Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 12/12-2008 10.00
12/12-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 10.00 møde i Søfartsstyrelsen
John Ibsen - arbejder hjemme
 
FRA MEDIER
 
Pirateriet
Fredsstyrke ud af Somalia
Den Afrikanske Union trækker sine fredsbevarende styrker ud af Somalia, endnu før Etiopien har planlagt at trække deres styrker ud i næste måned. Etiopien har tidligere meddelt styrkerne ville blive trukket ud inden nytår. Unionens styrker bstår af soldater fra Uganda og Burundi.
Jyllandsposten/ritzau, 11/12 09.40, http://jp.dk/udland/article1540607.ece
 
Bred samarbejdsaftale om bekæmpelse af pirateri
Repræsentanter for 45 lande har været samlet i Nairobi onsdag og torsdag for at drøfte samarbejde om bekæmpelse af pirateri ud for Somalia. Det blev aftalt at samarbejde indbyrdes og med regionale og internationale organisationer. Der var herudover enighed om at fred og en velfungerende regering i det plagede Somalia er en nødvendighed for at stoppe pirateriet.
 
Norske skibe vil ikke blive bevæbnede
På et netop afholdt møde i Norges Rederiforbund, er der sagt klart nej til at udstyre norske skibe med våben. Argumentet er (som i Danmark) at bevæbnelse blot vil optrappe volden.
 
EU-flåden vil bevæbne fragtskibe
EU's flådestyrke ved Somalia vil være parat til at stille bevæbnede soldater gratis til rådighed for skibsfarten. Det gør franske krigsskibe i området i forvejen efter en prioritetsrækkefølge som er franske skibe som førsteprioritet, herefter europæiske skibe og endelig alle andre skibe hvis kapacitet haves. For EU's flådestyrke bliver prioritetsrækkefølgen: først skibe til FN's fødevareprogram, og herefter skibe efter sårbarhed og ikke nationalitet.
Maritime Danmark/Lloyds List, 12/12 08.15, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3235
 
Redningsaktion på åbent hav
Natten til torsdag gennemførte to amerikanske redningshelikoptere en redningsaktion 320 sømil fra den irske kyst. En burmesisk sømand var kommet så alvorligt til skade ved et fald, at han behøvede øjeblikkelig lægehjælp. Skibet satte kurs mod land og to amerikanske Sikorsky-helikoptere udstationeret i England kom på vingerne. Ved hjælp af et ligeledes amerikansk tankfly, lykkedes det at udvide den normale flyvedistance for helikopterne som er på 250 sømil. En læge blev firet ombord på skibet som stabiliserede den tilskadekomnes tilstand, hvorefter han blev fløjet til hospital i Irland.
Maritime Danmark/mnsbc.com, 11/12 14.54, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3231
 
Hård kritik af "Eva Danielsen"
Det danske fragtskib sejlede sidste år et lille fiskefartøj i sænk ud for den californiske kyst hvorved fiskefartøjets ejer omkom. USA's Coast Guard retter nu hård kritik mod det danske skib og påpeger at: 1) "Eva Danielsen" sejlede med for stor fart, 2) havde ikke behørigt udkig, og 3) brugte ikke tågehorn uagtet sigtbarhed ned til 300 yards. "Eva Danielsen" sejlede med en hastighed på 11,5 knob på trods af mange fiskefartøjer i området og 2. styrmanden var alene på broen. Efterfølgende en kollision som kun delvist blev observeret, foretog fragtskibet med hjælp fra coats-guarden en forgæves eftersøgning i området som ikke bar spor af skibsrester, og kaptajnen konkluderede der ikke var sket noget hvorefter eftersøgningen blev indstillet. Næste dag fandt man fiskefartøjets ejer druknet, men iført redningsvest. Også US Coast Guard kritiseres for at have fulgt fragtskibets beslutning om indstilling af eftersøgningen.
Maritime Danmark, TradeWinds & San Francisco Cronicle, 12/12 07.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3234
 
Mærsk åbner boring i ny brønd i Nordsøen
Boringen er nu indledt i brønden Gita-1x hvor Mærsk Olie og Gas har en produktionsandel på 31.2%. Resultatet af boringen forventes i marts 2009. Gita-1x er en brønd som der er store forventninger til.
Borsen.dk/Nyhedsbureauet Direkt, 11/12 17.33, http://borsen.dk/invester/nyhed/146962/
 
Baltic Dry index fortsætter med stille stigning
Torsdag steg det toneangivende index for tørlastrater til 711, en stigning på 20 point i forhold til onsdag. Mange håber nu at bunden har været nået. Rekorden for indexet blev sat 20. maj i år hvor det nåede 11.793.
Maritime Danmark/weberseas, 11/12 15.39, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3232
 
