Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
5/3-2008 09.58
5/3-2008
CO-SØFART KALENDER
 
John Ibsen - generalforsamling Søfartens Ledere
Christian Petersen - 10.00 "Pearl of Scandinavia"
 
FRA MEDIER
 
3F og Metal Søfart - mulighed for forlig med Mærsk
Den varslede fyringsrunde på Mærsk-skibe bliver måske annulleret og 200 danske søfolks job reddet for en stund og erstattet med frivillige fratrædelsesordninger (der er allerede indgået forlig for de fleste af disse 200 søfolk). Tilbagetrækningen af (de resterende) fyringer afhænger af om Dansk Metal Søfart og 3F vil acceptere et forlig tilsvarende en aftale mellem Mærsk og Dansk Sø-Restaurations Forening. En række hurtige møder vil afgøre om 3F tilslutter sig forliget. Formanden for Sømændenes Forbund, Søren Sørensen, udtaler at et forlig selvfølgelig umiddelbart redder ca. 50 medlemmer fra fyring, men det ændrer ikke det faktum at Mærsk vil udskifte danske søfolk og overenskomster hurtigst muligt.
 
Sikkerhedsvagter i Stena Line slipper for tiltale
Fire sikkerhedsfolk i Stena Line har været under anklage for grov vold og tyveri mod to mandlige passager. Af de fire er to nordjyder, en svensker og en nordmand. Passagererne påstår de er blevet både bundet, pisket og frarøvet et større pengebeløb medens sikkerhedsvagterne erklærer de er uskyldige. Politiet i Oslo har nu besluttet at frafalde tiltale i mangel af vidner og beviser. De fire arbejder stadig i Stena Line.
Jyllandsposten/P4 Nordjylland, 5/3 08.39, http://jp.dk/indland/krimi/article1287495.ece
 
Mærsk er fortsat klar til nye opkøb
Topchefen i Mærsk, Niels Smedegaard Andersen, udtaler i et interview med Lloyds List, at Mærsk ikke er afskrækket fra nye opkøb efter den problematiske historie med P&O Nedlloyd. Smedegaard har ligeledes på en stor maritim konference i Californien udtalt at Mærsk ikke ryster på hånden hvis gode opkøbsmuligheder viser sig.
 
Mærsk-konkurrent skal ikke fusioneres
En af Mærsk Lines største konkurrenter, Hapag Lloyd med 8000 ansatte, købte forrige år canadiske CP Ships, og det startede en nedtur for hele moderkoncernen TUI. Modstand fra store aktionærer i moderselskabet har nu sat stopper for planerne om at fusionere Hapag Lloyd ind i moderselskabet.
Børsen, 5/3, side 26
 
Royal Arctic Line tilfreds med årsresultat
Overskuddet efter skat for 2007 er på 23,3 millioner kroner. Til sammenligning med årene før: 58 millioner (2006), 16 millioner (2005), 28 millioner (2004) og 19 millioner (2003). Resultatet for 2007 ligger 8,4 millioner over forventningerne efter sidste halvårsregnskab. Indtægter som ikke relaterer sig til koncessionen udgør både i 2006 og 2007 ca. 25% af de samlede indtægter.
Maritime Danmark, 4/3 1½7.42, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1435
 
Danbor Service og Royal Arctic Line i strategisk samarbejde
De to selskaber har underskrevet en samarbejdsaftale om offshore supply virksomhed i Grønland, som forberedelse til kommende prøveboringer udfor Grønlands Vestkyst. Danbor Service er en del af Mærsk Gruppen og ellers den største offshore baseoperatør i Esbjerg.
Royal Arctic Line, 4/3
 
18 lande samarbejder om søsikkerhed
I denne uge mødes eksperter fra 18 lande i København i North Atlantic Coast Guard Forum, et samarbejde som blev etableret sidste år. Samarbejdet omfatter alle forhold vedrørende maritim sikkerhed, søredning, havmiljø, beskyttelse mod terrorisme, smugling og menneskeskabte katastrofer.
 
Nye færger, nye rutenavne og nye farver til rederiet Sydfynske
Rederiet er overtaget af Nordic Ferry Services (Clipper Group og BornholmsTrafikken) og der er planer om renoveringer af gamle færger og indsættelse af nye på ruterne mellem Bøjden-Fynshav, Esbjerg-Fanø og Spodsbjerg-Tårs. Den 30 år gamle "Thor Sydfyn" på ruten Bøjden-Fynshav skal udskiftes med ny færge.
Maritime Danmark/jyske vestkysten, 4/3 16.30, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1394
 
