Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
31/10-2008 10.00
31/10-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 10.00 forretningsudvalgsmøde i Handelsflådens Velfærdsråd
John Ibsen - ferie til 3/11
 
FRA MEDIER
 
Ændring af DIS-loven
Gennem en tid har det været kendt at regeringens lovpakke for Folketingets efterårssamling, indeholdt et forslag til ændring af den omdiskuterede DIS-lov § 10 stk. 2. Loven indebærer at danske faglige organisationer kun kan indgå overenskomster for søfarende bosiddende i Danmark. Vi har forgæves søgt nærmere oplysninger om det konkrete indhold i lovforslaget. Torsdag modtog vi så forslaget til lovændring med bemærkninger. Det er et høringsudkast og svarfrist er sat til d. 12. november.
 
Redaktionens bemærkninger:
 
Det ligner luftfrikadeller i en trykluftskoger. I høringsbrevet hedder det, at der nu udtrykkeligt i loven vil blive indført en bestemmelse, som cementerer at EU-borgere som efter EU-retten anses for at have bopæl i Danmark, sidestilles med personer som har bopæl i Danmark, og altså kan blive omfattet af danske overenskomster. Efter bemærkningerne til selve lovforslaget vil man forstå, at EU-rettens sidestilling, ikke indebærer at en person som sejler på et dansk skib, alene af den grund kan anses for ligestillet med "bopæl i Danmark", og det fremgår endvidere at lovforslaget ikke anses for at få økonomiske konsekvenser for hverken staten eller erhvervet!
 
Det er muligt der er tale om jura i 3. potens, men så vidt vi kan se, så betyder lovforslaget ikke den fjerneste fjer, - udover at regeringen mener at den danske lovgivning hermed er bragt i overensstemmelse med EU-retten - sådan rent sprogligt, og at regeringen nu har imødekommet de kritiske spørgsmål som blev stillet af EU-kommissionen i 2004.
 
I høringsbrevet hedder det slutteligt:
"EU-kommissionen har bekræftet, at en vedtagelse af dette lovforslag vil afslutte den traktatkrænkelsessag om lovens § 10, stk. 2, der blev påbegyndt i 2004."
 
Vi må konstatere at regeringen ikke anvendte lejligheden til at pynte reelt på loven, end ikke i relation til andre EU-borgere end dem som faktisk har bopæl i Danmark. Det forbavser os at der ikke er lagt større kreativitet og imødekommenhed ind i et lovforslag, som må antages at skulle imødegå såvel en kommissionssag om traktatkrænkelse, som en række ILO-fordømmelser af den danske lovgivning. Og at kommissionen nu skulle sige at det hele er fint, det kan virkelig give hovedpine. Mente kommissionen slet ikke noget i 2004?, og er vi virkelig blevet så dygtige til at tilfredsstille hinanden med sproglig ligegyldighed? Men nu forstår vi bedre hvorfor det ikke var muligt at få nogen til at oplyse os om, hvad forslaget handlede om. Det handlede nemlig om ingenting.
DAGEN, 31/10 10.00
 
HH-overfarten sælger færgen "Simara"
Ace Line som overtog HH-overfarten mellem Helsingør og Helsingborg fra Sundbusserne, har besluttet at sælge den ene af to søsterfærger som sejler på ruten. Færgen som kan medbringe 362 passagerer sejler sin sidste tur 21. december og 60-65 medarbejdere i rederiet mister deres arbejde. Rederiet er norsk ejet og sejler under svensk flag.
Danmarks Radio/ritzau/Helsingør Dagblad, 30/10 22.37, http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/10/30/222048.htm
 
DFDS og Polferries sammen om rute mellem Sverige og Polen
De to rederier forener deres kræfter på ruten Swinoujscie-Ystad fra 1. november 2008. DFDS chartrer Polferries "Wawel" og lader det fortsætte på ruten i fælles management med Polferries. Skibet vil blive opereret uændret af Polferries med uændret besætning. Polferries udtaler at de er rigtig glade for aftalen og fremhæver at den polske besætning har været et godt argument i forhandlingerne med DFDS.
 
Færge i fart kastede anker for at undgå kollision
Færgen "Fantastic" på vej til Genova fra Tanger og Barcelona med 439 passagerer og 75 besætmingsmedlemmer, måtte kaste ankeret før anløb af kajen i Genova, fordi motorerne svigtede. 37 ombord kom lettere til skade da færgen brat standsede og fik slagside på 20 grader.
Jyllandsposten/ritzau/AFP, 30/10 22.11, http://jp.dk/udland/article1500066.ece
 
"Povl Anker" skal øve sig på andet leje i Ystad
I den kommende tid byttes der rundt i færgelejerne i Ystad og 4. november skal det undersøges om "Povl Anker" kan bruge "Villum Clausens" færgeleje i Ystad. Passagererne orienteres og der vil være visse forsinkelser.
 
