Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN
10/01-2008 10:05
CO-SØFART KALENDER

Ole Philipsen – Ikke til stede
Ole Strandberg – Ferie
John Ibsen – Møde med Bilfærgernes Rederiforening & Scandlines
Jannik Madsen - Møde med Bilfærgernes Rederiforening & Scandlines

FRA MEDIER:
Ti procent flere piratoverfald sidste år
Det International Maritime Bureau registrerede sidste år 263 piratoverfald i verden, en stigning på 10 procent i forhold til de 239 overfald der fandt sted i 2006. Farvandet ud for Somalia og Nigeria er de farligste områder.
Det er første gang siden 2003 at antallet af piratoverfald er steget. Antallet af kapringer steg fra 14 i 2006 til 18 sidste år. 292 sømænd blev taget til fange, for 63 af dem blev der krævet en løsesum.
"Den store stigning i antallet af overfald kan føres direkte tilbage til Nigeria og Somalia. De to lande stod for hhv. 42 og 31 overfald sidste år, mod hh. 12 og 10 overfald året før", siger Potengal Mukundan, direktør for IMB.
Bureauet tror på, at indsættelsen af internationale flådestyrker i området vil have en gavnlig effekt.
"Indsættelsen af internationale flådestyrker kan vise sig at være den eneste vej til at tage lysten fra de pirater, der indtil nu ikke har vist en total mangel på respekt for loven", skriver Bureauet i rapporten.
Kilde: Lloyds List
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1031

Ny tillægsaftale mellem Sydfynske A/S og Trafikstyrelsen
Fra 1. januar 2010 vil en nybygget færge sejle mellem Bøjden og Fynshav og anløbe helt nye færgelejer i begge havne. Den medfører en fordobling af den nuværende kapacitet, oplyser Trafikstyrelsen.
Det er resultatet af en netop indgået tillægsaftale mellem Sydfynske A/S og Trafikstyrelsen.
Det er ellers mindre end 8 måneder siden, den oprindelige 5-årige kontrakt blev indgået. Kontrakten indebar, at den eksisterende, 30 år gamle færge på ruten skulle ombygges og forlænges for at give plads til flere biler og passagerer allerede fra 1. maj 2008. Siden har Clipper Group A/S købt Sydfynske A/S fra Scandlines og overtaget de kontraktlige forpligtelser. De nye ejere har tilbudt at indsætte en ny færge frem for at ombygge den eksisterende.
Aftalen indebærer også, at rederiet sørger for ombygning af færgelejerne i begge havne.
Aftalen sker til uændrede betalingsvilkår for staten.
Kilde: Bornholms Tidende
   

Smyril Line anløber Frederikshavn
Det er nu endeligt afgjort, at det færøske rederi Smyril Line i stedet for Hanstholm anløber Frederikshavn i januar og februar samt muligvis også i marts. Med sine 161 meter er Smyril Lines færge "Norröna" næsten lige så stor som "Color Festival", og kan derfor uden problemer lægge til i det hidtidige Color Line-færgeleje i Frederikshavn.
"Norröna" sejler i rute mellem Færøerne, Island, Shetlandsøerne, Bergen i Norge og Hanstholm.
Kilde: P4 Nordjylland
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=1023

