Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN
6/11-2008 10.00
6.11-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - (ferie) høring Søværnets Konstabelforening
Christian Petersen - høring Søværnets Konstabelforening
 
FRA MEDIER
 
"Absalon" på kystpatrulje ved Somalia
Onsdag morgen sejlede "Absalon" på kystnær patrulje ved den somaliske by Boosaaso, som antages at være arnested for en del piratvirksomhed. Sejladsen skete inden for den somaliske 12-sømile-grænse, og med hjemmel i FN-resolution nr. 1816 fra juni måned. Resolutionen som er vedtaget med støtte fra den somaliske regering, giver ret til at patruljere i somalisk farvand, når formålet er at opretholde lov og orden til søs. Formålet med sejladsen var at indsamle informationer om området, og at demonstrere retten til at sejle kystnært.
 
Grundstødning i Nakskov Fjord
"Dana 1" af Belize, er grundstødt i Nakskov Fjord på vej fra Nakskov til Talin med en ladning sukker. En slæbebåd fra Nakskov har forsøgt uden held at trække skibet fri af grunden og nu afventes ny bjærgningsplan. Der er ikke tegn på forurening eller skader på skibet.
 
Rederiet Erria opjusterer
I en tid hvor alt og alle i rederibranchen nedjusterer forventninger, er det nyt når der opjusteres. Det er ligefrem opsigtsvækkende når Erria opjusterer resultat-forventninger fra mindst 11,5 millioner til 13 millioner kroner. Ikke meget, men alligevel! Erria opererer 40 skibe heraf 14 egne og opjusteringen sker med baggrund i dollarkursen den 5. november. Salg af to ældre tørlastskibe og oliepriserne har derimod indvirket negativt på regnskabet.
Maritime Danmark/Erria, 5/11 16.32, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2951
 
Baltic Dry Index stiger endelig
Efter 22 dage med konstante fald steg tørlastindekset onsdag med 11 point til 826. Stigningen er marginal men det har givet håb om at det konstant faldende indeks nu vender igen. Der er imidlertid rigtig langt til niveauet på 11.793 som blev nået 20. maj i år.
Maritime Danmark/Bloomberg, 5/11 15.09, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2949
 
Mærsk nedlægger globalt kundecenter i Kina
Det ene af to kundecentre i Kina vil blive nedlagt, og 700 ansatte i Guangzhou vil miste deres job frem til midten af 2009. Nogle medarbejdere vil blive overført til det tilbageværende kundecenter i Shenzhen. Mærsk meddeler at det er led i bestræbelser på at forbedre processer og systemer, og at der udelukkende er tale om en forretningsmæssig beslutning.
 
Gode regnskabstal fra Broström
Det svenske rederi som er ved at blive overtaget af Mærsk Tankers, havde et resultat på 111 millioner svenske kroner efter skat i tredje kvartal. Tallet kan sammenlignes med 45 millioner for samme periode sidste år. Også nettoomsætningen steg i tredje kvartal.
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 6/11 08.27, http://borsen.dk/invester/nyhed/144400/
 
IMO-vedtagelse vil betyde dyrere Scandlines-billetter
Hvis forslag om nedbringelse af svovlindholdet i bunkerolien vedtages, så vil det blive ganske mærkbart for billetpriserne til danske færgeruter. Scandlines pressechef Frank-Michael Havemann udtaler således at en omlægning til let dieselolie, vil betyde omkostningsstigninger på 80-100%.
Maritime Danmark/Folketidende, 6/11 09.08, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2952
 
Mærsk/Danmarks Rederiforening nervøse ved Obama
Mærsk henviser til Danmarks Rederiforening når det gælder kommentarer til Obamas valgsejr og betydningen for de danske rederier. I rederiforeningen udtaler vicedirektør Jan Fritz Hansen, at når Obama taler om at rive mure ned, så er det nok de kulturelle han taler om, og ikke toldmure. Tværtimod! Både demokraterne i USA og Barak Obama i særdeleshed er kendt for at ty til protektionisme fremfor frihandel, og det kan skade skibsfarten. Men "Lad os se manden an, før vi giver ham karakterer. Det er vist mest fair. Og der er jo også forskel på, hvad man siger, og hvad man gør" siger vicedirektøren.
 
