Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 27/2-2009 10.00
27/2-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 13.30 møde og ellers feriedag
John Ibsen - 12.30 møde Scandlines
 
FRA MEDIER
(I gårsdagens udgave af DAGEN var en et år gammel nyhed om Småøernes Færgeselskaber smuttet ind ved en fejltagelse. Redaktionen beklager sjuske-hastværket)
 
Køleskibe ligger ubenyttede hen
Ud af den samlede verdensflåde på 1407 køleskibe, har 342 ligget ubenyttede hen i mere end 35 dage viser nye tal fra Lloyds Maritime Intelligence Unit. Køleskibene har i de seneste år oplevet stigende konkurrence fra specialiserede containerskibe.
Maritime Danmark/Lloyds List, 26/2 08.21, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3950
 
To norske tørlastrederier i akutte problemer
Golden Ocean har meddelt at rederiet er ved at have en tom pengekasse og risikerer ikke at kunne honorere sine gældsforpligtelser medmindre der tilføres ny kapital. Også Jinhui Shipping har det skidt med indtjeningen viser et regnskab for 4. kvartal 2008, som gav et fald i overskuddet på 84% svarende til 11 millioner dollar til sammenligning med 68 millioner samme kvartal året før.
Børsen, 27/2, side 24
 
Mærsk Line annoncerer milepæl for reduktion af CO2-udledning
Miljøinitiativet med en målsætning om at skifte til renere brændstof på den Nordamerikanske vestkyst, kan fejre jubilæum med skibsanløb nr. 1000. Der er 111 skibe som har deltaget i programmet siden starten i 2006. Initiativet er blevet støttet af en række myndigheder på vestkysten. Reduktionen af udledninger har været substantiel på en række nøgleområder. Mærsk Line har modtaget en række priser for bestræbelserne.
 
Topchefer fra Mærsk på besøg i Qatar
Nils Smedegaard Andersen og Mærsk Oil CEO Thomas Thune Andersen har været til møde med vicepremierministeren og energiministeren i Qatar, hvor Mærsk har udviklet det største oliefelt i området i tæt samarbejde med Qatar Petroleum. Mærsk Oil indledte arbejdet i Qatar i 1992.
Maritime Danmark/Gulf Times, 26/2 11.59, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3955
 
Generalforsamling Søfartens Ledere
Reminder:
Generalforsamlingen finder sted 5. marts kl. 13.00 til 18.00 på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel i Odense.
 
Olie- og valutatillæg i Royal Arctic Line falder
Første marts sænker rederiet tillægget fra 12 til 8%, på grund af gunstige oliepriser i december og januar. Det er 2. justering af tillægget som dermed er faldet til det halve siden årsskiftet.
 
Sikkerheden hos H. Folmer ikke i orden
Sidste år døde en ubefaren skibsassistent på "Hanne Danica" efter overbordfald ved Mina Siqr i De Forenede Arabiske Emirater. I Søfartsstyrelsens rapport om ulykken kritiseres rederiet/skibet for utilstrækkelig planlægning af sikkerheden, der var betydelig faldrisiko ved arbejdet og denne risiko var ikke erkendt af besætningen. Den pågældende bar således ikke sikkerhedsline som kunne have forhindret ulykken. Den ubefarne havde arbejdet i 13 timer i op til 45 graders varme og det kunne have svækket dømmekraften. I 2005 døde en anden ubefaren skibsassistent på et Folmer-skib i persergolfen. Søfartsstyrelsen overvejer nu om der er grundlag for at melde nogen involverede til politiet og den afdødes familie kræver rederiet retsforfulgt.
Danmarks Radio og P1-morgen, 27/2 06.06, http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2009/02/27/054955.htm
 
Nye billeder fra "Kanhave" i Grækenland
 
Redegørelse fra Opklaringsenheden
Om kulilteforgiftning i motorbåd
"Forgiftningen var forårsaget af udstødningsgas fra motorbådens benzinmotor, der bl.a. på grund af lav fart var trukket ind i båden.
 