Skibe æder sig ind på betalingsbalancen
Selv om Danmark er mere end selvforsynende med olie kan den stigende oliepris ikke desto mindre barbere pynten af betalingsbalancen i 2008. Friske tal viste i går, at overskuddet opsamlet over de første 11 måneder i 2007 er halveret i forhold til samme periode året før.
Og her spiller A.P. Møller - Mærsk og den øvrige del af dansk søfart en meget stor rolle både på plussiden og på minussiden. Mærsk Olie & Gas bidrager med et stort plus på betalingsbalancen, mens verdens største containerrederi Maersk Line trækker i modsat retning. Mærsk-gruppen selv vurderer, at en stigende oliepris alt andet lige er negativ for koncernens samlede bundlinje.
Det skyldes, at Maersk Lines omkring 500 skibe sluger store mængder af den stadigt dyrere olie.
Og langt fra alt kan væltes over på stigende fragtrater. Bunkringsudgifterne ikke bare for Maersk Line men for hele søfartserhvervet var således i 2005 på 16 mia. kr. stigende til 32 mia. kr. i 2005.
Den gennemsnitlige oliepris holdt sig nogenlunde i ro fra 2005 til 2006, og derfor lyder de samlede bunkringsudgifter for 2007 også på 32 mia. kr.
Men så kommer der et nyt hop i 2008, hvis den nuværende pris på knap 100 dollar pr. tønde fastholdes hen over året. Disse tal kan dog forskubbes til det værre, hvis rederierne har haft terminssikret olieprisen på et lavere niveau end det, der i dag er gældende. Danmarks Rederiforenings skøn er, at nettoindtjeningen på knap 50 mia. kr. for 2005, der faldt til 40 mia. kr. i 2006 og forventes at falde yderligere i 2007 til et beløb i underkanten af 30 mia. kr.
Som det ser ud i øjeblikket, så vil nettobidraget kunne fastholdes på de 25-30 mia. kr. for 2008. Det skal dog med, at der er meget stor usikkerhed om 2008. Den høje oliepris er kommet for at blive.
Samtidig står USA på randen af en recession, og sker det, rammes Maersk Line hårdt.
Det store amerikanske finanshus Goldman Sachs kom i går med sin forudsigelse om en negativ vækst i USA i både anden og tredje kvartal. Og negativ vækst i to kvartaler er lig med recession.
Kilde: Business.dk
http://www.business.dk/article/20080109/transport/701090072/

Novo kortvarigt større end A.P. Møller
A.P. Møller - Mærsk er Danmarks mest værdifulde børsnoterede virksomhed, men virksomheden bliver hårdt presset af Novo Nordisk. I går ved middagstid måtte Danmarks største virksomhed ellers overlade den ellers så sikre førsteplads som Danmarks mest værdifulde børsnoterede virksomhed til Novo Nordisk. Ved lukningen af det danske aktiemarked onsdag havde A.P. Møller - Mærsk dog genindtaget tronen.
Den seneste tids uro i A.P. Møller - Mærsk har betydet, at investorerne har barberet næsten af tredjedel af koncernens markedsværdi inden for de sidste tre måneder. Samtidig er Novo Nordisk-aktierne steget en anelse i samme periode, hvilket betyder at de to selskaber nærmest har samme markedsværdi i dag.
A.P. Møller - Mærsk var onsdag aften 215 milliarder kroner værd på børsen i København, mens Novo Nordisk havde en børsværdi på 210 milliarder kroner.
Kilde: RB/Børsen
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/01/10/065738.htm

Mærsk-ånd kan give problemer
Sparerunde skaber utryghed i Maersk Line. Fyringsrunder skal hurtigt overstås, ellers flygter medarbejderne, advarer professor i ledelse. A.P. Møller-Mærsk har kastet sig over en vanskelig opgave med at skære 3.000 ud af 25.000 stillinger væk i containerrederiet Maersk Line. Den proces skal overstås lynhurtigt, ellers skaber det uro, usikkerhed og tære på arbejdsglæden, spår Anders Drejer - professor i ledelse ved Handelshøjskolen, Århus Universitet.
- Det er indlysende, at usikre og nervøse medarbejdere vil se sig om efter et andet job. Det er de rotter, der er bedst til at svømme, der forlader skuden først, siger Anders Drejer til Ritzau. A.P. Møller-Mærsk er gennemsyret af en særlig korpsånd, hvor medarbejderne er loyale og stolte af at være ansat i virksomheden.
Men professoren ser den stærke korpsånd som et tveægget sværd i den nuværende situation.
- De kæmper mod deres egen korpsånd. Den er i denne situation Mærsks største ulempe, når de ansatte skal til at arbejde anderledes. Det er stort problem, hvis nogen er alt for selvtilfredse med den måde, tingene har fungeret på.
Vi så det med Lego, hvor der også var en stærk kultur, og medarbejderne var sindssygt stolte af deres virksomhed.
Her var det svært at få medarbejderne til at agere anderledes, end de altid havde gjort,
siger Anders Drejer.
Kilde: Ritzau
http://epn.dk/handel_service/transport_logistik/article1225017.ece

