Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 6/3-2009 10.00
6/3-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 10.00 møde Dansk Metal, 14.00 møde ITF
Ole Strandberg - feriedag
John Ibsen - arbejder hjemme
 
FRA MEDIER
 
Pirateri
Ifølge flere nyhedskanaler har somaliske pirater forsøgt at kapre et skib med 1.200 britiske passagerer. Det er krydstogtsskibet "Balmoral", som drives af Fred. Olsen Lines. Kaprings-forsøget skulle angiveligt være sket ud for den østafrikanske kyst. Skibet undslap ved at sejle zig-zag i højeste fart væk fra piraterne som beskød skibet med AK-47 geværer og raketkastere. Piratskibet nåede få hundrede meter i afstand fra "Balmoral" før de opgav forfølgelsen.
Fred. Olsen Lines har dog en ganske anden opfattelse af hvad der skete – eller rettere hvad der ikke skete. Rederiet har derfor udsendt en officiel udtalelse, hvoraf det fremgår at man ganske rigtigt observerede fartøjer, som kunne være mistænksomme, hvorfor skibsledelsen valgte at tage sine forholdsregler for at forebygge et eventuelt angreb. Men der kom altså aldrig noget angreb ifølge rederiet.
Politiken, 5/3 13.19, http://politiken.dk/udland/article662667.ece og Bignews.biz, 5/3, http://www.bignews.biz/?id=795554&keys=cruise-ship-pirates-balmoral
 
Mærsk regnskabet, kommentarer m.v.
2008-hovedtal
I milliarder dollar (2007-tal i parantes):
Omsætning 61,2 (51,2)
Resultat før af- og nedskrivninger 16,5 (11,9)
Avance ved salg af skibe, rigge m.v. 0,9 (1,1)
Resultat før finansielle poster 11,9 (8,8)
Resultat før skat 10,4 (8,0)
Årets skat 6,9 (4,5)
Årets resultat 3,5 (3,4)
 
Segmenterne
2008-tal i millioner kr (2007-tal i parantes):
Årets resultat efter skat
Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 1.051 (578)
APM Terminals 812 (578)
Tank, offshore og anden skibsfart 4.496 (6.781)
Olie og gasaktiviteter 12.032 (8.866)
Detailhandel 1.111 (1.298)
Skibsværfter, andre industrivirksomheder, andel i Danske Bank A/S -1.111 (2.449)
 
Forventninger til 2009
Samlet forventes et resultat eksklusiv avancer ved salg af skibe, rigge m.v., betydeligt under 2008-resultatet. I den nuværende markedssituation er det ikke realistisk at forvente avancer ved salg af skibe, rigge m.v. Der er betydelig usikkerhed forbundet med 2009-forventningerne, som følge af den inernationale økonomiske situation. Særlig stor usikkerhed er forbundet med containerfragtrater, transporterede mængder, USD-kurs og oliepris.
 
 
BAF'en er den store ukendthedsfaktor
Bunkers Adjustment Factor er for tiden så uberegnelig at det ikke giver mening at beregne containerfartens følsomhed over for udsving i oliepriserne.
 
Nedskrivning grundet Danske Bank
Mærsk ejer 20% af Danske Bank, og kan dermed godskrive regnskabet 20% af bankens værdi. Med baggrund i Danske Banks nylige dårlige 2008-regnskab, belastes Mærsk-regnskabet med 0,9 milliarder kroner, mod en positiv effekt i 2007 på 3 milliarder. Den såkaldte merværdi/goodwill vedrørende aktierne er nedskrevet til en værdi af nul fra 1,1 milliard.
 
Aktien fik bank
To timer efter offentliggørelse af Mærsk-regnskabet faldt aktieværdien fra 25.700 til 22.900, et tal som ikke er set siden begyndelsen af 2003.
 
Når det gik så galt med aktien efter offentliggørelsen af regnskabet, skyldes det helt overvejende den store frygt for og usikkerhed omkring hvordan det vil gå i 2009, som ventes at blive et rædselsår for koncernen.
 
