Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
10/3-2008 10.06
10/3-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Jannik N. Madsen - ferieuge
 
FRA MEDIER
 
"Danica White" tilbageholdt
Denne gang ikke af pirater, men af de belgiske myndigheder som mener skibet repræsenterer en række sikkerhedsrisici. Skibet var på vej til polsk værft for dokning, men kan nu ikke sejle videre fra Antwerpen før en række sikkerhedsmangler er udbedret. Rederiet Erria som er sikkerhedsansvarlig udtaler, at der arbejdes intenst på at udbedre manglerne.
De belgiske myndigheder har noteret:
Magnetkompasset virker ikke, søkort ikke opdaterede, branddetektor i maskinrum virker ikke, et brandspjæld mangler, nødlysbatterier flade og redningsflåde ikke rettidigt efterset.
Maritime Danmark/fyens.dk, 7/3 09.33, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1457
 
Isffjeldet i Paamiut Havn
Det isfjeld som er drevet på grund ved indsejlingen til Paamiut, og som spærrer for indsejling til havnen, har været under sprængning torsdag og hele fredag i sidste uge (der forlyder endnu ikke noget om at havnen kan besejles).
 
775 russiske fiskere drev til havs på isflager
Fiskeri gennem isen er populært i Rusland og i vintermånederne kan man finde store grupper på floder, søer og langs kysterne hvor de venter på bid medens de ofte hygger sig med varmen fra vodka. Søndag gik det galt for 775 lystfiskere som var spadseret nogle kilometer ud fra øen Sakhalin og endte med at opholde sig på isflager med kurs mod Stillehavet. Fiskerne blev reddet i land af redningshelikoptere.
 
Nybygning L211 fra Odense Stålskibsværft
Lørdag den 8. marts blev seneste nybygning til Mærsk navngivet. "Margrethe Mærsk" er et 7.000 TEU containerskib og er det første i en serie på seks. "Margrethe Mærsk" er et højt automatiseret skib med avancerede computersystemer og bl.a. anlæg til udnyttelse af motorernes spildvarme.
 
Nyt shippingselskab i Frederikshavn
Wrist Shipping og Shipping.dk, har slået sig sammen om et nyt selskab i Frederikshavn under navnet Frederikshavn Shipping ApS. Som daglig leder er ansat en lokal speditør Svend Asbjørn Sørensen. Der er i forvejen 3-4 skibsmægler- og speditørfirmaer i byen, men de to selskaber mener der er et stort og uudnyttet potentiale.
Maritime Danmark, 8/3 10.13, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1468
 
Plan om 9 kilometer dæmning med 18 vindmøller på Læsø
Læsø har længe syslet med tanken om en dæmning med et færgeleje for enden, for at bringe øen tættere på Jylland. Men planerne er blevet skrottet fordi økonomien ikke hang sammen. En ny plan hvor 18 vindmøller langs dæmningen indgår som en del af finansieringen, skal nu drøftes mellem kommunalbestyrelse og DONG.
Maritime Danmark/Nordjyske Stiftstidende/ing.dk, 7/3 12.54, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1458
 
Rederiet Norden på vej med rekordoverskud
I dag mandag præsenterer Norden sit 2007-regnskab og det ventes ikke at trætte aktionærerne. Der forventes et nettooverskud på 688 millioner dollar på baggrund af en omsætning på 2734 millioner dollar. Det er mere end en tredobling af overskuddet. Norden vil udbetale 307 millioner dollar i udbytte til aktionærerne. Analytikere forventer at omsætningen i 2008 forøges med yderligere 31% og et nettooverskud på 806 millioner dollar. Det er Kina, Indien og fragt af kul som trækker læsset.
Berlingske Tidende/business.dk/RB-Børsen, 9/3 12.49, http://www.business.dk/article/20080309/borsnyt/80309010/
 
Bonusser til alle ansatte
Det bliver ikke kun topledelsen som får bonus som følge af de gode regnskaber. Alle ansatte vil mærke det i lønningsposen. Således får alle ansatte, herunder også danske og udenlandske søfarende, 3 måneders ekstra løn i bonus.92 særlig udvalgte medarbejdere får individuel bonus som varierer fra en halv månedsløn til 3 årslønninger.
Børsen/borsen.dk, 10/3 09.00, http://borsen.dk/executive/nyhed/127593/
 
Rederiet Norden sælger nybygning(er)
Norden kan i 2010 godskrive sig en gevinst på 7,7 millioner USD ved salg af en nybygning som er bestilt i 2007 til levering i 2010. Skibet er en bulkcarrier på 56.000 dwt. Rederiet har tidligere solgt 2 nybygninger som også er til levering i 2010, med en gevinst på 14,9 millioner USD (det ene 50% ejet), og kan altså i alt indkassere en profit på 22,6 millioner USD ved salg af nybygninger.
 
