Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN
3/11-2008 10.00
3.11-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ferie
Christian Petersen - feriedag
Jannik Madsen - skibsbesøg BHT
 
FRA MEDIER
 
Piratangreb på "Britta Mærsk"
Produkttankskibet på 29.000 ton dødvægt blev søndag ved middagstid angrebet af to hurtiggående motorbåde med formodede pirater ombord. Tankskibet låste alt af og aktiverede brandslangerne så der sprøjtede vand ud over skibets sider, hvorefter piraterne opgav og forsvandt. Det er oplyst at der er blevet skudt mod skibet med håndvåben, og der er fundet skudhuller ombord. "Britta Mærsk" er bygget 2007 og var på vej fra Singapore til Jeddah.
 
"Absalon"
"Absalon" befandt sig 120 sømil fra tankskibet da meldingen om angrebet indløb omkring 12.00 dansk tid. "Absalon" satte kurs mod positionen og sendte helikopteren afsted med det maritime indsatshold. Ved ankomsten sås ingen pirater i området, men der var tvivl om de kunne være ombord, hvorfor indsatsholdet blev sat ned på skibet. Der blev ikke fundet fremmede ombord og besætningen er i god behold. "Absalon" forsøger at lokalisere piraterne.
 
Nordic Tankers generalforsamling = fodboldkamp mellem FCK og Brøndby
Den ekstraordinære generalforsamling fandt sted fredag eftermiddag, og en række aktionærer kaldte allerede ved præsentationen af dagsordenen, selve generalforsamlingen ugyldig, bl.a. med henvisning til manglende oplysninger omkring en omstridt fuldmagtserklæring. En aktionær erklærede med henvisning til 5 punkter under stærkt bifald fra en næsten fuld Falkonersal, generalforsamlingen for ugyldig, medens dirigenten slog hammeren i bordet og erklærede forsamlingen gyldig og beslutningsdygtig. Der var fortættet spænding i luften, som hang i tapetet skriver Euroinvestor, og dirigenten forsøgte at henstille "at det ikke bliver som en kamp mellem FCK og Brøndby, hvor følelserne tager over...."
 
Under store klapsalver fortalte ex-bestyrelsesformand Mogens Buschardt at han nu har meldt Steen Bryde til bagmandspolitiet, hvorefter han opfordrede generalforsamlingen til at stemme nej til forslaget om kapitalforhøjelse med 10 millioner kroner. Det er blot endnu et led i masterplanen om at få solgt Brydes egne selskaber ind i Nordic Tankers, nærmest råbte Buschardt til salens hujen og klappen. Steen Bryde led slutteligt nederlag i en afstemning om at flytte rederikontoret til København fra Horsens. Forslaget fik 60% af stemmerne, mod de 66,6% nødvendige.
 
Steen Bryde mener det er ren hævntørst fra de tidligere bestyrelsesmedlemmers side som førte til nedstemning af alle forslag fra bestyrelse til generalforsamlingen. Forslagene var for så vidt harmløse og helt ordinære i ethvert selskabs liv, men ex-bestyrelsen legede blot magtkamp og gjorde generalforsamlingen til et latterligt skuespil, fastslår Bryde. Nu er situationen for selskabet alvorlig og resultatet bliver formentlig at der må afsættes skibe til lange kontrakter eller der må reduceres i flåden.
 
Næse fra fondsbørsen
Nordic Tankers har fået en næse for at være flere måneder om at oplyse salgsprisen for LR1-tankskibet "Nordic Lisbeth", som i slutningen af juli blev solgt for 70 millioner dollar.
 
Jydske Vestkysten har et videoklip fra generalforsamlingen: http://www.jv.dk/webtv/1?play=745#webtv_745
 
Tørlast-kollaps
Med et ratefald på mere end 90% er både udenlandske og danske tørlastrederier i alvorlige vanskeligheder efter i årevis at have optrådt som klassens gulddrenge. Flere rederier klarer det med en lav gæld, men der kan ikke tjenes penge for tiden. Sådan lyder det samstemmende fra D/S Norden, Torm, Lauritzen, Clipper og de mindre danske tørlastrederier.
Børsen, 3/11, side 4
 
