Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tor 26/3-2009 10.00
26/3-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Christian Petersen - ITF Offshore-møder i London
Jannik N. Madsen - skibsbesøg Fjordline
 
FRA MEDIER
 
"Kanhave"
Onsdag eftermiddag behandlede Ankenævnet for Søfartsforhold klager over bemandingsfastsættelsen som er indsendt til nævnet. Samtidig demonstrerede 3F Sømændene ud for Søfartsstyrelsen i Vermundsgade mod godkendelsen af en driftsbesætning på 4 mand til passagertrafikken til Samsø.
CO-Søfart/DAGEN, 26/3 10.00
 
Pirateri
Opdatering fra IMB Live Piracy Report
23/3 17.40 LT psn 02:28N 050:49E 212 nm fra Mogadishu
Et fragtskib observerede et moderskib udsætte 2 skiffs ca. 6-7 meter lange. Piraterne var bevæbnet med automatvåben. Piraterne nærmerede sig fragtskibet og åbnede ild. Kaptajnen øgede hastigheden, aktiverede brandslanger, affyrede nødraketter og foretog undvigemanøvrer som forhindrede piraterne i at entre. Skibet fik nogle skader men undslap med besætning og skib i sikkerhed.
 
Pirater tævede en mand ihjel
Et britisk par som sejlede ud for Thailands sydkyst blev overfaldet af pirater som ønskede at stjæle båden. Hustruen slap med mindre skader, men af en eller anden grund blev manden tævet ihjel med piraternes bare næver og en hammer. Tre mistænkte er anholdt.
 
Fyringsrunder venter i Scandlines
Efter flere dage med samtaler og forhandlinger med de faglige organisationer i såvel Danmark som Tyskland, er det endnu uklart hvordan rederiet vil gennemføre den bebudede nedskæring med 400 stillinger. Onsdag modtog de ansatte en særmeddelelse som oplyser at der fortsat arbejdes med planen. Talsmand for de Scandlines-ansatte Peter Vindum udtaler, at det helt klart er en vanskelig opgave som kræver en længere proces for at finde de rigtige løsninger. Medarbejderne var tidligere stillet i udsigt at der ville være meldt klart ud ved udgangen af marts, men lige nu er der stor usikkerhed om tidspunktet.
 
Amerikanere redder Custodia
Amerikanske investorer, Phoenix Bulk Carrier, har nu skudt penge i det hårdt pressede danske tørlastrederi Custodia. Rederiet skifter samtidig navn til Nordic Bulk Carriers. Tørlastrederiernes store problem er at kunderne for tiden forsøger at komme ud af allerede indgåede aftaler. Bl.a. fører Custodia for tiden en retssag mod en spansk kunde om 40 millioner kroner. Custodia er ikke gået konkurs og laver det som kaldes en solvent lukning. Årsregnskabet for 2007 viste et årsresultat på 90 millioner kroner, mens 2008-regnskabet forventes at vise en helt anden historie. Målet er at komme ud af 2009 med overskud.
Børsen, 26/3, side 10
 
Bedre resultat for Stena Line end forventet
Overskuddet for 2008 blev på 272 millioner svenske kroner. Det er langt under rekorden på 612 millioner i 2007, men også langt bedre end de forventede 165 millioner. Stena Line angiver som grund til at resultatet blev bedre end ventet, at rederiet hurtigt tilpassede sig situationen i 2008 og igangsatte et program hvor bl.a. Stena Line Express mellem Göteborg og Freeerikshavn blev afkortet, "Stena Nordica" blev flyttet fra Skandinavien til Det Irske Hav, et fragtskib på ruten Rotterdam-Harwich blev fjernet og "Stena Seatrader" blev taget ud af drift mellem Holyhead og Dublin. Rederiet er igang med et stort investeringsprogram i nybyggede færger til 6 milliarder svenske kroner og tror på langsigtet vækst. Antal passagerer og fragtenheder faldt i 2008, men ikke dramatisk.
Maritime Danmark/Stena Line, 25/3 13.19, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4242
 
Stort underskud for DryShips
Det græske tørlastrederi DryShips endte med et underskud på 1 milliard dollar i 4. kvartal 2008. De 705 millioner dollar stammer dog fra nedskrivning på Ocean Rig. Samlet underskud for DryShip i 2008 blev på 361 millioner dollar. Rederiet har annulleret ordrer på 17 nye skibe.
Maritime Danmark/Sydinvest, 26/3 09.10, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4254
 
Hapaq-Lloyd hårdt ramt af krise
Containerrederiet som er verdens femtestørste vil spare 360 millioner dollar i 2009. Det skal bl.a. ske ved at levere indchartrede skibe tilbage til ejerne, genforhandle charterkontrakter og aftaler med havne og logistikselskaber, samt ved et ansættelsesstop. Der meldes til gengæld ikke noget om egentlige fyringer. Hapaq-Lloyd slap godt ud af 2008 men venter betydelig nedgang i 2009.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 25/3 17.57, http://borsen.dk/transport/nyhed/154159/
 
"Samsø's" sidste togt
Den 40 år gamle orlogskutter er i marts sejlet ud på sit sidste togt.
 
