Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 27/3-2009 10.00
27/3-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - møder om eftermiddagen
Christian Petersen - feriedag
Jannik N. Madsen - skibsbesøg Fjordline
Ole Strandberg - 14.00 reception Handelsflådens Velfærdsråd
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
To tankskibe kapret
EU's flådestyrke oplyser at to tankskibe er blevet kapret. Det græskejede "Nipayia" som er indregistreret i Panama, blev kapret onsdag med 19 besætningsmedlemmer ombord, og det norskejede "Bow-Asir" som er indregistreret i Bahamas blev kapret torsdag morgen med 27 besætningsmedlemmer, heraf en norsk kaptajn.
Berlingske Tidende/ritzau/Reuters, 26/3 16.18, http://www.berlingske.dk/article/20090326/verden/903260435/
 
Opdatering fra IMB Live Piracy Report
25/3 0506 UTC psn 07:55S 046:52E ca 590 nm fra Mogadishu og 430 nm øst for Dar Es Salaam
To speedbåde nærmede sig en bulkcarrier fra hver deres side og beskød skibet. Kaptajnen øgede hastigheden og foretog undvigemanøvrer for at forhindre entring. Piraterne opgav forsøget efter nogen tid på grund af de effektive manøvrer.
 
Ny skibsrute fra Kolding
Virksomheden H. Daugaard har indgået en større kontrakt med et udenlandsk stålværk, som betyder at Kolding Havn skal være knudepunkt for transport af betydelige mængder hvidblik som bruges til fremstilling af dåser til fødevareindustrien. Kontrakten betyder at der bliver oprettet en skibsrute mellem Kolding og Ijmuiden i Holland med ugentlige laster. H. Daugaard beskæftiger 220 medarbejdere og virksomheden har hovedkontor i havnen i Kolding.
 
Miljøzone vil true Mols-Liniens fragtrute
Hvis Århus Havn bliver del af miljøzone som kommunen pønser på, så frygter Mols-Linien at 25-40% af kunderne til fragtruten mellem Kalundborg og Århus vil falde fra, med lukning af ruten til følge. Ruten fragter årligt 175.000 lastbiler og busser over Kattegat. Hvis trafikken alternativt kanaliseres over Storebæltsbroen vil det medføre øget brændstofforbrug og øget forurening. Herudover mener Mols-Linien at det overhovedet ikke er muligt at inddrage havnen i en miljøzone efter lovens tekst. Alt det skriver Mols-Linien i høringssvar til kommunen hvor selskabet samtidig forbeholder sig ret til at rejse krav om erstatningsansvar hvis forslaget bliver vedtaget.
 
Regnskab fra Nordic Tankers
Overskud efter skat i 2008 blev på 4,6 millioner dollar, og det finder bestyrelsen utilfredsstillende. Baggrunden er bl.a. en værdinedskriving på 8,5 millioner dollar på selskabets kemikalietankskibe, samt et svagt driftsresultat i 4. kvartal. Herudover var 2008 et turbulent år for rederiet med den evige strid med Steen Bryde, og på den baggrund er resultatet acceptabelt siger bestyrelsesformand Klaus Kjærulff. Steen Bryde, mod hvem der nu pågår en politiefterforskning, fik dedikeret et helt afsnit i årsrapporten. Der er afsat 2 millioner dollar til eventuelle efterregninger som stammer fra Steen Brydes formandsskab. Omsætningen i 2008 blev øget fra 37,1 millioner dollar i 2007 til 45,3 millioner. Forventningen til 2009 er et resultat efter skat på 0-3 millioner dollar eksklusiv nedskrivninger på skibe.
 
Fortsat strategisamarbejde i APM-pool
Rederiet får leveret 3 nye produkttankskibe i 2009, men det ændrer ikke ved det strategisamarbejde som bestyrelse og ledelse har sat i gang, og som vil blive udmøntet i ny strategiplan til generalforsamlingen i april.
 
