Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
03/01-2008 08:55

CO-SØFART KALENDER

Ole Philipsen – Sygeorlov.
Ole Strandberg – Manila Fillipinerne.
Jannik Madsen - Ferie

FRA MEDIER:
Nordane Shipping anker Svendborg dom
Nordane Shipping har besluttet at anke en dom, hvor Retten i Svendborg fandt rederiet skyldig i overtrædelse af lov om sikkerhed til søs, i forbindelse med "Stevns Power"s forlis ud for Nigerias kyst i 2003. 11 sømænd omkom ved forliset.
Dommen slog fast, at rederiet havde undladt at planlægge og formalisere sikkerhedsarbejdet tilstrækkeligt på "Stevns Power". Det bliver nu Østre Landsret, der skal tage stilling til, om Svendborg-rederiet Nordane Shipping bærer medansvar for "Stevns Power"s dødsforlis 19. oktober 2003 ud for Nigerias kyst. Ulykken skete, mens "Stevns Power" var i færd med at flytte et af de tyve tons tunge kæmpeankre fra rørlægningsfartøjet "Castoro Otto". Tilsyneladende opstod ulykken, fordi "Stevns Power" sejlede med for høj hastighed samtidig med, at ankerwiren fra "Castoro Otto" blev trukket for hurtigt ind. Så kom der vand på dækket, og skibet gik til bunds.
Kilde: Fyens.dk
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=971

Sikkerhedsproblemer på hver anden olieplatform
En stor del af medarbejderne på de mange olieplatforme i Nordsøen lever livet farligt. Over halvdelen af alle platforme i den britiske del af Nordsøen har massive problemer med sikkerheden.
Før jul kunne Nyhedsbrevet 3F fortælle, at det britiske arbejdstilsyn har nedlagt to produktionsforbud på A.P. Møller-Mærsks platforme i Nordsøen. Men Maersk Oil er langt fra det eneste olieselskab, der har problemer med sikkerheden på de britiske oliefelter. Det konkluderer det britiske arbejdstilsyn, Health & Safety Executive, efter at have gennemført en grundig undersøgelse af forholdene på næsten 100 oliefelter over tre år. Over 50 procent af platformene er i dårlig stand og har massive sikkerhedsproblemer, viser arbejdstilsynets undersøgelse. Health & Safety Executive konkluderer, at olieselskabernes topledelse ikke bruger penge nok på vedligeholdelse af platformene efter adskillige år med manglende investeringer. Derfor har tilsynet sent et opråb til landets politikere med krav om at få rettet op på forholdene.
Der er i alt 400 installationer i den britiske del af Nordsøen. Ifølge branchen har olieselskaberne brugt over 30 millioner på vedligeholdelse og sikkerhed de seneste år.
Kilde: Nyhedsbrevet 3F
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/01/02/131838.htm

Containerskib på grund ved Dover
Et 90,465 tons stort containerskib har siden onsdag siddet fast på en sandbanke ud for Dover.
Der menes ikke at være nogen risiko for, at grundstødningen fører til en forurening.
Tre slæbebåde gør her til aften endnu et forsøg på at trække det tysk indregistrerede containerskib "LT Cortesia" fri af sandbanken. Lykkes det ikke kan opholdet på sandbanken blive langvarigt.
Der går flere døgn, før tidevandet ved Dover igen bliver så højt. Sigtbarheden var god, og der blæste kun en svag vind, da det store containerskib med 4.148 containere ombord, gik på grund. Der er ikke konstateret nogen form for forurening i forbindelse med grundstødningen, men et engelsk miljøskib ligger standby ved skibet.
Kilde: Lloyds List
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=975

