Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tor 12/3-2009 10.00
12/3-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 12.00 møde med SK
John Ibsen - 12.00 møde med SK
Jannik N. Madsen - medsejlads Fjordline
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
Opdatering fra IMB Live Piracy Report
10/3 0500 UTC psn 08:06N - 059:11E - 550 nm ud for Somalia
Pirater forfulgte en bulk-carrier og åbnede ild med håndvåben. Skibet foretog undvigemanøvrer og undslap angrebet.
 
9/3 1800 UTC psn 08:02N 058:45E - 530 nm ud for Somalia
Pirater bevæbnet med raketstyr og rifler forfulgte en bulk-carrier som de beskød. Skibet foretog undvigemanøvrer og forhindrede piraterne i at komme ombord. Senere afbrød piraterne angrebet.
 
NATO genoptager piratjagten
Efter en 3 måneders pause sender NATO nu igen en styrke på 7 skibe under portugisisk kommando ind i piratbekæmpelsen ved Somalia under navnet "Operation Allied Protector". NATO frygter at piratangreb igen vil tiltage efter at vejrforholdene i Adenbugten er bedret. NATO's nye mission er planlagt for perioden 16. marts til 9. juli. Udover NATO er både EU og en international styrke repæsenteret i området.
 
Torm - årsregnskab
Værdi af flåden nedjusteres
Pr. 30. september 2008 var markedsværdien af flåden 1589 millioner dollar højere end den bogførte værdi. Pr. 31. december var det samme tal nedjusteret til 367 millioner dollar.
 
Kommentar til årsregnskabet
Jyske Bank hæfter sig ved at ganske vist er årsresultatet for 2008 en kendelse lavere end forventet, men der er grund til at fundere nøjere over forventninger for 2009, fordi rederiet er kendt for at opstille konservative prognoser. Det ser ganske positivt ud mener analytikeren fra banken.
 
Rederiets kommentarer
Topchefen for Torm, Mikael Skov, vurderer at markedet for produkttank fortsat virker relativt positivt, bl.a. fordi raffinaderier bliver placeret længere fra forbrugerne. Råolien skal sejles kortere distancer, men den raffinerede olie længere, og det er netop den fart Torm er specialiserede i. Udfordringen er mange nye skibe kombineret med faldende efterspørgsel, men til gengæld vil mange enkeltskrogede skibe skulles udfases fra 2010. Tørlast er et område som både har vist top- og bundrekorder og Torm skal ikke dybere ind i det marked.
 
Besparelser
Rederiets planer om effektivisering med besparelser på 40-60 millioner dollar om året svarer til 15-20% af rederiets omkostninger forventes fuldt indfaset ultimo 2009. Planen har fokus på:
* Standardisering af processer
* Bedre udnyttelse af IT
* Forbedret omkostningsniveau for drift af skibene
* Optimering af den landbaserede organisation
 
Tidligere topchef topbelønnet
Uagtet den tidligere topchef i rederiet, Klaus Kjærulff, forlod sin post i utide og frivilligt, blev han ifølge årsregnskabet belønnet med en bonus på næsten 30 millioner kroner. Det er tidligere hævdet at Klaus Kjærulff reelt blev fyret som følge af hans uoverensstemmelser med de græske ejere af Torm.
 
Sjovt at være direktør i Torm
Den midlertidige adm. direktør Mikael Skov fik en lønstigning fra 2 til 3 millioner dollar inklusive bonus og aktieoptioner. Den faste løn steg fra 549.000 til 904.000 dollar. Samtidig steg pensionsindbetalingen fra 53.000 dollar årligt til 88.000 dollar, og en aktiebaseret kompensation fra 216.000 dollar til 581.000 dollar. Hans titel var til gengæld også ændret fra driftsdirektør til adm. direktør.
 
Strid om skibschikane mellem Kina og USA bilagt
USA's udenrigsminister og hendes kinesiske kollega er blevet enige om fremover at undgå gentagelser af episoden i Det Sydkinesiske Hav i weekenden. Kinesiske fartøjer chikanerede et amerikansk flådefartøj i et område som USA påstår er internationalt, medens Kina påstår det er kinesisk interesseområde.
Politiken/ritzau, 11/3 21.03, http://politiken.dk/udland/article667292.ece
 
Mærsk
Udskyder ordrer hvis muligt
Mærsk Lines Chief Operating Officer Morten Engelstoft bekræfter nu til Lloyds List, at Mærsk forsøger at udskyde leverencen af bestilte nybygninger. Hovedparten af ordrerne er til levering i 2011 og 2012.
Euroinvestor/RB-Børsen/Lloyds list, 11/3 17.17, http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=10200332
 
