Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
28/5-2008 10.10
28/5-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Christian Petersen - 12.00 Søfartens Arbejdsmiljøråd
Jannik Madsen - sygemeldt foreløbigt ugen ud
 
FRA MEDIER
 
Fyringer i DFDS startede i toppen af kransekagen
Koncerndirektør for Seaways, Søren Jespersen, fratrådte for nyligt, og tirsdag følger 5 mellemledere efter, forud for fyringer som tilsammen løber op i 340 stillinger, omfattende 270 sø-stillinger og 70 landstillinger. Smedegaard erklærer at det ikke er på tale at lukke yderligere ruter. Nu er det indlysende gjort og nu skal der optimeres på resten af driften. Med lukningen af ruten mellem Norge og England forsvinder 12-13% af det samlede passagergrundlag, medens rederiet forventer at de samlede besparelser kan forbedre indtjeningen med 60 millioner fra 2009.
 
"DFDS tager vand ind"
En analytiker fra SEB Enskilda, Steven Brooker, har svarene til hele DFDS-situationen og udtaler sig til nyhedsbureaet Direkt. Selskabet kæmper med kundernes skrækvisioner, om gedigne færgebranderter og høj bølgegang, udtaler han således. Selvom Seaways ikke er sunket, så tager de stadig vand ind, og uagtet rederiet siden 2006 har brugt 100 millioner kroner til opgradering af rejseoplevelsen, så tager det meget lang tid at ændre den aura der er om rederiet, mener han altså. Herudover peger analytikeren på tung konkurrence på nogle ruter, og svigtende indtjening på det toldfrie salg (godt vi har analytikere til at forklare situationen for os).
Borsen.dk/Nyhedsbureaet Direkt, 27/5 14.45, http://borsen.dk/finans/nyhed/132689/
 
Dansk chartrede "Amiya Scan"
Rederiet har nu været i kontakt med besætningen på det kaprede skib og udtaler at de efter omstændighederne har det godt. Rederiet arbejder på højtryk for at "hjælpe og støtte deres familier".
 
Rederiet havde forberedt sig på kapring
Scan-Trans Shipping har øvet sig på de ti værste scenarier i et "emergency response-team", men alligevel ikke troet at det værst tænkelige skulle ske, udtaler Lars Juhl fra rederiet. "Amyia Scan" var i internationalt farvand da det blev kapret, og der var ikke så meget der kunne gøres. Ruten forbi Afrikas Horn er en de vigtigste skibsruter i verden. Skibet var lastet med en adskilt borerig, men det er løsepenge de somaliske pirater går efter. Rederiet vil ikke udtale sig om forhandlinger.
 
Strategiændring hos Mærsk
I et usædvanligt interview med Financial Times, varsler Nils Smedegaard Andersen strategiskift for Mærsk-gruppen. Den såkaldt vertikale integration, som f.eks. betyder at Mærsk skibe sejler med Mærsk-fremstillede containere til Mærsk-havne, skal opgives, og Mærsk Line skal herudover ikke længere satse på at være størst på de vigtigste ruter. Forretningen skal forsimples så virksomheden kan blive sikker på at den enkelte forretning i sig selv er konkurrencedygtig.
Maritime Danmark/euroinvestor, 27/5 09.43, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=2021
 
Blindpassager omkom efter fumigering (røgbehandling)
"Opklaringsenheden har udarbejdet en redegørelse om en blindpassager, der omkom efter fumigering af lasten på skibet DANICA BROWN august 2007.
Blindpassageren var kommet om bord som havnearbejder og havde gemt sig i ladningen, der bestod af bomuldsfrø."
 