Olien runder for første gang 100 dollar
Prisen for en tønde amerikanske råolie nåede i dag for første gang nogensinde op på 100 dollar. De 100 dollar holdt dog kun kort, og prisen for en tønde olie til levering i februar, ligger onsdag aften igen under 100 dollar. Det er en kombination af voldsom efterspørgsel, ikke mindst fra kinesisk side, og stadig større problemer for selskaberne med at finde nye reserver, der på det overordnede plan har drevet prisen op. Dertil kommer så uroligheder i det olieproducerende Nigeria. På grund af urolighederne er produktionen skåret med en halv million tønder om dagen. Også usikkerheden om den politiske fremtid for Pakistan efter mordet på Benashir Bhutto, spiller ind.
Endelig har analytikerne særdeles pessimistiske forventninger til de amerikanske olielagre. De ugentlige tal offentliggøres i dag. Og de fleste venter at de vil vise et fald for 7. uge i træk.
Kilde: borsen.dk
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=974

Fortsat negativ tendens på tørlastmarkedet
Tørlastskibene havde kronede dage i 2007. Men sidst på året satte markedet sig, og den negative tendens er fortsat hen over årsskiftet. I dag faldt indekset yderligere 252 point og endte dermed på 8.891. Da tørlastmarkedet var på sit højeste i oktober sidste år, nåede Baltic Dry Index - som dækker 22 vigtige tørlastruter - op i et rekordhøjt niveau på 11.033.
Siden er det gået en støt tilbage, og i dag - den 2. januar - faldt indekset så yderligere 252 point til nu 8.891. Blandt de store danske rederier har Norden den største eksponering over for tørlastmarkedet. Men også Torm sejler med tørlastskibe.
Kilde: NetPosten
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=973

Dansk-tysk rederi modtager superløfter
J. Poulsen Shipping og rederiets tyske partner Harren & Partner, modtager om 14 dage det første af en serie på tre såkaldte semisubmersible heavyliftere. Skibene vil blive befragtet af datterselskabet "Combi Lift", hvor de vil indgår i den eksisterende flåde af heavylift skibe. Kort før jul blev "Combi Dock I" navngivet på Lloyd Werft Bremerhaven.
Skibet er på 11.000 TDW og har en samlet løfteevne på 700mt med egne kraner. Ejer af skibet er Dockship 1 ApS som er 100 pct ejet af Combi Dock A/S, der igen er et joint venture mellem Harren & Partner, Bremen og J. Poulsen Shipping A/S, Korsør.
Kilde: Maritimedanmark.dk
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=976

Det danske miljøberedskab er utidssvarende
Miljøskibene er alt for langsomme, og de kan ikke fjerne olie om natten eller i hårdt vejr. Og så er de danske miljøskibe heller ikke udstyret med elektroniske søkort.
Det danske beredskab mod oliekatastrofer til søs er fyldt med huller. Og det på trods af at risikoen for olieulykker med tankskibe er større end nogensinde før på grund af den stigende skibstrafik.
Danmarks to gamle større miljøskibe sejler så langsomt, at de vil være mindst 14 timer om at nå fra deres havn til et olieudslip i yderområder som Vadehavet, Skagerrak eller Østersøen ved Bornholm. En hurtig udrykning er ellers afgørende, hvis olien skal holdes fra kysterne.
Dermed kan Danmark ikke overholde de internationale tidsfrister i den såkaldte Helsinki-konvention, og myndighederne må sætte deres lid til de frivillige i Marinehjemmeværnet eller udenlandske miljøskibe. De danske miljøskibe har heller ikke elektroniske søkort.
Og i modsætning til eksempelvis svenske miljøskibe har de ikke udstyr til at observere olie i mørke. Heller ikke i hårdt vejr kan skibene gøre større nytte. Skibenes flydespærringer, der skal inddæmme olien, virker sjældent, hvis bølgerne er over 1,5 meter høje, hvilket de i eksempelvis Østersøen er i op til 30 procent af tiden.
Kilde: Nyhedsavisen
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=977

