Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
13/10-2008 10.14
13/10-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ITF-møde i London
Jannik N. Madsen - sygemeldt
 
FRA MEDIER
 
Resultatløst møde
Mødet mellem rederiforeninger og faglige organisationer i Kontaktudvalget fredag i Danmarks Rederiforening, endte uden aftale om ret til fri hjemrejse fra Aden Bugten. Striden står om hvorvidt Sømandslovens § 18a dækker sejlads i området. Rederiforeningerne meddelte at de ville sende en meddelelse ud til deres medlemmer med opfordring til udelukkende at sejle i sikkerhedszonen. Parterne enedes om at fortsætte drøftelserne på næste ordinære kontaktudvalgsmøde som er d. 21/10-2008.
 
SML § 18a:
§ 18 a. Sømanden har ret til at fratræde tjenesten om bord straks og ellers i første havn eller red, skibet anløber, hvis skibet inden afgang fra havn får ordre til at sejle til et område, hvor
1) der er fare for, at skibet vil blive opbragt af krigsførende, udsat for krigsskade eller en faretruende situation, der kan ligestilles hermed, eller
2) sådan fare er blevet væsentlig forøget.
Stk. 2. Hvis skibet efter afgang fra havn får ordre til at sejle til et område som nævnt i stk. 1, nr. 1, har sømanden altid ret til at fratræde tjenesten om bord.
Stk. 3. Hvis der efter skibets afgang fra sidste havn opstår en situation som nævnt i stk. 1, nr. 2, har sømanden ret til at fratræde tjenesten om bord, såfremt der af anden grund etableres forbindelse med land.
Stk. 4. Det påhviler skibsføreren ved opslag eller på anden måde at gøre besætningen bekendt med skibets rejseplan og med ændringer heri.
Stk. 5. Krav om at fratræde tjenesten om bord skal fremsættes snarest efter, at sømanden har fået kundskab om forholdet.
DAGEN
Maritime Danmark, 13/10 09.19, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2785
 
Søfartsdemonstration i Bruxelles
Så er det i morgen ETF, Den Europæiske Transportarbejderføderation, demonstrerer for flere og bedre job til de europæiske søfarende og imod diskrimination med baggrund i nationalitet.
 
Pirater truer med at sprænge det ukrainske skib i luften
Der er tidligere stillet et ultimativt krav om 20 millioner dollars for at frigive det ukrainske skib med dets måske ulovlige våbenlast. Skibet har været kapret i 14 dage og nu oplyser piraterne at såfremt løsesummen ikke er betalt i løbet af 3 dage, vil de sprænge skibet i luften "sammen med os selv". Der er stadig 20 besætningsmedlemmer ombord, og det oplyses ikke specielt hvad der skal ske med dem.
 
Ro for piraterne i Aden Bugten
Det er en god periode, udtaler flotilleadmiral Per Bigum Christensen på "Absalon" til Politikens udsendte. I 14 dage har der ikke været skyggen af en hækbølge fra piratskibe, og det er muligvis den massive internationale indsats som nu har vist sig effektiv. Men det kan også været begrundet i vejrforhold, sæson, eller måske udbetalinger af de seneste løsesummer som har dæmpet aktiviteterne. "Absalon" vil stadig tage fanger, men har også lagt nye strategier efter den seneste historie hvor 10 pirater måtte sættes fri på den somaliske strandbred. Indtil videre har "Absalon" et arkiv med 31 personer som er mistænkt for pirateri, som indeholder fotos og fingeraftryk. Admiralen mener til gengæld at der skal arbejdes internationalt med nødhjælp, lokal uddannelse og bistand i bredere perspektiver, hvis ikke det skal være nødvendigt med patruljering til evig tid. Lige nu udvikles særlig byen Eyl på nordkysten sig til en moderne sørøverby med barer og forretningsdrivende som lukrerer på pirateriet og leverer forsyninger til gidslerne. I det eksisterende pirat-kodeks ligger at ingen må komme til skade. Hvis nogen kommer til at skade eller der skydes mod nogen, så kalder de op på radioen og undskylder. Det er ikke det som er hensigten, det er ren forretning.
Politiken, korrespondenten mønstrer af, 11/10 00.10, http://politiken.dk/indland/article581378.ece
 