Ny Radio Medical Optegnelse
"Søfartsstyrelsen har i samarbejde med Radio Medical Danmark, revideret og forenklet Radio Medical optegnelserne til brug ved ulykke og sygdom om bord i skibe.
Radio Medical optegnelserne er desuden gjort mere overskuelig og brugervenlig og er nu i ringbindsformat. De nye Radio Medical optegnelser vil indgå i digitalisering af sygdomsbehandlerens værktøjer, som i øjeblikket er under udvikling.
De nye Radio Medical optegnelser kan rekvireres hos Iver C. Weilbach A/S.
For yderligere information, kontakt Michael Lund Nielsen, Center for det Maritime Sundhedsvæsen, mln@dma.dk"
 
Fransk flådebesøg i Esbjerg
Dykkerfartøjet "FS Vulcain" anløber Esbjerg, formentlig fiskerihavnen, lørdag morgen d. 31/5 og sejler igen 4 døgn efter. Kongeskibet "Dannebrog" ligger samtidig i Dokhavnen mandag og tirsdag.
Jyske Vestkysten, 27/5 14.02, http://www.jv.dk/artikel/418362
 
Catering-ansatte på Nordsøen snydt for millioner
Ifølge 3F-Esbjerg, er ansatte hos ESS og Universal Sodexho siden 2003 snydt for millioner i pension, fordi de ikke som overenskomsten foreskriver, har fået pension af deres feriepenge. De ansatte arbejder på 4 borerigge i den danske del af Nordsøen på Mærsk-platforme. Tidligere er det afsløret at de ansatte er blevet snydt ved at blive trukket for rejseudgifter. 3F kræver 1,8 millioner af Universal Sodexho og 573.000 kroner af ESS.
 
Overraskende dårlig situation for Lindø-værftet
Mærsk har gennem år tilført værftet betydelige midler til at overleve, men nu er det nødvendigt at bringe omkostningerne markant ned hvis overlvelse på længere sigt skal sikres, og det ønsker alle kan ske. Bestyrelsen har tirsdag behandlet en rationaliseringsplan og det kan ikke afvises at der bliver tale om fyringer, udtaler bestyrelsesformand Lars-Erik Brenøe.
Pressemeddelelse fra værftet: http://www.oss.dk/
 
Sidste udkald
Første kvartal af 2008 har været værre for værftet end frygtet med hårdt pres fra asiatiske værfter og faldende dollarkurs. Først blev der kalkuleret med overskud, siden med noget tab og nu med et betydeligt tab for 2008, svarende til de store tab i 2007 og 2006. A.P. Møllers krav for værftet er ikke overskud, men alene at virksomheden løber rundt. Værftet har ordrer frem til 2011 og 3.000 beskæftigede. Hvis nøglen drejes om, vil det være yderst alvorligt for området, udtaler borgmester Palle Hansborg-Sørensen fra Kerteminde Kommune.
Børsen, 28/5, side 6-7
 
DONG-energy udbygger Nini Øst-feltet
Med udbygningen følger en produktionsplatform og forventninger om at kunne producere i feltet frem til 2020 mod den oprindelige estimering til 2007. Platformen vil være ubemandet og videresende olien til Siri-platformen for viderebearbejdning. Produktionen forventes at kunne startes i 2009.
 
Det Blå Danmark står sammen om en grønnere kurs
"Møde i nyt partnerskab styrker arbejdet for at mindske CO2-udledninger fra skibe.
CO2–udledninger fra skibe er en væsentlig udfordring for danske rederier og udstyrsleverandører m.v. – også kendt som Det Blå Danmark. Det Blå Danmark har allerede over en bred kam taget udfordringen op. Et nyt partnerskab med nogle af de største spillere vil nu forstærke indsatsen. Første møde i ’Strategisk partnerskab for klimaansvar i Det Blå Danmark’ fokuserede på arbejdet med at udnytte eksisterende løsninger og udvikle nye. Mødet blev holdt d. 26. maj."
 
