Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN
24/10-2008 09.42
24.10-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - eftermiddag møde i DSRF's boligfond
Jannik N. Madsen - sygemeldt
 
FRA MEDIER
 
Situationen om det kaprede ukrainske fragtskib tilspidses
Situationen for det ukrainske skib "Faina" med våbenlast ombord, som har været kapret siden ultimo september og som er omringet af krigsskibe, forværres nu dramatisk. Somalierne kræver 20 millioner dollar for frigivelse af skib og den 20 mand store besætning. I disse dage er vand og mad ved at slippe op og der er udsigt til at NATO-skibene vil gribe ind. Samtidig har den ukrainske ejer meddelt at der nu er samlet 1 million dollar ind som kan tilbydes som løsesum. Det har fået piraterne til at erklære den tilbudte løsesum for latterlig. Hvis NATO-skibene angriber, så vil de kæmpe til den bitre ende, og forstået sådan, at hvis piraterne selv dør, så dør gidslerne med dem. Med hensyn til mad og drikke, så deler de selvfølgelig forsyningerne med besætningsmedlemmerne, som de ordentlige somaliere de er.
Jyllandsposten, 23/10 19.06, http://jp.dk/udland/article1493687.ece
 
Opgørelse fra IMB om piratoverfald
Internationalt Maritimt Bureau, som registrerer alle trusler mod skibsfarten, har udfærdiget ny opgørelse over piratoverfald. I de første ni måneder af 2008 er der registreret 199 piratangreb, heraf 83 i tredje kvartal. Flest sker ud for Somalia hvor der er registreret 53 angreb i første kvartal og 63 i andet. 581 besætningsmedlemmer har været taget som gidsler i år, og ni andre bortført. Ni er dræbt og syv forsvundet. Efter Somalia-området er Nigeria det farligste område og på tredjepladsen kommer Indonesien.
 
Scandlines-rute mellem Åbenrå og Klaipeda nedlægges
Det ser ud til at ruten med afgange fra Åbenrå tirsdage og lørdage nedlægges og det betyder at Åbenrå Havn mister en god kunde. Det får nu ikke havnebestyrelsen til at se sort, og planerne om udbygning af havnearealer i Sydhavn vil fortsætte som planlagt.
Jydske Vestkysten, 23/10 15.51, Jydske Vestkysten, 23/10 15.51,
 
Skibe på luftpuder
Et dansk-hollandsk konsortium barsler med en ide som forekommer som science fiction. At putte en luftpude ind under en kvart million tons tung supertanker lyder som en umulighed. Med det er tanken bag konceptet som beregnes at kunne spare op til 15% brændstof. Kombineres luftpuden med andre nye teknologier kan besparelsen løbe op i 30%. Et tysk klassifikationsselskab har i september måned godkendt systemet til kommerciel skibsfart og der er indgået en samarbejdsaftale med DK Group om lancering af ideen til indførelse af puderne i en række nye skibe. Der har været arbejdet på det såkaldte ACS-system i tre år. Med puderne fjerner man simpelthen kontakten mellem skibsskrog og vandet og forsøg er faldet heldigt ud.
 
Mærsk Line vil formentlig skære ned
Andre har allerede gjort det, og Mærsk Line må formentlig også til det. Analytiker Togo Jensen fra Handelsbanken siger at Mærsk har overvejet det længe, og formentlig allerede er i færd med at skære ned på kapaciteten mellem Asien og Europa. Selom Mærsk Line er i færd med en historisk spare- og strategiplan, så underminerer de økonomiske realiteter udviklingen. Det ser sort ud for rederiet for tiden, hvor kun en stigende dollar giver nettoplus. Kursen på aktierne er faldet med 40% i den seneste måned. Der mangler en turnaround-plan i Mærsk, mener Togo Jensen, som kun kan få øje på en plan om damage control.
 
