Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Tir 3/2-2009 10.00
3/2-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - på vej til ITF-møder i Manila
 
FRA MEDIER
 
Nordic Tankers og cirkus-Bryde
På den ekstraordinære generalforsamling mandag d. 2. februar, stemte mere end 90% af de fremmødte aktionærer for en ny bestyrelse med tidligere Torm-direktør Klaus Kjærulff i spidsen. Dermed sluttede mere end et års magtkamp i det børsnoterede rederi. Steen Bryde - og den siddende bestyrelse - boykottede generalforsamlingen, og Bryde har hurtigt været ude med påstande om at det er banken Nordea som nu har "kvalt" selskabet.
 
Bryde fremsætter en række beskyldninger mod Nordea, herunder om kupplaner, tilbageholdelse af betalinger, brudte låneaftaler m.m.v. Nordic Tankers har konsekvensmæssigt ikke kunne betale lønninger, leverandører osv og er derfor teknisk set konkurs.
 
Bryde mener han i praksis er blevet fyret og har krav på en fratrædelsesgodtgørelse. Baggrunden er at Bryde ikke fik udbetalt sin løn i fredags, hvilket er et uomtvisteligt signal om fyring udtaler han. Ved skiftet til direktør har Bryde i sin kontrakt fået indføjet en passus om fratrædelsesgodtgørelse på op til 2 års løn, og det vil svare til en godtgørelse på 5-7 millioner.
 
Nordea afviser ikke at have overholdt sine forpligtelser men ønsker ellers ikker at kommentere på et eksisterende kundeforhold.
 
Klassisk rederi
Klaus Kjærulff udtaler at også han vil tjene aktionærerne bedst muligt, og det er da muligt at der skal sælges, men nu er et dårligt tidspunkt. Derfor skal rederiet her og nu fortsætte som et klassisk rederi med klassiske dyder, og det vil den nye bestyrelse arbejde professionelt med. Likviditeten er efter salget af "Nordic Lisbeth" udmærket og derfor er der noget vrøvl at tale om teknisk konkurs.
 
Usleben diamant
Klaus Kjærulff ser store muligheder i rederiet og kalder det for en usleben diamant. Han mener ikke det er rigtig strategi at sælge skibe, men se sig om efter mulige fusioner og få nye større aktionærer ind i selskabet.
 
På jagt efter storaktionær
Selskabet er et oplagt offer for fjendtlige overtagelser i stil med Steen Brydes kup, på grund af de mange små aktionærer og manglen på store stærke aktionærer som kan beskytte selskabet. Den nye bestyrelse vil derfor lede intensivt efter en eller flere institutionelle investorer som kunne fatte interesse for selskabet.
 
"HMS Victory" er fundet
Krigsskibet som forsvandt for 264 år siden er nu fundet af et amerikansk efterforskningshold. Skibet ligger 100 meter under havets overflade og antages at indeholde 4 tons guldmønter. Skibet forliste i en storm i Den Engelske Kanal. Eftersøgningsholdet skal nu have afklaret rettighedsforhold med den engelske regering.
Jyllandsposten, 2/2 12.40, http://jp.dk/udland/article1589627.ece
 
M/F "Kanhave"
Nye billeder fra færdiggørelsen af SamsøTrafikkens nye skib "Kanhave":
 
Nyt skibsmæglerselskab i København
Poul Ørsted Bredesgaard, med en fortid hos Maersk Broker og Nordana Line, starter nu selskabet Navitaship med speciale i ro/ro, ro/pax og offshore skibe. Selskabets interesseområder vil være køb og salg af brugte skibe, befragtning, værdiansættelse og tegning af nybygnings kontrakter.
Maritime Danmark, 3/2 08.12, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3673
 
Hanstholm Havn skal være dobbelt så stor
Havnedirektør Birgitte Juhl lagde på et pressemøde torsdag op til en udbygning af havnen med en selvstændig færgehavn øst, som vil gøre hele havnen mindst dobbelt så stor som i dag. Investeringskravet til udbygningen vil være ca. en halv milliard kroner.
 
Google Ocean lanceret
Mandag lancerede Google sin nye internetservice som tillader at dykke ned i oceanerne og udforske havene i 3D. Brugerne kan søge indsigt om vulkaner under havet, forfølge hvaler og lære nyt om skibsvrag.
Berlingske Tidende/ritzau/AFP, 2/2 22.41, http://www.berlingske.dk/article/20090202/verden/902020466/
 
Skattekommissionens forslag i hovedtræk:
20 milliarder til lavere bundskat og højere beskæftigelsesfradrag modsvares af sænkning af fradrag og mindre skattefryns
12 milliarder i lavere topskat og fjernelse af mellemskatten modsvares af indskræninkninger i særordninger for erhvervslivet og højere energiafgifter
3 milliarder i "grøn check" og højere personfradrag - modsvares af højere grønne afgifter.
Den højeste skatteprocent skal være 54,7% mod nuværende 63.
Rentefradrag skal sænkes gradvist i perioden 2012-2015 (Renteudgifter til bolig mv, faglige kontingenter).
 
