Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Ons 18/3-2009 10.00
18/3-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ITF møder i London
John Ibsen - 14.00 Søfartsstyrelsen vedr. Superkonventionen
 
FRA MEDIER
 
Omkomne på havet 2008
Ialt 1600 omkom på havet i 2008 viser en statistik offentliggjort af Lloyds List. De omkom i 41 meget alvorlige søulykker, hvoraf halvdelen omkom da den filippinske færge "Princess of the Stars" sank i en orkan ved Filippinerne. Orkanen var også årsag til at 119 fiskebåde forliste. Ulykkerne omfatter 5 fragtskibe, 32 passagerskibe og 4 andre hændelser.
Maritime Danmark/Lloyds List, 18/3 08.27, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4164
 
Containerraterne skal nødvendigvis op
Sammenslutningen Transpacific Stabilization Agreement øger raten med 500 dollar i løbet af i år. I gruppens pressemeddelelse hedder det, at det nu ikke længere drejer sig om kapacitetsudnyttelse eller markedsandele, men om finansiel overlevelse. Sammenslutningen består af 14 asiatiske rederier med Nippon Yusen og Kawasaki Kaisa Kisen i spidsen.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt/Bloomberg News, 18/3 08.46, http://borsen.dk/investor/nyhed/153574/
 
Ingen bornholmerrute til Kastrup
Transportminister Lars Barfoed deltog som indledende gæstetaler på generalforsamlingen for Bornholms Passagerforening mandag aften på Hotel Griffen i Rønne. Passagerforeningens nye kongstanke om en rute mellem Rønne og Kastrup havde ministeren ingen tro på, og han fremførte at man allerede i dag ville kunne komme hurtigere frem mellem de to byer end det ville kunne ske via søvejen. Ellers brugte ministeren det meste af sin taletid på at gennemgå en opstilling fra ministeriet der viste de samlede danske trafikinvesteringers fordeling i en længere årrække fremover, fra cykelstier på Sjælland til motorveje i Jylland. En fremstilling som havde den fremmødte forsamlings udelte 0-interesse.
CO-Sea/DAGEN, 18/3 (artikel vedrørende Bornholms Passagerforening og generalforsamlingen i næste nummer af fagbladet)
 
"Tor Baltica" vil anløbe Karlshamn
Ruten "Nevabridge" som i dag løber mellem St. Petersborg og Kiel, vil fra 27. marts inkludere Karlsham med et ugentligt anløb. DFDS Tor Line har i forvejen siden 2001 haft en rute mellem Karlshamn og Klaipeda i Litauen.
Maritime Danmark/DFDS Tor Line, 17/3 15.37, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4162
 
1200 evakueret fra Mærsk-hovedsædet ved Esplanaden
Under en test tirsdag eftermiddag gik en sikkerhedsventil på et køleanlæg, som ikke havde været i brug i vinter, i stykker, og ammoniak strømmede ud i udluftningssystemet på hovedsædet for Mærsk ved Esplanaden. Syv blev indlagt til observation og evakueringen af de 1200 medarbejdere stod på i 3 timer før politiet gav grønt lys for tilbagevenden.
 
Kapitalfondene og Scandlines
I en længere analyse om kapitalfonde og global finanskrise, udtaler medlem af Trafikudvalget, Magnus Heunicke (S), som i 2007 var med til at sælge Scandlines til to kapitalfonde og et rederi - og som dengang var glad for den høje pris, men nu er anderledes bekymret:
"Antallet af arbejdsløse stiger med katastrofal fart i regionen nu, så risikoen for store fyringer i Scandlines er skræmmende. Lokalt er det en stor arbejdsplads. Inden salget kom medarbejderne til os og sagde, at der skulle ske et salg. Den dansk/tyske ledelse var uenig om alt. Og i en salgsproces skal man tage det højeste bud. Men nu kan det vise sig at være et meget dårligt salg til skade for medarbejderne og trafikbetjeningen".
Information, 17/3, side 10-11
 
Scandlines-færge ind i sluseport
Søndag nat sejlede "Sassnitz" ind i en af de store sluseporte ved Kielerkanalen. Færgen kunne efter påsejlingen fortsætte til værft for egen kraft. Påsejlingen skete i tæt tåge og også et cypriotisk containerskib påsejlede en sluseport.
Maritime Danmark/Tradewinds, 18/3 09.04, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4165
 