2 julekrydstogtsskibe til København
Mandag og tirsdag ankommer henholdsvis "Aurora" og "Balmoral" til København som juleskibe. Siden 2005 har Cruise Copenhagen Network taget initiativ til at få julekrydstogter til København og næste år fordobles antallet af ankomster til fire.
Maritime Danmark/Wonderfull Copenhagen, 11/12 15.55, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3233
 
Partnerskab mellem Danmarks Rederiforening og Miljøstyrelsen
Der er indgået en samarbejdsaftale med det formål at fremme en renere luft fra skibsfarten, såvel lokalt i Danmark som internationalt. Aftalen er led i en samlet strategi fra regeringen under overskriften "ren luft til alle". Styrelse og rederiforening vil fremme en renere skibsfart gennem indsats rettet mod:
* øget opmærksomhed og synliggørelse af nylige IMO-vedtagelser
* synlighed om iværksatte tiltag
* fremme innovative rammer for miljøteknisk udvikling
* styrkelse af dialogen mellem parterne
En styregruppe for projektet består af Miljøstyrelsen, Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen.
Der skal udvikles en handlingsplan med konkrete målsætninger som skal evalueres medio 2009. Hele tidsplanen kører frem til august 2010.
Danmarks Rederiforening, 11/12, http://www.shipowners.dk/pdf/Partn1208.pdf
 
Overraskende gode resultater af vaccine mod malaria
I 2006 siger tal fra WHO at malaria dræbte 881.000 mennesker og gjorde 247 millioner syge. Eksperter mener dog tallet er langt højere. Der er nu - endelig - noget godt nyt. Tilsyneladende er en ny vaccine, som danske forskere har været med til at udvikle, et effektivt forebyggelsesmiddel. Forsøg i Kenya og Tanzania viser at op mod 65% af de spædbørn som har været involveret, har været beskyttet mod smitte. Det er overraskende gode resultater siger professor Thor Theander fra Københavns Universitet, og et vigtigt i skridt i retning af at malaria kommer i kategori med polio og kopper.
 
Voksenlærlingeuddannelse bliver en rettighed for virksomhederne
Hensynet er at sikre at flere ikke-faglærte får en uddannelse og aftalen målretter ordningen til voksne som overhovedet ikke har en uddannelse, eller hvis uddannelse er forældet. En evaluering af ordningen i 2008 viste at knap 43% af dem som bruger ordningen, har en uddannelse i forvejen.
Beskæftigelsesministeriet, pressemeddelelse, 11/12, http://www.bm.dk/sw33016.asp
Dansk Arbejdsgiverforening, 12/12, http://www.da.dk/
 
Langvarigt sygefravær kan begrænses
En undersøgelse fra Ankestyrelsen viser at når kommune, virksomhed, læge og fagforening samarbejder, får færre langtidssygemeldte forlænget deres sygedagpengeret (eller som Beskæftigelsesministeriet udtrykker det: kommer flere hurtigere i arbejde).
Beskæftigelsesministeriet, pressemeddelelse, 11/12, http://www.bm.dk/sw32940.asp
 
Lad den maksimale arbejdstid være i fred
Lyder en opfordring til beskæftigelsesministeren fra LO, FTF og AC, forud for en afstemning i næste uge i EU-parlamentet. Parlamentet ønsker at sikre lønmodtagerne beskyttelse mod "overdreven" arbejdstid, medens den danske minister og øvrige kollega-ministre i EU opfordrer til at stemme nej til forslaget.
 
Syndens og fordærvets inkarnation
Madonna har netop givet koncert i Chiles hovedstad Santiago, for et overvejende katolsk publikum som har stået i kø efter billetter. Det har bragt kardinal Medina op og hamre hovedet imod det røde felt. Han siger "Der er skabt en atmosfære af vrede og forargelse i vor by på grund af denne kvindes besøg. Hun optræder på skammeligste vis og fremprovokerer en vild entusiasme. Hendes adfærd er uren og fremprovokerer lyst. Der sættes beskidte pletter i vore sjæle". Madonna har tidligere i Italien dedikeret et tophit til Paven, hvorpå italienske kardinaler og præster reagerede med vrede. Madonna har tidligere provokeret den kristne kirke og er truet med udstødelse flere gange (hun er italiensk født).
 
Det er ikke nok man ikke må
En rundspørge foretaget af Ritzau viser at mange restauranter og cafeer bryder rygeloven uden de ved det, og selvom der er forbud mod at ryge de pågældende steder. Det er nemlig ikke nok en cafe har røgforbud, der skal også findes en skriftlig rygepolitik hvoraf det fremgår. 279 restauranter, hoteller og cafeer har deltaget i undersøgelsen, og 25% mangler den skriftlige politik. Som en restauratør i Klampenborg siger, det virker da latterligt.., og vi har heller ikke en skriftlig "du må ikke stjæle" politik. Brancheorganisationen Horesta vil nu retvise deres medlemmer.
 
