Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN
Fre 6/2-2009 10.00
6.2-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - møder i udlandet
John Ibsen - Skifteretten og andre møder
Christian Petersen - skibsbesøg i Esbjerg
 
FRA MEDIER
 
Pirateriet
Våbenskibet "MV Faina"
Det ukrainske skib meldes nu frigivet. Der er efter sigende udbetalt 3,2 millioner dollar i løsepenge. I følge Kenya er 33 kampvogne og andet militært udstyr ombord beregnet for Kenya, men den reelle destination antages at være Sydsudan.
 
Fangerne på "Absalon"
Forventes nu afhentet af et hollandsk militærfly først i næste uge. Bahrain, hvor "Absalon" ligger opankret, har accepteret planen. Ruteselskaber har sagt nej til at fragte de fem pirater og der har skulle indhentes særlige overflyvningstilladelser fra de stater flyet vil passere. Når piraterne er vel fra borde, skal "Absalon" bruge fire døgn til at sejle tilbage i operationsområdet i Adenbugten.
 
Der håbes på ny aftale
Det er bl.a. besvær med Bahrain som har bevirket at piraterne på "Absalon" har siddet fanget helt siden årsskiftet, ifølge DR Nyheder. Forløbet kritiseres skarpt af Jonas Christoffersen som er direktør for Institut for Menneskerettigheder, medens Søren Krarup fra Dansk Folkeparti opfordrer til at bekymre sig lidt mindre for piraterne og lidt mere for indsatsen mod dem.
Danmark har formandsskabet i en FN-arbejdsgruppe om pirateri, og efter en Afrika-rejse i sidste uge, er Per Stig Møller nu optimistisk om udsigter til at få en aftale med Kenya og Tanzania om aflevering og retsforfølgelse af tilbageholdte pirater..
 
Skibsofficerer vil være en voksende mangelvare
En rapport fra Drewry Shipping Consultants og Precious Associates viser at manglen på skibsofficerer vil vokse i de kommende år. Deres analyser siger at den nuværende mangel på 33.000 officerer i 2013 vil være vokset til 42.700, hvorfor rederierne er nød til at gennemtænke deres personalestrategi.
 
Baltic Dry Index
Fortsætter opturen og steg torsdag med 182 point til 1.482
Maritime Danmark/Dry Ships, 5/2 15.34, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3708
 
Bilfærger som parkeringshuse
Bilsalget falder verden over og det samme gør efterspørgslen på bilskibe. Til gengæld er mange havne ved at være stopfordret med mængder af usolgte biler, og det har skabt et nyt marked for bilskibene som kan bruges til langtidsparkering. Både Hoegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen bekræfter henvendelser fra bilfabrikker om skibe til brug som parkeringshuse, og "Morning Glory" fra Wilhelmsen er lejet ud til at lagre 2500 Toyota-biler i Malmø Havn.
Maritime Danmark/Tradewinds, 6/2 08.58, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3715
 
Charleston-plan for Mærsk Terminals
Mærsk Terminals, de statslige havnemyndigheder og havnearbejderne er blevet enige om en plan som skal sikre at Mærsk Terminals ikke forlader havnen som bebudet ved udgangen af 2010. Parterne er blevet enige om omkostningsbesparelser som skal forelægges Mærsk Line i Charlotte. Mærsk Line er største enkeltkunde i havnen og striden om mulige omkostningsbesparelser har været hårde. Mærsk Line har allerede annonceret omlægninger af visse ruter som vil betyde færre anløb af Charleston.
 
Mærsk Olie & Gas har part i nyt oliefund i Den Mexicanske Golf
Fundet er gjort på dybt vand omkring 300 km sydøst for Houston, og betegnes som signifikant. Mærsk har en ejerandel på 20%, medens Chevron er operatør og hovedejer med 55%.
 
