Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 19/12-2008 10.00
19/12-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Alle faglig afdeling i Rødovre
 
FRA MEDIER
 
Dansk rederi kvalt af krisen
Atlas Shipping som opererer en flåde på 41 skibe og har 25 ansatte, har torsdag indgivet konkursbegæring til Sø- og Handelsretten. Rederiet som opererer i tørlastmarkedet, skriver i en meddelelse at de charterpartier rederiet har for øjeblikket, indebærer et ugentligt tab på 15 millioner danske kroner.
Politiken/ritzau, 16/12 14.32, http://politiken.dk/erhverv/article615762.ece
 
"Mirabella" fri
Ulykkesskibet "Mirabella" som i 2005 torpederede Storebæltsroen med en død styrmand til følge, og senest satte sig fast på grund i Svendborgsund, kom fri af grunden torsdag morgen kl. 02.30. Skibet er nu i Svendborg Havn hvor det skal besigtiges af Søfartsstyrelsen før det får lov at sejle videre med sin trælast til Sverige.
Maritime Danmark/Fyens.dk, 18/12 10.15, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3284
 
Fagforeningspres får Mærsk til at flytte fra Charleston
Mærsk har sin egen terminal i havnen Charleston på USA's østkyst, og har søgt om lov til at flytte til en anden del af havnen, hvor havnearbejderne ikke er organiserede. Det har havnearbejdernes fagforening, The International Longshoremens Association, imidlertid afvist og forhindret. I den ikke-organiserede del af havnen har arbejderne f.eks. ikke velfærdsgoder som sundhedsforsikringer og de samlede omkostninger er lavere. Forsøget på at få flyttet terminalen til den såkaldte fælleshavn er afvist af havnearbejderne med den begrundelse at det vil koste omkring 50 arbejdspladser, og de peger på at Mærsk kan hyre færre arbejdere hvis transportmængderne går ned. Rederiet har en aftale med havnen frem til 2010 og danske skibe befragter ca. 25% af containertrafikken i havnen. Mærsk mener de er havnet i en ulige konkurrencesituation og de er nød til at flytte helt væk fra havnen af hensyn til aktionærer og kunder. En fagforeningsrepræsentant udtaler at det ikke handler om havnearbejderforbundet, som angives at være syndebuk for en dårlig kontrakt med havnemyndighederne.
 
D/S Norden tilpasser
Omkostningerne skal reduceres til en tredjedel af det de var i sensommers, skriver Norden i sit nyhedsbrev. For en skibsdag vil det betyde et omkostningsniveau på 13.000 USD mod godt og vel 40.000 USD pr. dag i juli i år. I november blev Nordens kapacitet opgjort i skibsdage til 30.000, hvilket svarer til en gennemsnitsflåde over hele året på 80 skibe.
 
D/S Norden News Magazine
 
Storaktionær i Mols-Linien ud med negativ egenkapital i et selskab
Advokaten Olav Damkjær-Classen ejer både personligt og gennem tre selskaber 15% af aktiekapitalen i Mols-Linien. Selskaberne er netop ved at aflevere årsregnskaber, men indtil videre er kun det ene offentliggjort. Det offentliggjorte regnskab er for Classen Aktieinvest som viser et underskud på 40 millioner før skat og en negativ egenkapital på 39 millioner. Ifølge regnskabet er der usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Historien lægger pres på salgsprocessen omkring de 60% af aktierne i Mols-Linien.
 
Rømø Havn
Fiskekuttere og Sild-færger kan få store naboer på Rømø Havn. Havnebassinerne skal nemlig udvikles til moderne væresteder for både erhvervsliv og krydstogtsskibe. Havnen skal efter en nu offentliggjort plan udvides med 20 hektar og det formodes at placeringen er ideel for eksport og servicering af havvindmøller til Tyskland.
 
Fakta om søfart
"Søfartsstyrelsens årlige publikation "Fakta om søfart" er udkommet.
Fakta om søfart indeholder tal og fakta om Det Blå Danmark, udviklingen på vej mod at blive Europas førende søfartsnation samt europæisk og international søfart."
 
Slut med DANA
Navigatørernes gamle navn DANA har fulgt med siden navneskiftet for 3 år siden, så man stadig kunne finde webside og bruge mail-adresser med DANA. Men fra 1. januar 2009 er det ved at være endegyldigt slut. A-kassen DANA har købt navnet og så bliver det nødvendigt udelukkende at snakke "ledere" (ikke at forveksle med ledernes) når man vil kontakte navigatørerne.
 
Ny direktør for HFV
Søren P Sørensen, ex Chevron, ex Clipper, ex Maskinmestrenes Forening, tiltræder som ny direktør for Handelsflådens Velfærdsråd 1. januar 2009.
 