Tror på rateforhøjelser
Lloyds List rapporterer at Mærsk tror på de annoncerede rateforhøjelser. Til gengæld tror selskabet at shippingmarkedet mellem Europa og Asien i første kvartal af 2009 vil reduceres med 15-20% til sammenligning med samme kvartal i 2008, 10% i 2. kvartal og 5% i 3. og 4. kvartal.
Euroinvestor/RB-Børsen/Lloyds List, 11/3 16.54, http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=10200265
 
Mærsk spekulerer i CO2 som forretningsområde
Koncernen investerer betydelige ressourcer i rentabilitet ved transport og lagring af drivhusgasser. Lagring i undergrunden vurderes af mange som et oplagt valg. Transporten kan ske gennem rørledninger mens skibstransport er mere fleksibel. Markedsprisen på CO2-kvoter vurderes at skulle over 40 euro før det bliver rentabelt, men Mærsk Tankers er allerede langt med bygning af skibe som kan transportere disse gasser.
 
Nordic Tankers nedjusterer
Årets resultat efter skat for 2008 er nedjusteret fra 20 millioner dollar til 4-5 millioner. Nedjusteringen begrundes i flere forskellige forhold, herunder dispositioner foretaget af den tidligere bestyrelse.
* Ekstraordinær nedskriving af kemikalietankskibes værdi (8,5 mil dollar)
* Tab på aktiepost i ejendomsselskab indkøbt af ex-bestyrelse (2,9 mil dollar)
* Hensat 2 mil dollar til tab på andre dispositioner fra ex-bestyrelse
* Mindre gevinst end tidligere udmeldt ved salg af "Nordic Lisbeth"
* Større skattetebetaling
* Svagere driftsresultat i 4. kvartal end ventet
 
Søfolk får ikke skattelettelser
Med mindre rederierne betaler mere i løn, vil de danske søfarende (på DIS-flagede skibe) komme til at betale nye grønne afgifter uden at få del i (de modsvarende) skattelettelser. Skatteministeren har tidligere svaret at han (uafhængigt af ændringer i skatteloven), ikke har til hensigt at gribe ind i DIS-ordningen. Lønniveauet må arbejdsmarkedets parter selv fastsætte. Søfolk vil dog som alle andre modtage en såkaldt grøn check.
 
Farvel til den sidste kæmpe fra Lindø
Tirsdag sejlede "Mathilde Mærsk" fra Lindø-værftet ud gennem Odense Fjord som det sidste af de store skibe som forventes bygget på værftet. Det var et tilløbsstykke hvor mange hundrede mennesker var mødt op ved Gabet ved Lodshuse for at beundre synet i et forårsspirende vejr. Der var 140 med på prøvesejladsen hvor nybygning L216 efter Gabet begyndte at fylde ballasttankene. En påfyldning som varer 20 timer. Turen går rundt om Skagen og retur til Århus hvor rederiet overtager containerskibet. Hovedmotoren blev startet midt på natten og igen standset for eftersyn.
L216 bliver formentlig det sidste af små 200 skibe som Lindø-værftet har bygget for sin ejer.
 
EU-parlamentet vedtog maritim lovpakke onsdag
Pakken indeholder flere og mere omfattende skibsinspektioner og mulighed for permanent sortlistning af farlige fartøjer. Alle skibe som flager fra EU-lande, skal overholde internationale sikkerhedsstandarder og EU-lande kan nu tilbageholde skibe hvis ejerne mangler forsikringsbevis. Parlamentarikerne håber nu vi kan undgå synet af plimsollere, olieindsmurte havfugle og dieseldunstende sortklistrede badestrande i Europa.
 
IMO-møde om flydende bulklaster og gasser
Underkomiteen afholdt sit 13. møde i London fra d. 2. - 6. marts. Hovedemner på mødet var:
* Gasventiler på kemikalietankskibe
* Luftemissioner fra skibe
* Transport af bio-brændstof
* Forbud mod sejlads med tung olie ved Antarktis
* Gasdrevne skibe
 
Første spadestik til kæmpe-terminal i Antwerpen
Tirsdag indledtes byggeriet af en europæisk multimodel terminal i Antwerpen Havn som skal være færdig i 2010. Terminalen bliver 1 kilometer lang og 100 meter bred. Med fem jernbanespor og tre portalkraner skal 10-12 tog kunne håndteres om dagen. Prisen for terminalen er 29 millioner euro.
 
Høringssvar fra Danske Havne om deponering
Når havne oprenser og uddyber i havnebassiner så placeres materialet fra havbunden enten alternativt på havbunden eller i felter på land. Landdepoterne reguleres efter en deponeringsbekendtgørelse som lossepladser, uden der i reglerne er taget hensyn til det særlige sediment af sand og mudder. Et udkast til en ny deponeringsbekendtgørelse har netop været i høring, og Danske Havne mener det er et skridt i den rigtige retning, men ikke nok. I sit høringssvar har Danske Havne derfor flere forslag til opbevaring på miljømæssig og økonomisk forsvarlig vis.
 