Fagbossers sammenhold smuldrer
Der er opstået alvorligt knas i sammenholdet blandt lønmodtagernes topforhandlere. En række magtfulde fagforeningsbosser beskylder nu i uhørt hårde vendinger FOA-formand Dennis Kristensen for at skabe uro omkring forhandlingerne. De frygter, at flere markante udmeldinger fra FOA-formanden øger risikoen for en storkonflikt.
Senest har Dennis Kristensen udtalt, at statsminister Anders Fogh Rasmussen bringer en konflikt nærmere ved i sin nytårstale at advare mod, at økonomien løber løbsk med høje lønkrav fra de offentligt ansatte.
"Vi har ikke brug for at piske stemningen yderligere op. Jeg mener faktisk, at FOA lagde en rygende pistol på bordet, inden statsministeren holdt sin tale, ved at melde ud, at de nærmest allerede er på vej i konflikt," siger Kim Simonsen, formand for HK/Kommunal.
Også akademikerne kritiserer FOAs formand for at være på konfliktkurs.
"Det er at gå for langt at sige, at statsministerens tale er indblanding i overenskomstforhandlingerne. Jeg undrer mig lidt over, at det netop er Dennis Kristensen, der bliver stødt. Han har jo talt for, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti skulle øremærke penge til bestemte faggrupper, og det er da decideret politisk indblanding," siger Sine Sunesen, topforhandler for statens ansatte og formand for Akademikernes Centralorganisation.
Dennis Kristensen er uforstående over for kritikken fra de øvrige fagbosser.
"Det generer mig, at den samme regering, som siger at de ikke vil blande sig i overenskomstforhandlingerne med en ekstra lønpose til kvindefagene, samtidig går ud og siger, at vi ikke må stille for store krav," siger Dennis Kristensen.
LO-formand Harald Børsting kræver fælles fodslag blandt fagbevægelsens topforhandlere.
Kilde: TV2.dk
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-9886357.html


Virksomheder har nemmere ved at få folk
Virksomhederne har ikke fået sværere ved at hyre folk trods rekordlav ledighed, viser ny opgørelse.
Det rekordlave antal ledige har ikke givet danske virksomheder større problemer med at hyre nye medarbejdere. Ifølge den seneste opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen forsøgte virksomhederne uden held at besætte 66.000 stillinger i andet halvår af 2007. Det er færre end samme periode året før, hvor der var 70.500 forgæves rekrutteringer og flere ledige. Køen af ledige er i månedsvis blevet kortere og kortere, men virksomhederne har ifølge opgørelsen ikke fået større problemer med at få nye medarbejdere.
Kilde: Ritzau
http://epn.dk/erhverv_samfund/arbejdsmarked/article1217420.ece

Rekordår for Øresundstrafikken
Trafikken over Øresundsbron er aldrig vokset så meget som den gjorde i 2007. I løbet af året er biltrafikken steget med 17 procent, sammenlignet med 2006, og antallet af togrejsende steg med cirka 24 procent. Det oplyser Øresundsbron i sin årlige opgørelse over brotrafikken. Drivkraften i trafikudviklingen er frem for alt pendlerne, som nu udgør næsten 18.000 mennesker. Fire ud af ti trafikanter på broen er pendlere, og af dem pendler langt de fleste fra en bolig i Sverige til et job i Danmark. - Det viser meget tydeligt, at borgerne har taget det fælles bolig- og arbejdsmarked til sig, og aktivt vælger hvor de vil bo, og hvor de vil arbejde. Manglen på arbejdskraft i Danmark ventes at vokse, og derfor regner vi med, at pendlertrafikken fortsætter med at vokse, siger Øresundsbrons markedsdirektør Jacob Vestergaard.
Sammenlagt har omkring 130 millioner rejsende passeret Øresundsbron siden indvielsen i 2000.
Kilde: DR.dk
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/01/02/121943.htm

Valutakurser
100 USD = 507,57 DKK (+0,04)
100 Euro = 745,52 DKK (-0,14)
Valutakurser.dk, 02/01 2008
http://www.valutakurser.dk/
 
Aktiekurser (sidste handel)
D/S Torm: 179 (+2)
APM A-aktie: 54.100 (+1.000)
APM B-aktie: 54.400 (+1.100)
D/S Norden: 564 (-6)
DFDS: 790 (-3)
Mols-Linien: 950 (0)
Børsen, 28/12 2007© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1