CMA CGM udvider til gengæld rute til Sydamerika
Medens alle andre taler nedskæringer, fordobler containerrederiet CMA CGM sin kapacitet mellem Sydamerika og Europa. Det er efterspørgsel efter køletransport fra Brasilien og Argentina til Europa som giver plads til udvidelsen.
Maritime Danmark/CMA CGM, 23/10 16.01, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2865
 
Største krydstogtsskib fra Tyskland leveres til Celebrity Cruises
Skibet er på 122.000 BT og har plads til 2.858 passagerer. Rederiet er registreret i Bahama.
Maritime Danmark/MarineLog, 23/10 10.54, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2862
 
Nordic Tankers ekstraordinære generalforsamling
Rederiet har i går udsendt en meddelelse til Fondsbørsen hvor de beklager "misforståelser" om hvorvidt aktionærerne har kunne udstede fuldmagter til tredjemand. Fuldmagterne skal gælde til en ekstraordinær generalforsamling d. 31/10, hvor Steen Bryde vil forsøge at få ændret rederiets vedtægter. Det erkendes nu at den udstedte fuldmagtserklæring har været egnet til at skabe usikkerhed hos nogle aktionærer, med hensyn til hvem aktionæren har kunne udstede fuldmagt til. Blanketten gav kun mulighed for at udstede fuldmagt til den siddende bestyrelse, og på forespørgsel har rederiet oplyst at en håndpåtegning om anden fuldmagtshaver ville gøre erklæringen ugyldig. Aktionærer i rederiet mener ikke rederiets sene erkendelse er godt nok og ønsker ny indkaldelse til generalforsamling på et senere tidspunkt, hvor der gives reel mulighed for alle til at stemme som de vil.
 
Bog om Mærsk Mc-Kinney Møller hitter på forhånd
Thomas Larsen og Finn Mortensens nye bog om dansk erhvervslivs nulevende største erhvervsmand, er blevet et hit før den udkommer på torsdag. Den trykkes i et førsteoplag på 30.000 og heraf er de 15.000 allerede forudbestilt. Det er store tal for en dansk bog. Bogen indeholder bla. samtaler med Ane Mærsk Mc-Kinney Ugla, Jan Leshley, Michael Pram Rasmussen, Poul Svanholm og Jess Søderberg.
 
Miljøgevinst ved at bruge Århus Havn
Syddansk Universitet har regnet på den samlede miljøpåvirkning hvis en container fra Fjernøsten sejles til Østeuropa via Århus Havn fremfor via Hamborg. Det viser sig at der kan være rigtig store miljøgevinster ved at bruge Århus Havn som mellemdestination, fremfor Hamborg med efterfølgende lastbiltransport til Østeuropa. Konkrete beregninger på forskellige østeuropæiske destinationer viser CO2-reduktioner fra 26% til 48%.
Jyllandsposten, 23/10 14.06, http://jp.dk/indland/aar/article1493253.ece
 
Søfart nr. 43, fredag d. 24/10, bringer bl.a. følgende:
Kompensationsaftale om sejlads i Aden Golfen
Danmarks Rederiforening har for egen del besluttet at imødekomme ønskerne om kompensation som følge af ulemperne ved sejlads i Aden Golfen. Søfarende på medlemmernes skibe får således nu tildelt et 100 pct. "hard-ship tillæg". Ifølge vicedirektør i Danmarks Rederiforening, Pia E. Voss, er tillægget en anerkendelse af, at sejlads i området betyder større "alertness" og flere sikkerhedsforanstaltninger og dermed større agtpågivenhed og potentielt ubehag for skibenes besætninger.
 
Herning ramt af konkurs hos svensk tankrederi
Det svenske børsnoterede tankskibsrederi Svithoid Tankers har efter et have kæmpet for livet i nogle uger nu måttet indgive konkursbegæring. Konkursen berører et dansk rederi direkte, idet herning shipping har været blandt Svithoid Tankers’ største kunder på tonnagesiden. En betydelig del af Svithoid Tankers’ flåde er således knyttet til herning shipping på den ene eller anden måde, om end der også er tale om flere endnu ikke leverede nybygninger.
 
Wonsild får eget Hong Kong-kontor
En af Danmarks største mæglervirksomheder, Wonsild, har udvidet forretningen med et nyt kontor i Hong Kong. Dermed har Wonsild kontorer i København, Melbourne og Hong Kong med i alt knap 30 mæglere ansat. Det nye kontor er dels etableret for at servicere eksisterende kunder og udvikle ny forretning, dels for at give virksomhedens unge ansatte flere muligheder, fortæller Kerrn Schmidt-Jørgensen, adm. direktør og partner i Wonsild.
 
