Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
29/8-2008 10.08
29/8-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - STA-konference i Hovborg
Jannik N. Madsen - Metal Søfart konference, Metalskolen Jørlunde
 
FRA MEDIER
 
Alle glade for nyhed om Mærsk Tankers køb af Broström
Med købet onsdag af det svenske produkttankskibsrederi for 3 milliarder kr. har Mærsk Tankers samlet et spredt marked af mindre produkttankskibe, og det er både konkurrenter og analytikere godt tilfredse med. Torms topchef udtaler at markedet trænger alvorligt til konsolidering, men Torm selv som også havde fået tilbud om at købe, passede dårligt sammen med Broströms flåde.
 
Mærsk Tankers bekræfter at storordre er indgået
Ordren er på fire supertankere og en option på to yderligere til det sydkoreanske værft STX Shipbuilding. Samlet har ordren en værdi af 620 millioner dollar, og inklusive optionen løber det sammen til rundt regnet 5 milliarder kroner. Levering vil ske i 2011 og 2012.
Maritime Danmark/Tradewinds, 28/8 14.07, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2464
 
Evergreen Group får pænt overskud
Verdens fjerdestørste containerrederi får overskud på 1,2 milliard dollar for første halvår 2008 mod 1,63 for samme periode sidste år.
 
Color Line får underskud på 76 millioner
Første halvår 2008 resulterede i et fire gange så stort underskud som tilsvarende periode i 2007 hvor tabet var 15 millioner, alt i norske kroner. Rederiet har været gennem omfattende ændringer. Rutetallet er skåret ned fra 6 til 4 og skibstallet fra 10 til 7. Samtidig er et flådefornyelsesprogram afsluttet som har påvirket regnskabet. Antallet af passagerer har været let forøget i perioden.
Maritime Danmark/Color Line, 28/8 13.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2461
 
M;ystik om dødsfald på Folmer-skib
Den 9. august faldt en 30-årig skibsassistent overbord fra "Hanne Danica" og forsvandt. I følge rederiet var skibsassistenten ved at tjekke nogle surringer da en ny kæde sprang og ramte ham, hvorefter han blev slynget overbord. Et døgns eftersøgning efter assistenten var resultatløst. Jørgen Folmer udtaler at der er tale om sort uheld, mens Sømændenes Forbund udtaler at de tvivler på sikkerheden ombord har været i orden, netop fordi der var tale om et Folmer-skib. Jørgen Folmers korte svar til denne holdning er: "Det er helt hen i vejret. Men så snart vores rederi bliver nævnt i nogen sammenhæng, så taler Sømændenes Forbund om ringe sikkerhed". Søfartsstyrelsen er netop nu ombord for at undersøge sagen.
Jyllandsposten, 28/8 14.38, http://jp.dk/indland/article1422299.ece
 
Japansk bilskib skal udstyres med solceller
Nybygget biltransporter til Nippon Yusen KK udstyres med solceller som skal dække 6,5% af energiforbruget. Det er et forsøg som skal vise hvordan vind, saltvand og vibrationer vil påvirke solcellerne. Drømmen er at skibene kan få monteret så mange solceller ombord at halvdelen af energiforbruget på en biltransporter og 30% på et containerskib kan dækkes af solenergi. Tidshorisonten er 3-5 år.
Maritime Danmark/Ny Teknik, 28/8 11.17, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2462
 
Amagerbanken og kunder dybt berørt af kursfald i Mols-Linien
Gennem sommeren har aktieværdien i Mols-Linien ligget omkring en milliard kroner, men værdien er nu halveret. Det kan få stor betydning for Amagerbanken hvor fire store investorer i Mols-Linien, tillige er storkunder i banken. Tre af de fire ejer mere end 30% af aktierne i rederiet og er herudover også spekulanter i ejendomme og pantebreve. Det er eksbokseren Hans-Henrik Palm, ejendomsinvestor Henrik Ørbækker, advokat Olav Damkiær-Classen og statsaut. ejendomsmægler Carsten Berger. Hvis aktieværdien i rederiet bliver yderligere forringet, kan man forestille sig banken også får problemer fordi aktieposterne formentlig er belånt til 40-60% i banken.
 