Kommentar
Mærsk kom ud af 2008 lidt bedre end ventet og med driftsmæssig fremgang på stort set alle forretningsområder. Regnskabet var påvirket af det dårlige resultat i Danske Bank. Omsætningsstigningen var især en f'ølge af højere oliepriser. Containerskibsfarten fortsat ubestridt det største forretningsområde. Olie- og gasaktiviteterne bidrog med største indtjeningsresultat.
 
Nordea-kommentar
Ikke de store overraskelser, og hæfter sig ved at nok har Mærsk Line tabt 20% fragtvolumen, men konkurrenten NOL har tabt endnu mere, nemlig 35%. Anser det for tvivlsomt at det lykkes Mærsk at hæve fragtraterne.
 
Lav kapacitetsudnyttelse
I Mærsk Line er kapacitetsudnyttelsen for tiden lav, oplyser komcernchef Nils Smedegaard Andersen på en telekonference efter regnskabsaflæggelsen. Det påregnes at "markedet vender tilbage".
 
Mærsk varsler flere fyringer
"Vi har allerede sagt farvel til folk, men vi skal sige farvel til flere,” fastslog Nils Smedegaard Andersen efter gårsdagens regnskab. Mærsk fyrede alene sidste år 4.500 medarbejdere, og nu sender topchefen et kraftigt signal om, at krisen samtidig kan være med til at rydde op - både internt i koncernen, men også blandt de mange lidt for smarte forretningsfolk, der har spundet guld på de sidste mange års højkonjunktur. "Selvfølgelig er det hårdt, men generelt set er det kun sundt, at der kommer en krise, hvor der bliver ryddet op. Vi mener, at vi er fornuftige, og vi går ikke i panik. Vi fokuserer på at effektivisere vores virksomhed til glæde for vores kunder, og samtidig kigger vi på muligheder for effektiviseringer i selskabet", siger Smedegaard Andersen.
Business.dk, 6/3, http://www.business.dk/article/20090306/nyhedsoversigt/903060315/
 
Problemerne med Nedlloyd er løst
En tilfreds topchef Nils Smedegaard Andersen, konstaterer at problemerne med integrationen af Nedlloyd nu er løst, og at kunde-tilfredsheden er på højeste niveau siden man begyndte at måle den.
Mærsk Line vil satse på punktlighed og god service, og dermed kunne konkurrere med højere priser.
 
Mærsk Line har nedsat brændstofforbruget med 7% i 2008
Det er sket gennem optimering af rutenetværket og ved at holde en gennemsnitlig lavere fart.
 
Stadig tålmodighed med Lindø værftet
Mærsk har ingen planer om at skippe værftet trods underskud i 2008 og forventet nyt underskud i 2009. Der er belægning for eksisterende skibsordrer til et par år, men der forventes ingen nye. Lindø skal fremover satse på alternativ produktionsplan.
 
Dårligere regnskabsresultat for Royal Arctic Line
Rederiets overskud blev på 10,1 millioner kroner i 2008, til sammenligning med 33,4 millioner i 2007, begge tal før skat. Efter skat var resultaterne henholdsvis 6,2 millioner mod 23,3 millioner. Resultatet er som forventet, og det er stigende driftsomkostninger som er baggrunden for det ikke så tilfredsstillende resultat. Koncernens samlede indtægter var på 858,1 millioner mod 792,8 millioner i 2007. Koncessionsbetingede indtægter beløber sig til 589,8 millioner. Omsætningen fordeler sig med 68% på transport til Grønland, 20% fra Grønland og 12% internt i Grønland.
Maritime Danmark/Royal Arctic Line, 5/3 16.43, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4030
 
Bestyrelsesvalg Søfartens Ledere
Stemmetal for valg er netop offentliggjort, og der var genvalg blandt alle der genopstillede. Nyvalgt er havnefoged i Stubbekøbing Havn, Henrik Andersen, og herefter er der to havneansatte i den 17 mand store bestyrelse.
 
