Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
9/5-2008 10.11
9/5-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Jannik N. Madsen – hjemmearbejde
Christian Petersen - fridag
 
FRA MEDIER
 
"Mona Lisa" sejler igen
Det ved Letland strandede krydstogtsskib "Mona Lisa" (hvor en styrmand angiveligt ville hjælpe fotografilystne passagerer til en bedre kameravinkel) er nu igen sejlende. Efter flere fejlslagne forsøg lykkedes det onsdag eftermiddag at få skibet fri af grunden og "Mona Lisa" er nu i Ventspils hvor der afventes dykkerundersøgelser af skroget.
Scandinavian Shipping Gazette, 8/5 14.37, http://www.shipgaz.com/news/index.php
 
A.P. Møllers omdømme rutcher
Reputation Institute står bag en årlig undersøgelse om virksomhedernes omdømme. Den viser i år at Mærsk er styrtdykket fra nr. 2 til nr. 10 i danskernes vurdering og det er en overraskelse fordi Mærsk altid tidligere har indtaget en 1. eller en 2. plads. Blandt de enkeltfaktorer som påpeges er den langvarige ledelseskrise i København og omtale af rederiets bidrag til CO2 udledning.
Børsen, executive, side 2-3
 
Mærsk Line-indtjening halter
Investeringer, presset containermarked og stigende oliepriser har betydet et hul i indtjeningen i rederiet Mærsk Line, som formentlig først kan blive dækket i 2010. Der ventes kvartalsregnskab torsdag d. 15. maj og nedjusteringer af udsigterne for året kan forventes.
 
Torm regnskab ventes med spænding
Rederiet landede et ekstraordinært flot regnskab for 2007 som gav kursstigning på 7%. Nu er der spænding om regnskabet for første kvartal 2008. Forventeligt regner analytikere med 53 millioner dollar før skat mod 680 millioner sidste år hvor regnskabet var påvirket af salg af aktiepost i rederiet Norden. På driften ventes overskud på 69 millioner mod 46 millioner sidste år. I det seneste år har aktiekursen i Torm været pænt faldende.
 
Det gik som ventet
Overskud på 52,1 mil dollar før skat. Rederiet fastholder forventninger om 250-270 millioner USD i overskud for hele 2008. Egenkapital 1.130 millioner dollar.
Maritime Danmark, 9/5 09.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1897
 
Nordic Tankers og Steen Bryde
Nordea kan ikke lide Brydes planer for rederiet, men er formentlig tvunget til at lade selskabet beholde sit lån på 650 millioner kroner i banken. Der er nemlig ikke forventninger om at Bryde vil kunne betale lånet tilbage hvis det opsiges.
 
3 x sur smiley til Ace Link
Luksusfærgen "Simara Ace" som sejler mellem Helsingør og Helsingborg har udover 3 sure smileyer måtte indbetale en bøde på 30.000 kroner for rod i fødevarekontrollen. Da kontrollen var ombord i april levede hverken restaurant, kiosk eller cafe op til kravene. Ace Link vil selvfølgelig rette ind.
Maritime Danmark/Loaklavisen Helsingør, 8/5 12.58, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1887
 
Mærsk Line ændrer ruter mellem Europa og Sydamerika
Med en samarbejdsaftale med Hamburg Süd deltager Mærsk fremover i det tyske rederi River Plate Express service og med første afgang fra Rotterdam de. 20. juni. Samtidig nedlægger Mærsk Line Itajai Espress service, som ikke har vist sig rentabel.
Maritime Danmark, 8/5 15.31, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1888
 
BHT søger servicemedarbejdere til Køge
 
Arbejdskonflikter løses hurtigt i Danmark
For få år siden var der tendens til at flere og flere ulovlige arbejdskonflikter pr. automatik blev sendt i Arbejdsretten. Nu viser en nyudviklet statistik fra Dansk Arbejdsgiverforening, at i 1977 var kun 77 ud af 513 sager så komplicerede at de måtte omkring Arbejdsretten. I 85% af alle tilfælde er konflikterne løst inden der er gået et døgn og af parterne selv. Souchefen i den tyske arbejdsgiverforening BDA, Thomas Prinz, er misundelig fordi han opfatter det danske system som langt mere effektivt end det tyske, hvor der normalt går uger og måneder før en konflikt er løst og hvor aftaleformen for konfliktløsning veksler fra overenskomst til overenskomst.
Dansk Arbejdsgiverforening, 8/5, http://agenda.da.dk/default.asp
 
Konflikten på det offentlige område
FOA
FOA's 4.000 tilbageværende strejkende medlemmer fra social- og sundhedssektoren kan være tilbagte på sygehusene efter pinse, hvis viljen er til stede hos forhandlingsparterne, mener FOA's forhandlingschef Steen Parker Sørensen, før forhandlingerne torsdag aften. Hvis ikke det lykkes nu, mener han til gengæld det bliver en langvarig affære.
 
FOA fortsætter konflikten
Der kunne ikke opnås enighed om fornyelsen af overenskomsten for de 4.000 sosu’er og portører på sygehusene og konflikten fortsætter. Regionerne tilbød 13,2%, men FOA fastholdt krav om 13,9% tilsvarende forlig med kommunerne. Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen mener nu at alt tyder på politisk indgreb, og at udsigterne for forlig med sundhedskartellet nu også er dystre.
 
Arbejdsretsdom 8. maj
TrygFonden mod 3F. Hovedspørgsmål om en konflikt til opnåelse af overenskomst for livreddere, varslet af 3F mod TrygFonden, er lovlig. 3F frifindes fordi "Som fastslået i Arbejdsrettens praksis, er det almindelig arbejdsretslig grundsætning, at en fagforenings adgang til at anvende kollektive kampskridt med henblik på at opnå overenskomst, alene er betinget af en faglig interesse, der har en passende styrke og aktualitet".
 