Bro over Kattegat vil koste mindst 100 milliarder
Konsulentfirmaet Niras har analyseret fire mulige broforbindelser over Kattegat hvoraf den korteste er på 39,4 kilometer og den længste på 49,4 km. Konsulentfirmaet konkluderer at brugerbetaling af en bro vil betyde en pris på 870 kr for en enkeltpassage, men at højeste realistiske pris er 450 kr. Det betyder at staten skal bidrage med 50 milliarder og det er heller ikke realistisk. Transportministeren mener herefter ikke en Kattegat-bro er aktuel i den nuværende planlægningsmæssige tidshorisont, men kan genvurderes om 15-20 år.
 
Rønne Havn ønsker at vokse
Rapport fra Danske Havne antager at havnen vil vokse fra 600.000 kvadratmeter til 800.000 inden år 2025. Den eneste vokse-mulighed er ud i Østersøen, og en række forudsætninger skal være opfyldt før der kan ske noget siger havnedirektør Hans Kümler. Havnens nuværende kapacitetsmuligheder er ved at være opbrugt.
Bornholms Tidende, 28/8 side 7
 
Yderligere fald i ledighed
Der blev 1800 færre ledige fra juni til juli og nu er der i alt 44.000 ledige svarende til 1,6% af arbejdsstyrken. Ledigheden har været faldende uafbrudt siden juli 2005. Relativt flere dagpengemodtagere end kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde.
Business.dk/ritzau 28/8 09.38
 
Arbejdsmarkedsreformer
Socialdemokratiet - vil overveje fleksible dagpenge
Kravet er højere ydelser fordi dækningen i dag for mange er alt for lav. Det er ikke nogen spareøvelse og effekterne kan formentlig let overvurderes. Hvis længden af dagpengeperioden skal kortes er et krav om højere dagpenge også en betigelse - og efterlønnen er fredet.
Business.dek/ritzau, 28/8 16.06
 
Dansk Arbejdsgiverforening - reformer nu
Dagpenge og efterløn skal ændres med det straks så der kan komme endnu flere hænder og fødder på arbejdsmarkedet.
 
Venstre - intet er fredet
Fogh Rasmussen bekræfter at allerede indgåede forlig vil blive respekterede, men ellers er der ikke noget som hedder fredspligt overfor noget - ej heller efterlønnen. Der er enighed om at se på sygefravær, men ellers blev der ikke truffet beslutninger på gårsdagens møde med arbejdsmarkedets parter i statsministeriet.
 
FTF - højere dagpenge
Vil gerne diskutere, men er bekymrede for pillerier ved systemet. Skal der diskuteres dagpengeperiode skal der også diskuteres kompensationsgrad.
 
SALA (landbrugets arbejdsgiverforening) - kan ikke gå hurtigt nok
Godt med vovede forslag til ændringer af efterløn og dagpenge. Det kan ikke være statens opgave at forsørge arbejdsduelige.
 
LO - fingrene fra efterløn
Vil forhandle med det samme, men ikke med efterlønsændringer på dagsordenen. Ingen grund til at vente en måned på kommissionens forslag til forhandlingerne.
 
Nu skal der kørekort eller anden legitimation på bordet for at købe smøger
Fra mandag er det forbudt at sælge tobaksvarer til unge under 18 år. De unge må heller ikke hente tobak med hjem fra udlandet. Butikker som tillader sig at sælge den livsfarlige vare skal have skiltning om aldersgrænse og kræve legitimation. Med den nye aldersgrænse er Danmark på linie med de øvrige nordiske lande.
 