Nordiske maskinmestre ønsker risikoaftale for Aden Bugten
Maskinmestrenes formand, Per Jørgensen, som også er præsident for Nordiske Maskinbefälsfederation (NMF), udtaler på vegne af 30.000 maskinmestre, at NMF ønsker en snarlig forbedring af vilkår for nordiske søfolk som sejler i Aden Bugten. Per Jørgensen mener at retten til at sige "nej tak" kommer foran alt andet.
Maskinmestrenes Forening, 10/10, http://www.mmf.dk/nyheder/Sider/Nordiske.aspx
 
NOL opgiver at byde på Hapaq-Lloyd
Singapore-rederiet oplyste fredag aften at de ikke længere er bydere på at købe det tyske rederi. Nu er der så kun det tyske konsortium med støtte fra bystyret i Hamborg tilbage, og dermed er det igen blevet et åbent spørgsmål om moderselskabet TUI overhovedet vil sælge.
Maritime Danmark/Lloyds List, 11/10 08.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2776
 
Hapag-Lloyd solgt
TUI vedbliver med at være aktionær i Hapag Lloyd, men rederiet er solgt til kredsen af tyske investorer for 4,5 milliarder euro, svarende til 34 milliarder danske kroner. Blandt de nye ejere er byen Hamborg og milliardæren Klaus-Michael Kühne. TUI vil bevare en aktiepost på 33%. Der er tale om den største handel i shippingbranchen siden Mærsk købte P & O Nedlloyd for 2,3 milliarder euro.
Euroinvestor/RB-Børsen/Maritime Danmark, 13/10 07.00, http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=9994029
 
Negativt for markedet
Isoleret set er denne handel negativ for containermarkedet, mener analytiker Jacob Pedersen fra Sydbank. Markedet skriger på konsolidering og "færre spillere", så containerrederierne kan få konsolideret priserne og igen begynde at tjene penge.
 
Banker presser Steen Bryde
Finansmanden kan i dag tabe 180 millioner kroner på sine interesser i Nordic Tankers. I følge Jyllandsposten er Bryde nu under hårdt pres fra sine bankforbindelser om at nedbringe sin gæld. I følge Bryde selv er artiklen i Jyllandsposten et falsum og nu vil han skære igennem og stævne den uartige presse med erstatningskrav.
Maritime Danmark/Jyllandsposten/Borsen.dk, 10/10 09.38, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2773
 
Mærsk Olie & Gas vil udvikle to felter i Nordsøen
Ansøgningen drejer sig om en efterforskningsboring ved Valdemar-feltet og en ny gasbrønd ved den sydøstlige del af Tyra-feltet.
Maritime Danmark/Offshore Magazine, 10/10 08.27, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2772
 
Ulykke med lasteelevator
"Den 29. april 2008 kom en skibsassistent slemt til skade, da han faldt ned fra en lasteelevator i et mindre fragtskib, som var ved at losse i en norsk havn.
Opklaringsenheden har afsluttet sine undersøgelser af ulykken og har udarbejdet en rapport."
(Dette er den tredje ulykke indenfor ganske få år hos Janus Andersen, i forbindelse med samme type arbejde i lasten. De to første var meget alvorlige, og i alle tre tilfælde er det filippinere som er kommet til skade og altså i mindst to tilfælde invaliderede)
Søfartsstyrelsen, 10/10, http://www.dma.dk/sw23621.asp
 
Ny IMO-konvention om ophugning af skibe
Mange danskere husker uhyggelige billeder fra Asien hvor skibe hugges op på strandene uden den mindste reelle beskyttelse af arbejderne. Nu har IMO besluttet at området skal reguleres så både mennesker og natur beskyttes når skibe skrottes. En konvention har været forhandlet siden 2005 og skal nu endelig vedtages på en konference i 2009.
 
