Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
5/9-2008 10.04
5/9-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Jannik N. Madsen - arbejder hjemme
 
FRA MEDIER
 
Et piratangreb afværget et andet realiseret
"Absalon" modtog onsdag et nødkald fra et handelsskib i Aden Bugten som blev beskudt af pirater nær "Absalons" position. Sammen med en canadisk destroyer satte "Absalon" kurs mod positionen. En amerikansk helikopter var imidlertid allerede i luften og piraterne opgav kapringen. Men samtidig blev et andet skib kapret og lige nu er i alt ni skibe kapret og mere end 130 søfarende holdes som gidsler.
 
Nyt vartegn for Korsør
Tirsdag stævnede "Queen of Scandinavia" med fuld besætning ind i Korsør Havn med sine 30.000 tons og 166 meter i længden. Og det er noget der tonser i Korsør-sammenhæng. "Queen" beholder besætningen ombord i 14 dage mens der foretages en række eftersyn, og herefter gås der ned på minimum-besætning. Det er meningen at skibet skal blive liggende på ubestemt tid indtil der enten findes en ny rute for det, eller det kan blive solgt. Deadline er næste forår hvor kajen anløbes af krydstogtsskibe. Korsør er glade for DFDS valgte byen fordi det kaster gode havnepenge af sig, men vil ikke oplyse den konkrete pris.
Lokalavis i Korsør, 4/9
 
Clipper rederiet får miljøbøde på 25 millioner kroner
En større mængde udledt olie og forfalskede logbøger fra "Clipper Trojan" i 2006, har nu afstedkommet en bøderegning på 25 millioner. Bestyrelsesformanden i rederiet, Bjarne Tvilde, udtaler at han har det utroligt dårligt med sagen. Også Mærsk har tidligere måtte betale bøde i USA på 3 millioner kroner i tilsvarende sag. Danmarks Rederiforening er ikke afrvisende over for indførelse af elektroniske sladrehanke i alle danske skibe, men advarer mod de ekstra omkostninger.
 
Clippers fire musketerer
Det danske rederi med hovedsæde på Bahama driver ca. 250 skibe, ejer selv de 100 og har 500 ansatte. Det største forretningsområde er bulkskibe. Efter egen vurdering er rederiet Danmarks næststørste, men rederiet har skyet spotlight og der har været ret stille om virksomheden. Men nu har de fire partnere som er sidestillede i ledelsen, stillet sig til rådighed for nærgående spørgsmål fra Business.dk som bringer en lang artikel om rederi og historie. De fire er: Frank G. Jensen, Per Gullestrup, Tommy Thomsen og Henrik Lund Dal. Af de fire har de tre en fortid i A.P. Møller - Mærsk.
 
Mærsk platform i Dubai ramt af helikopterulykke med syv døde
En helikopter under udflyvning styrtede torsdag ned på dækket og alle syv ombordværende omkom. Platformen er ejet af Mærsk Drilling men opereret af britiske Petrofac. Der udbrød brand efter ulykken som hurtigt blev slukket. Årsagen til ulykken er indtil videre ukendt.
 
Mærsk Oil aftale med Venture Drilling
Mærsk Oil Angola har indgået en aftale med et indisk selskab om olieboring. Aftalen anslås at have en værdi på 1,4 milliarder kroner.
 
Stort fald i Kina-USA handel
Mærsk Line og andre containerrederier har oplevet massivt fald på 21% i juni. Baggrunden er forbrugerkrisen i USA ovenpå den værste boligkrise i USA siden 1930'erne. Den schweiziske storbank UBS forudser store tab hos containerrederierne i 2. halvdel af 2008.
 
Royal Arctic Lines halvårsregnskab
Underskuddet for koncernen var for 1. halvår 2008 på 29 millioner før skat og 19,5 millioner efter skat. Tilsvarende tal for 2007 var underskud på 12,7 millioner og 8,2 millioner. Skibene har transporteret 367.000 m3 gods mod 350.000 i 2007. Øgede omkostninger i 2008 skyldes primært bunkersudgifter og 2008 er herudover første hele år med drift af Royal Arctic Bygdeservice.
 
Hurtigruten søger regeringshjælp
Det økonomisk trængte norske rederi har på møde med regeringen gjort det klart, at koncessionen med staten ikke kan overholdes, medmindre der gives mere økonomisk støtte. Første møde endte uden konkrete resultater, men den norske transportminister ønsker ikke at sidde passiv og se på at det legendariske rederi går konkurs, og vil nu tage situationen op med regeringen.
Maritime Danmark/NRK, 5/9 08.08, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2523
 
Automatik ved check-in i Ystad
Check-in terminalen for BHT i Ystad er flyttet så rejsende med BHT bliver adskilt fra passagerer til Polferries. Herudover er der sat to check-in automater op for at forøge hurtigheden.
 
