Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
6/3-2008 10.20
6/3-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Mærsk medlemsmøde i Nyborg med deltagelse af:
Ole Philipsen
John Ibsen
Christian Petersen
Jannik N. Madsen
 
14.30 Møde i Arbejdsretten med Danmarks Rederiforening om skibsassistenter
 
FRA MEDIER
 
Finansloven hjælper småøer med færgeproblemer
Finansloven afsætter som noget nyt 20 millioner årligt i perioden 2008-2010, til at hjælpe småøer som kan søge støtte til udskiftning af nedslidte færger.
Jyske Vestkysten, 6/3 09.08, http://www.jv.dk/artikel/355126
 
Store mængder værdifuldt træ skyllet i land fra caribisk skib
Dækslasten er tabt i Øresund under dårligt vejr og op mod 350 kubikmeter brædder er siden skyllet i land fra Gilleleje til Hornbæk. Det har medført stor lokal ivrighed med at sanke, hvilket i det aktuelle tilfælde er ulovligt. Brædderne er også skyllet i land på den svenske kyst og myndighederne er nu ved at finde frem til skibet som savner lasten. Meget tyder på det er et skib som for øjeblikket ligger til kaj i svensk havn.
Berlingske Tidende/business,.dk, 5/3 08.35, http://www.business.dk/article/20080305/transport/80305027/
 
Servicemedarbejder på færge sigtet for "spiritussejlads"
Kolleger til en ansat på Ærøfærgen kontaktede politiet fordi den ansatte skønnedes beruset. Politiet stod klar ved ankomst i færgeleje og konstaterede at promillen var over 0,5, hvorefter den ansatte nu er sigtet efter sølovens regler om max. 0,5 promille. Den ansatte havde ikke specielt sikkerhedsmæssigt ansvar udover at være en del af besætningsteamet.
Maritime Danmark/fyens.dk, 6/3 08.44, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1450
 
Isfjeld som spærrer for havnen i Paamiut skal sprænges
"Irena Arctica" som forventes at ankomme til Paamiut torsdag, medbringer sprængningsleder og 500 kilo dynamit, beregnet til at forsøge afsprængning af et isfjeld som spærrer for indsejlingen til havnen. Indsejlingen har været blokeret i en uge efter isfjeldet gik på grund hvor der er 18 meter dybt. "Irene Arctica" medbringer i øvrigt 20 stk. 40 fods frysecontainere som er vigtige for Royal Greenlands fabrik i Paamiut.
 
Nye svenske tankskibe på havnebesøg
To nydesignede tankskibe som er ekstraordinært brede i forhold til længden, men har lav dybgang, har på det seneste besøgt henholdsvis Malmø og Prøvestenen i København. Skibene kan transportere 30% mere end traditionelle skibe med samme dybgang og der er indbygget øget sikkerhed i designet.
Maritime Danmark/Copenhagen Malmö Port, 5/3 15.41, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1441
 
Tilbageholdelser af danske skibe
I hele 2007 blev kun 3 danske skibe tilbageholdt i forbindelse med havnestatskontroller. Her i begyndelsen af 2008 er det imidlertid løbet løbsk, med 7 tilbageholdelser på kun 2 måneder. De syv tilbageholdelser er sket i:
Portugal
USA
Tyrkiet
Irland
Tyrkiet
Sverige
Belgien
Begrundelserne for tilbageholdelser er oplistet på Søfartsstyrelsens hjemmeside.
Søfartsstyrelsen vil i nær fremtid afholde uanmeldte besøg på skibe hvor der antages at være særlig risiko for tilbageholdelse.
 
Generalforsamling Søfartens Ledere 5. marts
Foreløbigt uændret kontingent da regnskabet viser samlet overskud i forening og Hjælpefond, og den samlede effekt af netop gennemførte strukturændringer afventes. Kontingentet vil dog blive gendrøftet i løbet af 2008.
Alle 6 bestyrelseskandidater blev valgt, efter en enkelt havde trukket sit kandidatur på grund af nyt job. En enkelt af de nyvalgte er bosiddende på Færøerne, og det er første gang det sker i foreningen. I alt deltog 397 medlemmer i afstemningen.
 
