Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
4/12-2008 10.00
4/12-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 10.00 forretningsudvalgsmøde Handelsflådens Velfærdsråd.
 
FRA MEDIER
 
Pirateriet
Panama fragtskib angrebet
Onsdag morgen modtog "Absalon" medling om et panama-indregistreret fragtskib som var under angreb. Af ukendte årsager blev angrebet afbrudt. "Absalon" sendte sin helikopter afsted som lokaliserede piratfartøjerne, hvorefter "Absalon" ankom til området og sejlede klods op af piratfartøjerne. De ombordværende pirater rakte hænderne i vejret. Angiveligt af operationelle grunde valgte ledelsen i Bahrain ikke at lade fartøjerne undersøge nærmere, fordi fartøjerne sejlede mod Somalia og herefter ikke udgjorde nogen umiddelbar trussel mod skibsfarten.
 
(det er en noget mystificerende historie og baggrunden for at lade piratfartøjerne være helt i fred, er fortalt med en noget anderledes kulør i Politiken.dk og Maritime Danmark som citerer Politiken)
Ifølge Politiken.dk udløse situationen en hektisk mødeaktivitet i den danske Forsvarskommando og i det danske Udenrigsministerium. Efter en times drøftelser, hvori også Per Stig Mølller deltog fra NATO-topmødet i Bruxelles, må det antages at beslutninger om at lade fartøjerne være i fred blev truffet. Besætningen på "Absalon" er overbeviste om, at det var de samme pirater som i søndags forsøgte at kapre et luksus-krydstogtsskib. Politiken har spurgt en talsmand i forsvarskommandoen hvorfor aktionen blev afbrudt, og her forklarer Jakob Østerbye, at det kan han ikke komme nærmere ind på af operationelle hensyn. Helikoptere havde angiveligt skygget piratskibene hele dagen indtil "Absalon" nåede frem til det formodede moderskib.
Maritime Danmark, 3/12 16.46, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=3176
 
Paranoia og underspil
Ifølge forskellige vidner blev det australske krydstogtsskib MV "Athena" med 389 passagerer ombord, angrebet tirsdag aften i Adenbugten. Ejeren meddeler nu at der var tale om venligtsindede fiskere på tunfiskefangst, og at passagererne misforstod episoden fordi skibet traf en række standardforholdsregler, og f.eks. rullede brandslanger ud til eventuelt forsvar. "Athena" var under ledsagelse af et krigsskib.
Til gengæld skulle det være troligt at et andet krydstogtsskib, newzealandske "Oceania Nautica" med mere end 100 mennesker ombord, søndag blev angrebet af 6 pirater i to både. Ifølge kaptajnen blev der skudt mod luksuskrydseren, der dog formåede at slippe væk. NATO-styrken i området har bekræftet at styrken bidrog til at forhindre kapring.
 
Grotesk situation erkender Venstre
Uden ligefrem at kalde situationen i Aden Bugten for håbløs eller krigsskibenes arbejde nytteløst, erkender formanden for Folketingets Forsvarsudvalg, Hans Christian Thoning, at jagten på pirater i bugten er grotesk. Der er behov for en international domstol.
 
Piraterne stortrives
Længere analyse i Jyllandsposten:
I bund og grund er sørøveriet en fortsættelse af lovløst og voldeligt kaos som har hersket i Somalia i næsten 20 år. Folk er desperate og sultne og FN skønner at ca. 3 millioner behøver fødevarehjælp. Pirateri er chancen ud af fattigdom og de unge er alligevel vokset op med vold og våben. Piratcentrene er Eyl som er det mest aktive og er beliggende i Puntland-regionen samt et område sydpå omkring Haradhere og Hobyo. Piraterne sydpå er ikke så aktive, men de er ansvarlige for de mest spektakulære kapringer som "Faina" med våbenlasten og den saudiske supertanker "Sirius Star". Der er efterhånden investeret stort i piraternes udstyr og de er nu forsynet med det nyeste udstyr til kommunikation og navigation. Løsesummen fordeles efter faste regler og der er f.eks. bonus for at komme først ombord, medens det koster ikke at adlyde en ordre. Efter byttedeling er det normalt at besøge større byer som Garowe og Bosasso hvor der holdes vilde fester med kvinder og khat. Der skønnes at være ca. 1.200 pirater og hele kystområder lever i dag af udbyttet. Højtstående politikere har i dag erklæret at piraterne er landets eneste kystbevogtere men de "ældre" og de religiøse ledere er begyndt at tale imod pirateriet. Islamiske oprørere har for nylig besat Haradhere, men det virker som om de to grupper kommer fint overens. Forsikringspræmierne for at besejle Aden Bugten er nu tidoblet. Somalia har længe været glemt af verdenssamfundet og er nu igen i fokus alene på grund af pirateriet. Så længe Somalia er i flammer vil der altid være unge mænd parat. Somalias kystlinie er 3.900 km lang.
Jyllandsposten, 3/12 10.34, http://jp.dk/udland/article1532402.ece
 
