Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
28/03-2008 11:55

CO-SØFART KALENDER

 

Ole Philipsen - ferieuge
Ole Strandberg - hjemmearbejde

Christian Petersen - fri

John Ibsen - syg

 

FRA MEDIER

Fyret for at kontakte HK 

Det kom til at koste et jysk rengøringsselskab mere end 117.000 kroner at fyre et medlem af HK. Retten i Randers har givet HK medhold i, at det var et brud på foreningsloven, da rengøringsfirmaet fyrede en kvinde, fordi hun kontaktede HK. Kvinden arbejdede som flexjobber i rengøringsfirmaet, hvor hun blandt andet bookede møder og svarede telefoner. Da hun fik lønforhøjelse uden pensionsordning, kontaktede hun sin HK-afdeling, der kontaktede arbejdsgiveren og krævede en pensionsordning. Men i stedet fik kvinden ugen efter en fyreseddel. Fyringen var begrundet med, at hun havde kontaktet HK. Kilde: Ritzau/Børsen
 

2007 blev et rekordår for Bornholmstrafikken

Trods et elendigt sommervejr og øget konkurrence fra flytrafikken lykkedes det BHT at fordoble sit overskud for regnskabsåret 2007. Tallene viser vækst på alle ruter. Også når det gælder passagerer, personbiler og lastbiler gik kurverne opad. Resultatet efter skat blev et overskud på 38,3 mio. kr. mod 16,6 mio. kr. året før, og det til trods for den fortsat højere oliepris, der til dels blev kompenceret med en lav dollarkurs. Nettoomsætningen steg til 356 mio. kr. i 2007, 30 mio. kr. mere end i 2006. BHT A/S repræsenterede sidste år - omregnet til fuld tid over hele året - 383 jobs mod 379 året før. Da der er tale om både høj- og lavsæson for virksomheden, var der i alt 597 personer beskæftiget hos rederiet i løbet af året. Den gennemsnitlige anciennitet er i øvrigt opgjort til 11,8 år. Årets gode resultat kunne direktør Mads Kofod også mærke på sin lønseddel. Han fik sammenlagt 2.468.000 kr. for sin indsats, hvoraf de 451.000 kr. var bonus for resultatet. 

Kilde: Bornholms Tidende

Mærsk McKinney Møller skriver Uffe Ellemanns bog om

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har fundet det nødvendigt at ændre beskrivelsen af sin egen betydning ved forberedelserne af den første Golf-krig, det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten. I første og andet oplag af erindringsbogen 'Vejen, jeg valgte' skrev Ellemann-Jensen, at han tilbage i 1990 oprindelig selv stod bag en henvendelse til A.P. Møller, der førte til, at rederiet stillede skibe til rådighed for den militære optrapning i Golf-området. Men det er ændret i et nyligt udkommet tredje oplag. Her hedder det, at det var skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller selv, der tog initiativet. Det har ligget Mærsk Mc-Kinney Møller stærkt på sinde at få den rigtige historie frem. I en skriftlig kommentar bekræfter skibsrederen, at initiativet tilbage i 1990 kom fra ham alene. Han gør desuden opmærksom på, at han i første omgang slet ikke kontaktede Uffe Ellemann-Jensen. I stedet gik rederen til daværende statsminister Poul Schlüter.
Kilde: Politikken.dk http://politiken.dk/indland/article487912.ece

Fagforening i kamp med Michelin-restauranter
5 ud af i alt 11 Københavske Michelin-restauranter har ikke overenskomst med 3F. Derfor vil fagforeningen nu have restauranterne overenskomstdækket. Fremgangsmåden minder til forveksling den der blev anvendt over for Nørrebro Bryghus. Indtil videre vælger 3F at skrive til restauranterne i et forsøg at få møder og dialog i stand. Før 3F's konflikt mod Nørrebro Bryghus brød ud, havde 3F forgæves forsøgt sig med selvsamme fremgangsmåde. Dengang kom Nørrebro Bryghus i søgelyset, fordi restauranten var nyåbnet. Nu har de højtprofilerede restauranter med Michelin-stjernerne altså fanget 3F's opmærksomhed.
Kilde: 3F / epn.dk Se mere her...

