Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
27/3-2008 09.37
27/3-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ferieuge
Christian Petersen - fri
 
FRA MEDIER
 
Optimistisk vurdering for Mærsk i USA
En førende amerikansk analytiker af shipping-markedet, Urs M. Dur, er optimistisk når det gælder udsigterne for Mærsk i USA. På langt sigt er udsigterne for container-markedet lovende, og selv med recession i USA, vil det globale container-marked stadig vokse med op til 10% årligt. Der vil blive transporteret mindre til USA, men på den anden side vil eksporten vokse, og f.eks. Mærsk har instrumenter til at modvirke stigende brændfstofpriser
Børsen/borsen.dk, 26/3 11.58, http://borsen.dk/finans/nyhed/128816/
 
5-års aftale mellem APM Terminals og Rotterdam Havn
Mærsk har indgået en fem-årig aftale med myndighederne i Rotterdam Havn om videnskab og udvikling i relation til fornyelser i den globale container-operation i havnene.
Mærsk, 26/3,
 
Mærsk-chefer boltrer sig i aktie-optioner
En række chefer i Mærsk har i dag udnyttet nye regler for aktieoptioner i selskabet. Samlet har 5 topchefer købt aktier til en værdi af 9,9 millioner kroner som skønnes at have en markedsværdi på ca. 30 millioner.
 
BornholmsTrafikken søger elektriker
Med tiltrædelse 1. juni søger BHT en elektriker.
26/3,
 
Maritim iværksætter
EMUC inviterer til konference den 8. april for dem som har en drøm om at blive iværksættere i den maritime verden.
Maskinmestrenes Forening, 26/3 11.59,
 
Er Ålborg Havn solgt til spotpris?
Enhedslistens Per Clausen ønsker alle handler Ålborg Havn har foretaget kulegravet, særlig med henblik på en handel med salg af Østre Havn for 44 millioner kroner.
Kravet kommer efter eksperter overfor Børsen har anslået opmrådets værdi til 700 millioner kroner. Ydermere mener en ekspert at salget er i strid med EU's regler, fordi salg af området ikke har været sat i offentligt udbud. Kommunen hævder de med sindsro ser en undersøgelse hos konkurrencvestyrelsen velkommen.
 
Tålmodighed med det kriseramte Lindø-værft
Trods et driftstab på knap en milliard i 2007, er værftets direktør Buus Nielsen, behersket optimist. Det gør ondt på værftet med lav dollarpris, stigende stålpriser og en produktivitet som ikke øges hurtigt nok. Buus Nielsen mener dog der er lys for enden af tunnelen og regnestykket er i virkeligheden svært at gøre op fordi moderselskabet selv er største kunde. Der er ikke tal på smertegrænsen og værftet behøver ikke give overskud. Beskæftigelsen på værftet er ikke truet før tidligst i midten af 2010, men der kræves nye ordrer i 2008 hvis værftet skal overleve.
Berlingske Tidende/Business.dk, 27/3 05.51, http://www.business.dk/article/20080326/transport/701250045/
 
Ændring af dagpengeregler kan betyde lukning af små havne
Med de nye regler for supplerende dagpenge kan det blive slut med løsarbejde i mindre havne, og det kan i værste fald betyde lukning. En delegation fra 3F's havnearbejdere vil på den baggrund møde op i Folketinget's arbejdsmarkedsudvalg for at søge havnearbejde undtaget fra reglerne. Havnearbejderne er altid til rådighed for arbejdsgiverne, og hvis de tvinges til at søge fuldtidsjob, vil de forsvinde fra rådigheden og arbejdsgiverne kan tvinges til at dreje nøglen om.
 