Mange ansøgere til jobbet som rederidirektør
Det ledige job som administrerende direktør for Nordic Tankers er søgt af mange, og bestyrelsesformand Klaus Kjærulff er overbevist om at stillingen bliver besat med den rigtige kandidat inden længe.
Maritime Danmark/Euroinvestor, 27/3 08.17, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4264
 
Ny hjemmeside til lodser
På lodsernes årsmøde blev en ny hjemmeside præsenteret som kan give lodserne mulighed for at få en privat e-mailadresse, og det håbes at siden kan udvikles til kommunikation, afstemninger debatter m.v. lodserne imellem.
 
Danske kuttere under hammeren
Det var en indbringende dag for Forsvaret da flere danske marinekuttere onsdag formiddag blev solgt på auktion i Hjørring.
Grønlandskutteren "Agpa" blev solgt for 1.400.000 til direktør i Nordane Shipping Niels Højlund Hansen. Direktøren ved endnu ikke hvad kutteren skal bruges til, men først skal den sættes i stand og måske ombygges lidt før den skal ud og opleve noget nyt.
Orlogskutteren "Rømø" indbragte 410.000 kroner
Marinehjemmeværnsfartøjet "Ringen" 150.000
og det lille stationsfartøj "Hønen" mere beskedte 30.000 kroner.
 
Krigsskibe tæt på Nordkorea
USA har sendt "USS McCain" og "USS Chafee" tæt på Nordkorea, og meddeler, at hvis Nordkorea gør alvor af truslen om at affyre et missil i de kommende dage, vil USA ikke se på det i tavshed, men der vil blive betydelige konsekvenser. Nordkorea fastholder at der er tale om et missil til et rumprogram, medens internationale observatører mener der er tale om et langtrækkende missil der kan nå helt til Alaska. Hvis affyring af missilet vil betyde afstraffelse af det internationale samfund, vil Nordkorea genstarte en atomreaktor til produktion af mere plutonium, meddeles det samtidig fra Nordkorea.
 
Bro over Femern Bælt besluttet med stort flertal
Med et historisk bredt flertal blev en fast forbindelse over bæltet tirsdag vedtaget i Folketinget. Med sine 20 kilometer vil den komme til at høre til i broernes "superliga". Transportminister Lars Barfoed udtaler i den anledning at det er en stor dag for Danmark, fordi broen både vil styrke forbindelsen til vores naboer og bidrage til en grøn transportpolitik. Alle får bedre forbindelser til hinanden siger ministeren, og der er samtidig tale om et af Europas største jernbaneprojekter. Forbindelsen bliver brugerbetalt.
Forventet overfartstid for bilister: 12 minutter
Forventet åbningsår: 2018
Forventede anlægsudgifter: 33 milliarder kr + landanlæg (8-9 milliarder)
Beskæftigelseseffekt i byggeårene: 6.000-10.000
 
Det lykkedes ministeren under talen i Folketinget at genere jyske politikere, da han sagde at beslutningen ville knytte Norden - og dermed Danmark - til det europæiske fastland. Den sammenknytning mente de pågældende politikere nu nok havde været en realitet ganske længe for Jyllands vedkommende.
 
Kommunerne vil samarbejde med fagbevægelsen
Et rundspørge blandt danske borgmestre foranlediget af Dansk Metal og 3F, viser at 80% enten er "meget interesserede" eller "interesserede" i assistance fra fagbevægelsen til CV-samtaler og rådighedsvurderinger. Rødovres borgmester, Erik Nielsen (S), som er formand for Kommunernes Landsforenings arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg, udtaler til Politiken, at der ønskes et tæt forpligtende samarbejde med fagbevægelsen uden nødvendigvis nedskrevne regler, så der er plads til lokale variationer. Harald Børsting, LO's formand, mener det simpelthen er nødvendigt med en model for samarbejde af hensyn til de arbejdsløse. Fra 1. august skal de statslige jobcentre og de kommunale arbejdsanvisninger sammensmeltes til 91 kommunale jobcentre, så ledige, uanset om de er kontanthjælpsmodtagere eller a-kasse-modtagere, skal henvende sig samme sted.
 
Arbejdspres i a-kasse forsinker dagpengeudbetalinger
A-kassen ASE for selvstændige får for tiden 65 ansøgninger om dagpenge om dagen, hvilket er dobbelt så mange som normalt. Kassen har hyret flere folk, men den markante stigning betyder en ventetid på 6-8 uger før arbejdet med ansøgningen er afsluttet og dagpenge kan udbetales. Det oplyser a-kassen på sin hjemmeside. Arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov fra S er rystet efter han har hørt om borgere som måtte søge kontanthjælp fordi de ikke fik deres dagpenge til tiden.
 
