Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
16/10-2008 10.11
16/10-2008
CO-SØFART KALENDER
 
John Ibsen - feriedag
Jannik N. Madsen - sygemeldt
 
FRA MEDIER
 
Maskinmestre og navigatører ville ikke være med til solidarisk hjælp for DFDS
Onsdag har DFDS sendt en meddelelse rundt hvoraf det fremgår at forhandlinger med Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere nu betragtes som brudt sammen. Til det sidste havde rederiet håbet at det i det mindste havde været muligt at opnå en aftale om rejser, tilsvarende en aftale som er indgået med Dansk Sø-Restaurations Forening og 3F-Privat Service. Men selv ikke på dette lille område er det lykkedes at opnå aftaler med de to officersorganisationer til at støtte op om Projekt Lighthouse (her på redaktionen undrer vi os en hel del, fordi netop denne aftale om rejseordning var et forslag som oprindeligt kom fra Søfartens Ledere, og den aftale DSRF og 3F-Privat Service har indgået er en 100% ordret afskrift af forslaget fra officererne). Afslutningsvis udtaler rederiet:
"Vi er naturligvis skuffede over, at rederiets ledere ikke har ønsket at bidrage til genopretningen af DFDS Seaways i denne vanskelige situation. Men arbejdet med at redde DFDS Seaways fortsætter i samarbejde med de organisationer, der er parate til at påtage sig et ansvar for at sikre økonomien og de mange arbejdspladser i DFDS Seaways."
DAGEN/DFDS, 16/10 09.53
 
Trådene samles hos den taktiske stab på "Absalon"
Staben er "designet" til en opgave som den de nu har med at lede og fordele opgaverne mellem skibe og fly i den internationale styrke "Task Force 150". Til daglig består staben af 19 personer samt en række tilknyttede specialister. Chefen er kommandørkaptajn Lars Hjulgaard. Stabens øvrige opgaver er udvikling af maritime doktriner, planlægning af øvelsesvirksomhed og inspektion af Søværnets operative enheder. Staben er under arbejdet på "Absalon" suppleret med officerer fra de øvrige deltagende landes flådeenheder. Tyskland overtager ledelsen medio januar 2009, hvor staben returnerer til Korsør som er hjemsted.
 
Finanskrisen forcerer ændringer og forsinker forbedringer hos Mærsk Line
Med udviklingen af finanskrisen er der efterhånden lange udsigter til at forbedringer for containerrederiet bliver synlige. Forbrugerne i USA og Europa er blevet usikre og det slår lige ret igennem på efterspørgslen efter containertransport, så tidligere forventninger til vækstrater er raslet ned. Adm. direktør Eivind Kolding mener de valg der er truffet med operation Streamline hele vejen igennem er de rigtige, men rederiet er kun nået halvvejs. På positiv-siden er rederiet godt rustet til krisetiderne hvor der også opstår nye muligheder.
Børsen, 16/10, side 8-9
 
Plads til børnebørn i topledelsen af Mærsk
Mærsk Mc-Kinney Møller ser gerne at børnebørnene kommer frem til positioner i topledelsen af Mærsk. "Den grundlæggende slægt bør ikke glemmes. Den har historisk og fra starten styrket foretagendet. Gør det stadig og vil vedblive at gøre det". "Men de er nød til at være dygtige", tilføjer Mc-Kinney Møller.
Politiken/ritzau, 15/10 22.57, http://politiken.dk/erhverv/article583638.ece
 
Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Tankers
Steen Bryde ønsker at rederiet skal investere i mursten og aktier, og derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at ændre selskabets formålsparagraf. I indkaldelsen hedder det at bestyrelsen vil ".. styrke risikospredningen gennem investering i andre aktivklasser end shipping". Herudover er der forslag om bl.a. udvidelse af bestyrelsen og kapitalforøgelse med op til 100 millioner kroner.
 
Ny topchef hos Norden hentet fra Mærsk Logistic
Michael Tønnes Jørgensen er Group Vice President og CFO i Mærsk Logistics men tiltræder 1. januar 2009 i en stilling som finansdirektør for D/S Norden. Han glæder sig til karrieskiftet hvor han stillingsmæssigt går fra en gigantvirksomhed hvor han befinder sig i top-100 til en stillling i en langt mindre virksomhed, hvor han til gengæld ryger til tops i top-2 klassen. Tønnes Jørgensen vil afslutte sin tid hos Mærsk i ro og orden og vil ikke ind i Norden og lave revolution, men stikke en eller anden finger i mulden.
 