Øksevold på færge gav et års fængsel
En russisk sømand som overfaldt en anden russisk sømand med en økse på færgen "Pride of Telemark", er blevet idømt 1 års fængsel og bagefter udvisning fra Danmark i 5 år. Overfaldet var foranlediget af en ordstrid som udviklede sig grovere og grovere. Den overfaldne forsøgte at værge for sig mod øksen med en stol, men blev alligevel ramt på den ene kind og på hænderne, uden dog på noget tidspunkt at have været i livsfare.
Maritime Danmark/nordjyske.dk, 25/3 15.59, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4246
 
"Smæk dog afsvovlningsanlæg på skibene"
Dansk skibsdesigner hævder, i modsætning til MAN Diesel, at teknologi for anlæg til at fjerne svovlrøg fra skibene har eksisteret i 20 år. Bare 15 af verdens største containerskibe udleder lige så meget svovl som hele verdens bilpark på 750 millioner biler. Jørn Winkler som er dansk grundlægger af virksomheden DK Group, som har specialiseret sig i brændstofbesparende skibsanlæg, siger at det er ufatteligt at den kendte teknologi ikke bliver brugt og at der ikke bliver stillet politiske krav. MAN Diesel har ellers hævdet at såkaldte scrubbere til skibene først vil være klar i 2016, og at de nuværende anlæg som sejler rundt på forsøgsbasis har vist sig ikke at kunne holde til havets strabadser. Skibenes svovlforurening har baggrund i at de sejler på råolie og at der ikke er tilsvarende krav om rensning som på landjorden. Herudover er lovgivning vanskeligere fordi det forudsætter beslutninger internationalt gennem IMO. Jørn Winkler mener vi i Danmark kunne starte med at stille krav til alle skibe som sejler i danske farvande, og sammenligner ellers med krav fra USA om dobbeltskrogede skibe for at undgå olieforurening.
 
Bestyrelsesseminar Søfartens Ledere
Syv bestyrelsesmedlemmer og foreningens sekretariat har et par dage været samlet og drøftet en handlingsplan for foreningen. Herunder er det også besluttet at ændre i sekretariatet med oprettelse af en halvdagsstilling som bogholder for at styrke foreningens økonomiske forhold - herunder inddrivelse af restancer. Også konsekvenserne af den kommende skattereform og strategi for kommende overenskomstforhandlinger er blevet drøftet. I den kommende tid vil der blive informeret på medlemsmøder landet over. Per Bøje Brandenborg blev genvalgt som formand og Jens Kiil Naidal som næstformand.
 
DP World havde stærk medvind i 2008
I modsætning til Mærsk, havde konkurrenten på havneterminalområdet fra Dubai, et stærkt 2008 regnskabsår, med forøgelse af indtjeningen på 48%. Nettoindtjeningen blev på 621 millioner dollar mod 420 millioner i 2007. Selskabet som opererer 49 terminaler på verdensplan mener dog stadig krisen er nær.
 
Hirtshals Havn satser
I 2008 er størstedelen af et tre-årigt investeringsprogram på 100 millioner kroner realiseret, og havnen fastholder sin målsætning om at være omdrejningspunkt for trafikken i Skandinavien, og samtidig en førende fiskerihavn i Danmark. Af årsregnskabet for 2008 fremgår det dog at omsætningen i 2008 faldt en smule fra 54,3 millioner i 2007 til 52,2 millioner. Lukningen af 2 færgeruter i 2008 kan mærkes på både omsætning og resultat siger bestyrelsesformanden. Ifølge en undersøgelse fra Syddansk Universitet tilfører havnen den nordjyske økonomi en årlig værditilvækst på 1,4 milliarder kroner.
Børsen, 26/3, side 14
 
Fredericia Havn udvider
Associated Danish Ports (ADP) benytter krisetiderne til at udvide havnen i Fredericia markant. ADP dækker havnene i Fredericia, Middelfart og Nyborg. Der skal bruges mere end 200 millioner kroner i Fredericia over 2-3 år og 50.000 kvadratmeter gamle havnearealer er opkøbt. Herudover er 4.000 kvadratmeter yderligere inddraget. Planerne inkluderer også forlængelse af en kaj og anlæggelse af en ny. Godsomsætningen i Fredericia i 2008 var på niveau med 2007. Containertrafikken er steget med 45% og også ro/ro-området har udviklet sig positivt. ADP er Danmarks største havnekompleks men vil gerne være endnu større.
 