Mærsk - finansiel meddelelse
Mærsk ejer 20% af Den Danske Bank og bankens regnskab som det er offentliggjort torsdag, med et resultatregnskab for 2008 med kun 1 milliard i overskud og underskud for 4. kvartal, har mærkbar negativ indflydelse på hele koncernens forventninger til resultatet for 2008. Den indregnede merværdi for aktier i banken nedskrives nu til 0 kroner svarende til 1,1 milliard danske kroner. Som følge af den samlede indvirkning fra banken, nedskrives det forventede resultat for 2008 fra 20-22 milliarder kroner til 17 milliarder kroner. Årsrapporten forventes offentliggjort 5. marts.
 
Mærsk kan se frem til dramatisk år
Om en måned er det tid til en prognose fra Mærsk for 2009, og usikkerheden på Esplanaden er større end nogensinde. Analytikere spår at Mærsk risikerer en udmelding med et forventningsfald på 11 milliarder, og igen med Mærsk Line til at trække det samlede resultat ned med et tab i omegnen af 6,5 milliarder. På den anden side ser det ud til Mærsk Line på det seneste har vundet markedsandele fra konkurrenterne og at rederiet klarer sig bedre end de andre.
Børsen, 6/2, side 6-7
 
Ny pressemeddelelse fra Danmarks Rederiforening om skattereform
I en ny meddelelse uddyber rederiforeningen bemærkninger til forslag om arbejdsmarkedsbidrag på DIS-lønninger, bl.a. med disse bemærkninger:
"Det andet forslag om DIS er endog meget problematisk. Der skelnes ikke mellem danske og udenlandske søfolk. Tænkes arbejdsmarkedsbidrag alene pålagt danske søfolk, vil det dramatisk forringe deres konkurrencedygtighed og medføre langt højere udenlandsk beskæftigelse på danske skibe. Pålægges det alle ansatte på danske skibe, vil det med et slag forøge bemandingsomkostningerne med otte pct. Et sådant skridt vil i meget alvorlig grad hæmme tilgangen af nye skibe og rederiaktiviteter til Danmark. Dette i tillæg til hvad danske søfarende måtte blive kompenseret for af rederierne for de skatteomlægninger, der i øvrigt måtte gennemføres.
 
At det er et meget alvorligt skridt understøttes i øvrigt af kommissionens rapport for DIS-ordningens samlede effekt (skatteudgift), som anslås at være i størrelsesordenen 650 mio. kr. per år, hvilket så foreslås reduceret med 120 – 150 mio. kr.
 
I analysen af virkninger af dette forslag overvejes overhovedet ikke, om indførsel af arbejdsmarkedsbidrag vil have negativ indflydelse på DIS-ordningens ubestridelige succes som et helt centralt rammevilkår for søfarten, den danske handelsflådes konkurrenceevne, afledte klyngeeffekter m.v."
 
Donation til ny skipperskole i Skagen
Vækstfonden under Region Nordjylland har tildelt 9,7 millioner støttekroner til bygning af "århundredets skipperskole" i Skagen, og forstander Jørgen Chr. Jensen er ikke mindre end lykkelig. Skolen forventes færdigbygget i sommeren 2010.
 
Nyhedsbrev fra Søfartens Arbejdsmiljøråd
Indeholder:
* Lederkursus åbent for tilmelding
* Nye regler for mærkning og klassificering af kemikalier
* Grøn smiley til arbejdsmiljørådet
Søfartens Arbejdsmiljøråd, 5/2, http://www.seahealth.dk/nyheder/942.html
 
Danske Havnes nyhedsbrev 1-2009 - Indhold:
* Leder: Havnepakke i transportforliget sætter en tyk streg under Danmarks status som søfarts- og havnenation
* Havnepakke i transportforlig afsætter mere end 1,6 mia. kr. til havnene
* Forslag til skattereform med både fordele og ulemper
* Modulvogntog rykker frem, og forsøgsordningen fortsætter
* Administrativt bøvl - Godstænketanken sætter fokus på spørgsmålet
* Hvad er statsstøtte - og er det ulovligt? Konkurrencen mellem de europæiske havne må ikke
skævvrides
* Dårligt forlig for fiskerihavne trods den gode samfundsnytte i at investere i fiskeri
* SafeSeaNet – møde og fremtid
* Dækning af skader ved terror sikrer ansatte
* Godskonference - Krisen kradser, men det er også tid til at tænke nyt
* Kystkultur - Ny forening samler interesserne
* Læsesvage på arbejde - Mulighed for støtte fra Forebyggelsesfonden
* Danske Fiskerihavne – Nordatlantens port til Europa - Dansk fisk skal være anerkendt for
sin høje kvalitet rundt om i Europa
* Evaluering af effekten af tilskud til fiskerihavne - Danske fiskerihavne skal være fiskernes
førstevalg
* Ny søfartspolitik i EU om et fælles europæisk søtransportområde
* EU – Marco Polo II-programmet ændres og bliver mere interessant for de danske havne
* Google Earth – nu også med hav
* Vigtige internationale havnekonferencer i maj
* Stor søgning til Introduktions- og efteruddannelseskurset i januar
* Jubilæer - EMUC og Rederiforeningen fylder år
* Vidste du, at…
* Månedens citat
* Møder og konferencer februar - maj 2009
 