Slemt for havnene februar, marts og april
APM Terminals direktør Kim Fejfer vurderer at de tre måneder bliver "meget slemme", men mener samtidig at krisen kan være held i uheld, fordi investeringer i havne var nået op på et helt urealistisk niveau. Nogle investorer var begyndt at se havnene som en slags ejendomsindustri. Nu vil folk vågne op mener direktøren, og igen se havnebranchen som en formidler af værdi til rederier og deres kunder.
Euroinvestor/RB-Børsen/Reuters/Port Strategy, 17/3 13.17, http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=10207947
 
"Thetis" fandt og afsprængte miner i Middelhavet
NATO's 2 uger lange minerydningsøvelse i Middelhavet er netop afsluttet med danske "Thetis" som kommandoskib i spidsen for 14 minerydningsfartøjer. Under øvelserne fandt og afsprængte styrken miner som har ligget på havbunden siden 2. verdenskrig. Minerydningsstyrken fik slutkarakteren "Fully Combat Ready". Gamle miner som ligger på havbunden kan stadig være farlige for fiskere og erhvervsdykkere. Det er avancerede sonarsystemer som finder dem, hvorefter de typisk sprænges med en robot. Ultimo april sejler NATO-styrken til områderne ud for Normandiet og påbegynder en ny operation. Det er vurderet at de krigsførende lagde mere end 600.000 miner ud i havene under 2. verdenskrig.
 
Smårederier i nød for kredit
Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre Skibe, som repræsenterer samlet 50 rederier og 180 skibe, mærker på trods af bankpakker, at kreditten på ganske kort tid er strammet markant. Repræsentanter for de 2 rederiforeninger har opsøgt Folketingets Erhvervsudvalg og opfordret udvalget til at tænke rederierne ind i nye initiativer. F.eks. kunne de forestille sig garantiordninger for driftskreditter. Hvis kreditstramningen ikke lempes, frygter foreningerne at "et ikke uvæsentligt antal mindre rederier" trues på deres eksistens. Nogle rederier har ikke betalt deres forsikringspræmier og andre kan ikke finansiere faste udgifter til oplagte skibe, fordi de ikke kan skaffe sikkerhed.
 
Søfartens Ledere styrker samarbejdet med søsterorganisation på Færøerne
Der er indgået en samarbejdsaftale med Føroya Skippare- og Navigatørferlag til styrkelse af samarbejde om ensartede og konkurrencedygtige løn- og ansættelsesvilkår. Aftalen skal også sikre grænseaftaler mellem de to foreninger og muligheden for forhandlingsmæssigt samarbejde hvor det skønnes formålstjensligt. Der skal også sikres hjælp til medlemmer af den ene forening som bor i det andet land, fælles udnyttelse af mødelokaler m.v.
 
Skibsfartens svineri skal kortlægges og gøres noget ved
Både Danmarks Rederiforening og Miljøstyrelsen vil nu arbejde på sagen. Forureningens omfang skal kortlægges og der skal udvikles nye miljøteknologier til reduktion af svovl, kvælstof og partikler, og senere udmøntes i egentlig lovgivning. Mærsk alene udleder SOx'er svarende til 9 milliarder biler og lige så meget CO2 som hele Danmark. Et krav fra en handlingsplan er udviklling af afsvovlningsanlæg, såkaldte scrubbere, som dog ikke forventes at være klar før i 2016.
 
Hugo Chavez vil nationalisere venezuelas havne
Ifølge Lloyds List vil præsidenten overtage kontrollen med havne og lufthavne som ellers har været decentralt styret i de sidste 10 år. Oppositionen har svoret at kæmpe imod lovforslaget og Chavez på sin side truer med hær og flåde. Spørgsmålet er om Chavez blot ønsker formel kontrol eller også en operationel. En lang række havneoperatører er aktive i Venezueala, herunder DP World.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt/Lloyds List, 17/3 07.58, http://borsen.dk/politik/nyhed/153476/newsfeeds_rss/
 