Nyhedsbrev fra Danmarks Rederiforening nr. 11, 5/11-2008
Indhold:
* Klima- og miljøarbejdet i IMO
* Transportaktører giver grønne bud
* Rederierhvervets barselsudligning
* Tilslutning til UNCITRAL-konventionen
* Danmarks Handelsflåde runder et skarpt hjørne
* HNS-konventionen
* Transport og klima konference
* Større klarhed over EU's konkurrenceregler
* Seminar om søforsikring
* Kalender for november
 
Steen Bryde og hans økonomiske cirkus
Finansmanden er presset for likviditeter til sine selskaber og forsøger at sælge egne ejendomme, heriblandt en Hellerup-villa som er bogført til 360 millioner, og som Bryde ejer sammen med 3 andre revisorer. Situationen har skabt hektisk aktivitet hos de aktionærer i Nordic Tankers som har indgået en lang række optionsaftaler med Bryde med lovning om en 20%-gevinst. Deres plan er nu at overtage Brydes egne aktier med henblik på at få magt til et storudsalg af skibe, og derefter udlodde store udbytter så de kan få realiseret deres ønsker om hurtige gevinster. Et alternativ er en konkursbegæring mod finansmanden. Optionsaftalerne blev indgåët da aktierne svingede mellem kurs 95 og 110 og 20% af alle aktionærerne har underskrevet aftaler med Bryde. Onsdag handledes aktien til kurs 35.
Børsen, 6/11, side 12-13
 
Ny europæisk havneformand
Den europæiske havneorganisation ESPO, har på møde i Bruxelles 4/11 valgt ny formand til afløsning for italienske Giuliano Gallanti. Valget faldt på Victor Schoenmakers, som ellers er Europa-direktør i Rotterdam Havn. Efter valget takkede Schoenmakers med en tale hvor han udtrykte tro på, at havnene i Europa for øjeblikket oplever en renæssance som afløser de halvstatslige bureaukratiske institutioner vi har kendt, og som samtidig indgår i en harmonisk alliance med samfund og miljø.
 
Hele jobplanen udskudt
Først blev en egentlig arbejdsmarkedsreform sat i hvileposition, og nu udskyder Claus Hjort Frederiksen resterne af reformtankerne indeholdt i Jobplan II til på den anden side af finansloven. Til gengæld er der indgået aftale om indsats mod sygefravær med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, som kommer til at indgå i den samlede finanslov.
 
Forliget om nedbringelse af sygefravær indebærer 39 initiativer til i alt 170 millioner kroner. Planen beregnes at ville tilføre arbejdsmarkedet 4.000 ekstra personer. Regeringen vil snarest fortsætte forhandlinger om afbureaukratisering i jobcentrene, en målrettet ordning for voksenlærlinge og andre forslag der kan øge arbejdsudbuddet.
Beskæftigelsesministeriet, pressemeddelelse 5/11, http://www.bm.dk/sw32050.asp
 
Nudisternes Frihedsbrev holdes i hævd
Nøgenbadning har været tilladt i Danmark siden 1976, og det skal der ikke ændres på, har Østre Landsret besluttet i en sag rejst af et ægtepar fra Skodsborg, som ønskede at sætte skilte op på stranden uden for deres stuevinduer, med påskriften "Nudisme forbudt". Ægteparret havde stævnet Rudersdal Kommune, fordi kommunen ikke ville acceptere forbudsskiltning, men byretten fastslog at nøgenbadning er lige tilladt som det var for 32 år siden, og den kendelse har landsretten altså nu stadfæstet.
 
Fra Folketingets dagsorden - 6/11
2) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 37:</p>
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Forlængelse af den midlertidige suspension af bidraget til Den Særlige Pensionsopsparing).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 24.10.2008. 1. behandling 31.10.2008. Betænkning 31.10.2008. 2. behandling 04.11.2008. Tillægsbetænkning 05.11.2008).
 
Skoleskibet "Danmark"
Ankommet Las Palmas 15/10 1050z. Teoretisk del af værkstedsskole.
 
Valutakurser
100 USD = 594,00 DKK
100 Euro = 757,41 DKK
Danske Bank, 5/11, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 96,50 (-1,50)
APM A-aktie: 34.700 (-1300)
APM B-aktie: 34.800 (-1700)
D/S Norden: 195,75 (-20,25)
DFDS: 415 (0)
Mols-Linien: 85 (-5)
Børsen, 6/11
 
THORA LUND
077(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1