Ingen CO2-aftale på IMO-mødet
Det bliver tidligst til næste år i forbindelse med klimatopmødet i København, der kan forventes krav om CO2-reduktioner fra skibsfarten. Det ligger klart efter et ugelangt London-møde i IMO. Det er særligt Kina, Indien, Brasilien og Saudi-Arabien som stritter imod.
Berlingske Tidende/ritzau, 10/10 17.14, http://www.berlingske.dk/article/20081010/politik/810100434/
 
Skibsfart og CO2
"På det 58. møde i IMO’s miljøbeskyttelseskomite, MEPC 58, som blev afholdt den 6.-10. oktober 2008 i London, var der bl.a. opbakning til et energieffektivitets design indeks for nye skibes miljøpræstationer baseret på designkrav i bygningsfasen med henblik på at reducere skibsfartens CO2-udledning. Målsætningen er at godkende et obligatorisk energieffektivitets design indeks for nye skibes miljøpræstationer baseret på designkrav i bygningsfasen på MEPC 59 i juli 2009................"
Søfartsstyrelsen, 10/10, http://www.dma.dk/sw23632.asp
 
Danmarks Rederiforening: Vigtige resultater
IMO nåede vigtige resultater på sit netop afsluttede møde i London. Den globale grænse for svovludledning bliver frem til 2020 reduceret med 90% fra 4,5% til 0,5%. I Nordsøen og Østersøen kommer der til at gælde en grænse på 0,1% mod nuværende 0,5% og det er også en reduktion på 90%. Det kræver tæt samarbejde mellem myndigheder, søerhverv og olieindustri så de nødvendige mængder brændstof af passende type er tilstede i rigelige mængder. Også tekniske forbedringer af skibsdesign blev drøftet på mødet.
 
Søfartens Arbejdsmiljøråd
Har offentliggjort sit kursusprogram for 2008-2009
 
Kattegat-bro også til Københavns fordel
Århus Stfitstidende kan konstatere at første del af Rambøll-rapporten om en Kattegat-bro ikke skaffede overskrifter i de københavnske dagblade. Nu er så anden del af rapporten udkommet, og her konkluderer Rambøll så at en bro på alle leder og kanter vil være en fordel for København. Den helt store vinder vil være Københavns Lufthavn, men overordnet set vil en broforbindelse være til stor fordel for hele kongeriget.
 
Dagpengene skrumper
En opgørelse fra LO viser at dagpengenes værdi er faldet med 30% over de sidste 25 år. Hvis ikke dagpengesatsen hæves risikerer vi også skrump for den såkaldte "danske model" udtaler LO's næstformand Lizette Risgaard. Udhuling af dagpengesystemet betyder krav om længere opsigelsesvarsler og dermed risiko for den højt besungne fleksibilitet. LO har sammenlignet en række faggrupper, og et område hvor faldet i værdien har været markant er f.eks. for murere, som i 1982 fik 70% af deres løn på dagpenge, men i 2007 kun fik 40,5%.
Dan,marks Radio/ritzau/LO, 12/10 13.09, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/10/12/123636.htm
 
Konjunktur og arbejdsmarked - uge 41
Indhold:
* Svagt fald i inflationen
* Overskud på handels- og betalingsbalancen
* Rekord mange erklærede konkurs
* Aftagende men stadig markant kønsopdeling på arbejdsmarkedet
* Hjælpepakke til den finansielle sektor
* Lønkommission går nu i gang med sit arbejde
* Uændret ledighed i EU
* Nøgletalstabel
 
Det umulige var muligt
Det blev anset for umuligt, men nu har forskere fra tyske Siemens udviklet en kode som er baseret på kvantekryptografi, og som anses for umulig at bryde. Det ligger nemlig i kvantemekanikkens egne love, at man ikke kan måle på den uden at forstyrre, og så afsløres hackeren.
Business.dk, 11/10 11.48, http://borsen.dk/it/nyhed/142557/
 
Skoleskibet "Danmark"
"Subj: Middagsposition
Position 12. oktober 2008 1200 zt(0) 31 17 N 017 08 V
Vinden er igen naesten forsvundet saa farten er lav. Men vi er i
forhaand saa det er ikke noedvendigt at starte maskinen. Vejret er
fantastisk, blaa himmel og 25 graders varme. Det bliver stadig
varmere.
I dag og imorgen er der eksamen i praktisk soemandsskab. Der splejses
og bindes knob og stik over hele daekket i det gode vejr.
Alt vel om bord"
 
Valutakurser
100 USD = 563,36 DKK
100 Euro = 757,92 DKK
Danske Bank, 10/10, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 79 (-2,50)
APM A-aktie: 36.800 (-2200)
APM B-aktie: 36.700 (-2200)
D/S Norden: 168,75 (-20,25)
DFDS: 282,50 (-28,50)
Mols-Linien: 78 (0)
Børsen, 13/10
 
THORA LUND
059© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1