Overenskomst-afstemninger forsætter
Forligsmand Mette Christensens udsættelse af en landsomfattende strejke kommer ikke til at betyde noget for de 46 forbund i KTO, der allerede har stemt "ja" til en ny overenskomst med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening indeholdende en lønstigning på 12,8 procent fordelt over tre år. Der stemmes nemlig videre blandt medlemmerne uagtet udsættelse af strejken blandt pædagoger, social- og sundhedsassistenter og ansatte på landets hospitaler fra den 1. til den 19. april. Forligsmanden udsatte i går en varslet konflikt for mere end 100.000 pædagoger, social- og sundhedsassistenter og en lang række ansatte i sundhedssektoren. Konflikten kan begynde 19. april, medmindre forligsmanden vælger at udsætte det i yderligere 14 dage.
Kilde: Ritzau Se mere her...

Bevæbnede vagter på Mærsk-skibe
A.P. Møller - Mærsk samarbejde med den amerikanske hær, er i de seneste år øget væsentligt. Det er sket gennem Maersk Line Ltd., der sejler millitært udstyr for den amerikanske flåde. Skibene er som udgangspunkt civile og ubevæbnede, men overfor maritimedanmark.dk bekræfter Maersk Line Ltd. nu, at Maersk skibene har taget bevæbnede vagter med om bord. Ifølge kommunikationsafdelingen hos A.P. Møller - Mærsk er det ikke Mærsk selv, som ansætter de bevæbnede vagter. De bliver placeret ombord på skibene af det amerikanske militær. Natten til tirsdag åbnede et skib, er sejler for den amerikanske Military Sealift Command, ild mod en ægyptisk båd ved Suez Kanalen. En blev dræbt og to såret ved skudepisoden. Ifølge de ægyptiske myndigheder medbragte den ægyptiske båd cigaretter og merchandise, som mændene ombord ville forsøge at sælge til besætningen på det amerikanske skib.
Kilde: Maritimedanmark.dk / epn.dk Se mere her...

Nordic Tankers regnskab skuffer
Den milde vinter får skylden for, at overskud blev mindre end forventet. Nordic Tankers sejlede ud af sit første regnskabsår med et overskud på 21,6 mio. dollars svarende til 102 mio. kr. i den aktuelle dollarkurs. Det var væsentlig under det skøn på 23 til 25 mio. dollars, som virksomheden var kommet frem med ved offentliggørelsen af sin indtjeningen for tredje kvartal sidste år. »Vinteren kom ikke som den normalt ville have gjort. Dermed faldt behovet for fyringsolie. Det har smittet af på raterne for vores tankskibe,« forklarer Tage Bundgaard, der er trådt til som ny bestyrelsesformand. Den tidligere chef for Mærsks shippingforretninger på olieområdet, afløser Mogens Buschard, der trækker sig af helbredsmæssige årsager. Nordic Tankers ejer i dag 8 produkt- og kemikalietankskibe i drift og har ordre på 3 nybygninger med levering i 2009. Alle skibe er udchartrede og sejler i dag for Rederiet Torm, italienske Zachello Group og norske Eitzen Chemicals.
Kilde: epn.dk Se mere her....

Aalborg Havn står alene om kritiseret salgsmåde
Mens Aalborg Havn er under mistanke for at have solgt Østre Havn til et lokalt entreprenørselskab under markedsprisen, har havnene i både Odense og Århus valgt en model, der sikrer den bedste pris og fjerner tvivl om favorisering af køberen. "På de arealer, vi foreløbig har udbudt, har vi fået mellem 5 og 10 bud" siger Bente Lykke Sørensen, chef for sekretariatet for De Bynære Havnearealer i Århus, der styrer kommunens salg af 600.000 kvadratmeter havneareal. Der er skrevet kontrakter for projekter fra 6000 kr. til 10.000 kr. per etagemeter. I Odense foregår udviklingen af havnearealet også via kommunen og offentlige udbud, og havnearealet er på denne måde solgt til mellem 1500 og 2000 kr. per kvm. Ifølge styrelsesloven skal Aalborg Havn ikke sende arealer i udbud, fordi den modsat Århus Havn er et aktieselskab.
Kilde: nordjydske.dk Se mere her....