Flere kontanthjælpsmodtagere
Efter fem år med et stadig faldende antal kontanthjælpsmodtagere er billedet nu vendt. I december 2008 modtog 70.300 kontanthjælp og det er 3,2% flere end i juli 2008. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.
Beskæftigelsesministeriet, 26/3, http://www.bm.dk/sw34334.asp
Nyt fra Danmarks Statistik, 26/3, http://www.dst.dk/pukora/epub/nyt/2009/nr137.pdf
 
Helt afgjort at ledigheden vil falde igen
Mener professor Jan Rose Skaksen fra Københavns Handelshøjskole. Lige nu går det nøjagtigt som økonomerne forventer og 2009 vil blive et barskt år, men så vender det stlle og roligt i 2010 forudser professoren. Der er ingen grund til at frygte at krisen vil bide sig fast som i 80'erne. Tværtimod har vi idag en rekordlav ledighed som udgangspunkt, et arbejdsmarked som stadig vil mangle arbejdskraft på langt sigt, og en struktur på arbejdsmarkedet som hurtigere motiverer folk i arbejde. Det som Nyrup startede i midten af 90'erne og den nuværende regering har fortsat (med f.eks. beskæringer i dagpengeretten) vil hurtigt vende ledighedskurven når krisetiderne vender.
 
Arbejdsskadestyrelsen har forbedret adgang til "Se Sag"
Adgangen er nu blevet åben for fuldmagtshavere, f.eks. fagforbund, advokater og kommuner, så de uden fuldmagtsgiverens aktive hjælp kan få direkte adgang til sagsakter og status i sagsbehandlingen. "Se sag" er under stadig udvikling og næste fase bliver at Arbejdsskadestyrelsen også skal kunne modtage informationer ad denne vej. "Se Sag" er en populær tjeneste hvor 15.000 hver måned er inde og tjekke en sag. Tjenesten giver adgang til 310.000 arbejdsskadesager og 15.000 private erstatningssager.
Arbejdsskadestyrelsen, 25/3, http://www.ask.dk/sw25618.asp
 
Kan de ikke nøjes med at ryge i andres hjem
Et betydeligt flertal i befolkningen støtter rygeforbud på kontorer, restauranter og barer. Men en undersøgelse viser at 49% af rygerne, ryger i deres eget hjem og dermed udsætter børn, familie og besøgende for giftige partikler. Derfor mener overlæge fra Kræftens Bekæmpelse Inge Haunstrup Clemmensen, at der skal en "meget stor kulturændring" til før rygerne holder op med at ryge i hjemmet.
 
Affald brænder man da
To unge mænd er anholdt i Rusland for at have hældt benzin ud over en tigger som sad uden for en butik i den regionale hovedstad Saransk, sætte ild til offeret, og derefter forsøgte at videofilme ham mens han brændte. Nogle teenagere hjalp tiggeren på hospitalet men han døde af sine kvæstelser.
 
Gud, Vorherre, Allah, Mohammed og meget meget mere må ikke krænkes
Det lykkedes Pakistan at få vedtaget en ikke-bindende FN-resolution som fordømmer "æreskrænkelse" af religion som et brud på menneskerettighederne. 23 lande stemte for, 11 imod og 13 undlod at stemme.
Berlingske Tidende/ritzau/Reuters, 26/3 20.17, http://www.berlingske.dk/article/20090326/verden/903260469/
 
Søfart - fredag d. 27/3
Indeholder bl.a.:
Nybyggeri til Skagen Skipperskole er udsat
Fem år efter den politiske beslutning i Folketinget om at lukke Maritimt Uddannelsescenter Vest i Esbjerg, MUV, spøger centeret fortsat. Lukningen i Esbjerg angives nu af LR Realkredit AS som argument for ikke at ville yde lån til Skagen Skipperskoles planlagte nybyggeri. Endnu har skolen ikke fundet en villig långiver, og byggeriet til omkring 44 mio. kr. er foreløbigt udsat til oktober.
 