Skib med khaprabille har gæstet Danmark
Et skib som i havnebyen Everett i staten Washington, blev afsløret med en af verdens mest frygtede biller, khaprabillen, havde tidligere på sin rundrejse været i Ægypten, Grækenland og Danmark. I USA var beskeden fra de amerikanske karantænemyndigheder klar, enten desinficeres skibet eller det afsejler øjeblikkeligt fra USA. Rederiet valgte at lade skibet afsejle med kurs mod Kina. Hvis billerne var blevet opdaget i Danmark, havde situationen været mere speget. Specialkonsulent fra Miljøministeriets Institut for plantebeskyttelse og skadedyr, Christiane Scheel, udtaler at nok har Danmark pligt til at erklære sig fri af billen ved eksport af korn og frø, men khapraen er ikke omfattet af nogen karantænebestemmelser herhjemme. Billen trives først og fremmest i tropisk klima, men kan klare sig i tempererede områder i opvarmede lagre og kan klare sig uden særlig næring i flere år.
 
Bølgekraftanlæg holdt ikke til bølgerne
Efter blot få døgn uden for Hanstholm rev et nyt 100 tons tungt anlæg sig løs og gik på grund. Anlægget vil nu blive undersøgt og forventes udsat igen inden et par måneder.
Maritime Danmark/Nordjyske Stiftstidende, 26/2 12.51, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3949
 
Rekordregnskab Fredericia Skibsværft
Medens værftet i 2008 var været medie-omsust på grund af varsler om opsigelse af lejemål med konsekvensmæssig flytning, har værftet øget sin omsætning med 20% og genereret et overskud på 61,6 millioner kroner som er rekord i værftets 93-årige historie. Udenlandske kunder står for 66% af værftets omsætning.- Værftsejer Thomas Andersen mener at det er ry for effektivitet og omkostningsbevidsthed som er baggrunden for resultatet, men forudser at fremgangen næppe vil holde i 2009.
Børsen, 27/2, side 16-17
 
Fyringer m.v.
10.000 varsles fyret
Danske virksomheder har varslet fyring af 10.000 medarbejdere i 2009 herhjemme og i udlandet. Regnestykket dækker kun de mellemstore og store virksomheder.
 
Skattereform som foreslået efterlader "almindelige" lønmodtagere som tabere
Beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser at typiske lønmodtagere fra FOA og 3F vil lide et nettolønstab hvis regeringens skattereformforslag bliver vedtaget som forelagt. Medens medlemmer af de to forbund i gennemsnit kan se frem til et fald i den disponible indkomst på mellem 0,1% (3F-medlemmer) og 0,3% (FOA-medlmmer), kan akademikerne fryde sig med en indkomststigning på gennemsnitligt 2% efter skat.
 
Nye hjerneceller skal bruges
I modsætning til hvad man tidligere troede, viser forsøg med rotter, at voksne hjerner dagligt danner nye hjerneceller. Imidlertid viser forsøgene med rotter også, at bruges de nye hjerneceller ikke inden for en uges tid, så dør de bort igen. Sagt i computersprog: den nye hardware forsvinder, hvis der ikke puttes software i den.
 
Søfart nr. 9 - 27/2
Af indholdet:
Blå film blev blåstemplet
Udtrykket "Det Blå Danmark" var lige ved at udvikle sig til en kliché i maritimt dansk sprogbrug. Men det er faktisk meget rammende og holder også helt igennem vand som såkaldt "Corporate Image". Det har Det Blå Danmark oven i købet nu sikret sig fornem international erkendelse af. Anerkendelsen gælder mere specifikt den Telly Award, som netop filmen "Det Blå Danmark" sikrede sig i løbet af ugen under den amerikanske 30th Annual Telly Awards.
 
Scandlines går fra jobgarantien
Scandlines vil afskedige 400 af rederiets i alt 2.400 ansatte. Konsortiet, som købte Scandlines af den danske og tyske stat tilbage i 2007, er øjensynlig så presset af nedgangen i fragtmarkedet i kombination med rentetrykket fra de 11,6 mia. kr., som købet af rederiet udgjorde, at det nu fører til massefyringer. Et scenarium Scandlines medarbejdere ellers troede sig sikret i mod, da der i forbindelse med salget blev indgået en aftale om beskæftigelsesgaranti. Aftalen gør, at medarbejdere ikke kan afskediges af driftsmæssige hensyn indtil 31. januar 2010.
 
