Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
28/2-2008 10.09
28/2-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 10.00 DIS-kontaktudvalgsmøde Danmarks Rederiforening
Ole Philipsen - 19.00 generalforsamling STA
Ole Strandberg - 19.00 generalforsamling STA
Vivi Puge har sidste arbejdsdag.
 
FRA MEDIER
 
Så lykkedes det for Color Line
De norske myndigheder har nu godkendt "SuperSpeed 1" som ventes indsat på ruten mellem Kristianssand og Hitshals d. 14. marts. Oprindelig var planen levering december sidste år, men færgen har været forsinket på grund af en række fejl og mangler. For Aker Værft som leverandør har det kostet 100.000 kroner i dagbøder for hver dags forsinkelse.
Maritime Danmark/nordjyske.dk, 27/2 16.03, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1388
 
APM-terminals vil bygge i Mexico
Lázaro Cárdenas på mexicos vestkyst sender udbygning af havnen i udbud, og Mærsk Terminals søger at opføre sin egen containerterminal under forudsætning af at udbudsrunden er "fair og transparent" udtaler en repræsentant for rederiet. Mærsk er i dag storkunde hos en eksisterende terminal som ejes af Hutchison Port Holdings.
Maritime Danmark/Cargonews Asia, 27/2 19.15, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1383
 
Mærsk-konkurrent fint 2007-regnskab
Norske Seadrill som konkurrerer med Mærsk Contractors fik et bedre slutresultat for 2007 end forventet. Før skat var resultatet for 4. kvartal 2007 på 106 mil. dollar og det er næsten dobbelt op til sammenligning med samme periode året før.
Børsen/borsen.dk/Direkt, 27/2 17.27, http://borsen.dk/finans/nyhed/126891/
 
Mærsk honoreret for aktiviteterne i Algeciras
Den andalusiske lokalregering har uddelt sin "2008 Andalucia Flag Award" til Mærsk Terminals for at bibringe med social og økonomisk vækst til regionen. Algeciras er udviklet til den største containerhavn i Middelhavet med anløb af 40 skibe om ugen. I 2007 blev der ekspederet 3.5 millioner TEU hvilket er en stigning på 17% til sammenligning med året før. Terminalen blev etableret i 1986.
 
Stormen ramte Nordjylland onsdag
Der ruskes godt og grundigt i Vestkysten og det har konsekvenser for skibsfarten. Således har Color Line aflysninger fra Hirtshals.
 
Skibsfarten skal nedsætte CO2-udslip
På IMO-workshop for skibsfarten i København onsdag udtalte Connie Hedegaard, at nu må skibsfarten finde løsninger inden oktober i år, ellers vil Danmark bringe spørgsmålet til behandling i EU før klimatopmødet i København 2009. Danmark vil foreslå afgifter på skibsbrændstof og krav til nye skibe om miljøeffektivitet. Der kan også blive tale om krav til sejlhastighed. IMO-workshoppen har deltagelse af USA, Kina og Danmark, og eneste punkt på dagsordenen er hvordan skibsfarten selv kan finde nedbringelse af CO2-udslippet. Connie Hedegaard udtalte til konferencedeltagerne at det nu er sidste chance.
 
Beskæftigelsesministeren i spørgetid om 4 jobsøgninger om ugen
Claus Hjort Frederiksen mener nu at det kommer an på en konkret vurdering af arbejdsudbudet om en ledig skal søge 4 job om ugen, men ellers fastholder ministeren sin holdning om de 4 ugentlige ansøgninger og siger, at sandsynligheden for at få job er større hvis man søger et job, samt at "de lediges vigtigste aktivitet må være at søge job". Thomas Adelskov fra S konstaterede at kravet i hvert fald gav arbejde til postvæsenet.
 
Ikke nødvendigt at gribe ind over supplerende dagpenge
En opgørelse fra AK-Samvirke viser at ledige på supplerende dagpenge faldt med 44,3% fra november 2006 til november 2007. medens det samlede antal dagpengemodtagere faldt med 33,9% i samme periode. Torben Dam Jensen fra AK-Samvirke mener det næsten lodrette fald nedaf i kurven har sammenhæng med ændrede rådighedsregler i 2007.
Berlingske Tidende/business.dk; 27/2 12.21, http://www.berlingske.dk/article/20080227/politik/802270342/
 
3F bliver i forhandlingsfællesskabet KTO
Trods FOA's udtræden fra de fælles forhandlinger, bliver 3F i fællesskabet og professor Jesper Due mener at det nu vil blive ekstra svært for FOA at komme i mål med ønskerne, fordi det vil kræve at de overbeviser modparten om, at netop FOA's medlemmer fortjener mere end andre. 3F er til gengæld enig i at forhandlingsrammen på 12,8% ikke er godt nok.
 
HK delforlig på det kommunale område
Delforliget blev indgået i nat og betinges af at KTO og kommunerne enes om den samlede lønramme. I forliget indgår en uges fri for seniorer over 60 år og pensionsindbetalingen stiger til 15,5%.
 
Forringelse af dagpenge til deltidsansatte og skatterabat til 64-årige skiller
Forhandlingerne om beskæftigelsesministerens jobplan fortsætter med Dansk Folkeparti, De Radikale og Ny Alliance. Begrænsninger i dagpengerretten og en skatterabat til de 64-årige skiller parterne, men Dansk Folkeparti tror på en aftale i løbet af i dag.
 
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om standsning af sygedagpenge
Undersøgelsen som er baseret på stikprøver af 62 konkrete sager, hvor den sygemeldte har undladt at medvirke i kommunernes opfølgning, viser at 44% af sagerne er afgjort på et mangelfuldt grundlag. De to vigtigste forklaringer på det mangelfulde grundlag er, at kommunerne enten ikke har forespurgt den sygemeldte om grunden til at vedkommende ikke har deltaget i opfølgningsinitiativer, eller at kommunerne ikke utvetydigt har orienteret om konsekvenserne af ikke at deltage. Ankestyrelsen udtaler at når konsekvenserne er så alvorlige som de er (bortfald af forsørgelsesgrundlag), så er det vigtigt den pågældende har fået mulighed for at udtale sig, og ikke har grund til at være i tvivl om eventuelle konsekvenser af ikke-deltagelse i opfølgninger.
Ankestyrelsens pressemeddelelse, 26/2, http://www.ankestyrelsen.dk/artikler/default.asp?page=824
 
Arbejdsretssag A2007.445 - 26. februar
I en sag 3F havde anlagt mod MT Højgaard A/S om manglende overholdelse af et kapitel om velfærdsforanstaltninger i en bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet (skurvogne, toiletfaciliteter m.v.), afsagde Arbejdsretten kendelse 26. februar. MT Højgaard A/S blev idømt en bod på 50.000 kr til 3F, medens retten ikke fandt grundlag for at idømme skærpet bod med baggrund i en forudliggende voldgiftskendelse.
 
Valutakurser
100 USD = 508,90 DKK
100 Euro = 758,51 DKK
Danske Bank, 27/2, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 159 (-1,50)
APM A-aktie: 52.100 (+300)
APM B-aktie: 52.500 (+400)
D/S Norden: 556 (-3)
DFDS: 704 (-6)
Mols-Linien: 920 (+20)
Børsen, 28/2© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1