Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
11/2-2008 09.40
11/2-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Strandberg - 10.00 møde om udenlandske arbejdsskadesager, her
John Ibsen - 10.00 møde om udenlandske arbejdsskadesager, her
Ole Philipsen - 11.30 møde med Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere, her
John Ibsen - 11.30 møde med Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere, her
Jannik N. Madsen - skibsbesøg "Crown of Scandinavia"
 
FRA MEDIER
 
Nordpolens is forsvinder hurtigere end ventet
I det sidste år er 25% af ismassen i området forsvundet, og det kalder seniorforsker Rasmus Tonboe fra DMI "helt vildt". Det er højere temperaturer og ændrede strømforhold som har haft den store indflydelse. Det vil få dramatiske konsekvenser for klimaet på hele jorden hvis al isen forsvinder, og det kan ske tidligere end prognoserne ellers siger (som var 20-40 år).
 
Verdens største plasticsuppe i verdenshavene
Verdens største affaldsplads holdes sammen af undersøiske havstrømme og strækker sig fra ca. 500 sømil ud for den californiske kyst og næsten helt til Japan. Havbiologen Charles Moore som opdagede fænomenet mener der befinder sig 100 millioner tons snavs i området, som langt overvejende består af plastic - ca 90%, men ellers omfatter alt fra fodbolde til kajakker. Moore som selv er tidligere sømand stødte ved en tilfældighed ind i affaldshavet i 1997. Han solgte efterfølgende en familieformue i forretningsinteresser fra olieindustrien og blev miljøaktivist. Affaldshavet kan ikke ses på satellitbilleder fordi det er undersøeisk. I følge FN koster plasticaffald over en million søfugle og 100.000 havpattedyr livet årligt.
Information, 8/2, side 8-9
 
Søndag sank "New Flame" helt og afstedkommer olieforurening ved Algeciras
Det Panama-indregistrerede fragtskib "New Flame" som kolliderede med "Torm Gertrud" ud for Algeciras i august 2007, sank søndag helt og afstedkom forurening af strandområderne ved Algeciras. Skibet var lastet med 27.000 ton metalskrot og et bjærgningsselskab arbejder stadig på at bjærge vraget. "Torm Gertrud" kunne efter kollisionen fortsætte sin sejlads. Kaptajnen på "New Flame" er idømt en bøde på 500 pund for manglende orientering af havnemyndighederne da hans skib forlod havnen, men flere retssager verserer.
 
Evakuerede fra olieplatform kan vende tilbage
Tidligt søndag iværksatte britisk politi og kystvagt en evakuering af 161 oliearbejdere fra den britiske platform "Safe Scandinavia" i Nordsøen, efter en bombetrussel hvor en 23-årig kvinde fra platformen er involveret. 14 helikoptere og et rekognoseringsfly var involveret i operationen. Platformen er ejet og opereret af ProSafe som har hovedkontor i Oslo.
 
Formanden for BHT's bestyrelse tager til genmæle
Jens Stephensen svarer nu de kritikere som på det seneste offentligt har funderet over "Villum Clausens" sejlegenskaber ved anløb af Rønne Havn. For det første skal der en række sammenfaldende omstændigheder til før der er problemer, og normalt når disse er til stede samtidig, så sejler "Villum Clausen" slet ikke fordi bølgehøjden overstiger det tilladte. For det andet er klippeøen og herunder også indsejlingen til Rønne behæftet med stor vanddybde også tæt ved land, og det kan naturligt give vanskelige sejlforhold ved særlige vejrtyper. Særlig en katamaranfærge kan have sine egne problemer fordi den ikke stikker så dybt.
Bornholms Tidende, 8/2, side 1 og debat side 7
 
Redningsudstyr i Søværnet fejlbehæftet
Det viser en fortrolig rapport som Politikken har fået fingre i. Redningsveste som kostede en marinekonstabel livet under en redningsaktion ved Island for et års tid siden, er således ikke blevet udskiftet. Producenten "Viking" siger det var forkert anvendelse som fik vesten i det aktuelle tilfælde til at revne, og stabschefen for SOK kalder udstyret for "verdens bedste".
Danmarks Radio/Politiken, 9/2 21.54, http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/02/09/214415.htm
 