Danske Havnes nyhedsbrev
Indhold:
* Investeringsplan 2020 - tja..
* Investeringsplan for infrastruktur - faktuelt.
* Marine habitatområder i høring.
* Fødevareminister roser fiskerihavne...
* Introduktionskursus for ansatte...
* Danmarks eksport af varer falder
* Helsinki åbner helt ny havn.
* Vidste du at.
* Møder og konferencer
 
Kravene mod konkursramte Steen Bryde oppe på en milliard kroner
Steen Bryde som er gået konkurs både personligt og med sit selskab Bryde Gruppen, vurderes nu at skylde kreditorerne mere end en milliard kroner. Det er en stigning på en halv måned som svarer til en halv milliard. Mere end 30 banker har penge til gode. Kurator udtaler at hele bikseriet er mildest talt uoverskueligt, men de bliver klogere fra dag til dag (og formentlig også personligt rigere). Udover banker, lønmodtagerne, Brydes egen hustru, har også en lang række aktionærer fra Nordic Tankers penge til gode hos finans-jongløren, og sidstnævnte kan efter al sandsynligvis vinke farvel til deres lovede gevinst.
 
EU-direktiver kan implementeres ved overenskomster og gælder alle ansatte
EU-domstolen har godkendt den danske model i en sag som omhandlede et EU-direktiv om ansættelsesbeviser, men som har principiel rækkevidde for overenskomster generelt set. Resultatet af dommen er ikke overraskende, men alligevel velkommen siger ansættelsesretschef Flemming Dreesen. Domstolen slår fast at en kollektiv overenkomst omfatter alle ansatte, uanset organisationsforhold.
Dansk Arbejdsgiverforening, 18/12, http://www.da.dk/
 
Principielt slår dommen fast at EU-direktiver kan gennemføres i dansk ansættelsesret via kollektive overenskomster. Sagen for EU-domstolen var indbragt som en såkaldt præjudiciel anmodning, hvor EU-domstolen forespørges i relation til en dansk sag. Den konkrete danske sag omhandler en kontanthjælpsmodtager som rejste sag ved landsretten om erstatning iht ansættelsesbevisloven. Denne sag verserer nu ved Højesteret, og har altså været udsat på denne præjudicielle afgørelse fra EU-domstolen.
 
Lovgivning om retten til konflikt mod udenlandske virksomheder
Alle partier, minus Enhedslisten og Dansk Folkeparti, har stemt for ændringer af udtstationeringsdirektivet som skulle sikre dansk fagbevægelse konfliktret mod udenlandske virksomheder, med den målsætning at udstationerede lønmodtagere kan opnå lønninger svarende til hvad danske arbejdsgivere er forpligtet til at betale. Socialdemokraterne fandt det var en gåde at Enhedslisten stemte imod, og Line Barfod svarede at det var fordi den nye lov cementerer EU-domstolens indgreb på arbejdsmarkedet, blåstempler at der ikke kan konfliktes på lige vilkår og i øvrigt ikke garanterer noget som helst. I henhold til den nye lov vil Arbejdsretten få en nøglerolle ved at skulle sikre betingelser for konflikretten. Loven træder i kraft fra årsskiftet.
 
LO guldkort og bondefangeri
Gratis masterkort fra LO Plus kan blive til en dyr fornøjelse, særlig hvis der betales via betalingsservice. Hvis denne betalingsmåde vælges kan man ikke betale hele gælden men kun 2,5% eller minimum(?) 250 kroner. Den type bondefangeri harmer forbrugerombudsmand Henrik Øe, fordi forbrugerne skal kunne vælge kredit til høj rente med åbne øjne. For at vælge rentefri kredit med LO-kortet skal der træffes forskellige valg. Kortet lover ellers rentefri kredit, men i virkelighedens verden skal man læse det med småt. Direktør hos LO Plus forstår ikke kritikken fordi kortet giver forskellige valgmuligheder, medens FOA's formand Dennis Kristensen er enig i kritikken, og mener det skal være et positivt tilvalg hvis man vælger afdragssystem og renter (op mod 20%). Efter kritikken vil LO-plus direktøren se nærmere på mulighederne.
 
Dystre tal fra regionale beskæftigelsesråd
Der er massefyringer i danske virksomheder og varslinger af omfattede medarbejdere er nu på højeste niveau siden 1992. Stigningen har været særlig voldsom den seneste måned. Særlig byggeri og industri, men også servivebranchen og den finansielle sektor er hårdt ramt.
 
Alternative lufthavne efterlyses
Fra 1. januar 2009, er det helt slut med at smøge den i Københavns Lufthavn i et enkelt hjørne eller to. Lufthavnen mener alle vil være glade når bare synet af rygere i et fjernt hjørne af lufthavnen helt kan bortelimineres (mange rejsende har til gengæld længe efterlyst en brugeropdateret hjemmeside over tobaksvenlige lufthavne, så det er muligt at vælge en ønskværdig rejserute til transitophold).
Politiken/ritzau, 18/12 14.28, http://politiken.dk/indland/article615731.ece
 
Vekselstrøm kan gøre ung vin gammel
Kinsiske forskere har fundet en metode som kan modne vin på blot 3 minutter og sikre vinen flere års lagringseffekt. Det ordnes med et vekselstrømsfelt på 600V/cm, en frekvens på 3 khz og tid i feltet på omkring 3 minutter. Dermed falder koncentrationen af ethanol og organiske syrer tilsvarende som hos vin der lægges i langtidslagring. Testsmagere har sagt god for metodikken.
 
