Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
5/2 10.25
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 10.00 møde A.P. Møller
John Ibsen - 10.00 møde med DFDS
John Ibsen - 13.30 møde, her
Jannik Madsen - ferieuge
 
FRA MEDIER
 
Kapringen af "Svitzer Korsakov" undersøges
Mandag indledte Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen arbejdet med at indsamle alle tilgængelige oplysninger om kapringen, og det kan føre til ændringer i gældende instrukser for besejling af området. I dag er instruksen for skibsfarten at holde en afstand på 200 sømil, men hvis kapringen er sket udenfor dette område, kan nye instruktioner være nødvendige. "Svitzer Korsakov" var chartret ud til olieselskabet Sakhalin Energy på en 17-årig kontrakt.
Danmarks Radio/Maritime Danmark, 4/2 13.26, http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2008/02/04/132206.htm
 
I følge nyhedsbureaet Ria Novosky, var der et NATO-skib tæt på "Svitzer Korsakov", da det blev kapret.
 
Det russiske energiselskab har sendt udsendinge til at forhandle med kaprerne. En dansk ekspert, Hans Tino Hansen fra Protocol Security, udtaler at slæbebåde og forsyningsskibe er lette ofre for pirateri, fordi de har lavt fribord og ikke sejler særlig hurtigt.
Maritime Danmark/Berlingske Tidende, 4/2 13.10, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1211
 
Kinesisk heavy-lifter strandet ved Maasvlakte
Med 5 portalkraner ombord sejlede "Zhen Hua 10" fra ankerplads ved Rotterdam. I stormvejret fra Nordsøen gik skibet imidlertid på grund under indsejlingen. Søndag fejlede et forsøg på at trække skibet fri.
Scandinavian Shipping Gazette, 4/2 13.50, http://www.shipgaz.com/news/index.php
 
Scandlines-skib påsejlede bøje ved Fredericia
Det er anden gang på en uge et Scandlines skib må i dok efter påsejling. Denne gang var det tyskflagede "Schleswig-Holstein" som efter et dokophold i Fredericia påsejlede en bøje under udsejling i stormvejr. Betonfundamentet til bøjen påførte skibet et langt hul under vandlinjen. Skibet blev øjeblikkeligt fragtet retur og en tørdok gjort klar. Der venter nu yderligere et par uger på værftet.
Scandinavian Shipping Gazette. 4/2 13.50, http://www.shipgaz.com/news/index.php
 
Mærsk Line indleder samarbejde om ruter
Fra 6. marts træder et samarbejde mellem Mærsk Line og Evergreen i kraft på ruter mellem Asien og Europa. Mærsk Line har allerede et samarbejde om ruterne mellem Asien og Nordamerika. Det er det der skal til, siger Leo Huisman fra Mærsk Line. Samarbejde vil være fornuftigt for begge parter, og aftaleindgåelsen er ikke en del af den generelle omorganiseringsproces som netop nu er i gang for at gøre rederiet mere lønsomt. Snarere en slags åbning fra Mærsk's side til den slags aftaler udtaler Leo Huisman.
Berlingske Tidende/RB-Børsen, 4/2 20.05, http://www.business.dk/article/20080204/transport/80204127/
 
2 års løn for frivillig fratræden i Mærsk
For at reducere antallet af fyringer har Mærsk Line i USA tilbudt 2 års løn i fratrædelsesgodtgørelse. Deadline for at tage imod tilbuddet var fredag i sidste uge. Under chefniveauet kan managers og directors få mellem 2 måneder og 2 år afhængigt af anciennitet. Mærsk udtaler at fremgangsmåden er almindelig praksis i USA, og at rederiet ønsker at behandle medarbejderne ordentligt. Det vides endnu ikke hvor mange som har sagt ja, og heller ikke om ordningen udvides til andre kontorer udenfor USA. Fyringsrunden forventes at komme til at koste Mærsk nogle milliarder kroner.
 
Jyske Bank nedjusterer forventninger til Mærsk
Baggrunden for bankens forventninger til Mærsk-aktien er stigende oliepriser som på kort sigt vil være et negativ for koncernen, medens banken forventer at container-markedet næsten vil være i balance. Hvis recessionen i USA, mod bankens forventninger, kommer, ser situationen helt anderledes alvorlig ud.
 
Søfartsstyrelsen kan nu tilbyde certificering af miljøledelsessystemer
Interessen for skibsfartens miljøbelastning er steget markant gennem en årrække, såvel i erhvervet som i samfundet i øvrigt. Ledelsessystemer kan være et effektivt redskab til at opnå gode resultater gennem tekniske og operationelle forbedringer og til at dokumentere disse.
 
Ufaglærte på Nordsøen vil have mere i lønposen
Stilladsarbejdere på Nordsøen er dårligere lønnet end deres kolleger i land og det vil de nu rette op på, hvor de har fået muligheder for at indgå lokale lønaftaler. En stilladsarbejder på Nordsøen tjener højst 168 kroner i timen incl. offshore tillæg, medens kollegaen på land tjener op til 175 kroner i timen plus genetillæg. Efter flere års uenighed med Dansk Metal om forhandlingsretten, er alle nu enige om at den ligger hos 3F Transport Esbjerg. Der er ca. 350 stilladsarbejdere på Nordsøen.
 