Teoretisk stabilisering af containermarkedet
Det er muligt det omfattende investeringsprogram i den samlede containerindustri er på vej til at falde og dermed hjælpe til en mulig stabilisering af rater, hvilket kan få afgørende betydning for et rederi som Mærsk Line, hvor en ratestigning på bare 1% betyder en milliard kroner i kassen. Bankerne er i krise og holder nu lånemuligheder tilbage. Formentlig vil mange ordrer på nye skibe blive annulleret og endelig vil nogle af rederierne sandsynligvis forsvinde fra markedet. Mærsk Line bestilte i sommers 38 nye containerskibe, men i forhold til andre rederier har ordreprogrammet fra Mærsk været relativt beskedent.
Børsen, 31/10, side 6
 
Flæsk, hakkebøffer og sovs skiftet ud en uge på "Gunnar Thorson"
Miljøskibet overlod i en uge kødgryderne til studerende fra seminariet SUHR's, medens kokken korsede sig og besætningsmedlemmerne så til med skepsis, da fedt flæsk blev skiftet ud med grøntsager og magert kød. De 16 besætmingsmedlemmer tabte sig tilsammen 15 kilo i ugen og kokken blev inspireret forlyder det.
 
Fra Trangraven til Langerak
Ny bog om en epoke i Grønlandstrafikken udgivet af Royal Arctic Line. Bogen fortæller om Grønlandshavnens flytning fra København og havnen i Ålborg som blev indviet 2. november 1973.
 
Tsunamien i 2004 var ikke den første
Forskere har funder vidnesbyrd om at en Tsunami af samme altødelæggende voldsomhed som den der ramte kysterne i Asien i 2004, fandt sted for 6-700 år siden. Aflejringer fra Tsunamien som kan tidsfæstes til 1300-1400-tallet er fundet i såvel Thailand som på Sumatra.
 
Nyt nummer af Søsikker fra Søfartens Arbejdsmiljøråd
Indhold:
* Spørgeskemaundersøgelse om trivslen ombord
* Bo Jacobsen ny arbejdsmiljøkonsulent
* "Nearmiss" synliggør sikkerhedsudfordringerne
* Jævnlige runderinger giver sikkerhedsarbejdet konkret indhold
* Valg af sikkerhedssko
* Kursusplan for 2008
 
Søfart nr. 44 fredag d. 31/10-2008
Tema: Karriere og uddannelse
16 sider i det trykte blad med følgende overskrifter:
- 10.000 gode grunde til at søge mod Lyngby
- E-learning by doing – et skoleeksempel i læreprocesser
- Maersk-flaget til tops på indisk universitet
- -Indiske officerer blandt verdens bedste
- Utraditionel karrierekurs på trods af omverdenen
- Søfartsskolens afløser på Frederiksøen
- Viden om i "Søfartens ABC"
- Master-uddannelse forbinder virkelighed med politisk verden
- Bedre havnechef med SDU-master
- Master-uddannelse har givet akademisk metode
- -Ren HD i shipping ville være en bjørnetjeneste
- Bedre job og højere løn til MBA-uddannede
- Database over udviklingen i Det Blå Danmark på vej
- Rekruttering uden kompromiser
 
Nybygninger til Thor Shipping
Operatør- og rederivirksomheden Thor Shipping i Svendborg er klar med en markant investering i ny tonnage. Selskabet har således købt tre multipurpose-skibe i størrelsen 10-14.000 t.dv. To af skibene er nybyggede søsterskibe, mens det tredje er bygget i 2001. Alene i år har Thor Shipping, der blev etableret i 2003, fået tilgang af ni skibe på mere langsigtet basis.
 
Maersk Line øger ordre
Maersk Line har øget den i forvejen store ordre på 18 containerskibe, som rederiet kontraherede på Hyundai HI i Korea i juni i år, med yderligere fire skibe. Reelt blev de ekstra fire skibe kontraheret kort tid efter de første 18, men det blev i sin tid ikke meldt offentligt ud. De i alt 22 skibe er på 4500 TEU og betegnes hos A.P. Møller – Mærsk som WAFMAX med henvisning til den planlagte beskæftigelse i ruter på Afrika.
 