Både LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kritiserer jobplanen
Begge organisationer kritiserer nu regeringens jobplan for at se bort fra et fælles ønske, om at tiltrækning af mere arbejdskraft fra udlandet skal sikres på ordnede vilkår. Chefkonsulent i DA, Henning Gade, udtaler til 3F fagbladet, at DA's aftale med LO til fælles forslag, kun er blevet fulgt et stykke af vejen. DA mener samtidig at planen mangler ambitioner som passer til arbejdsmarkedets behov, og i LO udtrykkes skuffelse over at balancen i aftalen er væk. Både LO og DA vil fortsat prøve at påvirke planen i udvalgsarbejdet.
Børsen/borsen.dk, 5/3 14.30, http://borsen.dk/politik/nyhed/127359/
 
Jobplanens regler om supplerende dagpenge rammer især kvinder
Hvis de nye regler blev sat i kraft fra dags dato, ville 3.000 3F'ere miste retten til dagpenge. Heraf er 79% kvinder. Analysen fra 3F's a-kasse viser endvidere at det særlig er de ældre kvinder som bliver ramt af reglerne.
Berlingske Tidende7business.dk, 5/3 12.55, http://www.business.dk/article/20080305/okonomi/80305104/
 
Claus Hjort Frederiksen på tynd is
Efter ministeren har måtte stå ret til flere lussinger, "hullet i loven" om feriepenge og efterløn, fantasifuld fortolkning af 300-timers reglen, har han forsøgt at spinne sig ud af rigsrevisionens kritik af kontrollen med overholdelse af rådighedsreglerne, med kravet om 4 jobsøgninger om ugen. Det er tynd is han her har bevæget sig ud på. Reglen er ikke forhandlet på plads og a-kasserne agter nu at henholde sig til Arbejdsdirektoratets meddelelse som konstaterer at reglerne ikke er ændret, og at det både kan være tilstrækkeligt og utilstrækkeligt at søge fire job om ugen. Der er store forskelle rundt i landet og en rigid regel om mindst 4 jobsøgninger om ugen, vil være unødig belastende for medlemmerne og blot overdænge virksomhederne med ligegyldige ansøgninger.
Torben Poulsen, hovedkasserer Dansk Metal i DEBAT
Børsen, 6/3, side 2
 
Færre på kontanthjælp
I december 2007 modtog 67.300 danskere kontanthjælp, hvilket er et fald på 12,6% over et halvt år. Samtidig er antallet af kontanthjælpsmodtagere i aktivering imidlertid steget med 14,8%. Udgifterne til kontanthjælp faldt i den pågældende periode med 2,3%.
Børsen/borsen.dk, 5/3 11.25, http://borsen.dk/nyhed/127333/
 
Pædagogerne siger nej
I hvert fald i 10 kommuner må forældre nu forberede sig på lukkede børneinstitutioner. BUPL forkastede onsdag aftalen mellem KTO og kommunerne med lønstigninger på 12,8%. Dermed er området for mulige konflikter udvidet fra ellers at omfatte sygehus- og ældreområdet.
 
3F tager stilling i aften til forligsskitse med kommunerne
I aften er det hovedbestyrelsen som melder ja eller nej og i næste uge er det repræsentantskabet som skal tage stilling til anbefaling om stemmeafgivelse blandt medlemmerne. 3F har i alt ca. 35.000 ansatte i kommuner og regioner.
 
Arbejdsgiverfusion 1. maj
Arbejdsgiverorganisationen HTS (Handel, Transport og Service) har besluttet at fusionere med Dansk Industri. Det vækker stor tilfredshed i Dansk Industri som er landets største arbejdsgiverorganisation. Efter fusionen vil organisationen repræsentere 12.000 arbejdsgivere med omkring 900.000 ansatte.
Berlingske Tidende/business.dk, 5/3 18.46, http://www.business.dk/article/20080305/industri/80305185/
 
Konfliktstatistik 4. kvartal 2007
Der blev registreret 89 overenskomststridige konflikter, involverende 66,1 personer i gennemsnit, og med 5.901 tabte arbejdsdage. Konflikternes varighed var i gennemsnit på 2,2 dage. Ud af de 89 konflikter handlede 12 om lønspørgsmål. Det samlede omfang betegnes som "moderat".
Dansk Arbejdsgiverforening, 6/3, http://www.da.dk/
 
Historien har aldrig kendt så mange slaver som i nutiden
"På papiret er det fjern fortid", men virkeligheden er helt anderledes. Slaveri defineres af journalisten og forfatteren E. Benjamin Skinner, som det forhold at mennesker tvinges og trues til at arbejde uden løn, og efter den definition mener Skinner at et forsigtigt skøn i dag kan opgøre 27 millioner slaver i vores nutid. Skinner har i de sidste 4 år rejst rundt i verden for at finde nutidens slaver og fortælle deres historie som er beskrevet i en bog som udkommer i dag "A Crime So Monstrous".
Berlingske Tidende/Kristeligt Dagblad, 6/3 08.30, http://www.berlingske.dk/article/20080306/verden/80306024/
 
Valutakurser
100 USD = 503,45 DKK
100 Euro = 757,97 DKK
Danske Bank, 5/3, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 145,50 (-0,50)
APM A-aktie: 51.100 (+1600)
APM B-aktie: 51.400 (+1600)
D/S Norden: 525 (+14)
DFDS: 702 (+15)
Mols-Linien: 915 (0)
Børsen, 6/3© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1