Havene bliver sure og fødekæderne rives over
Fra en klimakongres som for øjeblikket pågår i København, forlyder det at vores CO2-udledning i enorme mængder optages af vores have og her bevirker en forsuring som i sidste ende risikerer at afkoble oceranernes fødekæde og føre til massedød. Det kan, siger forskerne, ske i et omfang som ikke er set siden dinosaurerne forsvandt fra kloden for 65 millioner år siden. Forsuringen af havene rammer i første række de små kalciumbærende dyr som også er de første i havenes fødekæde.
 
Chefer tegner tillægsforsikringer
I løbet af de første to måneder i 2009 har Ledernes Hovedorganisation oplevet en stigning i tegninger af tillægsforsikringer til dagpengeforsikringen på 11% og mere end 8.000 af a-kassens medlemmer har nu tegnet denne forsikring. I dag er det især yngre chefer i 40'erne der tegner forsikringen hvor den tidligere primært blev benyttet af chefer over 50 år.
 
Flest mænd tager chancen uden a-kasse
Næsten en halv million, 454.000, har valgt ikke at forsikre sig mod arbejdsløshed i en a-kasse. Heraf er 280.000 mellem 30 og 58 år. Kortlægningen viser at 275.000 hverken er dagpengeberettigede eller vil have ret til kontanthjælp, heraf er 170.000 mænd. Uforsikrede kan ikke få kontanthjælp hvis de har en formue på mere end 10.000 eller ægtefællen tjener mere end 20.000 om måneden.
 
Sag om erstatning om manglende Ansættelsesbevis for Højesteret
3F har fået tilladelse til at videreføre en sag mod Kristelig Arbejdsgiverforening, som først er afgjort i både byret og landsret, videre til Højesteret. Byretten i Horsens tilkendte 3F-medlemmet 20.000 i erstatning for manglende ansættelsesbevis, men landsretten nedsatte efterfølgende erstatningen til 10.000 kroner. Baggrunden for at sagen kan føres til Højesteret er principiel usikkerhed efter beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i 2005 fik lavet loven om. Før 2005 var der fast praksis for forskellige erstatninger som var udstukket af Højesteret i slutningen af 90'erne. Efter 2005 kan "undskyldelige mangler" i et ansættelsesbevis erstattes med en tusse, mens grove fejl skal takseres ud fra lønmodtagerens månedsløn med mellem 13 og 20 ugers erstatning.
 
Bare synd for mændene
Det nye ligebehandlingsnævn har offentliggjort sine første afgørelser. Ifølge nævnet er det hverken lovligt at lade kvinder eller transvestitter komme gratis ind i pornoklubber eller på diskoteker, hvis mænd skal betale for entreen. Også en sag om forskellige priser på julebuffeer har nævnet taget stilling til, og her støtter nævnet den stillingtagen som det tidligere Ligestillingsnævn har lagt. Forskellige priser kan ikke begrundes i at mænd både spiser og drikker mere end kvinder. Nævnet har endelig behandlet en sag om fyring af en gravid hvor arbejdsgiveren ikke kunne løfte bevisbyrden om at graviditeten ingen rolle spillede ved fyringen. Kvinden fik tilkendt en erstatning på 365.400 kroner. Nævnets afgørelser er endelige og bindende for parterne.
 
Sexmuseet kan kalde sig museum nok så meget
Museum Erotica i København er gået konkurs, og har søgt Københavns Kommune om støtte med baggrund i at rigtig mange skoleklasser besøger museet fordi det viser en reel fortælling om menneskets sexliv fra 10.000 år før vor tidsregning og op til vores egen tid. Museet blev grundlagt for 25 år siden af pornofilminstruktøren Ole Ege. Kommunen har afslået ansøgningen og mener ikke det er en kommunal opgave at fremvise porno og erotik.
 
Fra Folketingets dagsorden torsdag
3) 2. behandling af lovforslag nr. L 83:
Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister. (Anvendelse af kollektive overenskomster).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
(Fremsættelse 03.12.2008. 1. behandling 13.01.2009. Betænkning 26.02.2009).
 
Baltic Dry Index
2271 (-27) (rekord: 20/5-2008 11.793)
 
Bankens salgskurser
100 USD = 598,39 DKK
100 Euro = 758,02 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 54 (++4,20)
APM A-aktie: 25.500 (-600)
APM B-aktie: 25.500 (-700)
D/S Norden: 153,50 (+1,25)
DFDS: 340 (+3)
Mols-Linien: 41 (+2,30)
Børsen, 12/3
 
THORA LUND
065(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1