Lidt mindre gods i Rønne Havn
2007 bød på et lille fald i godsmængden via Rønne Havn. Det skyldes først og fremmest, at sandbåden har ligget stille, forklarer havnechefen. Mængden af gods over kajen i Rønne havn faldt lidt i 2007.
Havnedirektør Hans Kümler fortæller, at der i 2007 gik 1.561.000 tons gods over havnen - mod 1.526.500 tons i 2006. Alligevel er han ikke bekymret for udviklingen.
- Vi har oplevet en lille stigning i de fleste godsmængder. Når det ender med et fald, så skyldes det først og fremmest, at Silversands sandpumper har ligget meget stille, forklarer Hans Kümler, der også kan konstatere, at mere og mere af styk-godset går over på trailere. Og han er fortrøstningsfuld for udsigten til 2008.
- Vi ligger dér, hvor vi skal være. Godsmængden ligger meget stabilt omkring de 1,5 millioner tons, siger han.
Kilde: TV2/Bornholm
http://www.tv2bornholm.dk/moduler/nyheder/news.asp?id=34926

Pensionsforskning på universitetet
Et nyt Center for Pensionsret ved Københavns Universitet skal forske i danskernes pensionsopsparinger, der i 2007 rundede 2.100 milliarder kroner. Centret, der ledes af professor Mads Bryde Andersen, skal bl.a. beskæftige sig med juridiske spørgsmål og tvister, der kan opstå, når regler og lovgivning ændres.
Derudover vil centret også beskæftige sig med etiske spørgsmål, som f.eks. når pensionsselskaber placerer danskernes sparepenge i store kapitalfonde, og institutleder Mads Bryde Andersen håber, at centret kan være med til at sætte mere fokus på pensionsområdet. Planen er, at centret skal køre i sammenlagt fem år.
Kilde: Børsen

Rapport: Privatiser veje og broer
I fremtiden hedder det måske ikke længere offentlig vej. Det lyder måske utænkeligt, men ikke desto mindre er det, hvad Infrastrukturkommissionen lægger op til, når den torsdag formiddag offentliggør sin længe ventede rapport om fremtidens trafik. Et af forslagene går ud på, at politikerne skal lade private investorer administrere de offentligt ejede veje, broer, kloakker, vand- og gasledninger.
Det skal være muligt for de private at drive anlæggene i op til 30 år.
Kilde: DR.dk

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/01/10/071611.htm

Arbejdsnarkomanien breder sig
Vores arbejdstid vokser. År for år arbejder vi mere og mere. Den hævdvundne 37 timers arbejdsuge er under pres.
 Og vi kan lide det. Det viser en stressundersøgelse foretaget af Business Danmark, der er en interesseorganisation for folk, som arbejder med salg, marketing og rådgivning. 
I 1994 brugte halvdelen af de ansatte over 40 timer om ugen på jobbet, mens det i dag gælder for to ud af tre, skriver organisationen i sit blad. Det er særligt de seneste par år med høj vækst og den meget lave ledighed, der har fået mange til at arbejde mere. Men det er ikke alle, der bliver længere på jobbet med god vilje.
Hver ottende er ifølge Business Danmark utilfreds med arbejdstiden.
- Hver sjette af deltagerne erkender, at de tit tager aftenerne i brug for at klare dagens dont, mens weekend- og natarbejde ikke er særlig udbredt. Mange inden for salg, marketing og rådgivning er ansat på den arbejdsgivervenlige lønform "jobløn", hvor der ydes en fast løn uanset arbejdstid.
Kilde: Business Danmark
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/Jobliv/2008/01/09/114227.htm?wbc_purpose=updabr%3etehttp%3at.dk

Valutakurser
100 USD = 507,36 DKK (+0,83)
100 Euro = 744,81 DKK (-0,04)
Valutakurser.dk, 10/01 2008
http://www.valutakurser.dk/

Aktiekurser (sidste handel)
D/S Torm: 162 (-7,5)
APM A-aktie: 48.900 (-1.100)
APM B-aktie: 49.100 (-1.200)
D/S Norden: 516 (-23)
DFDS: 745 (-10)
Mols-Linien: 925 (0)
Børsen, 10/01 2008

 

 © Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1