herunder vedrørende arbejdsmiljø og personaleregler, erkendte Mærsk i begyndelsen af april efter en intern undersøgelse, at forholdene på fabrikken var kritisable og har indledt en handlingsplan for at rydde op på virksomheden. Mærsk fastholder imidlertid at fyringerne i maj sidste år var berettigede.
Information, 20/4, side 7
 
Ejerne af historiske husbåde på Christianshavn efterlyser politisk beskyttelse
Kammeradvokaten har senest afvist at ændre på beslutningen fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, i følge hvilken en del husbåde skal fjernes fra et kajanlæg i Christianshavn Kanal. Bådejerne forsøger nu at råbe politikerne op og beder om handling frem for snak. Der er tilkendegivet masser af intentioner, men ingen tør bare stå op og sige: sådan vil vi have det, færdig med den sag. "Vi kan kun tale til den almindelige fornuft. De bliver nødt til at have en holdning til, hvordan byen skal se ud. Og have en holdning til, hvordan Christianshavn Kanal skal være med miljø og turisme", siger Sarah Svendsen som ejer det historiske skib M/S "Viking", som er et gammelt troppetransportfartøj fra invasionen i Normandiet. I næste uge får bådejerne besøg af Ritt Bjerregaard som har takket ja til en invitation.
 
Fredeligt konfliktår i 2008 på det private arbejdsmarked men hedt på det offentlige
Nye tal fra Danmarks Statistik viser at der var 29.600 tabte arbejdsdage i 2008 i forbindelse med konflikter på det private arbejdsmarked, til sammenligning med 73.100 året før. I industrien alene faldt antallet fra 39.900 i 2007 til 14.300 i 2008. Anderledes hedt gik det for sig på det offentlige område, hvor konflikter i forbindelse med overenskomstfornyelser medførte 1,84 millioner tabte arbejdsdage, som betød at det samlede antal tabte arbejdsdage blev det største siden 1998 hvor der var storkonflikt med 3,17 millioner tabte arbejdsdage til følge.
 
Arbejdsskadestyrelsen mere effektiv
"90% af alle nyanmeldte sager bliver afsluttet inden for tidsfristen på et år, og styrelsen lever dermed fortsat op til sit mål. Samtidig falder sagsbehandlingstiden og er nu 6,2 måneder i gennemsnit". Styrelsen behandler årligt 60.000 sager og træffer 130.000 afgørelser.
Arbejdsskadestyrelsen, 20/4, http://www.ask.dk/sw25972.asp
 
Opfordring til at blive hjemme
Et forslag fra regeringens forebyggelseskommission, anbefaler at rygning kun skal være tilladt i private hjem. Et forbud af denne art formodes at ville hæve befolkningens middellevetid med et halvt år. Kommissionen barsler tirsdag med 52 konkrete forslag på områderne: rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost, tidlig opsporing m.v.
 
Fra Folketingets dagsorden tirsdag
24) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 131:
Forslag til folketingsbeslutning om legalisering af hash.
Af Line Barfod (EL) m.fl.
(Fremsættelse 17.03.2009).
 
25) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 135:
Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med legalisering af cannabis
Af Simon Emil Ammitzbøll (UFG).
(Fremsættelse 17.03.2009).

Baltic Dry Index
1604 (+70) (rekord: 20/5-2008 11.793)
Dryships.com, 9/4, http://www.dryships.com/pages/report.asp
 
Bankens salgskurser
100 USD = 584,74 DKK
100 Euro = 757,96 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 54 (-1)
APM A-aktie: 30.400 (-1400)
APM B-aktie: 30.800 (-1500)
D/S Norden: 181,75 (-9,25)
DFDS: 287 (-3)
Mols-Linien: 74 (+9)
Børsen, 21/4
 
THORA LUND
091(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...

ITF advarer norsk regering i Color Line-sagen

Globalt er den norske regering nu også kommet i modvind med forsl ...
bottom banner1