Danfoss ønsker udvidelse af arbejdsdelings-ordning
Claus Hjort Frederiksen har afvist et ønske om at udvide ordningen til at gælde i halvandet år som det er tilfældet i Tyskland. Danfoss har dog ikke opgivet håbet og er sikre på at en sådan ordning vil kunne bringe dem igennem krisen så virksomheden kommer styrket ud i den anden ende. Fagforbundet 3F er ligesom beskæftigelsesministeren imod en forlængelse, i det mindste så længe dagpengeloven ikke bliver lavet om med hensyn til reglerne for supplerende dagpenge, og det vil endvidere være en betingelse for 3F at en udvidet ordning kombineres med regler og muligheder for opkvalificering i ledighedsperioderne. Indtil videre er der fyret 1.000 på Danfoss og fordi der ikke findes skyggen af andet arbejde i området, flytter mange væk.
 
Sygemeldte ledige bør kun skulle raskmelde sig et sted
Mener et flertal udenom regeringen, som presser på for at få opbygget fælles IT-system mellem a-kasser og kommuner. S, SF og Enhedslisten forlanger at et system skal være på plads senest 1. oktober i år, og hvis ikke vil de 3 partier fremsætte et beslutningsforslag som pålægger regeringen af få sagen bragt på plads senest med virkning fra 1. januar 2010.
 
Færre dræbt på arbejdet
I 2008 blev 44 dræbt på arbejdet, medens tallet i 2007 var på 65 viser en foreløbig opgørelse fra Arbejdstilsynet over arbejdsrelaterede dødsulykker.
Beskæftigelsesministeriet, 25/3, http://www.bm.dk/sw34296.asp
 
Arbejdsmarkedet
LM Glasfiber
Vanskeligheden ved at få finansieret vindmølleprjekter, får nu LM Glasfiber til at varsle fyring af 725 ud af 3.800 ansatte i Europa. Af de 725 er 425 ansat på en fabrik i Sydjylland, resten er ansat i Spanien. Allerede i januar fik 425 i Danmark en fyreseddel.
 
IBM
Kilder tæt på IBM siger at selskabet vil skære 5.000 job væk i USA. Selskabet har indtil videre kun varslet strukturelle forandringer.
Business.dk/ritzau/Reuters, 25/3 22.02, http://www.business.dk/article/20090325/ittele/90325169/
 
Tieto Enator
Fyrer 55-60 ud af 95 ansatte hos en konsulent- og udviklingsafdeling i Århus. Efterspørgslen efter telekom-produkter er faldet markant i Danmark udtaler firmaets administrerende direktør til Computerworld.
 
Hver 10'ende HK'er har mistet jobbet
Capacent Epinion har foretaget en undersøgelse for HK/Handel der viser at hvert tiende medlem er uden job som følge af krisen. Det er særlig butiksansatte som er ramt fordi omsætningen i butikkerne er faldet.
Politiken/ritzau, 25/3 16.21, http://politiken.dk/erhverv/article677326.ece
 
Stærk i troen
En tunesisk pilot som løb tør for brændstof ud for Siciliens kyst, bad Gud om hjælp fremfor at koncentrere sig om at lande flyet. Flyet nødlandede i havet og 16 ud af 39 ombordværende omkom. Piloten har nu fået 10 års fængsel for at koncentrere sin anmodning om hjælp det forkerte sted.
 
Amerikanerne vil have fri hash for at tjene penge til staten
Præsident Obama har lanceret et internet-forum for Det Hvide Hus hvor borgerne kan stille spørgsmål til præsidenten. Efter spørgsmålet er stillet vil det blive ratet i vigtighed af de øvrige brugere, og det viser sig at enormt mange spørger Obama om han går ind for fri hash. Obama har tidligere afvist fri hash, men torsdag skal han svare på spørgsmålet igen.
 
Folketinget torsdag
Fra dagsordenen:
9) 3. behandling af lovforslag nr. L 99:
Forslag til lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Af transportministeren (Lars Barfoed).
(Fremsættelse 17.12.2008. 1. behandling 23.01.2009. Betænkning 12.03.2009. 2. behandling 24.03.2009).
 
Baltic Dry Index
1740 (-18) (rekord: 20/5-2008 11.793)
 
Bankens salgskurser
100 USD = 564,82 DKK
100 Euro = 758,20 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 48,20 (+0,70)
APM A-aktie: 25.600 (-500)
APM B-aktie: 25.800 (-300)
D/S Norden: 162,50 (+1,50)
DFDS: 297,50 (-2,50)
Mols-Linien: 56 (-1)
Børsen, 26/3
 
THORA LUND
076(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1