 

Stor fremgang for Rødby-Puttgarden

Scandlines er godt ind i det nye år på Rødby-Puttgarden overfarten. Antallet af overførte biler er steget 11,4 % i årets 2 første måneder. Fra 167.197 personbiler sidste år til 186.201 personbiler i samme periode i år. På passagersiden er stigningen ikke helt så stor - fra 664.829 til 720.797, et plus på 8,4 %. Lastbiltrafikken har fortsat den positive udvikling med en stigning i trafikken fra 61.893 i januar og februar 2007 til 66.220 i år. En del af stigningen skyldes problemer med færgerne i Gedser, så en stor del lastbiler er blevet omdirigeret til Rødbyhavn. Kilde: folketidende.dk
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1585

 

Snart 95 årige Mærsk Mc-Kinney Møller slipper greb om Mærsk
Mærsk Mc-Kinney er ved at slippe sit greb om magten i Mærsk-koncernen. Ifølge dagbladet Børsen er det muligt, at Mærsk Mc-Kinney også forlader sin bestyrelsespost i Mærsk Olie og Gas, når der inden længe afholdes generalforsamling. Ifølge bladets oplysninger, er det bestyrelsesposten i Mærsk Olie & Gas Hr. Møller nu også ventes at forlade ved den førstkommende generalforsamling. Dermed er Mærsk Mc-Kinney Møller ved at have gennemført et omfattende generationsskifte, som han påbegyndte for seks år siden. Mærsk Mc-Kinney Møller er fortsat formand for de to fonde, der kontrollerer olie- og shippinggruppen samt nogle få private selskaber. I Familie- og Almenfonden, der tilsammen ejer et stykke over halvdelen af aktierne i den danske olie- og shippingkoncernen, har Mærsk Mc-Kinney Møller i realiteten overdraget stafetten til sin yngste datter Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, der i de seneste måneder har varetaget formandens opgaver udadtil.
Kilde: Dagbladet Børsen http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1586
 

Nyt EU-forslag skader skibsfarten, mener Bendt Bendtsen 

EU-kommissionen er på direkte kollisionskurs med Danmark og flere andre europæiske søfartsnationer. Kommissionen vil tildele sig selv eneretsbeføjelser internt i EU vedrørende skibsfartsspørgsmål. Hovedparten af de europæiske søfartsnationers modstand går på at kommissionen ikke skal tildeles eneretsbeføjelser i den internationale søfartsorganisation IMO og dermed internt i EU vedrørende skibsfartsspørgsmål. Holdningen fremgår af et notat fra Økonomi- og Erhvervsministeriet der er blevet udsendt forud for et møde i Folketingets Erhvervsudvalg. Økonomi & Erhvervsministeren har ønsket Erhvervsudvalgets mandat til at afvise EU-kommissionens forslag om tvungen forsikring for skibe over 300 BT. EU-parlamentet har ved sin førstelæsning foreslået en solidaritetsfond til dækning af skader, der forvoldes af skibe uden finansiel garanti samt oprettelse af en EU-myndighed til udstedelse af certifikater. Der er EU-søtransportministerråd den 7.-8. April.
Kilde: transportmagasinet.dk http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1587


Værtshusene nyder godt af rygeforbud
Landets værtshuse har ikke oplevet tilbagegang i omsætningen efter indførslen af rygeforbuddet. Nærnere tværtimod, det viser nye tal. Der bliver stadig langet masser af øl og sjusser over disken på landets værtshuse på trods det meget omdiskuterede rygeforbud. Faktisk forholder det sig således, at omsætningen steg med cirka 8 % i de fire måneder af 2007, hvor rygeforbuddet var trådt i kraft på værtshuse over 40 kvadratmeter, sammenlignet med de samme måneder året før med fri rygning. Det viser en særkørsel fra Danmarks Statistik. Selv i december, der traditionelt set er den største omsætningsmåned med mange julefrokoster, var der en markant større omsætningsfremgang.