Norske Hurtigruten har voksende underskud
Det er udgifterne der løber løbsk, særlig brændstofudgifter, voksende renteudgift og også til lønninger. Hurtigruten arbejder på at øge indtægterne med specielle vintertogter, lave priser på tomme kahytter, og et nyt effektiviseringsprogram. I 2007 blev underskuddet på 188 millioner norske kroner mod 130 millioner i 2006. I 2009 kalkuleres der med at underskuddes nedbringes til 50 millioner.
Maritime Danmark/TradeWinds, 4/3 12.20, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1406
 
Estonia-forliset
Skibskatastrofen (i 1994 som kostede 852 mennesker livet) trækker stadig spor i de fortsatte drøftelser, spekulationer og tvivl om baggrunden. Et svensk kriminalteknisk laboratorium har nu afleveret en rapport baseret på studiet af 35 undervandsfilm, om hvorvidt det kan konstateres at filmene i en eller anden udstrækning har været manipulerede. Rapportens konklusion er at der ikke kan findes bemærkelsesværdige spor som tyder på manipulation.
Scandinavian Shipping Gazette, 4/3 15.18, http://www.shipgaz.com/news/index.php
 
Ukendt forlig mellem ITF, Finlands-Sjømans-Union og Viking Line
Striden vedrører ro-ro passagerskibet "Rosella" som blev flyttet fra finsk til estonisk flag, og om hvorvidt det finske sømandsforbund efterfølgende havde ret til at iværksætte sympatikonflikter og forhandle løn på vegne af udenlandske organisationer. Sagen har været behandlet ved en finsk domstol, en domstol i London og senest ved Europa-domstolen. Der er nu opnået et udenomretsligt forlig som medfører at alle stævninger mellem parterne er trukket tilbage. Viking Line oplyser i en erklæring, at det hemmelige forlig ikke vil påvirke rederiets økonomi i negativ retning.
Scandinavian Shipping Gazette, 4/3 15.18, http://www.shipgaz.com/news/index.php
 
Forslag om færgeskat nedstemt i Bornholms Passagerforening
Bestyrelse og formand led nederlag på generalforsamling hvor de havde stillet forslag om en særlig færgeskat til kompensation for skævvridninger af billetpriser som følge af oliepriserne. I følge forslaget skulle det ikke koste mere at sejle fra Bornholm, end priser for tilsvarende transportstrækninger over landjorden i det øvrige Danmark. Efter en del kritik mod planerne blev forslaget trukket.
Bornholms Tidende, 4/3, side 4
 
Styrmanden fra "Wani Will" kan sejle videre
Styrmanden som sejlede "Wani Will" direkte ind i Bornholm i spirituspåvirket og sovende tilstand, vil formentlig in absentia blive idømt en bøde og en frakendelse af retten til at føre skib i danske farvande i et år. Herudover er det op til de russiske myndigheder om der skal ske yderligere indskrænkninger i styrmandens ret til at sejle. Kaptajnen har allerede fået en bøde på 5.000 kroner. Både skib og besætning er nu sejlet fra Bornholm.
Bornholms Tidende, 4/3, side 5
 
IMO-møde om design og udrustning
I perioden 18-22 februar har underkomiteen i IMO om design og udrustning holdt sit 51. møde i Bonn. Hovedemnerne var:
Redningsmidler
Revision af SPS-koden
Revision af MODU-koden
Forslag vedrørende oliejournaler
Retningslinier for sejlads med åbne vandtætte døre
Definition af Bulk Carrier
Forbud mod anvendelse af asbest
Udvikling af malingsstandarder af essentielle skrogstrukturer mv.
 
En uges strejke kan få store konsekvenser for sygehusvæsenet
Blot sygeplejerskerne strejker i en uge, vil det betyde op til et år at indhente det tabte på ventelisterne, vurderer sundhedsdirektøren i Region Nordjylland. En konflikt vil lamme sygehusene bortset fra akutte tilfælde og livstruende sygdomme. Konflikten er varslet til 1. april.
 
Ingen sammenhæng mellem jobsamtaler og job
En undersøgelse fra Kommunernes Landsforening viser at der ikke er sammenhæng mellem jobcentrenes overholdelse af de stramme regler for jobsamtaler, og den faktiske evne til at få arbejdsløse i job i kommunerne. Beskæftigelsesministeren trækker på skuldrene og er ikke enig i at det skal være op til kommunerne at bestemme hvor meget kontakt de skal have med de ledige. "Når vi måler på kontakten med de ledige, er det, fordi vi ved, at det har en virkning at være i kontakt med dem".
 
Valutakurser
100 USD = 503,18 DKK
100 Euro = 758,06 DKK
Danske Bank, 4/3, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 146 (+0,50)
APM A-aktie: 49.500 (-100)
APM B-aktie: 49.800 (+100)
D/S Norden: 511 (-12)
DFDS: 687 (-10)
Mols-Linien: 915 (-4)
Børsen, 5/3© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...

ITF advarer norsk regering i Color Line-sagen

Globalt er den norske regering nu også kommet i modvind med forsl ...
bottom banner1