CO2-udledningen kan reduceres med 30-50% ved at undgå billige hyldevarer
Ifølge FN's maritime organisation IMO, kan skibsfarten spare 125 milliarder kroner i årlige brændstofudgifter, og tilsvarende reducere CO2-udledningen med 40-50% hvis kendt teknologi indbygges i eksisterende skibe og nybygninger. Christian Eyde Møller fra det dansk-hollandske skibsteknologifirma DK group udtaler, at paradokset er at løsningerne allerede findes, men rederierne har "deponeret al teknologisk innovation hos asiatiske lavprisværfter". Formanden for ´Danmarks Rederiforening, Torben Janholt udtaler, at løsningerne er alt alt for dyre.
Berlingske Tidende, 27/5 22.30,
 
Socialt bedrageri straffes ikke
En undersøgelse fra Arbejdsdirektoratet viser at kommunerne ikke udnytter deres muligheder for at straffe socialt bedrageri. For 3 år siden blev der givet muligheder for sanktioneringer, men undersøgelsen viser at mere end halvdelen af kommunerne ikke udnytter muligheden når det afsløres at en kontanthjælpsmodtager arbejder sort. Kommuner som "ikke løfter opgaven" bør underkastes intensivt tilsyn fordi virksomhederne ikke kan konkurrere med kombinationen af sort arbejde plus socialhjælp.
Dansk Arbejdsgiverforening, 27/5, http://www.da.dk/
 
Vismænd ønsker strammere modregning i efterlønnen
De kloge økonomer mener at det vil have gavnlig effekt på samfundshusholdningen, hvis reglen om lempeligere modregning i efterlønnen som i dag opnås efter en ventetid på 2 år til det fyldte 62. år, forudsætter en ventetid på 3 år og 4.680 timers beskæftigelse mod de nuværende 3.120 timer. Samtidig foreslås at alle pensionsordninger ligestilles mht modregning i efterlønnen. Sideordnet foreslår vismændene at modtagere af overførselsindkomster (minus SU-modtagere, efterløns og folkepensionsmodtagere) skal tvinges i pensionsordning ligesom arbejdsgivere som ikke er overenskomstdækkede af en pensionsordning skal omfattes af en lovgivet 6%'s pensionsordning.
 
Arbejdsretsdom A2007.183
Dansk El-Forbund mod Kemp & Lauritzen A/S. Rentekrav vedrørende efterbetaling af overenskomstmæssig løn til vikarer.
Kemp & Lauritzen dømmes til at betale procesrenter af kr. 259.254,29, samt sagsomkostninger for Arbejdsretten, men ikke bod da spørgsmålet "først er afgjort ved nærværende dom".
 
Billige boliger kan sejles til Danmark
Kuben-koncernen står bag en plan om opførelse af hundredvis af lavprisboliger i bl.a. Ørestaden og Glostrup. Der er lige nu ved at blive opført en fabrik i den lettiske havneby Ventpils som vil kunne producere 400 færdige lejligheder til Danmark og Norge om året. Lejlighederne skal kunne sejles mellem Ventpils og de skandinaviske byer.
Danmarks Radio/Jyllandsposten, 28/5 06.24, http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/05/28/060126.htm
 
FRA FOLKETINGETS DAGSORDEN onsdag d. 28. maj
 
19) Til beskæftigelsesministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Vil ministeren tage initiativ til at ændre grundlaget for den lavere modregning, når man arbejder i den fleksible efterløn, således at det er uden betydning, om man arbejder hele ugen eller deler den mellem 3 dages arbejde og 2 dages efterløn?
(Spm. nr. S 1716).
 
20) Til beskæftigelsesministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Er ministeren enig i, at der har været et markant fald i antallet af modtagere af supplerende dagpenge i 2007, således at grundlaget for et indgreb er en overreaktion?
(Spm. nr. S 1719).
 
Valutakurser
100 USD = 486,10 DKK
100 Euro = 759,0 DKK
Danske Bank, 27/5, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 155 (-5)
APM A-aktie: 58.100 (+1700)
APM B-aktie: 57.900 (+1500)
D/S Norden: 542 (-23)
DFDS: 739 (+7)
Mols-Linien: 213 (-5)
Børsen, 27/5© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1