Isbrydende russisk olietanker
I næste uge færdiggør Admiralty værftet i Sankt Petersborg, det 70.000 tons store tanskkib "Mikael Ulyanov". Skibet skal transportere olie fra Priraziomneo-feltet i Pechora Havet til terminalerne ved Murmansk. Skibet kan bryde op til 1,2 meter tyk is ved en fart på 3 knob. Der vil blive bygget et skib mere af samme type på værftet.
Maritime Danmark, 1/11 09.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2922
 
Nordisk rederiforeningsmøde
De nordiske rederiforeninger afholdt deres årlige møde i København d. 30. oktober. Klima- og energiminister Connie Hedegaard understregede behovet for aktive bestræbelser fra skibsfarten til at reducere klimapåvirkningerne. IMO's beslutminger om at svovludledningen skal reduceres med 90%, stiller særlig store udfordringer op for rederier som betjener Nordsøen og Østersøen, og der må findes løsninger som ikke skævvrider rederiernes økonomiske situation. Også situationen i Aden-bugten blev diskuteret og rederiforeningerne udtrykte håb om at FN-mandatet som skal fornys til december vil blive skærpet, samtidig med at der må opnås international enighed om en måde at retsforfølge piraterne på.
 
Stena Line fastholder olietillæg
Rederiet indførte olietillæg på 30 kr. pr. pax, da olieprisen var det dobbelte af hvad den er i dag, men det får ikke rederiet til nu at overveje sletning af tillægget. Carsten Kruse som er marketingchef siger, at olieprisen lige nu er urealistisk og rederiet kan ikke justere priser hele tiden. Læsø Linien agter heller ikke at fjerne deres tillæg lige nu i hvert fald, fordi de før prisfaldet havde en overskridelse af oliebudgettet med mere end 1 million kroner som endnu ikke er dækket ind. Men tillægget planlægges at blive fjernet fra nytår.
 
Fællesprojekt mellem havne, skibe og lastbiler
Danmarks Rederiforening, Danske Havne og Dansk Transport og Logistik, har sammen udgivet et indstik til SAS's passager-magasin Scanorama i november. Indstikket skal vise at der samtænkes i miljørigtige logistikløsninger for godstransport. Stigninger i import og eksport stiller øgede krav til infrastrukturen omkring havnene, og sekretariatschefen i Danske Havne håber, at indstikket kan hjælpe med til at få befolkningens bevågenhed for bedre adgang til danske havne.
 
Vellykket havmiljøøvelse
Ugens øvelser mellem enheder fra Danmark, Sverige og Tyskland er forløbet helt tilfredsstillende med godt vejr som gav mulighed for at alle planlagte øvelser blev fuldført. Der blev bl.a. afprøvet: opsamling af olie, bjærgning af kemikalier, søredninger, assistance til skib i nød, brug af flydespærring tæt på land og brandslukning.
 
Redegørelse fra opklaringsenheden
"Den 24. september 2008 var bugserbåden SKULD ved at forhale i Esbjerg havn, da fortrossen sprang og ramte overstyrmanden på højre arm, som brækkede. Det anvendte spil havde en trækkraft, der var større end trossens brudstyrke. Da der blev trukket på spillet, selvom bugserbåden lå fast mod kajen, sprang trossen."
 
Revideret IMO-konvention skal sikre ofre for miljøskader og eksplosioner
"Ved et netop afholdt møde i FN’s søfartsorganisation, IMO, blev der diskuteret forslag, som skal sikre, at den såkaldte HNS-konvention får en bredere tilslutning. Med konventionen bliver vejen banet for internationale erstatningsregler, som blandt andet sikrer erstatning til ofre for miljøskader og eksplosioner om bord på skibe."
 
Saddam Hussein luksusyacht sat til salg
Efter lang tids juridisk tovtrækkeri om ejerskab, kan den irakiske regering nu sætte den 82 meter lange "Ocean Breeze" til salg. Yachten blev bygget i Danmark i 1981 og er udstyret med flere svømmepøler, en moske, en raketaffyringsrampe og en miniubåd.
 
Flertal for ændring af udstationeringsloven
Efter flere EU-domme (bl.a. Vaxholm- og Laval-dommen), har EU underkendt den nationale konfliktret i relation til udenlandske arbejdsgivere. Der er nu klart flertal i Folketinget for at ændre udstationeringsloven, og dermed lappe på situationen. Med lovændringen bliver det lovligt at forskelsbehandle udenlandsk arbejdskraft, og efter Enhedslistens mening ville det være bedre at undlade lovændringer som ikke løser problemet. Både S og SF gav udtryk for at det var bedst i første omgang at finde en dansk løsning og derefter arbejde videre for en EU-protokol.
 