Katastrofen i Burma
Ligene flyder i gaderne og katastrofen breder sig fra time til time berettes det fra Røde Kors. Der er nu alvorlig risiko for epidemier og samarbejdet med militærregeringen er stadig omkring et nulpunkt. (kun ganske få nødhjælpsarbejdere er indtil videre lukket ind i landet).
 
UDDRAG FRA SØFART FREDAG d. 9. MAJ
CMP vil udvide i Baltikum
CMP, det fælles havneselskab bestående af havnene i København og Malmø, øger fokus på området udenfor Øresundsregionen. Da en stor del af CMP’s forretningsgrundlag er i Østersøregionen, er det her, at havneselskabet i de kommende år vender blikket imod. Ifølge CMP er ønsket en egentlig ekspansion, enten ved samarbejde, fusion eller opkøb af havne eller terminaloperatører.
 
Dispensation til Torm-skibe i DIS
Torm kan indflage otte skibe fra Norsk Internationalt Skibsregister til DIS, Dansk Internationalt Skibsregister, og beholde de filippinske skibsførere om bord. Søfartsstyrelsen har imødekommet ansøgningen fra Torm og givet dispensation fra kravet om, at skibsføreren i skibe under DIS skal være EU-borger, for foreløbigt tre år. Yderligere har rederiet fået en tre-årig dispensation fra nationalitetskravet for skibsførerne på syv nybygninger, som tilgår rederiet i løbet af i år.
 
OW Bunker opgraderer
OW Bunker er klar med en opgradering af flåden af bunkerstankskibe, der opererer i dansk farvand. Selskabet har således taget to af Clipper Tankers’ små tankskibe ind på syv års bareboat charter og supplerer dermed svenskejede »Neptunus«, der blev taget ind på t/c for et par måneder siden. De to tankskibe er »Clipper Barolo« og »Clipper Barbera«, der nu kommer under dansk flag og får navnene »OW Aalborg« og »OW Copenhagen«.
 
Århus Maskinmesterskole sigter internationalt
To maskinmesterstuderende på Århus Maskinmesterskole har som de første været i tre måneders praktik i udlandet - hos Maersk Contractors i Singapore. Til efteråret drager to andre til Sierra Leone. Og fra foråret næste år skal de studerende, der sigter mod maritim beskæftigelse, gennemgå de obligatoriske STCW-kurser i Singapore og ikke som hidtil i Frederikshavn og Svendborg.
 
EU-bevilling opruster MARTEC
Med endeligt tilsagn om bevillinger på godt 16 mio. kr. i alt står MARTEC i Frederikshavn overfor en omfattende oprustning. En ny studieretning i Energi- og Miljø står overfor virkeliggørelse, ligesom undervisningsfaciliteterne fornys og opgraderes. -Vi får en enestående mulighed for at forny vores laboratorier og simulatoranlæg blandt andet, siger en meget glad Erik Møller, direktør for MARTEC.
 
Dyr tilbageholdelse af »Sea Runner«
Hos Get2Sea er direktør Tom Nielsen mere end godt træt af en længere tilbageholdelsessag, som har ramt rederiets stykgodsskib »Sea Runner« i New Plymouth, New Zealand. Det blev til hele 33 døgns ophold i havnen, hvor PSC-inspektørens liste på kun fire mindre fejl blev suppleret af en lang liste fra skibets russiske maskinmester. Da skibet endelig var klar til afgang, forøvede han hærværk i maskinrummet og måtte fjernes med myndighedernes hjælp.
 
ITF igen klar til FoC-fokus
Efter et par års pause har International Transport Workers Federation valgt igen at sætte fart i sin FoC-kampagne - kampagnen mod skibe under bekvemmelighedsflag. Globaliseringen og den svære rekrutteringssituation internationalt gør kun kampagnen mere relevant, lyder begrundelsen bl.a. fra Morten Bach, der 1. juni skifter fra jobbet som faglig sekretær hos Sømændenes Forbund til ITF-inspektør i Danmark.
 
Intens havmiljøovervågning
Aalborg Flyvestation var ti dage i april base for en såkaldt Super-CEPCO. En operation, hvor syv udenlandske havmiljøfly, sammen med et dansk Challenger fly, var på vingerne over Skagerrak og Nordsøen i alt 185 timer. Operationen afstedkom kun 17 olieobservationer, hvilket indikerer, at de seneste års intensiverede overvågning af havet fra fly og satellitter har hjulpet.Ét skib blev dog taget på "fersk gerning" i at udlede olie. En nærmere undersøgelse skal dog endeligt fastslå, hvorvidt den konstaterede olieforurening stammer fra det konkrete skib.
 
FRA FOLKETINGETS DAGSORDEN fredag d. 9. maj
 
7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 92: Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en uvildig kommission til undersøgelse af sagen om »Scandinavian Star«. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. (Fremsættelse 08.04.2008). http://www.ft.dk/default.asp?ptag=pdoc&pdoc=/20072/ftda/20080509_68.htm
 
Valutakurser
100 USD = 499,34 DKK
100 Euro = 759,25 DKK
Danske Bank, 8/5, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 171,50 (+1,50)
APM A-aktie: 50.600 (+500)
APM B-aktie: 50.400 (+100)
D/S Norden: 573 (+6)
DFDS: 725 (+6)
Mols-Linien: 220 (-4)
Børsen, 9/5© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1