Tanker om Kattegatbro lever stadig
På trods af en regeringsrapport har sløjfet videre tanker om en bro mellem Sjælland og Jylland, ønsker et flertal i Folketinget stadig at tænke videre og ønsker derfor en såkaldt minirapport om broen. SF har fremsat forslag om rapport som baserer sig på jernbaneforbindelse, men Venstre ønsker mulighederne for en brugerfinansieret kombineret vej- og togforbindelse undersøgt. Socialdemokratiet bakker op om Venstres forslag. I december udtalte infrastrukturkommissionen at en broforbindelse til 100 milliader kroner "ikke vil bidrage til at løse de trafikale problemer".
 
Alvorlige konsekvenser hvis regler om supplerende dagpenge strammes
Børge Frederiksen fra 3F, som også er næstformand i CO-Industri, advarer mod de planlagte stramninger om retten til supplerende dagpenge. Det kan bl.a. få stor negativ betydning for bl.a. fiskeindustrien. Hvis reglerne ændres vil det få store konsekvenser for de næste overenskomstforhandlinger, mener Børge Frederiksen, som mener det er nødvendigt at se på brancherne én for én, for at fastlægge undtagelser. Også Tina Møller Hansen fra 3F Privat Service, mener det vil få betydning for overenskomsterne i rengøringsbranchen.
 
23.000 arbejdspladser udpeget til konflikt
Fagforeningen FOA's forhandlinger med arbejdsgiverne på det offentlige område er gået helt i stå, og FOA har nu udpeget de arbejdspladser som i første omgang vil blive omfattet af et strejkevarsel. Inden for hospitalssektoren drejer det sig om 3.988 ansatte landet rundt. Konfliktvarslet skal afsendes 4 uger før en konflikt kan blive en realitet (tidligst til 1. april).
 
Gratis program som kan overholde krav om ugentlig computer-besøg hos jobcenteret.
Landsorganisationen af Arbejdsledige orienterer om et gratis program, som kan sikre den arbejdsledige at de nye regler om ugentlig at besøge sit CV på nettet, og dermed "vedligeholde" CV'et, kan overholdes uden den arbejdsledige selv skal gøre noget. Programmet sørger automatisk for at kalde hjemmesiden op til rette tid og foretage det nødvendige. Programudvikleren dr. scient Søren W. Rasmussen mener klart programmet er lovligt, fordi der i dag ikke er krav om hvem der skal gå på nettet. Det kan lige så godt være naboen som et automatisk program. Beskæftigelsesministeren mener derimod klart det er ulovligt. Landsorganisationen af Arbejdsledige mener initiativet vil hjælpe de svageste ledige.
Jyllandsposten/epn/metroXpress/Landsorganisationen af Arbejdsledige, 5/2 07.06,
Via dette link kan man læse om og hente programmet: www.ladk.dk
 
Arbejdsgiverperioden ved sygdom skal forlænges mener regeringen
Som sygedagpengeloven er i dag, skal arbejdsgiverne betale for de første 15 dages sygdom. Den periode vil regeringen forlænge til 21 dage, med en årlig besparelse på 350 millioner kroner til følge. Også G-dagene, som er de første 2 ledighedsdage efter arbejdsophør når arbejdsgiverne opsiger en medarbejder, ønsker regeringen at forhøje fra de nuværende 2 dage, til 3 dage. Det vil yderligere give en besparelse på 50 millioner kroner fra 2009 på statens finanser
 
Dagpenge billigere for staten i 2008
I 2008 er udgifterne til dagpenge 4,1 milliarder kroner mindre end året før. Hovedårsagen skyldes nedjustering af ledige fra 108.000 til 81.000 i det finanslovforslag som fremlægges tirsdag. Der i beløbet også medregnet besparelser som følge af forventet ændring af reglerne om deltidsansatte og ændring af G-dagene fra 2 til 3. Endvidere kalkuleres med færre kontanthjælpsmodtagere.
Børsen/borsen.dk, 4/2 21.37, http://borsen.dk/politik/nyhed/125297/
 
400 millioner til løn i staten
I følge finanslovsforslaget skal staten nu afsætte 400 millioner kroner til højere løn i staten.
 
Nej til ny undersøgelse kostede sygedagpengene
Ankestyrelsen har stadfæstet en kommunes afgørelse om at fratage en psykisk syg kvinde sygedagpengene, fordi hun efter råd fra sin egen psykiater, afslog at lade en anden psykiater foretage en alternativ undersøgelse på kommunens forlangende. Begrundelsen for afslaget var efter kvindens egen psykiater, at en ny undersøgelse ville være belastende for kvinden. I denne sag var det ikke begrundelse nok og kvinden var på forhånd advaret om at et afslag ville få konsekvenser for retten til dagpenge.
 
Fra Folketingets dagsorden 5/2
9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 29:
Forslag til folketingsbeslutning om forundersøgelse af en Kattegatforbindelse.
Af Pia Olsen Dyhr (SF) m.fl.
(Fremsættelse 08.01.2008).
Folketinget, http://www.ft.dk/default.asp?ptag=pdoc&pdoc=/20072/ftda/20080205_29.htm
 
Valutakurser
100 USD = 516,14 DKK
100 Euro = 758,30 DKK
Danske Bank, 4/2, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
APM A-aktie: 51.500 (+1700)
APM B-aktie: 51.800 (+1700)
DFDS: 685 (+21)
D/S Torm: 162,50 (+4)
D/S Norden: 525 (+5)
Mols-Linien: 920 (0)
Børsen, 5/2© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1