Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN
20/2-2008 10.05
20.2-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Jannik N. Madsen - skibsbesøg Bornholm
 
FRA MEDIER
 
Mærsk-fyringer usikre
Pressesekretær i Mærsk, Thomas Grøndorf, udtaler nu at de bebudede Mærsk-fyringer af 74 menige søfolk som er medlemmer af Metal Søfart og Sømændenes Forbund, vil blive trukket tilbage hvis Arbejdsretten giver fagforeningerne medhold. Foreløbig er fyringerne sat i bero indtil Arbejdsretten har talt.
Scandinavian Shipping Gazette, 19/2 10.41, http://www.shipgaz.com/news/index.php
 
Vicedirektør i Danmarks Rederiforening Pia Voss afviser at rederiet har brudt overenskomsten og at der skulle værer tale om et kollektivt kampskridt. Der er tale om en driftsmæssig beslutning mener Pia Voss.
Maritime Danmark/politiken.dk/epn.dk, 19/2 08.10
 
Vraggods fra "Omer N" truer sejlsikkerhed i Femern Bælt
Vraget af "Omer N" (som forliste 28. oktober sidste år), er stadig ikke bjærget, og kæmpe sække med kunstgødning truer nu sejlsikkerheden i Femern Bælt. Indtil videre har mindst 3 skibe fået sække i skruerne. Vejret har hidtil forhindret fjernelse og vraget er skrøbeligt.
Maritime Danmark, 19/2 14.33, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1320
 
Nye problemer for "Color Superspeed 1"
Color Lines nye superfærge møder nu nye problemer for at blive sat i operativ drift. Norske Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, har nemlig konkluderet at bovpropellerne genererer så meget elektronisk støj, at det kan påvirke færgens navigationssystem. Det kan betyde alvorlige sejlbegrænsninger. Overleveringen af den forsinkede færge, er to gange tidligere blevet aflyst fra Aker Værft på grund af andre problemer.
Maritime Danmark/nordjyske.dk, 20/2 08.32, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1334
 
"Villum Clausens" grundstødning i Rønne 18/10-2007
14. februar har Søfartsstyrelsens "opklaringsenhed" udsendt søulykkesrapport om "Villum Clausens" anløb i Rønne 18. oktober sidste år, herunder også en kort gennemgang af tidligere anløb med mistet kontrol over styringen. Sammenfattende konkluderes det at alle hændelser er sket i stiv kuling fra SV til NV, og alle synes på den ene eller den anden måde at have relation til skibets fart. Ved en brat fartreduktion indhentes færgen af sin hækbølge. Der er imidlertid ikke nogen entydig sammenhæng, og en "sikker fart" kan derfor ikke påskrives til at være gældende under alle forhold. Søfartsstyrelsen udstedte 2. november 2007 sejlrestriktioner for "Villum Clausens" anløb af Rønne, hvorefter skibet ikke må anløbe havnen hvis vindhastigheden er større end 16 m/s med vindretninger fra nordvest til retning syd. Restriktionerne blev fastholdt ved beslutning af 21/12-2007, og opklaringsenheden anbefaler nu at bibeholde restriktionerne, indtil passende tiltag er dokumenterede.
 
Krav om nye beregninger til Femern-broen
To trafikforskere mener der er al mulig grund til at foretage nye beregninger vedrørende økonomien i en Femern-bro som antages at skulle betales af brugerne. Der sættes spørgsmålstegn ved forudsætningerne når det gælder 1) forventet antal brugere, 2) omkostningerne som følge af prisen på energi, 3) betydningen af konkurrence fra lavprisfly og 4) konkurrencen fra Storebælts-broen.
 