Food at Sea
Arbejdsmiljørådets kogebog for søfart er udsolgt og nyt oplag vil blive genoptrykt og ligge klar før påske. Som noget nyt findes kogebogen nu også i en version på engelsk/filippinsk. Der arbejdes på et tillæg til kogebogen med 12 traditionelle danske retter.
Søfartens Arbejdsmiljøråd, 17/3
 
Lovforslag vedtaget
"Et enigt Folketing vedtog den 17. marts 2009 økonomi- og erhvervsminister Lene Espersens forslag til ændring af lov om sikkerhed til søs og ophævelse af lov om liniekonferencer (L84)".
Søfartsstyrelsen, 17/3, http://www.dma.dk/sw24585.asp
 
Skrækår for tyske værfter
Bloomberg News skriver at de tyske værfter står til at miste ordrer på op til 936 millioner euro. Værfterne har nu alvorlige likviditetsproblemer.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt/Blommberg News, 17/3 18.42, http://borsen.dk/transport/nyhed/153544/
 
Svar fra beskæftigelsesministeren om dagpengenes værdi
Claus Hjort Frederiksen har svaret på spørgsmål fra Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende dagpengenes dækningsgrad som nu er offentliggjort.
Dækningsgraden er den procentuelle værdi af lønnen forud, og denne kan efter reglerne maksimalt være 90%. Nedenfor er vist dækningsgraden i praksis for forskellige lønkategorier og for udvalgte år. Lønkategorierne: 1) Mandlig faglært LO-arbejder, 2) Kvindelig ufaglært LO-arbejder, 3) Tjenestemand og 4) Privat ansat funktionær.
(år, 1, 2, 3, 4)
1982 70 87 72 62
1990 61 77 64 50
2000 60 74 64 46
2009 58 72 61 42
Der er også givet svar om de maksimale dagpenges købekraftværdi, og det viser sig at købekraften faldt 14% fra 1982 til 1987, og herefter har været støt og roligt stigende således at den i 2009 er ca. 3,5% lavere end i udgangsåret 1982.
 
Beskæftigelsessituationen
Ved en analyse af aviser og websider er Politikens Researchs nået frem til at der hver dag siden nytår er varslet 173 fyringer. Sauer-Danfoss havde som eksempel for nylig 2.700 ansatte i Danmark, men er nu nede på 1.300. Det er især de ufaglærte som mister jobbet og hele familier bliver ramt når begge ægtefæller på samme arbejdsplads fyres. I 3F's a-kasse på Als var der i sommers 18 arbejdsløse. Tallet er nu oppe på 220. Samlet er arbejdsløsheden ifølge Danmarks Statistik stadig kun på 2,3% svarende til 64.000, men en halv million lønmodtagere frygter i dag en fyring. Mange peger på at det er mediernes omtale af krisen som er baggrunden for frygten.
 
Pension på eget ansvar
For danskere under 40 år, hænger både folkepension og efterløn i en tynd tråd, og muligheder bliver helt afhængige af den enkeltes privatøkonomi. Det konkluderes i en ny håndbog om pension efter en rundspørge blandt de pensionsansvarlige i de seks største partier i Folketinget. De fleste af politikerne mener nok der vil eksistere både en folkepension og en efterløn om 25 år, men at ordningerne vil se helt anderledes ud er de ikke i tvivl om.
 
Viagra kan hjælpe på rejsningen mere end et sted i kroppen
Forskere fra hjertemedicinsk afdeling på Århus Universitetshospital, har efter forsøg med rotter konstateret at Viagra har en positiv effekt på pumpekraften i syge hjerteceller. Viagra er i forvejen godkendt til behandling af forhøjet tryk i lungekredsløbet. Samlet tyder studiet på at Viagra har en isoleret stimulerende effekt på hjertemuskelceller, som bliver ekstra hårdt belastet i et svigtende hjerte.
 
Baltic Dry Index
1974 (-84) (rekord: 20/5-2008 11.793)
 
Bankens salgskurser
100 USD = 591,55 DKK
100 Euro = 758,49 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 50,50 (-2,50)
APM A-aktie: 24.300 (+700)
APM B-aktie: 24.300 (+800)
D/S Norden: 158 (+3)
DFDS: 332 (+0,50)
Mols-Linien: 50 (+5)
Børsen, 18/3
 
THORA LUND
070(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1