Uge med rederiregnskaber
I denne uge vil de største danske rederier forelægge deres regnskaber for 2007. Først kommer Norden, og torsdag ventes A.P. Møller Mærsk, efterfulgt af Torm.
Børsen, 10/3, side 22
 
Boligområder i havnene ødelægger maritim arv
Når havnene plastres til med boligområder skrotter kommunerne samtidig den maritime kulturarv. Flere maritime organisationer kalder nu til samling mod denne udvikling og stifter en forening til bevaring af kystkulturen. En af initiativtagerne er Træskibs Sammenslutningen som repræsenterer 360 gamle træskibe.
Jyske Vestkysten/ritzau, 9/3 17.54, http://www.jv.dk/artikel/357774
 
Pensionsforringelse med HK for klinikassistenter
Tandlægernes klinikassistenter som vil blive omfattet af en ny overenskomst med HK, må tåle at deres pensionsordning forringes væsentligt. I et regnestykke som stilles op i DR1 nyheder 18.30 søndag, vises at en pensionsværdi som i klinikassistenternes nuværende pensionsordning vil have en værdi på 224.000 årligt, vil blive forringet med 60.000 årligt, på grund af overenskomsten med HK (regnestykkets præmisser fremgik ikke af udsendelsen). På et spørgsmål fra tandlægeforeningen om det kunne blive frivilligt hvor pensionspengene blev indbetalt, er svaret fra HK nej. En repræsentant for HK udtaler at sådan er aftalen mellem HK og arbejdsgiverne nu engang. Tandlægerne ønsker at rejse sagen ved domstolene og der lyder allerede røster om den europæiske menneskerettighedskommssion.
DR1 nyheder 18.30, 9/3
 
Staten betaler løn til ansatte i Dansk Fængselsforbund
Årligt indbetaler justitsministeriet mere end 3,8 millioner kroner i støtte til fagforeninger i kriminalforsorgen. Dansk Fængselsforbund modtager de 2 millioner til løn til fire ansatte. Professor i jura Claus Haagen Jensen fra Ålborg Universitet mener støtten er ulovlig. Det er penge fra finansloven som ikke er beregnet til at udbetale til en forhandlingsmodpart. Ole Hasselbalch fra Århus Universitet mener der må være tale om en kotume som kan siges op med 3 måneders varsel. Hovedorganisationerne AC, FTF og LO udtaler at de ikke kender til lignende aftaler.
Jyllandsposten, 9/3 22.28, http://jp.dk/indland/article1291480.ece
 
3F kontakter kristelige arbejdsgivere med tilbud om overenskomst
I løbet af denne uge afgøres det om LO's varslede konflikt mod landets ca. 800 kristelige arbejdsgivere skal afblæses (torsdag afgørelse i Arbejdsretten). I mellemtiden vil 3F's lokale afdelinger kontakte arbejdsgiverne med et tilbud om at tegne overenskomst. 3F tror ikke at de to frisørkæder (en tredje er under konkurs og overtaget af en af de andre) har meldt sig frivilligt ud af Kristelig Arbejdsgiverforening og mistænker historien for at være pro forma. Af LO's oprindelige 171 medlemmer i de 40 forretninger er der 8 tilbage og det er dem frisørkæderne nu vil lockoute.
 
Jura stopper LO's trussel om "atomkrig" mod de kristelige
LO's formand Harald Børsting vurderer at den fagretslige baggrund for en eventuel konflikt mod arbejdsgivere som er medlemn af Kristelig Arbejdsgiverforening, ikke længere holder, nu de tre frisørkæder har meldt sig ud af foreningen. I hvert fald i den annoncerede form, men ikke nødvendigvis i enhver anden form. Tirsdag tages der ny stilling i LO's daglige ledelse.
 
Forligsmander indkalder om regionale overenskomster
I dag mandag er FOA indkaldt af forligsmanden, og i morgen er det Sundhedskartellets tur til et møde med Mette Christensen. Konflikt er varslet til 1. april hvorefter forligsmanden kan udsætte med to gange 14 dage.
 
Konjunktur og arbejdsmarkedet - Beskæftigelsesministeriet - uge 10
* Fra juli til december 2007 faldt antallet af modtagere af hjælp fra kommunerne med 4,9% til knap 125.100 personer.
* Detailsalget faldet med 0,8% fra dec. 2007 til jan. 2008
* Tvangsauktioner i februar 2008 er 49% højere end i februar 2007
* Nettotilvækst af nye virksomheder
* Aftale for finanslov 2008
* Stadig rekordhøj inflation i EU
 
Sundhedsforsikringer boomer
Trods det at et flertal af danskerne mener det er uretfærdigt at nogen kan komme foran i køen når det gælder sundhedsydelser, er antallet af sundhedsforsikringer som netop garanterer denne mulighed, fordoblet siden 2001 fra omkring en halv million til mere end en million.
 
Valutakurser
100 USD = 496,50 DKK
100 Euro = 758,38 DKK
Danske Bank, 7/3, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 143 (-1)
APM A-aktie: 49.200 (-700)
APM B-aktie: 49.400 (-700)
D/S Norden: 521 (-11)
DFDS: 706 (+1)
Mols-Linien: 910 (-7)
Børsen, 10/3© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1