Fiskeristatistik 2008
Værdien af de samlede ladninger i fiskerihavnene som i 2007 var på 3.743 milliarder kroner, faldt i 2008 til godt 3.224 milliarder kroner. Det var en nedgang på knap 14%.
 
Tilbageholdelse af danske skibe i udenlandske havne
"Inden for de første to måneder af 2009 er der tilbageholdt 6 danske skibe i forbindelse med havnestatskontrol, deraf er de 5 tilbageholdt inden for Paris og Tokyo MoU.
Tilbageholdelserne skyldes specielt to forhold:
* Utilstrækkeligt tilsyn med og afprøvning af sikkerhedsudstyr, samt
* Besætningens manglende certifikater, som er foreskrevet på skibets besætningsfastsættelse (Safe Manning Document.)
Opmærksomheden henledes specielt på, at det er rederiet......"
Søfartsstyrelsen, 5/3, http://www.dma.dk/sw24510.asp
 
"Bevis som Officer for Maritim Sikring" - reminder
Søfartsstyrelsen minder om at overgangsbestemmelser for erhvervelse af dette bevis udløber 1. juli 2009. Herefter kan bevis kun opnås ved gennemførelse af en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse.
Søfartsstyrelsen, 5/3, http://www.dma.dk/sw24507.asp
 
Beskæftigelsessituationen
Elektronikgigant fyrer 20.000
Tyco Electronic har besluttet at afskedige 20.000 medarbejdere, svarende til 20% af arbejdsstyrken. Selskabet producerer først og fremmest elektroniske komponenter og kabler. Fyringerne antages udelukkende at ske i USA, og et dansk salgskontor med 29 medarbejdere forventer ingen ændringer.
Ingeniøren, 5/3 12.08, http://www.ingeniøren.dk/
 
20% ledighed
I Næstved afdeling af 3F formodes det nu at ledigheden har rundet de 20%. I uge syv var ledighedsprocenten for hele 3F på godt 11%.
 
Rift om at drive jobcentre
For et par år siden vurderede ISS at værdien af at drive jobcentre i Danmark havde en værdi på 13 milliarder kroner. Nu er både Falck og ISS parat til at overtage driften af de danske jobcentre. En direktør fra ISS udtaler at der er tale om et "megamarked", og forudser at om fire år har private virksomheder overtaget driften i 10 kommuner i en eller anden form for partner-aftale. Formanden for Kommunernes Landsforening vil ikke umiddelbart afvise samarbejde med hverken LO eller private virksomheder.
 
Jamen, det gider vi jo ikke høre på!
Med baggrund i en lang række konflikter som krigen mod narko har påført de latinamerikanske lande, har tre eks-præsidenter udsendt en appel, hvori det bl.a. hedder:
"Vi må indse de ødelæggende virkninger af den nuværende politik. Vi må nedbryde de tabuer, der hæmmer offentlig debat om narko i vores samfund. Anti-narkotikapolitik har sine rødder dybt i fordomme og frygt, der tit har meget lidt at gøre med virkeligheden. At forbinde narko med kriminalitet afsondrer de stofafhængige i lukkede kredse, hvor de udsættes endnu mere for organiseret kriminalitet." (ex-præsidenterne er fra Brasilien, Columbia og Mexico)
Information, 5/3, side 4-5
 
Søfart fredag d. 6/3
Indeholder bl.a. følgende:
 
Center for Drift og Vedligehold under eget tag
Vedligeholdelseslaboratoriet på godt 100 kvadratmeter er hjertet i den nybygning i tre etager, som officielt indvies i dag fredag i Fredericia. Aktiviteterne på Fredericia Maskinmesterskole, der for fire år siden stod bag etableringen af centeret, er i hastig vækst og rammerne har længe strammet over skuldrene.
 
