Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
28/1-2008 10.44
28/1-2008
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ferie
John Ibsen - ferie
Christian Petersen - ferie
Jannik N. Madsen - skibsbesøg
 
FRA MEDIER
 
Politisk opbakning til svensk tonnageskat
Svenske politikere frygter at nye skibe vil fravælge det svenske flag, med mindre Sverige indfører en tonnageskatteordning på linie med en række andre søfartsnationer. Den svenske regering kræver dog at omlægningen skal være omkostningsneutral for staten. Svenske rederier har 60 nye skibe i ordre.
Maritime Danmark/Lloyds List, 28/1 08.17, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1164
 
Frasalg i Mærsk-koncernen
Codan Tech fra Roulunds Holding frasælges til svenske Addtech. Det er led i strategien om at skære hele koncernen til omkring skibsfart, olie og detailhandel. Direktør Bent Erik Carlsen blev i 2002 ansat til at varetage opgaven med at sælge en række Mærsk-aktiviteter.
Børsen, 28/1, side 6
 
Mærsk havne - verdens største
APM Terminals driver nu mere end 50 containerhavne og ventes om få år at være verdens største havneoperatør. Netop nu er det Hongkong-baserede Hutchison verdens største operatør, men Mærsk ventes altså snart at overtage pladsen. I 2004 flyttede APM Terminals fra hovedsædet på Esplanaden til Haag i Holland og fra 1. januar 2007 er indrapportering sket til Haag. Knap 20.000 ansatte leverer en omsætning på 13,2 mia. kr.. I 2007 blev 10 nye havne taget i brug og der er 14 større udvidelser af eksisterende havne på tegnebrættet.
Berlingske Tidende/business.dk, 26/1 09.30, http://www.business.dk/article/20080126/transport/80125070/
 
Ny grundstødning ved Hatter Barn mellem Samsø og Sjælland
Natten til søndag grundstødte fragtskibet "Trans Pacific" på vej til USA efter af ukendte årsager at være kommet uden for sejlruten. Skibet skal nu undersøges af dykkere for at se om skroget har lidt skade. Søværnets "Samsø" og miljøskibet "Mette Miljø" er på vej mod det 74.000 tons store skib. "Trans Pacific" kom fra Letland med en last potaske.
 
Søfartens Ledere har stadig problemer med forlig med Rederiforeningen for Mindre Skibe
Der mangler stadig underskrifter på diverse papirer, og der er forskellige stridspunkter om forståelsen når det gælder efterbetalinger. F.eks. er der ikke enighed når det gælder en forudsætning om man skal være ansat i hele overenskomstperioden 2007-2010 for at være berettiget til efterregulering, ligesom der er uenighed om efterregulering til fratrådte medarbejdere.
 
Søfartsstyrelsen hjælper ikke danske søfolk i nød
Et besætningsmedlem på "Marianne Danica" som ejes af Folmer & Co., valgte på grund af sygdom selv at betale hjemrejse og afløsers udrejse, fordi han blev nægtet lægebehandling ombord. Søfartsstyrelsen har efterfølgende nægtet at anerkende sygdomstilfældet og sømandens forklaring. I et andet tilfælde fra slæbebåden "Vlieland" hvor reder og kaptajn har påført besætningsmedlemmer psykisk og fysisk vold, og bl.a. fremvist skydevåben, knive og slagvåben, måtte en sømand selv betale udgifter til afmønstring, og også her har Søfartsstyrelsen nægtet at hjælpe den pågældende. Søfartsstyrelsen afviser i begge tilfælde at de søfarende er berettiget til sygehyre i 2 måneder og fri hjemrejse.
Sømændenes Forbund, pressemeddelelse, 25/1 11.05, http://www.3f.dk/soemaend/Nyheder/Pressemeddelse.aspx
 
Søfartsstyrelsens arbejde med en maritim forsknings- udviklings- og innovationsstrategi
Søfartsstyrelsen deltager i et europæisk netværk om forskning og udvikling af maritime teknologier – ERA NET Martec. Netværket er finansieret af EU’s rammeprogram for teknologisk forskning og udvikling.
 