Sagen om den kvindelige maler på Lindø alligevel ikke løst
Kvinden er igen sygemeldt efter et længere forløb i 2007 med påstand om sexchikane fra en overordnet som førte til konflikter på værftet. Værftet besluttede at give en undskyldning og forfremmede den overordnede til anden stilling. Imidlertid er den kvindelige maler blevet mødt med kommentarer efter hun vendte tilbage til arbejdet, hun har måtte læse om undskyldningen i avisen og ikke fået den personligt af ledelsen og hun har nægtet at underskrive en udtalelse som giver udtryk for usikkerhed om de faktiske hændelser. Malernes Fagforening har nu bedt Arbejdsskadestyrelsen tage stilling til episoderne.
Maritime Danmark/fyens.dk, 20/2 09.06, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1335
 
Møde i IMO-komite om bulklaster og gasser
Fra 4. – 8. februar 2008 afholdtes det 12. møde i FN’s søfartsorganisations, IMOs, underkomité for flydende bulklaster og gasser (BLG).
Hovedemnerne for mødet var:
Luftemissioner fra skibe
Olieoverførsler til søs
Gasventiler på kemikalietankskibe
Ballastvand
 
Ingen nye møder aftalt vedr. kommunale overenskomster
Dennis Kristensen frra FOA udtaler at vi nu er på vej til konflikt, og at varsel vil blive afsendt som planlagt d. 29. februar. Det er alene 1,5% som skiller parterne. På det statslige område blev der givet 12,8% mere over 3 år, og kravet frra FOA er 14,3%. Baggrunden for det højere krav angives at være efterslæb som har udviklet sig siden 1996. Dennis Kristensen siger at organisationen vil ramme hårdt og kontant med punktstrejker for 23.000 medlemmer i ældrepleje, børnepasning og sygehusafdelinger.
Børsen/borsen.dk, 19/2 14.16, http://borsen.dk/politik/nyhed/126322/
 
De gyldne pensionsordninger i fagbevægelsen
Den nye formand for 3F's lønudvalg, kalder de såkaldte tilsagnspensioner i fagtbevægelsen for "noget fanden har skabt". Ordningen svarer til den som tidligere LO-næstformaznd Tine Aurvig-Huggenberger kræver udbetalt. Systemet indebærer at en lønforhøjelse smitter af på pensionsordningen, ikke bare for nuværende ansatte, men også for forgængerne. Når f.eks. Harald Børsting får lønforhøjelse, så stiger pensionen også for de tidligere formænd Finn Thorgrimson og Hans Jensen. I praksis koster en lønforhøjelse medlemmerne 2-4 gange mere end det ser ud til.
Berlingske Tidende/business.dk/Jyllandsposten, 20/2 07.23, http://www.business.dk/article/20080220/karriere/80220015/
 
OECD's anbefalinger til Danmark
I ny rapport kan man bl.a. finde følgende opfordringer til Danmark:
* Rekruttering af udenlandsk arbejskraft skal fremmes.
* Store offentlige lønstigninger skal undgås
* Dagpengeretten skal sænkes ved beskæringer i supplerende dagpenge og gradvis sænkning af satsen over ledighedsforløbet.
* Kommunernes budgetaftaler skal overholdes.
Dansk Arbejdsgiverforening, 19/2, http://www.da.dk/
 
FRA FOLKETINGETS DAGSORDEN
 
5) Til beskæftigelsesministeren af:
Eigil Andersen (SF)
Hvad vil ministeren gøre for at kompensere borgere på SU, starthjælp, kontanthjælp, kontanthjælp under kontanthjælpsloftet, dagpenge, ledighedsydelse, efterløn, førtidspension og folkepension for de stigende mad- og energipriser, der ifølge Danske Bank i gennemsnit er steget med 4.700 kr. pr. person det seneste år?
(Spm. nr. S 682, skr. begr.).
 
Valutakurser
100 USD = 519,33 DKK
100 Euro = 758,53 DKK
Danske Bank, 19/2, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 170 (+3)
APM A-aktie: 52.600 (+700)
APM B-aktie: 52.800 (+500)
D/S Norden: 573 (+9)
DFDS: 713 (-7)
Mols-Linien: 910 (0)
Børsen, 20/2© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1