Kilde: ritzau / politiken.dk http://politiken.dk/erhverv/article487902.ece

 

Kabinepersonalet i SAS er imod nyt lovforslag
SAS-ansatte er utilfreds med et nyt lovforslag, der vil ende med at tillade flyselskaber at ansætte udenlandsk arbejdskraft uden arbejdstilladelse. Dermed skal de heller ikke arbejde på dansk løn og danske ansættelsesvilkår. Forslaget fra integrationsminister Birthe Rønn Hornbech er netop fremsat og vil hjælpe blandt andet SAS på de lange flyruter. Flyselskabet er i forvejen presset af en retssag om brugen af blandt andet kinesisk personale på ruterne til Kina. Ministeriet vil tillade en forholdsmæssig andel af kabinepersonalet at være lokalt på oversøiske ruter med en flyvetid på mindst fem timer.

Kilde: JydskeVestkysten http://www.jv.dk/artikel/371488

 

Artikler i "SØFART"

Tilgang af ro/ro-tonnage hos DFDS
DFDS er lykkedes med at sikre tilgangen af moderne og fleksibel ro/ro-tonnage. To nyere second hand ro/ro-skibe er netop blevet købt til overtagelse ved årsskiftet, og »Tor Corona«, det første af i alt fire nye timecharter-skibe, er nu godt i gang på BalticBride mellem Danmark og Baltikum.

Ø-færger i knibe
Ø-færge-selskaberne kan være på vej med en opfordring om at ændre ø-færgernes struktur efter svensk model. Det vil sige en samlet statslig organisation bag alle de mindre ø-færge-ruter.Dansk Folkeparti er allerede ude med et forslag om, at staten skal overtage besejlingen af de små øer - et forslag som formanden for Færgeselskabet Vestsjællands bestyrelsen, Tommy Dinesen, ser som en mulig løsning.

Flere nybygninger til Esvagt fra ASL
Esvagt har endnu en gang løftet to optioner ved ASL Shipyard i singapore. Dermed er rederiet oppe på at have bestilt i alt ti enheder i samme serie. De første fem er leveret - startende sidste år med »Esvagt Carpathia« - og næste skib er klar til levering i april.

Menige tiltræder APM-forligsaftale
Sømændenes Forbund / 3F og Metal Søfart har indgået forlig med rederiet A.P. Møller - Mærsk om de 80 fyringsvarslede skibsassistenter og skibsmekanikere. Faglig sekretær i Sømændenes Forbund, Morten Bach, lægger ikke skjul på, at han hellere havde set sagen i Arbejdsretten, men forbundet valgte i stedet at følge medlemmernes indstiling.

Fremtidens fremdrivningsmiddel
Der er store forventninger til en fortsat udbygning af gas som fremdrivningsmiddel på skibe. Det blev slået fast forleden på Skibsteknisk Selskabs konference om emnet forleden. Naturgas anvendes allerede som brændstof i skibe - både på LNG-tankskibe og på skibstyper der ikke kan benytte sig af den såkaldte Boil Off Gas.

Ny kurs hos Mærsk gav bonus som forventet
En fremgang på 26 pct. i indtjeningen fortjener normalt mere end et skuldertræk som reaktion. Men når samme resultat opgøres i US-dollars, der længe har underpræsteret, så må selv A.P. Møller - Mærsk nøjes med et generelt "accepteret" fra de analytikere, der tjener børsmarkedet.

»Tor Corona« - Portræt af en nybygning
DFDS Tor Line har taget det første af fire langtidschartrede ro/ro-nybygninger i brug. Skibene er en velafprøvet serie fra kinesisk værft. De repræsenterer stor fleksibilitet, og DFDS har kun lavet ganske få modifikationer i forhold til grunddesignet. Den første nybygning skal vise sit værd på Østersøen. - Portræt af skibet, 3 sider i Søfart - Billedgalleri på Søfart Online


Valutakurser
100 USD = 485,25 DKK
100 Euro = 745,88 DKK
Danske Bank, 27/03, http://www.danskebank.dk/

 
Aktiekurser (sidste handel)

D/S Torm: 142 (+ 3,50)

APM A-aktie: 51.700 (+ 1.300)

APM B-aktie: 52.000 (+ 1.200)

D/S Norden: 505 (+ 14,50)

DFDS: 715 (+20)

Mols-Linien: 1.000 (+ 1)

Børsen, 28/03© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...

ITF advarer norsk regering i Color Line-sagen

Globalt er den norske regering nu også kommet i modvind med forsl ...
bottom banner1