Søfart nr. 35 bringer bl.a. følgende artikler:
Maersk tanker dobbelt op
Med bebudelsen af endnu et rederiopkøb - fulgt op af en resultatmæssig fremgang på ikke mindre end 93 pct. (i USD) før skat i sit halvårsregnskab har A.P. Møller – Mærsk ikke kun lagt alle kritiske meningstilkendegivelser fra børsanalysens ellers så højrøstede verden bag sig. Rederiet bag verdens største containerskibsoperatør kan med det forventede opkøb af svenske Broström nu også lægge alle andre produkttankskibsrederier bag sig i konkurrencen om at kunne kalde sig verdens største. Samtidig er rederiets VLCC-forretning på vej til at få et stort løft med en forventet kontrahering af fire plus to nybygninger fra STX-værftet i Korea. Dertil kommer fire VLCC-nybygninger, der er taget ind på bareboat charter.
Læs følgende artikler i det trykte blad:
-Maersk Tankers tæt på at skabe produkttank-gigant
-APM satser stort på VLCC-tonnage
Konvojsejlads ved Somalia under forberedelse i IMO
Efter en uge med fire skibskapringer i Adengolfen har den internationale flådestyrke i området etableret en 485 sømil lang korridor for skibstrafikken. Korridoren vil flådestyrken patruljere og overvåge. Samtidig er IMO på vej med et forslag om konvojsejlads gennem det pirat-fyldte farvand.
Økonomi tynger lodsvæsen
Godt to år efter at Folketinget i 2006 vedtog den nye lodslov (til ikrafttrædelse december 2006) må det statslige lodsvæsen konstatere, at den økonomiske udvikling er gået stærkt ned ad bakke. Efter en længere årrække med positive resultater kom det delvist rekonstruerede lodsvæsen i 2007 ud med et underskud på knap 34 mio. kr. før afskrivninger – mod et plus på 3,4 mio. kr. i 2006. Ændrede forhold, øget konkurrence fra private aktører og reorganisering af virksomheden har kostet dyrt.
Difko og Seafin i nyt samarbejde
Difko og Århus-rederiet Seafin har etableret et nyt samarbejde, som foreløbig omfatter et feederskib på 1100 TEU. Difko har således købt containerskibet »Polaris« af Seafin, som selv overtog skibet fra et tysk rederi i foråret. Seafin fortsætter som kommerciel manager og medinvestor i det nye K/S-selskab. Aftalen mellem Difko og Seafin omfatter desuden en option på »Polaris«’ søster-skib »Pegasus«.
Øboere indchartrede færge
Mandskabsmanglen har ramt Lolland Færgefart, der søndag og mandag måtte tage den ene af to ø-færger ud af drift. En begrænsning af servicen, som beboerne på Fejø ikke finder sig i. Fejø-oerne tog sagen i egen hånd og indchartrede »Vejrø I«.
Bunkerstation kom flyvende fra start
En ny bunkerstation i Fuglefjord på Færøerne skal bl.a. tilbyde handelsskibene lavsvovl fuelolie, lige inden de går ind i det europæiske SECA-farvand (Sulphur Emission Control Area). Bunkeranlægget skal betjene fiskerne, men retter sig i høj grad også mod handelsflåden. Den nye station har fået en flyvende start for de to operatører bag projektet – P/F Faroe Bunker og OW Icebunker.
Maritim konference-succes i hus - igen
Konferencen Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø har udviklet sig til et være stedet, hvor den maritime branche mødes på kryds og tværs. Den tredje udgave af konferencen sluttede i fredags, og deltagerne kan allerede glæde sig til næste år. Arrangørerne har på baggrund af de positive førstehånds-tilbagemeldinger booket plads.
 
Valutakurser
100 USD = 518,57 DKK
100 Euro = 758,89 DKK
Danske Bank, 28/8, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 171,50 (+3,50)
APM A-aktie: 57.900 (+1600)
APM B-aktie: 58.100 (+1500)
D/S Norden: 470 (-3)
DFDS: 558 (-27)
Mols-Linien: 105 (-60)
Børsen, 29/8
 
THORA LUND
030© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1