Konkurs stopper ikke nyt rederi
Med tre platform supply-fartøjer i ordre er færøske Supply Service Pf. med udgangspunkt i Leirvik om kort tid klar til at gå ind på supply-markedet. Selv om en af nybygningerne er i ordre på det konkursramte Havyard Solstrand AS, får dette ingen indflydelse på, hvornår Supply Service bliver operativ. Den første af de tre offshore-nybygninger til rederiet, »Eldborg«, bygges nemlig på et andet norsk værft, Fjellstrand AS, hvor den lige nu er under udrustning.
 
Fransk flåde vil yde konvoj-beskyttelse
Den franske flåde indledte i tirsdags beskyttede konvojsejladser gennem Aden Golfen. Tilbuddet om eskorte gælder også danske skibe, der også er omfattet af det yderligere tilbud om at få bevæbnede beskyttelses-team om bord. Tilbuddene fra den franske flåde er gratis, men kommandoen gør opmærksom på, at der kun er et begrænset antal bevæbnede teams til rådighed.
 
Britannia Bulk i store problemer
Den dansk-engelske rederi- og operatørvirksomhed Britannia Bulk er i kølvandet på de voldsomme fald på fragtmarkedet og stærkt reducerede skibsværdier kommet i alvorlige økonomiske problemer. Selskabet, der har betydelige aktiviteter i Svendborg og i øvrigt har dansk stifter og CEO, oplyser, at der forventes et betydeligt underskud i tredje kvartal i år. Selskabet har tabt store penge på operatørvirksomhed og FFA-handel og må samtidig konstatere, at værdien af egne skibe nu er faldet så meget, at der ikke længere er sikkerhed for store lån hos Nordea og Lloyds TSB.
 
Nye muligheder i lavt fragtmarked
-Det nuværende lave marked er en god mulighed for os for at få bygget en flåde op med en helt anderledes risikoprofil end hidtil. Det fortæller Michael Jakobsen, adm. direktør og seniorpartner i operatørvirksomheden Seaside Navigation i Roskilde. Helt konkret gælder udmeldingen den joint venture-virksomhed, som Seaside og Fortuna Bulk Carriers etablerede sidste år. Virksomheden, som opererer under navnet Fortuna Seaside Chartering, beskæftiger sig med bulkcarriers fra 25.000 t.dv. og op til panamax-størrelsen.
 
Dagpengereform
Socialdemokratiet
Lars Løkke Rasmussen har meldt ud at S er ude af forhandlingerne om ændring af dagpengeloven. Skylden ligger hos S siger finansministeren som nu vil forsøge at forhandle med Dansk Folkeparti (som også er imod nedsættelse af dagpengeperioden, men hvor alt traditionelt er muligt hvis udlændingeloven kan strammes yderligere). S siger at finansministerens udmelding er chokerende og de troede at der skulle regnes mere på forslaget om et alternativ med kortere periode mod højere dagpengesats.
 
Ledigheden stiger ikke
Se så og få lavet om på dagpengeloven, siger Dansk Arbejdsgiverforening, efter det har vist sig at ledigheden ikke er steget i september måned. Det viser tal fra Danmarks Statistik som noterer 300 færre ledige svarende til en ledighedsprocent på 1,6.
Dansk Arbejdsgiverforening, 30/10, http://www.da.dk/
 
Tilbage til tykskærme
Nye undersøgelser viser at et stof som bruges til fremstilling af fladskærme og mikrochips, NF3, er 17.000 gange kraftigere end den almindelige drivhusgas CO2. Først troede de sagkyndige at gassen var utilbøjelig til at slippe ud i atmosfæren, men det har vist sig at være lyv, så nu er gode råd dyre.
 
Overgang til sommertid og mandage livsfarlig
En undersøgelse i Sverige viser at der gennemsnitligt dør 5 færre når der skiftes til vintertid, men der til gengæld dør 20 flere når vi går over til sommertid. Undersøgelsen er baseret på regstrerede antal hjertetilfælde med dødelig udgang over 15 år. Forskerne siger også at man ved overgang til sommertid bør overveje at lade folk sove længere om mandagen, fordi der altid er flere som dør på mandage.
 
Skoleskibet "Danmark"
Ankommet Las Palmas 15/10 1050z. Teoretisk del af værkstedsskole.
 
Valutakurser
100 USD = 586,80 DKK
100 Euro = 757,81 DKK
Danske Bank, 30/10, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 90,50 (+9,50)
APM A-aktie: 32.000 (-800)
APM B-aktie: 31.900 (-800)
D/S Norden: 180,75 (+20,75)
DFDS: 420 (+5)
Mols-Linien: 73 (+3)
Børsen, 31/10
 
THORA LUND
073© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1