Arbejdsretsdom 5. februar
A2008.041
Træ-Industri-Byg mod Interflex ApS
Sagen drejede sig om hvorvidt ansatte i et polsk firma som arbejdede for en dansk virksomhed, var omfattet af den danske overenskomst.
Arbejdsretten konkluderer at den polske entreprenør havde eneansvar for instruktion og ledelse af eget arbejde og virksomheden frifindes.
 
Fyringer
Vald. Birns
Jernstøberi og maskinfabrik i Holstebro, fyrer 225 svarende til hver anden ansat i produktionen. Virksomheden producerer især dele til bilindustrien.
 
Danske Bank
Har i dag fyret 350 ansatte i hovedkvarteret i Holmens Kanal. Det svarer til 2% af alle ansatte. Fyringer er i høj grad sket blandt IT-personalet, mens ingen ansatte i kundevendte funktioner er afskediget.
 
Alvorligt syge presses til at møde på jobcentrene
Kommunerne presser alvorligt syge til at møde på jobcentrene, og Kræftens Bekæmpelse anklager nu kommunerne for at handle uetisk. Foreningen har længe forsøgt at presse kommunerne til at ændre praksis, men altså uden held. Formodningen er at kommunerne mister refusion fra staten, medmindre de kan dokumentere at reglerne følges benhårdt.
CO-Industri/Kristeligt Dagblad, 6/2, http://www.co-industri.dk/sw43916.asp
 
Opsigtsvækkende slangefossil fundet i Columbia
Slangen var mere end 13 meter lang, en meter tyk på midten og vejede mere end et ton. Den kunne sluge en ko i en mundfuld, men foretrak krokodiller. Slangefundet rokker samtidig ved vores forestillinger om temperaturen for ca. 60 millioner år siden. Man har haft den mening at den tropiske temperatur har været stabil gennem tiderme, men formentlig har den været højere end i dag. Regneriet baserer sig på hvilken omgivelsestemperatur en slange af den størrelse behøver.
 
Søfart - fredag d. 6. februar indeholder bl.a.
"Tema: Danske havne
I denne uge stort tema om danske havne som logistiske knudepunkter. 14 sider i det trykte blad med følgende overskrifter:
- Skrottets vej mod Grenaa
- Hundested Havn: Klar til logistisk take off
- De store havne skal vokse sig større
- Trafikforliget: Penge til havneinfrastruktur
- Investeringer trods finanskrise
- Horsens Havn: Fjordhavn - og hvad så
- Kalundborg Havn: Flagermus eller havn - en by i tvivl
- Hanstholm Havn vil udnytte elementerne
- Grundlag for ny Norgesrute
- Ambitiøs udviklingsplan skal trække vindmøller til Rømø
- Prøvestenen - Københavns rå supermarked
- TØFs Godskonference
 
Skatteindgreb en mulig DIS-bombe
Både Danmarks Rederiforening og Maskinmestrenes Forening var hurtigt ude med et skarpt responsum på et af punkterne i Skattekommissionens udspil, der – uimodsagt - frygtes at kunne få svære konsekvenser for hele balancegangen omkring DIS og de danske rammevilkår. Det gælder ideen om at pålægge søfarende på DIS-skibe pligt til at indbetale arbejdsmarkedsbidrag. Et forslag der kan få svært negative økonomiske konsekvenser, der langt overstiger de 120 til 150 mio. kr., Skattekommissionen selv har beregnet sig frem til, forslaget vil kunne indbringe.
 