Kommissionen mener deres forslag vil betyde 24.000 flere mennesker på arbejdsmarkedet, reducere udledningen af drivhusgasser med 1,9 millioner tons samt energiforbruget med 1,3%. Gevinsten ved at arbejde vil stige markant for 40% af alle fuldtidsbeskæftigede.
 
Beregningsformular ud fra personlige oplysninger på skattekommissionens forslag:
 
Kulbrinteskatten
Kommissionen foreslår at alle olieselskaber skal beskattes ens efter en overgangsperiode, med et statsligt merprovenue til følge.
Maritime Danmark/Euroinvestor, 3/2 09.13, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3675
 
LO
Kommissions-forslaget giver LO-medlemmerne en lang næse og uddeler skatteflæsk til landets rigeste, udtaler Harald Børsting. Det var bedre hvis man havde fokuseret på at hæve grænsen for topskat fremfor generelt at sænke skatteprocenterne. Reduktionen af de ligningsmæssige fradrag vil samtidig forringe mobilitet og fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Men ret skal være ret, og LO finder også gode elementer i forslaget som f.eks. at begrænse skattefordele ved frynsegoder.
 
Erhvervslivet
For uambitiøst. Skattereform bør underfinansieres for at hjælpe vækst på vej.
Børsen, 3/2, side 1, 23-31
 
S - social skævhed
Der er social slagside i forslaget mener Socialdemokratiet, som dog er tilfreds med at reformen er fuldt finansieret. Partiet kan godt forstå at boligejerne er bekymrede over udsigterne til lavere skattefradrag for renteudgifter, set i lyset af den nuværende situation på boligmarkedet.
 
SF parat til forhandlinger
Anbefaler at se på reformforslaget som en helhed, og vil ikke være imod nogen af delelementerne på forhånd.
 
Kommentar fra Danmarks Rederiforening til skattereformforslag
Grundlæggende sympatiserer rederiforeningen med målsætningen i kommissionens oplæg. Når det gælder søfarten specifikt, er der to forslag på tegnebrættet. Det første er at prisindeksere tonnageskatten, og det andet er at pålægge arbejdsmarkedsbidrag på DIS-indkomster. Det første forslag, som vil give 30 millioner årligt, er foreningen positiv overfor, mens det andet opfattes som endog meget problematisk. Hvis det gennemføres alene som en afgift på danske søfarende, vil det betyde yderligere fald i den danske beskæftigelse. Mere overordnet finder rederiforeningen det nødvendigt i det videre arbejde at fravige princippet om en krone til krone finansiering af skattepakken.
 
Afgift på køernes prutter
Et af forslagene i skattekommissionens forslag er grønne afgifter på udledning af drivhusgasser fra landbrugets køer og grise, som sker gennem deres prutter. Der vil næppe blive tale om måling af antal prutter, men om en afgift pr. ko eller gris. Kommissionen antager at en methan-afgift med tiden vil formindske antal køer og grise i Danmark, men lægger op til at afgiften kan ændres hvis landmændene kan fodre dyrene på en måde som frembringer mindre gas i maven.
 
Fyringer
SAS
Efter et underskud på 4,4 milliarder i 2008 - mod overskud på 443 millioner i 2007, planlægger SAS nu at fyre 3.000 samt lade 5.600 yderligere forlade selskabet i en outsourcing-runde. Det betyder at den samlede arbejdsstyrke reduceres fra 23.000 til 14.000. SAS-Danmark har 2.850 ansatte - 700 piloter + 1.600 kabineansatte, og det vides endnu ikke hvor mange af disse som vil blive berørt.
 
MAN Diesel
Fabrikken beskæftiger lige nu 1100 medarbejdere i Frederikshavn og er en af byens største arbejdspladser. Der vil blive afskediget 170 samt 10 funktionærer fra den lollandske afdeling i Holeby. Endvidere udfases egenproduktionen af totaktmotorer i løbet af 2009, fordi denne produktion ikke længere er rentabel.
 
Skokasteriet smitter
Mandag kastede en utilfreds tilhører en sko mod den kinesiske premierminister som holdt tale på Cambridge Universitet i Storbritannien. Demonstranten var utilfreds med at man lyttede til en diktator og løgner uden at modsige ham.
Borsen.dk/ritzau/Reuters, 2/2 18.34, http://borsen.dk/politik/nyhed/150266/
 
Fra Folketingets dagsorden 3/2
"Førstebehandling
B 53. Beslutningsforslag fremsat af Kirsten Brosbøl, Carsten Hansen, Leif Lahn Jensen, Bjarne Laustsen, Kim Mortensen og Niels Christian Nielsen, alle Socialdemokratiet. Forslaget pålægger regeringen at gennemføre den fornødne lovgivning for at sikre totalt rygeforbud på folkeskoler og privat- og friskoler. Et totalt rygeforbud på disse institutioner skal træde i kraft hurtigst muligt."
 
Bankens salgskurser
100 USD = 599,92 DKK
100 Euro = 758,41 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
(ikke opdaterede)
D/S Torm: 63 (+1)
APM A-aktie: 27.700 (-1000)
APM B-aktie: 27.400 (-1100)
D/S Norden: 186,50 (-5,75)
DFDS: 390 (-14,50)
Mols-Linien: 62 (0)
Børsen, 2/2
 
THORA LUND
039(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1