Flugt fra svensk fagbevægelse
På 11 måneder i 2007, mistede svensk LO ca. 122.000 medlemmer svarende til et nettotab på 11.000 om måneden. Også øvrige lønmodtager-sammenslutninger oplever medlemsflugt, medens højtuddannede som de eneste kan bevare status quo. Samlet set er antal lønmodtagere som er medlem af en fagforening faldet fra 77% til 72% på bare et år.
 
Slut med gyldne håndtryk i HK
Efter sagen om ex-formand John Dahl's gyldne håndtryk, har HK på sit første forretningsudvalgsmøde med Kim Simonsen som formand besluttet, at tiden med de gyldne håndtryk er forbi. "Det skete helt i følge den hidtidige praksis, men det er altså den, vi ændrer nu" siger Kim Simonsen.
 
Ankestyrelsen underkender praksis for kontakthjælpsmodtager
I en pressemeddelelse meddeler Beskæftigelsesmisnisteriet at de anerkender en afgørelse fra Ankestyrelsen, hvorefter den såkaldte 300-timers-regel for kontanthjælpsmodtagere, ikke har gyldighed for ægtepar, hvoraf den ene er i ordinært arbejde. Ægtepar som har mistet kontanthjælpen uberettiget vil konsekvensmæssigt få den efterbetalt og Arbejdsdirektoratets vejledning vil blive ændret.
Beskæftigelsesministeriet, 25/1, http://www.bm.dk/sw24528.asp
 
Nyt delforlig med kommunalt ansatte
Fredag aften blev delforlig nr. 2 indgået på det kommunale område. I forliget indgår 6 ugers barselorlov med fuld løn øremærkes til fædre. Mødrene får 2 ugers ekstra orlov. Ansatte over 60 år får ret til mellem 2 og 4 ekstra årlige fridage og endelig bliver der udvidet adgang til efteruddannelse.
 
Det er dyrt for syge at gå på førtidspension
Pensionsselskabet PenSam har regnet på mistede indtægter for personer som på grund af sygdom tvinges over på førtidspension. F.eks. koster det en social- og sundhedsassistent på 42 år, 1 million kroner, hvis vedkommende ikke igen kan genoptage sit arbejde efter sygdom. Hvert år kommer 1.000 af PenSam's medlemmer på førtidspension, hovedsageligt på grund af problemer med ryg og bevægeapparatet. Det er dyrt at være syg, både for samfundet og for den enkelte, og man skal passe bedre på sig selv, advarer PenSam, som også opfordrer arbejdsgiverne til at bakke op. I alt har Danmark ca. 250.000 på førtidspension. Tallet har svinget mellem 270 og 250.000 siden begyndelsen af 90'erne.
 
Ekskansler politianmeldt for at ryge offentligt
Den 88-årige forhenværende forbundskansler Helmut Schmidt er blevet politianmeldt fordi han offentligt har røget i et teater i Hamburg, hvor han og hustruen var æresgæster. Også teaterdirektøren som havde stillet et askebæger til rådighed er politianmeldt.
 
Flertal af københavnske politikere ønsker forbud mod køb af sex
Fra københavns borgerrepræsentation opfordres regeringen til at kriminalisere sexkunder. Partierne som står bag er: Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og SF. En enkelt har trukket sig som ordfører på området på grund af uenighed. Det er SF's Frank Hedegaard som ikke vil være med til at marginalisere og presse de prostituerede yderligere.
 
Valutakurser
100 USD = 520,43 DKK
100 Euro = 758,22 DKK
Danske Bank, 25/1, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
APM A-aktie: 47.400 (+1400)
APM B-aktie: 47.700 (+1500)
DFDS: 632 (0)
D/S Torm: 152 (+6,50)
D/S Norden: 469 (+26,50)
Mols-Linien: 935 (+15)
Børsen, 28/1© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1