Ny færge til Venø-farten
Kleppen-Venø overfarten får i oktober 2010 en ny færge til afløsning af rutens nuværende aldrende færger fra henholdsvis 1931 og 1956. Færgenybygningen blev onsdag i sidste uge kontraheret ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri af Venø Færgefart og Struer Kommune. Samtidig blev der indgået kontrakt med entreprenør Ivan Jakobsen om etablering af moderne færgelejer i de to havne.
 
Difko trækker i land
Difko tager nu konsekvensen af den manglende interesse og mulighed blandt private investorer for at investere i skibe. Som følge af manglende likviditet blandt investorerne har investeringsselskabet således valgt at lukke shippingafdelingen i København og i øvrigt neddrosle aktiviteterne inden for shipping-området betydeligt. Difko vil således ikke længere aktivt kigge efter nye skibsprojekter, og denne situation forventes i øvrigt ikke at ændre sig i de kommende år, oplyser selskabet i en meddelelse.
 
Danske container-rederier ramt af dårligt marked
Et rekordstort antal containerskibe er nu uden beskæftigelse. I størrelsen 500-2000 TEU er 160 skibe ifølge analysevirksomheden AXS Alphaliner i øjeblikket ledige. Netop denne tonnage-størrelse har været eftertragtet af en række danske rederier i de senere år, men de fleste af disse skibe er dog stadig beskæftigede på fornuftige t/c-aftaler. En lang række aftaler skal imidlertid fornyes i løbet af i år, og det kan komme til at ske til meget lave rater.
 
Ingen oplagt sag at lægge skibe op
Godsmængderne viger nu i en sådan grad, at oplægning er den mest oplagte løsning for mange redere og operatører. Flere danske havne har allerede modtaget de første skibe og / eller henvendelser fra redere, der vil spørge til priser etc. Udviklingen følger en nærmest eksplosiv oplægningstrend i mange nordeuropæiske havne. Tilsvarende har myndigheder som SOK og Søfartsstyrelsen fået henvendelse fra udenlandske redere via dansk agent om muligheden for at oplægge skibe i dansk farvand i større stil. Men det ønske er man ikke umiddelbart interesseret i at imødekomme hos Kystdirektoratet, der i givet fald vil blive ansvarlig myndighed.
 
Rohde Nielsen opgraderer
Rederiet Rohde Nielsen A/S kunne forleden præsentere den femte vellykkede gennemgående renovering af et af rederiets skibe. Det gjaldt aktuelt »Sif R«, der ligesom rederisøstrene »Modi R«, »Trud R« og »Magni R« har været igennem den samme helt store tur ved rederiets eget husværft i Grenaa. I øvrigt har rederiet nok at se til. Mens krisen kradser andre steder, synes den at afføde en fremskyndelse af planlagte infrastrukturprojekter, lyder meldingen. Rohde Nielsen håber bl.a. at få del i den stort anlagte udbygning af den brasilianske maritime infrastruktur."
 
Fra Folketingets dagsorden fredag
"2) 1. behandling af beslutningsforslag nr.
B 73:
Forslag til folketingsbeslutning om ordentlige løn- og arbejdsforhold for alle arbejdere, der udfører offentlige bygge- og anlægsopgaver.
Af Karsten Hønge (SF) m.fl.
3) 1. behandling af beslutningsforslag nr.
 
B 75:
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdomsydelser.
Af Özlem Sara Cekic (SF), Thomas Adelskov (S), Marianne Jelved (RV) og Line Barfod (EL) m.fl.
(Fremsættelse 18.12.2008)."
 
Bankens salgskurser
100 USD = 596,49 DKK
100 Euro = 758,15 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 66,50 (+1)
APM A-aktie: 30.900 (-300)
APM B-aktie: 30.900 (-100)
D/S Norden: 240 (+14,25)
DFDS: 384 (-10)
Mols-Linien: 58 (0)
Børsen, 6/2
 
THORA LUND
042(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1