Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Ons 21/1-2009 10.00
21/1-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Christian Petersen - syg
 
FRA MEDIER
 
Pirateriet
Fortsat juristeri om piraterne på "Absalon"
Der er stadig uafklarede juridiske spidsfindigheder om retsgrundlaget for udlevering af de 5 tilbageholdte pirater til Holland, ligesom det er uafklaret hvordan den praktiske overførsel til Holland skal ske. Der mangler derfor fortsat en formel udleveringsbegæring fra de hollandske myndigheder. Fangerne har været ombord siden nytårsaftensdag.
Politiken/ritzau, 20/1 14.51, http://politiken.dk/udland/article632821.ece
 
25 dage på havet i en isboks
To fiskere fra Burma har overlevet et ophold på havet i 25 døgn i en isboks uden låg, som ellers har været brugt til opbevaring af fisk. Fiskerne blev opdaget ved en tilfældighed og derefter fløjet ind til Australien i en helikopter. Fiskerne var dehydrerede og antages at have overlevet på regnvand og rå fisk. De har forklaret at deres fiskekutter med 20 mands besætning forliste 23. december. Der er ingen spor af øvrige besætmingsmedlemmer og redningen af de to anses som mirakuløst på grund af det voldsomme monsunvejr som perioden har været præget af.
 
Torm tilpasser på kundesiden og tænker i nye tankere
Adm. direktør Mikael Skov afslører til Reuters, at rederiet gennem de seneste måneder har droppet kunder for at udelukke mindre kreditværdige selskaber. Samtidig vil selskabet fremover se på opkøbsmuligheder i tankskibsmarkedet.
 
Krisen til trods udbetaler Norden bonus
De ca. 700 medarbejdere belønnes med en bonus svarende til 2 måneders løn. Heruodver udbetales der individuelle bonusser til ledere og udvalgte medarbejdere. I alt blev der udbetalt bonusser på 18,6 millioner dollar i 2007, mod 9,8 millioner i 2006, medens tallet for 2008 er uoplyst.
Maritime Danmark/borsen.dk, 21/1 06.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3527
 
Den maritime sektor i EU beskæftiger 5 millioner
Sådan opgøres det i ny rapport fra EU-kommissionen som konstaterer at vægten ligger i Nordeuropa med Danmark på en førsteplads på en række områder. Rapporten vil indgå i et videre arbejde med prioritering af erhverv i EU med særlige styrkepositioner.
Maritime Danmark/Danmarks Rederiforening, 20/1 08.58, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3520
 
125 års jubilæum for Danmarks Rederiforening
Blev fejret tirsdag med et seminar i Amaliegade og en række fornemme gæster og taler. Dagen blev afsluttet med festmiddag på D'Angleterre.
Maritime Danmark, 20/1 16.26, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3526
 
Møde i ankenævn aflyst
Søfartsstyrelsen har aflyst et møde i ankenævnet vedrørende driftsbesætningen på Nordic Ferry Services nybygning "Kanhave" til trafikken på Samsø. Aflysningen skyldes problemer med at få kalendere til at passe for mødedeltagerne. Den nye færge skal indsættes på Hou-Sælvig-ruten omkring påske. De søfarende har indanket besætningsfastsættelsen med krav om mindst 1 mere skibsassistent.
Maritime Danmark/3F Sømændene, 20/1 12.31, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3522
 
D/S Norden har solgt handymaxskib
"Nord Endeavour" er solgt for 27 millioner dollar som led i en større handel der omfatter salgt af 6 skibe til en samlet pris af 175 millioner dollar med en samlet avance på 13 millioner dollar. Herefter omfatter flåden 77 skibe incl langtidschartrede. I løbet af 2009 vil der tilgå flåden 20 nye enheder.
Epn.dk/RB-Børsen/Lloyds List, 20/1 11.12, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article1575376.ece
 
Kommandohejsning i marinen
Det nye inspektionsfartøj "Ejner Mikkelsen", som er det andet skib i KNUD RASMUSSEN-klassen, fik 16. januar hejst kommandoflaget hvor den første chef overtog skibet.
 
Nyeste marinefartøj i aktion
Netop klargjorte MHV "909 Speditøren" afsejlede mandag aften til Gamborg Fjord ved Middelfart, hvor et 40 fods fartøj var i brand. En 63-årig kvinde ombord havde reddet sig i land efter brandens opståen ved at sejle skibet tæt på kysten. "Speditøren" som var navngivet 19. januar, sejlede til positionen for at konstatere om der var forurening.
 
Steen Bryde og Nordic Tankers
Næse
"Fondsbørsen har uddelt en "næse" til Bryde fordi han har omtalt strategien for Nordic Tankers, inden offentliggørelsen via fondsbørsen. Det må man ikke. Det drejer sig om meddelelser om plan om salg af selskabets skibe med udlodning af overskud til aktionærerne."
 
Modstandere på stemmejagt
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fremrykket datoen for den ekstraordinære generalforsamling i rederiet til 2. februar, i utilfredshed med at Bryde ikke ønskede at overholde reglementerede tidsfrister for afholdelsen. En initiativgruppe er nu ved at igangsætte indsamling af fuldmagter til at få væltet Bryde og den siddende bestyrelse. Efter Steen Bryde på det seneste har fået manøvreret sig fra bestyrelsesformand til adm. direktør i selskabet, kan det komme til at koste to års løn i fratrædelse til Bryde, medmindre det vil være muligt at omstøde direktørkontrakten.
 