Dansk forslag op i FN
Allerede i denne måned vil USA's udenrigsminister tage et dansk forslag om en særlig piratdomstol op i FN. Danske ministre har i månedsvis presset på for at få etableret en international domstol til formålet. Også NATO har været tilskyndet til at sende flere krigsskibe, men NATO's mission udløber til december hvor en EU-mission fortsætter arbejdet.
Jyllandsposten, 3/12 10.25, http://jp.dk/udland/article1532405.ece
 
EU øger NATO-indsatsen
Operation Atalanta fra EU vil indgå med seks krigsskibe og 3 overvågningsfly til erstatning for NATO's 4 krigsskibe som trækkes hjem i midten af december. Operationen er velforberedt og får et robust mandat udtaler Javier Solana som er EU's udenrigspolitiske chef.
 
Greenpeace aktivister har nu kapret kran som skal losse kul
Aktivisterne som uden held forsøgte at stoppe kulskibet "Hanjin Imabari" i Storebælt på vejen til Åbenrå, hvor det efter planen skal losse 165.000 tons kul fra Sydafrika, har nu besat den kran i Åbenrå som skal losse skibet. To aktivister er anholdt, men otte holder fortsat kranen besat. Greenpeace-skibet "Rainbow" er lagt op på siden af kulskibet, hvorfra de vil forsøge at hejse soveposer og forsyninger op til de otte i kranen.
 
Efter kold nat befinder aktivisterne sig stadig i kranen torsdag morgen, og politiet har endnu ikke planer om at gribe ind.
 
Åbning af fragtcenter i Persiske Golf udskudt
APM-Terminals udskyder åbningen af havneterminalen Khalifa Bin Salman i den Persiske Golf til marts 2009, på grund af elektricitetsrelaterede problemer. Havnen skal have kajdybde på 15 meter og en kapacitet på 1,1 millioner TEU.
 
Lovforslag om sikkerhed til søs
"Lene Espersen fremsætter forslag til ændring af lov om sikkerhed til søs og ophævelse af lov om liniekonferencer. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen har den 3. december 2008 fremsat et forslag til ændring af lov om sikkerhed til søs og ophævelse af lov om liniekonferencer"
 
Indlæg fra havnekonference lagt på nettet
Danske Havne har nu lagt indlæg fra Havnekonference 2008, som blev aholdt i Fredericia 17. og 18. november, på deres hjemmeside.
Overskrifterne er:
* Havnen er transportcenter
* Havnens forandring i byens udvikling
* Havne i forandring kan kræve forandringer i organisationen
* Havnen og nutidens miljøkrav
* Debat mellem de transportpolitiske ordførere
* Havne i forandring og i fokus
* Det vil Danske Havne for at støtte havne i forandring
 
Polsk byggefirma endelig til lommerne
Et polsk byggefirma, Euratech, har nu endelig betalt en bod på 600.000 kroner til 3F, som Arbejdsretten idømte firmaet i august for omfattende overenskomstbrud. Firmaet fik dengang 2 uger til at betale boden, men pengene udeblev hvorfor 3F havde igangsat inkassosag. Eurotech havde arbejdet som underleverandør for E. Pihl & Søn, og det er tilsyneladende Pihl & Søn som har formået firmaet til at betale. Pihl & Søn udtaler at firmaet ikke kan leve med sådanne uetiske tilstande som ikke at betale en bod, og at de derfor har lagt betydeligt pres på polakkerne.
 