Dusører for at finde studerende
En dusør til en værdi af 1500 kr. er hvad Simac stiller i udsigt til dem, der leverer en studerende til maskinmesteruddannelsen. Dusøren, som er enten en iPod eller et kro-ophold efter eget valg, kan afhentes, når den nye maskinmesterstuderende efter tre måneder fortsat er på uddannelsen. Målgruppen er primært de unge, der har taget en erhvervsuddannelse inden for de sorte fag som mekaniker eller elektriker og egentlig gerne nu ville læse videre.
 
Kaptajn fængslet i 43 døgn og skibet arresteret i Port Said
Vendingen statslig kapring er blevet brugt i sagen om et danskejet skib, der i 43 døgn sidste år lå arresteret med tilbageholdt besætning og kaptajnen fængslet i Port Said i Ægypten. Det skete, efter at det danske skib ramte et ægyptisk flådefartøj under ankomst til Port Said. Det økonomiske krav for frigivelse af skib og besætning lød på 17 mio. USD med trussel om livstidsdom til kaptajnen. Sagens forløb kan give mindelser om en kapring med et langt forhandlingsforløb med trusler og frygt for repressalier.
 
Austal-nybygning til bornholmerne
Nordic Ferry Services (NFS) stiller med en Austal-nybygning, når rederiet i september 2011 overtager koncessionen på færgebetjening af Bornholm. Samtidig ligger det fast, at hurtigfærgenybygningen bliver specifikt modificeret til ruten mellem Rønne og Ystad. Nybygningen bliver første enhed i den nye og i øvrigt kapacitetsmæssigt største klasse af bil- og passagerkatamaraner nogensinde fra Austal.
 
Scandlines vil overholde aftale
Scandlines oplyser nu, at rederiet vil overholde den aftale om jobgaranti, som blev indgået i forbindelse med salget af rederiet i 2007. Spørgsmålet blev aktuelt, efter at Scandlines i sidste uge varslede, at 400 medarbejdere skal afskediges som led i en større rationaliseringsproces. Midt i debatten om jobgarantien rapporteres det i øvrigt nu i tyske medier, at tre af rederiets tyskflagede skibe skal være solgt til finansielle investorer.
 
Praktikpladser en mangelvare
Flere tilmeldte rederier og flere forskellige hyremuligheder står meget højt på ønskesedlen på det nyetablerede praktikpladskontor, der administreres på Marstal Navigationsskole. Flaskehalsproblemet med for mange ubefarne til for få hyrer betyder ifølge forstander Søren Vestergaard, at erhvervet mister mange unge, inden de overhovedet har fået deres første hyre.
 
Armada klar med sin store redningsplan
Efter otte ugers kamp med tiden og en meget lang række af kreditorer fremlagde Armada Singapore i denne uge en retsanmodning hos Singapores myndigheder omkring det såkaldte Scheme of Arrangement, selskabet i starten af januar fik tilstået netop to måneder til at komme op med. Som alternativ til en ren konkurs.
 
Ny mægler åbner kontor i Hellerup
Navitaship er navnet på en nyetableret mæglervirksomhed med base i Hellerup. I første omgang omfatter Navitaship en enkelt mægler med speciale inden for ro/ro- og ro/pax-markedet, men planen er, at yderligere to partnere kommer til inden for de kommende måneder. Dermed kan Navitaship også komme til at beskæftige sig med områder som køb og salg, container og muligvis senere offshore, tank og tørlast.
 
Baltic Dry Index
2167 (+83) (rekord: 20/5-2008 11.793)
 
Bankens salgskurser
100 USD = 609,47 DKK
100 Euro = 758,10 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 48,30 (-2,20)
APM A-aktie: 23.100 (-2000)
APM B-aktie: 22.600 (-2500)
D/S Norden: 181 (-9,50)
DFDS: 352 (-8)
Mols-Linien: 46 (+2)
Børsen, 6/3
 
THORA LUND
061(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1