"Glem ikke godstransporten"
Forlyder det i et fælles indlæg i Børsen 20/1 fra: Danmarks Rederiforening, Danske Speditører, Danske Havne, Danmarks Skibsmæglerforening, DI Transport og Dansk Transport og Logistik. Der ønskes en udvidet investeringsplan for fremtidens danske infrastruktur og der skal fjernes flaskehalse.
 
Rapport fra opklaringsenheden
"Opklaringsenheden har udarbejdet en redegørelse om en arbejdsulykke i et containerskib, hvor en maskinmester pådrog sig alvorlige skoldninger. Maskinmesteren var i færd med at skabe åbning i et tilstoppet rør, hvor der uventet var skabt et tryk som følge af opvarmning af røret."
Søfartsstyrelsen, 20/1,
 
Årlig resultatkontrakt for Søfartsstyrelsen 2009-2012
"Søfartsstyrelsen har indgået sin årlige resultatkontrakt med Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement. Resultatkontrakten indeholder styrelsens strategiske målsætninger indenfor en treårig periode, samt et antal resultatkrav som styrelsen vil arbejde for at opfylde frem til udgangen af 2009.
Hovedpunkterne i resultatkontrakten er:
* Miljømæssig bæredygtighed og skibsfartens udledning af emissioner
* Færre arbejdsulykker og tilbageholdelser af danske skibe
* Tydelig dansk profil i det internationale søfartssamarbejde
* Bedre sejladssikkerhed i arktiske farvande
* Bekæmpelse af pirateri"
 
Fredericia Skibsværft beskyldes for bestikkelse
Værftet vil give penge til politikere som i valgkamp vil kæmpe for at bevare værftet hvor det er, og det minder om bestikkelse, siger en lokalpolitiker sammen med borgmesteren. Værftet afviser og kalder det almindelig partistøtte. En kommunalforsker kalder tilbuddet "usædvanligt".
 
Odense Stålskibsværft (Lindø) trues af totallukning
Bestyrelsen mødes i dag for at drøfte situationen og i de kommende måneder vil det blive besluttet om et af verdens mest moderne skibsværfter helt skal lukke, med fyring af 2.700 ansatte til følge. Allerede i november 2008 opgav værftet videre planer om at fortsætte med bygning af store container- og tankskibe.
 
Kæmpekran til Kolding Havn
Kolding Havn har handlet med Hirtshals Havn og indkøbt en mobilkran med en løftekapacitet på 100 ton. Kranen er ikke længere et behov i Hirtshals som satser på ro/ro-trafik. I Kolding er forventningen at den nye kran kan tiltrække kunder fra vindmølleindustrien.
 
Syge til samtale hver uge
Jobcenter Horsens kræver nu at en række af de sygemeldte i kommunen som er på sygedagpenge, skal møde på centeret en gang om ugen og diskutere jobparathed og sundhedsfremmende aktiviteter.
 
Fyringer
Danfoss
Sauer-Danfoss fyrer 400 medarbejdere, heraf 325 produktionsmedarbejdere i Nyborg. Virksomheden beskæftiger 9.800 medarbejdere på verdensplan, heraf 2.500 i Danmark.
 
Coloplast
Fjerde fyringsrunde indenfor det seneste halve år er på vej og der ventes afskediget 150 medarbejdere.
 
Finanssektoren
Siden i sommers er 750 medarbejdere i 23 finansvirksomheder blevet afskediget og meget tyder på at udviklingen fortsætter i samme spor.
 
Hver tredje uden a-kassedækning
Fra 1995 til 2008 er andelen af dagpengeforsikrede på det danske arbejdsmarked faldet fra 80% til 70%. Det truer en arbejdsmarkedsmodel som har som forudsætning at organisationsgraden er høj, mener professor og arbejdsmarkedsforsker Jesper Due. Samtidigt kan det sammenlignes med at spille russisk roulette, fordi alternativet med kontanthjælp forudsætter man er uden formue og f.eks. ikke er ejer af egen bolig.
 
Nyt forsikringstilbud
Frie Funktionærer lancerer nu en såkaldt eliteforsikring som er helt uafhængig af dagpengesystemet - i modsætning til de eksisterende tilvalgsforsikringer. Forsikringen er 100% privatfinansieret og kan give dækninger op til 30.000 kroner. Til gengæld er forsikringsvalget ikke åbent for alle. For eksempel skal man have været i job i mindst 18 måneder og have minimum 3 måneders opsigelsesvarsel i sit arbejde.
Børsen, 21/1 side 31
 
Bankens salgskurser
100 USD = 591,85 DKK
100 Euro = 758,18 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 57 (0)
APM A-aktie: 27.400 (-500)
APM B-aktie: 27.200 (-500)
D/S Norden: 167.25 (+2,25)
DFDS: 399 (+3)
Mols-Linien: 62 (-2)
Børsen, 21/1
 
THORA LUND
030(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1