Regeringen ønsker 300-timers regel for kontanthjælpsmodtagere øget
(Reglen betyder i korte træk at en gift kontanthjælpsmodtager, som har mindre end 300 timers ordinært arbejde inden for 2 år, mister retten til kontanthjælp. Hvis begge ægtefæller er kontanthjælpsmodtagere mister kun den ene ægtefælle retten). Regeringen ønsker nu 300 timer øget til 450 timer. Forslaget er onsdag diskuteretr med arbejdsmarkedets parter, og LO er meget utilfreds med forslaget, fordi LO i forvejen finder 300-timers reglen dybt kritisabel.
Borsen.dk/ritzau, 3/12 15.42, http://borsen.dk/politik/nyhed/146372/
 
Claus Hjort skal forklare sig om mobbedage
Mobning på arbejdspladsen antages at koste 500.000 sygedage om året, og nu vil Yildiz Akdogan fra S stille beskæftigelsesministeren til ansvar og redegørelse for en utilstrækkelig lovgivning på området når omfanget kan være så grotesk. Ministeren har indtil nu henvist til at der ikke er tilstrækkelig medicinsk dokumentation for konsekvenserne af mobning.
 
Claus Hjort Frederiksens masterplan for at knuse fagbevægelsen
Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Ålborg Universitet, mener beskæftigelsesministeren bevidst går efter at svække a-kasserne, og dermed fagbevægelsen som helhed. Det er en strategi han har haft siden han blev minister i 2001, og lykkes det ikke på den ene måde så må det lykkes på en anden. Når kommunerne nu pålægges at hjælpe ledighedsforsikrede i arbejde - hvor kommunerne helt sandsynligt vil vælge private samarbejdspartnere fremfor a-kasserne, så svækkes a-kasserne, og da de fleste a-kassemedlemmer også betaler til fagforeningen, så svækkes fagbevægelsen som helhed. Henning Jørgensen mener at Claus Hjort Frederiksen først og fremmest er engageret i sit ideologiske opgør med fagbevægelsen. Konkret er Arbejdsmarkedsstyrelsen således blevet sat til at finde tal frem, som kunne overbevise andre om at kommunerne var bedst til at bringe folk i arbejde, selvom det ikke kunne påvises. Det bekræftes af tidligere direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen Lars Goldschmidt. Ministeren afviser kritikken og fastholder at et enstrenget system må være bedst til at få folk i arbejde, og fremturer om det besynderlige i at der ikke kan påvises kvalitetsforskelle mellem dyre og billige a-kasser.
Information, 3/12, side 5
 
Kommentar fra DAGEN
Claus Hjort Frederiksen har netop brugt de seneste benchmark-rapporter fra Arbejdsdirektoratet, til højlydt at opfordre alle medlemmer af a-kasserne til at se sig om efter de billige a-kasser (tværfaglige må man forstå), fordi det nu er påvist at prisen for medlemsskab ikke har sammenhæng med kvaliteten af ydelsen.
Prisforskellen på a-kasser er det samme som forskellen på det såkaldte administrationsbidrag som er den eneste tilladte og mulige prisforskel på a-kasser.
Hvis man for at gøre det let regner med en skatteprocent på 50, så vil nettoudgiften til administrationsomkostninger for medlemmet, svare til en pakke cigaretter om måneden i den billigste (Danske Sundhedsorganisationer hvor man ikke bare kan melde sig ind) og tre pakker cigaretter for den dyreste (NNF hvor man heller ikke bare kan melde sig ind). De kristelige ligger på gennemsnittet med 2 pakker cigaretter om måneden.
Det er nok noget helt andet ministeren lefler med. Det er brugen af reklametrikket med at sælge en gennemsnitlig a-kasse med et discountmedlemsskab af en "fagforening"! De kristelige og andre ikke overenskomstbærende "fagforeninger" må være lykkelige for hjælpen. (tal brugt fra benchmark-rapport 2008).
DAGEN, 3/12 23.10.
 
Valutakurser
100 USD = 606,17 DKK
100 Euro = 758,09 DKK
Danske Bank, 3/12, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 63,50 (-2,50)
APM A-aktie: 27.600 (-800)
APM B-aktie: 27.400 (-000)
D/S Norden: 146 (-7)
DFDS: 383 (+3)
Mols-Linien: 79 (+3)
Børsen, 4/12
 
THORA LUND
006(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...

ITF advarer norsk regering i Color Line-sagen

Globalt er den norske regering nu også kommet i modvind med forsl ...
bottom banner1