Forringelse af dagpengeloven opgivet
Finansminister Lars Løkke Rasmussen har opgivet at finde et flertal til en række forringelser af dagpengeloven. De ændringer der kunne findes flertal for, er så små, at det kan være ligemeget siger minsisteren. I stedet vil der blive arbejdet videre med forårets jobplan, og her vil S slet ikke blive inviteret med til forhandlingsbordet, siger Lars Løkke Rasmussen.
 
A-kasser: chefer ind, arbejdere ud.
Tilsyneladende har finanskrisen fået chefer og selvstændige i Danmark til at ændre adfærd når det gælder ind- og udmeldelser af a-kassesystemet. Lønmodtagerne melder sig fortsat mere ud end ind i a-kasserne, mens a-kasserne for chefer og selvstændige oplever medlemsfremgang. A-kassernes Samvirke vurderer at den nuværende tendens afspejler at chefer og selvstændige er såkaldte "firstmovers", dvs de første til at reagere på tidens tendenser, og at lønmodtagerne vil komme efter. I en af a-kasserne for selvstændige, ASE, vurderes det også, at fremgangen kan tilskrives at mange ønsker en a-kasse som ikke er del af et fagforeningssystem.
 
Ugebrevet A4 nr. 37
Indhold:
* Enorm forskel i skattegevinster
* Hellere velfærd i Danmark end i u-lande
* Farvel til grådighed - goddag til kontrol
* Nej til flere udlændinge
* Danmark har brug for dagpengereform
* Løntilskud på usikker grund
* Politiske journalister hører til på midten
* Handicapboliger er under al kontrol
* USA's fagbevægelse hepper på Obama
* Danske McCain støtter blandt venner
 
Konjunktur og arbejdsmarked - uge 44
Indhold:
* Stadig mere negative forventninger til den økonomiske udvikling
* Prisfald på boligmarkedet
* Eftersyn af prognosegrundlaget for finanslovsforslaget 2009
* Uændret lav ledighed i september
* Udsigterne for nordisk økonomi
* Nøgletalstabel
 
Hvem er der så tilbage?
Paven er træt af sexskandaler i den katolske kirke og der er nu udstedt nye retninmgslinier for designede psykologiske test af kommende præster, så det kan sikres at de ikke har utilbørlige skjulte seksuelle lyster som de ikke kan styre. Dokumentet nævner som eksempler på karakteristika som gør den pågældende uegnet til at være præst: "usikker seksuel identitet, "overdreven streng personlighed". "stærk følelsesmæssig afhængighed", "svært ved at leve i cølibat", "dybtliggende homoseksuelle tendenser". Undersøgelserne, som er godkendt af Pave Benedikt XVI, er dog frivillige.
Jyllandsposten, 31/10 10.45,
 
Kan de så snart lære det.
For kort tid siden blev en ung kvinde stenet ihjel i den somaliske havneby Kismayo. Nu er en 13-årig pige som ville anmelde en voldtægt blevet stenet ihjel samme sted af 50 mænd foran 1000 tilskuere. Det skete på et stadion hvor pigens krop først blev begravet så kun hovedet stak op, hvorefter ca. 50 mænd begyndte at kaste sten i hovedet på hende. På et tidspunkt blev hun gravet fri fordi de troede hun var død, men det var en fejltagelse og hun blev begravet igen så steneriet kunne fortsætte. Den lokale milits holdt justits og da nogle forsøgte at befri pigen blev en dreng blandt tilskuerne dræbt, hvilket militsen beklager. Den 13-årige pige ville ellers blot anmelde at 3 medlemmer af den samme milits havde voldtaget hende, men i stedet blev hun altså anklaget for utroskab. Hændelsen er rapporteret af Amnesty International.
 
Skoleskibet "Danmark"
Ankommet Las Palmas 15/10 1050z. Teoretisk del af værkstedsskole.
 
Valutakurser
100 USD = 599,49 DKK
100 Euro = 757,70 DKK
Danske Bank, 31/10, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 94,50 (+4)
APM A-aktie: 34.000 (+2000)
APM B-aktie: 33.600 (+1700)
D/S Norden: 176,25 (-4,50)
DFDS: 420 (0)
Mols-Linien: 72,50 (-0,50)
Børsen, 3/11
 
THORA LUND
 
074© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1