Søværns-øvelse med åbent skib i Ålborg
I tilknytning til Søværnets årlige øvelse DANEX, er der stort havnebesøg i Ålborg 6. og 7. september. Der vil være åbent skib på såvel danske skibe som flere udenlandske der deltager i øvelsen. På de danske skibe vil der være mulighed for særlig rundvisning for unge uddannelsessøgende.
 
Color Line har endelig fået solgt gammel færge
Rederiet har fundet køber til 27 år gamnle "Prinsesse Ragnhild", men til langt under den pris skibsmægleren oprindelig stillede i udsigt på 50 millioner euro. Skibet blev solgt for 23 millioner euro. I de sidste år har Color Line investeret 7,5 milliarder norske kroner i ny tonnage og planmæssigt skulle salg af gamle færger indbringe 1 milliard kroner.
Maritime Danmark/Tradewinds. 4/9 13.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2512
 
Danske Havnes regionale topmøder
2. september var der møde i Ålborg med deltagelse af politikere fra regionen og folk fra havnene og havnerelateret industri. Ålborg Havn præsenterede på dagen en frisk analyse om havnens betydning udarbejdet af Syddansk Universitet (omtalt med link i DAGEN 4/9). Næste havne-topmøde er i Esbjerg Havn 8. september.
 
Store forskelle i dagpengeregler i de nordiske lande
Det er ikke let at sammenligne dagpengesystemer i de nordiske lande, bl.a. fordi der er væsentlige forskelle på mulige rettigheder til supplerende ydelser. Dansk Arbejdsgiverforening prøver alligevel og konkluderer at det er langt det bedste at være forsikret i Danmark, når det gælder de basale vilkår.
Vi har f.eks. den længste maksimale ydelsesperiode med 4 år, hvor Finland har 2 år, Island 3 år, Norge 2 år og Sverige 60 uger for ikke-forsørgere og 90 uger for forsørgere. Vores kompensationsgrad (90%) er den højeste og den maksimale ydelse næsthøjest (Norge har højeste maksimale ydelse og Finland lidt mindre gennemskueligt i opstillingen men principielt ubegrænset).
Maksimal ugentlig udbetaling i Euro:
Danmark 469, Finland ubegrænset, Island 275, Norge 610 og Sverige 364.
Dansk Arbejdsgiverforening, 4/9, http://agenda.da.dk/default.asp
 
Snart sidste chance for uafhentede feriepenge i år
I følge Arbejdsdirektoratet er der ca. 43.000 personer som ikke har brugt deres feriepenge for ferieåret som sluttede 1. maj i år. Sidste chance for udbetaling er 30. september. Sidste år havde Feriekonto 60 millioner tilbage efter deadline for udbetaling, som derefter blev indbetalt i Arbejdsmarkedets Feriefond. I følge Arbejdsdirektoratet er de mest almindelige årsager til at feriepenge ikke kræves udbetalt, enten at de pågældende ikke kan dokumentere afholdt ferie eller at de er på overførselsindkomst hvor pengene vil blive modregnede.
 
Rabatforretning hos A-kasse
Civiløkonomernes A-kasse CA, tager utraditionelle metoder i brug for at bremse flugten fra A-kassen. Det sker med rabatter på forsikringer, kreditkort, aviser, bøger og tilbud om efteruddannelse eller rådgivning. Samlet har der været et fald i medlemstallet i a-kasserne siden 2000 på 150.000 medlemmer og udviklingen er accellereret de sidste par år samtidig med at ledigheden er faldet.
 
Vuggestueplads snart dyrere end gevinsten ved at arbejde
Lavtlønnede i Vejle med to børn kan spare penge hvis de holder op med at arbejde, såfremt et kommuneforslag om at hæve prisen for en vuggestueplads til 3.650 kroner om måneden, bliver vedtaget. Formanden for Dansk Industri i Vejle foreslår kommunen at trække forslaget tilbage.
 