ITF-søfarts demonstrationen i Bruxelles
I går samledes omkring 1.000 europæiske søfarende som med ITF-banner i spidsen demonstrerede på vegne af Det Europæiske Transportarbejderforbund for bedre vilkår og ikke mindst plads til de euroæiske søfolk. Forbundet repræsenterer 2,5 millioner transportarbejdere fra 40 lande i Europa. I demonstrationen deltog 50 søfarende fra Danmark.
 
UTILFREDS med Bornholmstrafikken?
Tirsdagen efter BornholmsTrafikkens sorte søndag d. 5. oktober, startede Martin Holmegaard Seratski fra Åkirkeby en gruppe på facebook med betegnelsen "UTILFREDS med Bornholmstrafikken?". Onsdag aften d. 15/10 er der registreret 346 medlemmer af gruppen (Bornholms Passagerforening har også en gruppe på facebook, og her er registreret 13 medlemmer).
På "utilfreds"-siden opfordres til at skrive egne historier om oplevelser og indledningsvis hedder det:
" Sover Bornholmstrafikken i timen og har de ikke øje for god købmandskab og bund solid service?
OBS OBS OBS: HUSK AT SENDE VIDERE TIL DINE VENNER!!!
Efter utallige rejser med Bornholmstrafikken som kan betegnes som Bornholms eneste motorvej og direkte adgang til "Danmark", ja så bliver man ofte skuffet. Gang på gang oplever vi som kunder at Bornholmstrafikken roder rundt i ombookninger pga. dårligt vejr.
Spørgsmålet er blot hvor den overordnede skyld ligger begravet:
Er det hos Transportministeriet eller hos Borholmstrafikken selv?"
 
Skibsværftet i Fredericia vil ikke betale for sin egen flytning
Kommunen har nu foreslået værftet flere alternative mulige placeringer, og værftet har lovet at se positivt på forslagene. Men værftejer Thomas Andersen vil under ingen omstændigheder betale for flytningen. "Hvis et enigt byråd kan sige, at vi skal flyttes til en anden placering, som må et enigt byråd også have økonomien til at gøre det." Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder er enig med værftet i at flytteprisen må være på kommunens regning.
Maritime Danmark/Børsen, 15/10 12.39, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2803
 
Redningsveste med radarreflektorer
Mitsui OSK Lines vil reducere dødsulykker ved "mand overbord", med hjælp fra redningsveste som har indbyggede reflektorer til radardetektering. Radarreflektoren er lavet i nyt materiale med langt højere effektivitet end tidligere udgaver. De pågældende veste indføres på alle det japanske rederis skibe.
Maritime Danmark/LDV/PFN, 15/10 11.28, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2802
 
Video om containere og skibsfart til undervisning og oplysning
CSIS (The Container Shipping Information Service) har produceret en video særlig beregnet til skolebrug. Video-mixen indeholder bl.a. en interaktiv animationshistorie hvor man kan følge en container-rejse, en data-historie og en særlig historie om Panama-kanalen. Materialet er tilgængeligt fra linket nedenunder.
 
"Vigtige resultater ved møde i komité for havmiljøbeskyttelse
CO2-udslip, luftforurening og genanvendelse af udtjente skibe var nogle af emnerne på et netop overstået møde i FNs maritime organisation.
FNs maritime organisation, IMO, har netop afholdt et møde i sin underkomité for havmiljøbeskyttelse. Mødet havde deltagelse af lande fra overalt på kloden og er det vigtigste forum for udvikling af globale tiltag for en mere miljø- og klimavenlig skibsfart."
Vigtigste emner:
* CO2-udslip fra skibe
* Luftforurening fra skibe
* Ophugning af gamle skibe
* Olieoverførsler mellem skibe
Referat fra mødet via:
Søfartsstyrelsen, 15/10, http://www.dma.dk/sw23651.asp
 