Nyt K/S-projekt er på vej i søen
PartnerShips, som blev etableret sidste år med base i København, har overtaget nybygningskontrakten på en tweendecker på 10.000 t.dv., som forventes udbudt på anparter i K/S-regi i løbet af efteråret. Skibet bliver efter planen leveret fra Sanuki Shipbuilding i Japan til næste år.
 
Bekymring over Torm-udbytte
En gruppe småaktionærer i Torm, heriblandt advokat Hans Levy, advarer nu mod for store udbyttebetalinger fra rederiet. Aktionærerne mener, at pengene hellere skulle blive i Torms kasse på et tidspunkt, hvor den økonomiske krise giver en vis usikkerhed om den fremtidige indtjening hos de fleste aktører i shippingbranchen. Bestyrelsesformanden i Torm, advokat Niels Erik Nielsen, mener imidlertid, at udsigterne er fornuftige og forsvarlige.
 
Eitzen afskediger i København
Også Eitzen-gruppen svinger nu den store sparekniv. Aktiviteterne inden for teknisk management hos Eitzen Maritime Services (EMS) i København skal således afvikles med virkning fra 30. juni i år, og dén del af forretningen bliver dermed samlet i Singapore og Indien. Foruden varsler moderselskabet afskedigelser i København og Oslo. I alt står 44 overfor afskedigelse.
 
Custodia-ejere i nyt samarbejde
To ud af de fire partnere i operatørvirksomheden Custodia Shipping er nu trådt ud af selskabet. Til gengæld har de resterende ejere etableret et helt nyt selskab i samarbejde med amerikanske Phoenix Bulk Carriers. Den nye virksomhed, Nordic Bulk Carriers, kommer til at beskæftige sig med de samme områder, som Custodia Shipping hidtil har arbejdet med og overtager i øvrigt de fleste ansatte og domicil fra Custodia.
 
Maskinmester via fjernundervisning
Århus Maskinmesterskole lancerer til august maskinmesteruddannelsens sidste tre år - den teoretiske del - som fjernundervisning. Den primære målgruppe for det nye tilbud er studerende på minimum 30 år med en relevant erhvervsfaglig uddannelse. Århus Maskinmesterskole forventer, at en stor del af de studerende på tilbuddet vil studere på halv tid, således de kan opretholde beskæftigelse til søs eller offshore.
 
Stella Shipping vil satse på lån i IFC
Stella Shipping i Marstal satser på, at et lån fra IFC under Verdensbanken skal sikre den nødvendige finansiering til rederiets nybygningsprogram på Western Marine Shipyard i Bangladesh. Her har Stella Shipping i øjeblikket fem nybygninger på godt 4.000 t.dv. i ordre.
 
Klimaet kalder på respons
Selvom skibsforureningen i ugens løb fik endnu et grumt skud for boven i en rapport fra CEEH - statens nye forskningscenter for energi, sundhed og miljø - så er det påviseligt, at der tænkes stort på klimaets vegne i og omkring Det Blå Danmark. I sidste uge præciseret ved lanceringen af netop en ambitiøs handlingsplan, der skal medvirke til at gøre kål på de kulbrinterester, der forpester luften omkring os. I denne uge blev der så fulgt op med status for det strategiske partnerskab for klimaansvar i Det Blå Danmark. Og det er en statusrapport, der virkelig vil frem.
Søfart, 27/3
 
Folketinget - fredag d. 27/3
Fra tingets dagsorden:
1) Forespørgsel nr. F 31:
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om ens vilkår for alle, der arbejder i Danmark.
Af Line Barfod (EL) m.fl.
(Anmeldelse 17.02.2009. Fremme 19.02.2009. Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 31. marts 2009).
 
Baltic Dry Index
1714 (-26) (rekord: 20/5-2008 11.793)
 
Bankens salgskurser
100 USD = 561,11 DKK
100 Euro = 757,92 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 47 (-1,20)
APM A-aktie: 26.200 (+200)
APM B-aktie: 26.300 (+500)
D/S Norden: 168 (+5,50)
DFDS: 284,50 (-13)
Mols-Linien: 56 (0)
Børsen, 27/3
 
THORA LUND
077(3)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1