Søfart nr. 50 - fredag d. 12. december
Trawler-rekord i Skagen
Med afleveringen i sidste uge af anden og sidste enhed i »Knud Rasmussen«-klassen til Søværnet, »Ejnar Mikkelsen«, kan Karstensens Skibsværfts i Skagen sætte et flot (foreløbigt?) punktum for værftets involvering i bygningen af flådefartøjer. Afleveringen betyder imidlertid også, at værftet igen kan samle kræfterne om bygningen af de store fiskefartøjer, der er den traditionelle specialitet. Og hvordan markere det bedre, end ved at aflevere sin hidtil største pelagiske trawler-nybygning. Det gør Karstensens Skibsværft så i morgen lørdag i skikkelse af trawleren »Gitte Henning« på 3.000 bt.
 
Piratproblem udvider sig markant
Overfaldet på containerskibet »Maersk Regensburg« i Det indiske Ocean ud for Tanzania viser tydeligt, at problemets omfang vokser dramatisk. Både i direkte fysisk/geografisk omfang og i kommerciel/juridisk forstand. Trods kraftig beskydning med raketbårne granater og håndvåben mod containerskibet lykkedes det den 20 mand store besætning på »Maersk Regensburg« at afværge angrebet, der skete fra to mindre både. Læs i denne uge også om de juridiske komplikationer i forbindelse med kapringer og deviation rundt om Afrika.
 
Første af de største til herning
herning shipping fortsætter sin omfattende flådeforøgelse og –fornyelse. Senest har rederiet taget levering af sin største og mest avancerede nybygning nogensinde, og desuden er yderligere to nybygninger fra et kinesisk værft taget ind på langtidscharter ved leveringen i løbet af 2009. Det netop leverede skib er »Charlotte Theresa« på 11.000 t.dv.
 
Røg-system klar fra NanoNord
NanoNord A/S i Aalborg er godt på vej med anden generation af systemet Lab-On-A-Ship, der i den første generation nu er endelig typegodkendt og udbydes kommercielt. Mens første generation overvåger sammensætningen af bunkerolien realtime under selve bunkringen og analyserer olien, når den går ind i hoved- og hjælpemotorer, kan anden generation også beskrive sammensætningen af stoffer i røggassen.
 
Godt år for bulk-selskaber
Med afsæt i et stærkt tørlastmarked kunne tre selskaber med relation til Hellerup-baserede Bian co Invest notere særdeles gode resultater i regnskabsåret 2007/08. Til gengæld trækker mørkere skyer op for indeværende regn skabsår, hvor faldet i tørlastraterne og skibsværdierne for alvor har taget fart. De tre selskaber er Dansk Rederi, Investeringsgruppen Danmark (ID) og mæglervirksomheden Bidsted & Co.
 
Wrist styrker organisationen
Wrist Group har styrket sig på to af sine kerneområder. Wrist Ship Supply i Holland har indgået en fusionsaftale med selskabet Kooyman Dordrecht BV om at skabe en fælles platform for det hollandske marked. Videre har gruppen hjemme i Aalborg besluttet, at tiden er kommet til helt at underordne de tre tidligere selvstændige selskaber Alba Shipping, CJ Shipping og Rechnitzer, Thomsen & Co. ind i selskabet Wrist Shipping. Det betyder, at disse navne formelt går ud af spil og erstattes af hovednavnet.
 
Skiftedag i Søfartsstyrelsen
-En utroligt velfungerende organisation. Sådan lyder skudsmålet for Søfartsstyrelsen fra både den nye og den nu forhenværende direktør. Efter 12 år som direktør i Søfartsstyrelsen fratrådte Jørgen Hammer Hansen formelt i går torsdag med afskedsreceptionen. Styrelsens nye direktør, Andreas Nordseth, står nu overfor at løfte opgaven, hvor vækstbølgen i shippingerhvervet kan se ud til at være på vej ned i en bølgedal.
Søfart, 12/12, http://www.soefart.dk/
 
Bankens salgskurser
100 USD = 579,01 DKK
100 Euro = 758,07 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 62,50 (-1,50)
APM A-aktie: 29.800 (+100)
APM B-aktie: 29.500 (-200)
D/S Norden: 158 (-5,50)
DFDS: 385 (+6)
Mols-Linien: 71,50 (-7,50)
Børsen, 12/12
 
THORA LUND
012(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1