Søfart fredag d. 4. september indeholder bl.a.:
Mols-Linien steamer mod salg
Mols-Linien A/S står måske overfor en afgørende ændring i ejerstrukturen, efter at storaktionærer, der til sammen repræsenterer en aktiemajoritet, har bedt Handelsbanken Capital Markets om at undersøge markedet for købere af aktiemajoriteten. Clipper, der er største aktionær i Mols-Linien med en aktiepost på 30 pct., har vist interesse for at hæve sin ejerandel til bestemmende indflydelse, men citeres for, at kursen skal betydeligt længere ned, før man er interesseret i at købe.
Echoship flytter opad i segment
Echoship i Svendborg, der har specialiseret sig i kommercielt management af coaster-tonnage, har sikret sig tilgang af seks nybygninger på ca. 7.500 t.dv. fra den faste tyske samarbejdspartner Reederei Erwin Strahlmann i Marne. Dermed er Echoship trådt ind i et helt nyt segment, da virksomheden hidtil har beskæftiget sig med skibe på op til ca. 4.000 t.dv. – heriblandt alle Strahlmanns skibe på 2.500 t.dv. og derunder. Også tre hollandske nybygninger på 3.700 t.dv. er på vej til Echoship.
Søby Værft øger faciliteter
I denne uge tog Søby Værft A/S hul på opførelsen af to nye haller, der sammen med nye miljøtiltag og udsugning bringer værftets investeringer i år op omkring 20 millioner kr. Værftet har lige nu et antal ansatte og en aktivitet, der har nået rekordniveau: Mere end 210 medarbejdere har deres daglige job på værftet, der løbende har arbejder i sving på en lille halv snes skibe i dokker, ved kaj og på land - Marinehjemmeværnets næste nybygning medregnet.
Splitbarges blev til sandpumpere
To nye skibe er – omtrent – hvad Rederiet Rohde Nielsen har fået ud at ombygge de to Hopper Dredgers »Magni R« og »Trud R« ved eget værft i Grenaa. Ny funktion og en ny og tidssvarende aptering er det fremmelige resultat. Og så for "egen regning" og med en leveringstid, som ville være helt urealistisk for en nybygning. Det første af de to fartøjer, »Magni R«, forlod i den forgangne uge rederiets eget værft, RN Repair Yard i Grenaa.
Clipper køber Eitzen-aktier
Clipper har øget sin aktiepost i Eitzen Chemical yderligere og sidder nu på 24,19 pct. af aktierne i konkurrenten til Clippers eget kemikalietanksrederi Clipper Tankers. Det er bare få uger siden, at Clipper sikrede sig en aktiepost på ca. 10 pct. i Eitzen Chemical, men rederiet har nu overtaget yderligere knap 24 mio. aktier. Om der er tale om et forsøg på konsolidering af de to rederiers aktiviteter, er endnu ikke klart.
Gennem tyk is i Nordvestpassagen
At Nordvestpassagen trods den globale opvarmning bestemt ikke er isfri, kunne besætningen på Alcatel-Lucents kabellægger »Peter Faber« konstatere ved selvsyn under turen nord om Canada i løbet af de seneste par uger. Men situation var omvendt ikke værre, end at skibet, der er bygget til isklasse 1B, med lidt besvær kunne komme igennem ved egen hjælp og nå destinationen, St. John’s på Newfoundland i Canada, til planlagt tid.
Super-kontrakt til Norden
D/S Norden har indgået en såkaldt kvantumskontrakt med et taiwanesisk joint-venture, der strækker sig over ikke mindre end 15 år og omfatter transport af mere end 15 mio. ton kul. Svarende til 14 årlige panamax afskibninger og ca. 400 afdækkede skibsdage, som det præciseres. Kontrakten er berammet til at påbegyndes i 2011. Charterhyrer ligger på mellem 23.500 og 25.000 USD om dagen for den pågældende skibstype, hvilket er lig med en minimum gevinst på 10.000 USD om dagen – målt efter det daglige omkostningsniveau. Totalt set svarer det til et relateret provenu i omegnen af 60 mio. USD over perioden.
 
Stoffer bruges også blandt de "pæne danskere"
"Hobby-narkomani" er et uudforsket område, og et nyt forskningsprojekt skal nu forsøge at afdække hvordan stofkulturen er blandt såkaldt "pæne danskere" som bruger stoffer rekreativt og hvis liv ikke er styret af de ulovlige rusmidler. Ellers kendes narkomanen kun som ham der sidder i Istedgades rendesten med snavset tøj og en kanyle i armen. Det antages at hver 20. dansker jævnligt bruger ulovlige stoffer, og "weekend-narkomanen" kan findes blandt alle samfundsborgere.
Jyllandsposten/Urban, 5/9 07.52, http://jp.dk/indland/article1429494.ece
 
Valutakurser
100 USD = 528,54 DKK
100 Euro = 758,66 DKK
Danske Bank, 4/9, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 160,50 (-5,50)
APM A-aktie: 51.600 (-3600)
APM B-aktie: 51.600 (-3500)
D/S Norden: 419 (-21)
DFDS: 500 (-5)
Mols-Linien: 116,50 (-3,50)
Børsen, 5/9
 
THORA LUND
035© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...

ITF advarer norsk regering i Color Line-sagen

Globalt er den norske regering nu også kommet i modvind med forsl ...
bottom banner1