Maersk Tankers lukker Broström-kontor i Holbæk
Broström Tankers Denmark i Holbæk, det tidligere Nordtank Shipping, lukkes som følge af Maersk Tankers’ overtagelse af det store svenske tankskibsrederi Broström. Det står klart, efter at Maersk Tankers nu har offentliggjort den nye struktur for det fusionerede rederi. I alt flyttes eller nedlægges 70 stillinger på fire forskellige Broström-kontorer, men nye stillinger vil også blive oprettet, oplyser Maersk Tankers. Den kommercielle drift af de små tankskibe bliver samlet i Göteborg, mens driften af de større tankskibe, teknisk drift samt flere supportfunktioner vil blive håndteret i København.
 
APM øger igen i Brasilien-rederi
Mens krisen kradser i store dele af containerbranchen er A.P. Møller – Mærsk-ejede Mercosul Line klar med en betydelig opgradering af sine aktiviteter inden for den brasilianske kystfart. Kapaciteten bliver nu fordoblet, efter at to nybygninger er leveret fra Volkswerft i Tyskland. Rederiet ser fortsat et godt vækstpotentiale i det store sydamerikanske land.
 
Maritim tilfredshed med regeringens skatteudspil
I forhold til det skatteudspil regeringen fremlagde tirsdag, kom det ikke til de store klager fra søfartserhvervet. Tværtimod var der stort set tilfredshed over hele linjen og opbakning til ideerne. Herunder dem, der vil komme til at koste. De to mest kontroversielle "blå" forslag fra Skattekommissionens udspil er således helt udeladt i regeringens ditto. Her under forslaget omkring indførelsen af et arbejdsmarkedsbidrag for DIS-ansatte, der tolkedes som en reel bombe under de bestående gode rammevilkår for søfartserhvervet.
 
Rute åbnet og lukket inden for to uger
Kun knap to uger blev det til for Clipper-ejede Seatruck Ferries på deres nye ro/ro-rute mellem Fredericia og Moss i Norge. Ruten blev indstillet søndag 15. februar, og rutens skib »Moondance« er nu foreløbig oplagt i Liverpool i venten på ny beskæftigelse. Det er shippingvirksomheden Fredericia Shipping, der er Seatruck Ferries danske samarbejdspartner i forhold til Moss-ruten. Herfra forklarer adm. direktør Klaus G. Andersen, at der ikke er tale om en endegyldig nedlæggelse af ruten, men en foreløbig suspension indtil markedet retter sig op.
 
Krydstogtskibe til fynske havne
Hidtil har det været havnene i København og i Århus, der har lagt kaj til, når krydstogtturister har besøgt nationaldigteren H. C. Andersens hus i Odense, men nu vil de fynske havne selv på banen. Det kommer, hvis det står til havnefoged i Faaborg Lasse Olsen, til at ske under varemærket "Ports of H. C. Andersen". Et varemærke Lasse Olsen nu har sikret sig patent på, og som skal være navnet på en fælles interesseorganisation bestående af fynske erhvervshavne og fynske turistorganisationer, som i samlet flok skal markere sig overfor krydstogtrederierne.
 
Formand uden hang til rituelle forhandlinger
Peer Bøje Brandenborg "arvede" som næstformand posten som formand i Søfartens Ledere ved omstruktureringerne i foreningen ved årsskiftet sidste år. Rituelle forhandlinger bruger han nødigt tid på og foretrækker at sige tingene lige ud. Rekruttering og fastholdelse af de allerede rekrutterede hører til de udfordringer, som erhvervet i fællesskab skal have løst påpeger han. Samtidig appellerer til, at landets politikere gør en ekstraordinær indsats for at sikre den mindre skibsfart.
Søfart, 27/2
 
Baltic Dry Index
1950 (-10) (rekord: 20/5-2008 11.793)
 
Bankens salgskurser
100 USD = 598,58 DKK
100 Euro = 758,03 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 55,50 (-0,50)
APM A-aktie: 28.300 (+900)
APM B-aktie: 28.300 (+900)
D/S Norden: 198 (-2,25)
DFDS: 375 (-5)
Mols-Linien: 53 (0)
Børsen, 27/2
 
THORA LUND
057(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1