Jobcentrene taler ikke med de ledige så ofte som de skal
Kun 40% af de danske jobcentre holder de ledighedssamtaler de skal i følge loven som kræver en samtale mindst hver 13. uge. I visse kommuner går der i gennemsnit op til et halvt år mellem samtalerne, og der går længst tid når det drejer sig om de svageste ledige, som for ældre, dem med anden etnisk baggrund, og dem som ikke regnes for særlig arbejdsmarkedsparate. Kommunerne kan miste refusioner fra staten hvis de ikke overholder reglerne og det forventes at det vil sparke jobcentrene bagi. Samtidig er der forsøg i gang i udvalgte kommuner med overskriften "hurtigt i gang".
Dansk Arbejdsgiverforening, 27/3, http://agenda.da.dk/default.asp
 
Ikke alle ledige skal søge 4 job om ugen
Kun dem som modtager dagpenge fra en a-kasse skal overholde reglen om 4 jobsøgninger om ugen. Når dert gælder kontanthjæjlpsmodtagere er det op til kommunen at afgøre hvor ofte der skal søges, og den forskel i rådighedskravet finder Dansk Arbejdsgiverforening urimelig. Venstre opfordrer nu Kommunernes Landsforening til at udarbejde retningslinier for rådighedskravene til kontanthjælpsmodtagere. Rødovreborgmesteren Erik Nielsen (S), som er formand for arbejdsmarkedsudvalget i Kommunernes Landsforening udtaler, at det dur ikke med maskinelle ansøgninger og at der er forskel på folk, medens A-kassernes Samvirke også undrer sig over forskellen og mener det er uretfærdigt der forskelsbehandles.
 
Konflikt på sundhedsområdet udsat (som ventet)
Mette Christensen har udsat konflikten med de 11 forbund i sundhedskartellet med 14 dage. Der er først nyt møde onsdag d. 11. april (med den varslede udsættelse kan konflikten tidligst træde i kraft den 19. april).
 
Kritik af arbejdsmarkedsforskere for afhængighed
Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier ved Københavns Universitet (FAOS) er stort set betalt af arbejdsmarkedets parter: Dansk Industri, CO-Industri og Dansk Arbejdsgiverforening. Særlig to forskere, Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, er samtidig flittigt brugte kommentatorer i forbindelse med overenskomstforhandlinger. En professor fra Ålborg Universitet, Henning Jørgensen, og andre, undrer sig nu meget over en række udtalelser fra de to københavnske forskere, særlig i forbindelse med de igangværende forhandlinger på det offentlige område. En række overskrifter afstedkommet af de to kan tydes som tendentiøse i retning af at være systembevarende traditionalisme. Også formanden for FOA, Dennis Kristensen, er på det seneste begyndt at undre sig over overskrifterne fra de to.
Information, 26/3 side 1, 12 og 13.
 
Rygeforbudets videre skæbne og udvikling
For tiden skændes de danske politikere ihærdigt om hvorvidt man skal forcere den generelle forbudsudvikling eller tage det i allerede aftalte steps. Et flertal øjnes for totalforbud mod rygning på alle værtshuse, cafeer, restauranter og diskoteker, medens der er uenighed om rygning på arbejdspladsen. S vil gerne have totalforbud på arbejdspladserne, men Venstre vil ikke. Socialdemokrtatiets udgangspunkt er at beskytte de ansatte siger Lone Møller. Man skal huske, mener hun, at rygerum også skal rengøres. Venstres ordfører på området mener derimod ikke der er grund til at beskæftige sig mere - lige nu - med rygning på arbejdspladsen.
 
Skuespiller arresteret
Skuespilleren Danny Jules er arresteret fordi han skulle have truet to skraldemænd med et samuraisværd. Men - som Information skriver - på bagsiden - "det er godt nok også en irriterende måde at blive vækket på".
Information, 26/3, side bagside
 
FRA FOLKETINGETS DAGSORDEN
 
7) 1. behandling af lovforslag nr. L 101:
Forslag til lov om ændring af sømandsloven og lov om sikkerhed til søs. (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse og tilbageholdelse af skibe til sikring af bødekrav).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
(Fremsættelse 12.03.2008).
 
Valutakurser
100 USD = 487,64 DKK
100 Euro = 759,00 DKK
Danske Bank, 26/3, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 138,50 (-1)
APM A-aktie: 50.400 (+1700)
APM B-aktie: 50.800 (+1500)
D/S Norden: 490,50 (+15)
DFDS: 695 (+5)
Mols-Linien: 999 (+4)
Børsen, 27/3© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1