Norsk-dansk-græsk handel
Bunkervirksomheden BMS i Piraeus, som ejes af den danske USTC-koncern, har købt det danskflagede tankskib »Amalie« på 2.000 t.dv. af norske Soltin Marine. Handlen skete i samarbejde med nyetablerede Uni-Chartering i Svendborg, som har haft »Amalie« i kommercielt management i et par måneder. Uni-Chartering, der ligeledes ejes af USTC-koncernen (via Uni-Tankers), har siden etableringen fået flere andre tankskibe i management – bl.a. danskejede »Gorgonilla« på godt 8.000 t.dv. og »Clipper Bardolino« på 3.600 t.dv. og bygget på Yardimci-værftet i Tyrkiet i 2007.
 
Røgalarm i kølvandet på IMO’s klima- og miljømøde
Resultatet af det nys overståede møde i IMO’s miljøkomité MEPC i London blev et både og. Mens der blev opnået enighed om en streng konsensus på svovl (miljø) området, fik CO2-udledningen og klimaet ikke en ny IMO-dagsorden at forholde sig til. Endnu da… Der arbejdes således fortsat målrettet bag kulisserne for at få skred i en IMO-baseret klimaaftale for skibsfarten, idet alternativet kan blive ren ruin for bl.a. danske aktører.
 
Ordretilgangen styrtdykker
Nybygningsmarkedet er nu, med stor sandsynlighed, gået ind i en fase med væsentlig lavere kontrahering, som meget vel kan udvikle sig til en decideret depression. I dag er det åbenlyst hvilke trusler nybygningsmarkedet står overfor: En alvorlig global kredit- og finanskrise, svækkede økonomiske konjunkturer, samt et stigende udbud af tonnage.
 
Bornholms stemme – lige fra Ystad til Fanø
Tidligere tiders brogede "færgemarked" i Danmark er på vej til at blive aflyst en ny trend, hvor der tænkes i synergier, konsolidering og ensretning (i begge ender). Søfart har besøgt Østersøens perle og snakket færger og færgeudvikling med adm. direktør Mads Kofod fra Bornholmstrafikken og Nordic Ferry Services.
 
HK overfortolker nyt EU-direktiv siger Dansk Arbejdsgiverforening
Det nye EU-direktiv giver vikarer ret til ligebehandling når det gælder: Løn, Ferie, Arbejdstid, Overarbejde, Pauser, Natarbejde. Men det er forkert når HK nu hævder at en vikar på et funktionærområde automatisk får funktionærrettigheder. Det er skudt langt over direktivets formål og indhold. Vikarerne er jo udsendte og dermed ikke ansatte i virksomheden med tilsvarende opsigelsesvarsler.
Dansk Arbejdsgiverforening, 23/10, http://www.da.dk/
 
Islamisk dom ændret fra døden til 20 års fængsel
Den afghanske journalistpraktikant som blev idømt dødsstraf for at have distribueret materiale fra nettet om islams syn på kvinders rettigheder, har nu fået ændret sin dom til 20 års fængsel. Forsvareren er dog ikke tilfreds og vil have dommen omstødt i Højesteret for bl.a. rettergangsfejl. Den domstol som omstødte dødsdommen, havde alene bemyndigelse til at stadfæste eller omstøde dommen, men ikke til at udmåle anden straf påpeger forsvareren. Den tidligere dødsdømte fik heller ikke lov til at tale om den tortur han har været udsat for i fængslet. Den oprindelige dødsdom var udstedt for fornærmelser mod islam og den højtærede profet Muhammed, og den kendelse er ikke ændret.
Information, 23/10, side 10
 
Det var ikke jul i skorstenen
I Manchester blev politiet tilkaldt på grund af bekymring for en mand som sad fast i et supermarkeds skorsten. Det viste sig at han forsøgte at bruge skorstenen som flugtvej ved et tyveriforsøg. Men mest undren vakte det at han var nøgen. Politiet antager at han havde forsøgt at slippe fri fra skorstenen ved at smide sit tøj. Han blev bjærget, fængslet og formentlig påklædt, i uskadt stand.
 
Skoleskibet "Danmark"
Ankommet Las Palmas 15/10 1050z. Teoretisk del af værkstedsskole.
 
Valutakurser
100 USD = 597,89 DKK
100 Euro = 758,81 DKK
Danske Bank, 23/10, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 83,50 (-5,50)
APM A-aktie: 32.200 (-1800)
APM B-aktie: 32.200 (-1900)
D/S Norden: 184 (-9)
DFDS: 422,50 (+7,50)
Mols-Linien: 74 (-4)
Børsen, 23/10
 
THORA LUND
068© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1