A.P. Møller gav finansiel støtte til højreekstremistisk parti
En ny bog afslører at Danmarks store skibsreder, A.P. Møller, gav rigelig støtte til et ultrakonservativt parti "Nationalt Samvirke" før, under og efter 2. verdenskrig. Støtten blev givet "strengt fortroligt" og under forudsætning af hemmeligholdelse. Partiets leder var Victor Pürschel der beskrives som aktiv jødehader og med stor sympati for Hitler, uden der dog var tale om et egentligt nazistisk parti. Bogen som netop er udkommet på Gyldendahl har titlen "Forræderi på Første Klasse" og er skrevet af journalisten Asger Liebst. A.P. Møller skrev personlige breve til Pürschel i forbindelse med donationerne som Asger Liebst har fået adgang til. Forfatteren er enig i at antidemokratiske holdninger ikke var usædvanlige i 1930'ernes Danmark. Det interessante er at koncernen den dag i dag hylder A.P. Møllers ånd, bl.a. i et standardbrev til nye ledere hvori de bedes "ihukomme Herr A.P. Møller - hans grundlæggende retlinede synspunkter - hans ånd"..
Information, 15/10, side 6
 
Søderberg fik ingen tak for 37 år hos Mærsk
En anden ny bog om Mærsk-imperiet som kommer på gaden fra Gyldendahl i næste uge, er en portræt- og interviewbog om Mærsk Mc-Kinney Møller skrevet af forfatterne Thomas Larsen og Finn Mortensen. Den fortæller bl.a. om en iskold fyring af Jess Søderberg efter 14 år som øverste chef på Esplanaden. Selvom Mærsk officielt overlod roret til Søderberg, fortsatte han med at udøve den reelle magt og det kan have været med at at gøre livet vanskeligt på direktionsgangen. Jess Søderberg er dog ikke bitter, men at livet med Mærsk var vanskelig lægger han ikke skjul på i interviewet.
 
Arbejdsretsdom af 13/10-2008.
Sag nr. A2007.507. 3f mod Grundfos A/S.
Angik om Grundfos var forpligtet til at betale løn under sygdom til en medarbejder som var sygemeldt under barselsorlov. Den ansatte så sig ikke i stand til at passe sit barn under sygdom og ønskede derfor at afbryde orloven så hun kunne få løn i sygdomsperioden.
Arbejdsretten konkluderer at spørgsmålet skal løses på grundlag af bestemmelser i barselslovem, eftersom overenskomsten kun regulerer "løn under sygdom" under "normale" omstændigheder. Barselloven bestemmer at arbejdet kan genoptages "efter aftale med arbejdsgiveren", "Det har formodningen imod sig, at en arbejdsgiver i en situation som den foreliggende skulle være indforstået med, at en medarbejder, der bliver syg under afholdelse af forældreorlov, genoptager "arbejdet" med fuld løn uden at kunne arbejde på grund af sygdom".
Grundfos A/S frifindes.
 
Einsteins armbåndsur skal under hammeren
Uret er et Longines i 14 karat guld og med patinerede læderremme som forventes at indbringe 25.000 dollars på auktion. Selv kan Einstein citeres for: "Jeg tænker aldrig på fremtiden, den skal nok komme", og "Læg din hånd på en varm kogeplade i et minut, og det vil føles som en time. Sid med en flot pige i en time, og det vil føles som et minut. Det er relativitet".
 
Nu vil Arbejdstilsynet forbyde Larsens scene-røg
Esbjerg Musikhus som har lovet dispensation til Kim Larsens scene-rygeri ved koncerter i næste uge, har nu fået Arbejdstilsynet på nakken, som udtaler at det ikke er muligt at dispensere fra loven. De vil dog ikke komme og "hive cigaretter ud af munden på folk", men tilsynet vil følge op på sagen, f.eks. i form af et besøg.
 
Skoleskibet "Danmark"
"Subj: Ankomst Las Palmas
Ankommet kl 1050 zt(-1) d. 15. oktober 2008 til Muelle de Santa
Catalina i Puerto de La Luz (Las Palmas) efter at have tilbagelagt
i alt 6417,6 soemil paa dette aars togt.
Herefter begynder den teoretiske del af vaerkstedsskolen, og enkelte
elever og besaetningsmedlemmer moenstrer af.
Alt vel om bord"
 
Valutakurser
100 USD = 561,85 DKK
100 Euro = 758,43 DKK
Danske Bank, 15/10, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 84,50 (-11)
APM A-aktie: 36.000 (-4500)
APM B-aktie: 36.000 (-4500)
D/S Norden: 188,25 (-22,75)
DFDS: 400 (0)
Mols-Linien: 82 (-4)
Børsen, 16/10
 
THORA LUND
062© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1