Strejker er spild af penge
Arbejdsmarkedsforskere mener det kan koste nytteløse milliarder af kroner, hvis offentligt ansatte går i strejke senere i år. Men strejekasserne er klar og de har aldrig været større hvor de samlede strejkefonde i år løber op i 10 milliarder kroner. Pengene vil formentlig blive brugt forgæves, mener arbejdsmarkedsforsker og professor Jesper Due. Det er uhyre sjældent en strejke fører til markant forbedring af et overenskomstresultat. Typisk er det endelige resultat efter forlig eller politisk indgreb på niveau med det forhandlingsresultat som udløser strejken.
Danmarks Radio/Jyllandsposten, 9/2 22.41, http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/09/222511.htm
 
Forventningerne til lønstigninger i det offentlige dæmpet
Medens det er 3 ud af 4 som forventer en konflikt i forbindelse med forårets overenskomstforhandlinger (en stigning på 8%), er forventningerne til lønstigninger i de sidste to måneder faldet med omkring 33% for pædagogerne. Forventningsskalaen er målt til at være gået fra 7.449 kr. mere om måneden til nu 5.040.
 
Boliger med forrang til LO-medlemmer
Lokal 3F-formand ser boligbyggeri i Hillerød med 86 boliger som LO-medlemmer har fortrinsret til, som et nyt skridt i kampen mod billige fagforeninger. Bygherren er FO Byg og Bo A/S, som er ejet af en række lokale fagforeninger i Nordsjælland. Der arbejdes på at et større antal boliger bliver inddraget i puljen, hvor kun LO-medlemmer med et års anciennitet i LO kan skrives op. Boligerne omtales som værende "relativt billige".
 
Pamperi ødelæggende for fagbevægelsen
Fagbevægelsen skal for alt i verden undgå flere sager om pamperi, udtaler FOA-formanden Dennis Kristensen. Sager som f.eks. Tine Aurvig-Huggenbergers krav er ødelæggende for fagbevægelsen og der er tale om rent pamperi, som holder de unge langt væk, fortsætter Dennis Kristensen, som er voldsomt generet af historien. FOA og HK har nu afskaffet honorarer for bestyrelsesposter som tidligere gav gode indtægter. Dennis Kristensen får selv ca. 1 million kr. i året om løn, og han mener selv det er en noget høj løn - især i forhold til medlemmerne. Han mener fagbevægelsen skal passe på med at sammenligne sig selv med private virksomheder. Alle anstrøg af pamperi skal væk "Vi skal huske på, at vi bare er ganske almindelige mennesker uden alenlange CV'er, som har fået et fantastisk spændende job" siger FOA-formanden.
 
Ledige akademikere har triste erfaringer med jobcentrene
To undersøgelser som er baserede på dybtgående samtaleforløb med arbejdsløse akedemikere, viser at deres møde med jobcentrene ofte er frustrerende og nytteløse. Der mangler individuel rådgivning og de mødes med regler og lovgivning, så de ofte blivere mere demotiverede efter et besøg på jobcenteret. Ledige akademikere er som oftest stærkt interesserede i at komme i arbejde, men rådighedsreglerne betyder at de skal søge så bredt at deres ansøgninger ikke matcher virksomhedernes ønsker.
 
Stadig flere senere på pension
Det er ikke bare konjunkturerne som gør at flere bliver længere på arbejdsmarkedet, men også et generelt bedre helbred hos de ældre, og de gunstigere vilkår for at udskyde efterlønnen til de 63 år. I 2007 var op mod 60% stadig i arbejde, medens tallet i 2003 var 30%. Der er stor forskel på hvilke erhvervsgrupper der bliver længere på arbejdsmarkedet. Største stigning er set i byggebranchen, medens det offentlige og privat rengøring kan notere de færreste.
Danmarks Radio, 11/2 06.00,
 
Valutakurser
100 USD = 527,39 DKK
100 Euro = 758,31 DKK
Danske Bank, 11/2, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
APM A-aktie: 47.900 (-600)
APM B-aktie: 48.100 (-500)
DFDS: 670 (+4)
D/S Torm: 152 (-3)
D/S Norden: 488,50 (+9,50)
Mols-Linien: 905 (-15)
Børsen, 11/2© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1