Parlamentarisk stilhed for skokaster
Jordans parlament har holdt et minuts stilhed som æresbevisning til den iraqiske journalist som kylede sine to sko størrelse nr. 44 efter George Bush på en pressekonference i Bagdad.
 
Søfart - fredag d. 19/12
Værftskrak rammer Clipper Bulk
Clipper store nybygningsprogram på Tsuji Heavy Industries i Kina er i fare, efter at det japanske moderselskab har søgt om konkursbeskyttelse. Rederiet har kontraheret i alt 42 bulkcarriers hos Tsuji og har på nuværende tidspunkt kun modtaget det første skib i serien - »Clipper Tsuji« på 30.000 t.dv., som blev leveret i november. Værftets problemer kommer dog ikke til at ændre på Clipper Bulks ekspansionsstrategi, understreger adm. direktør Frank G. Jensen.
 
Kriminel kriminalisering
Hængt ud som efterlyst uden selv at vide det og tilsyneladende uden gyldig grund. En pensioneret maskinchef fra A.P. Møller - Mærsk mærker nu på egen krop, hvordan internationale retstilstande, der hører hjemme i regimer fjernt fra civilisationen, er den erhvervsrisiko, søfarende skal leve med. Kriminaliseringen af skibenes besætninger får for hver dag nye surrealistiske kapitler, som det også fremgår af en separat artikel i denne uges blad om »Hebei Spirit« og domfældelsen ved koreansk domstol af skibets ansvarlige officerer.
 
Custodia i cement-klemme
Som så mange andre aktører i tørlast-branchen er operatørvirksomheden Custodia Shipping kommet i klemme i en sag, hvor en befragter har problemer med at leve op til sine forpligtelser. Sagen, der omfatter tre afskibninger af hver 45-50.000 ton cement fra Taiwan til Spanien, kan i værste fald komme til at koste Custodia et større millionbeløb.
 
Endnu en tanker til Kirk Kapital
Investeringsselskabet Kirk Kapital har udvidet sit engagement i skibsfart
yderligere med købet af 75 pct. af produkttankskibet »Freja Polaris«. Skibet har hidtil været ejet af J. Lauritzen, som beholder de resterende 25 pct. af skibet og i øvrigt fortsætter som kommerciel og teknisk manager. Dermed ejer Kirk Kapital, der har hjemsted i Vejle, 75 pct. af to søsterskibe i samarbejde med J. Lauritzen. Investeringsselskabet købte således 75 pct. af »Kerlaz« tidligere i år.
 
Thor Rederi sælger
Thor Rederi i Svendborg har solgt coasteren »Thor Marie« til selskabet Tountzis Shipping på Filippinerne. Også søsterskibet »Thor Inger« er under salg til samme køber med forventet levering først i det nye år. Dermed er rederiet godt på vej til at skille sig af med de to ældste og mindste enheder i flåden. Til gengæld har Thor Rederi taget tre nyere skibe på 3.300 t.dv. ind på etårige charteraftaler.
 
Netværk støtter forskning
Der er store forventninger til Transportens Innovations Netværk der netop er sat i søen som fødselshjælper for forsknings- og udviklingsprojekter inden for den samlede transportkæde. Med dannelsen af Transportens Innovations Netværk er der nu skabt grobund for et bredt og innovativt tværfagligt netværk inden for logistik og transport – herunder Det Blå Danmark.
 
Maskinmester bag gaver
I fire årtier var katalogerne fra Søgave en fast bestanddel af "litteraturen" om bord i de danske skibe. Det er dog de færreste, der ved, at det var en maskinmester, der sammen med sin hustru stod bag gaverne - en umanerlig stædig maskinmester i øvrigt. Bodil og Werner Bech fortæller om Søgave, der blev etableret i 1955.
 
Årets julekonkurrence
Igen i år har du mulighed for at teste din viden om året, der gik, i det maritime Danmark. Søfarts julekonkurrence omfatter i år tre sværhedsgrader. Desværre har et forkert billede sneget sig ind i bladet til spørgsmål 5 i den mellemsvære konkurrence. Det rigtige billede vises i stedet her på hjemmesiden.
 
Bankens salgskurser
100 USD = 523,46 DKK
100 Euro = 758,00 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 56,50 (-6)
APM A-aktie: 28.800 (-1000)
APM B-aktie: 28.900 (-700)
D/S Norden: 173.50 (-0,75)
DFDS: 385 (-3)
Mols-Linien: 70 (+4)
Børsen, 19/12
 
THORA LUND
017(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1