Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DAGEN
14/12-2007 09:41
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 15.00 DFDS
John Ibsen - 11.00 Den Maritime Pris, Udenrigsministeriet
Christian Petersen - 11.00 Den Maritime Pris, Udenrigsministeriet
Ole Strandberg - 11.00 Privat
 
FRA MEDIER
 
Ledelsesændringer i DFDS
DFDS Seaways er stadig ikke pengegivende nok, og passagerdelen i DFDS udgør lidt under 25% af den samlede omsætning. Størstedelen af indtægterne kommer fra fragtafdelingen, som langt har overhalet Seaways i størrelse. Pax-afdelingen er ikke tilfredsstillende, og selvom ambitionerne ved begyndelsen af 2007 er blevet opfyldt i nogen udstrækning, så skal der nu større ændringer til, udtaler administrerende direktør Niels Smedegaard. Som led i de fremtidige planer, vil en ny ledelsesstruktur træde i kraft fra 1. januar 2008. Herunder fratræder direktør for DFDS Seaways, Søren Jespersen. Niels Smedegaard afviser at Seaways dårlige resultater har forbindelse med Jespersens afgang.
Koncernledelsen vil fra 1. januar bestå af:
Niels Smedegaard, topchef og med midlertidigt ansvar for Seaways
Christian Merrild, finanser
Henrik Holck, Human Resources
Peder Gellert Pedersen, Ro-Ro og Terminals
Ole Sehested, Container og Trailer
RB-Børsen, 13/12 11.25
Iværksættere til søfart
Der sættes nu fokus på flere iværksættere i den samlede shippingbranche. Det er særlig befragtere og operatører der tænkes på som selvstændige shippingfolk. Sekretariatschef i Europas Maritime Udviklingscenter, Steen Sabinsky, søsætter i dag kampagnen "Ohøj, du blå iværksætter", i samarbejde med Søfartsstyrelsen og andre. Udviklingscentret har kontakt med en fond der gerne vil støtte 10 årlige virksomhedsideer med et uoplyst millionbeløb.
Børsen, 14/12, side 17
 
To pirater anholdt i Somalia
To af de somaliske pirater som kaprede "Golden Nori" og holdt skib og 22 besætningsmedlemmer fanget i 6 uger, er blevet arresteret i en nordlig somalisk provins.
Maritime Danmark/Tradewinds, 13/12 21.00, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=884
 
Olieudslippet fra Statfjord A platformen
Det tyder på at dårlig vedligeholdelse af olieforbindelsen fra platformen var årsagen til udslippet af 24.000 kubikmeter råolie for nogle dage siden. Den 25 kvadratkilometer store oliepøl driver stadig nordøst med omkring 1 knob, men vil formentlig ikke nå ind til en kyststrækning men langsomt opløses og sive til bunds.
Scandinavian Shipping Gazette, 13/12 14.26, http://www.shipgaz.com/news/index.php
 
Verdens største skibskøl
Det japanske Aker Yards Turku skibsværft er i gang med at bygge verdens to største passagerskibe nogensinde. Første sektion af kølen til den ene blev lagt på plads 11/12. Det var et løft på 450 tons til det 220.000 bruttotons store skib. Det første skib er planlagt til levering efteråret 2009, og det andet et år senere.
Scandinavian Shipping Gazette, 13/12 14.26, http://www.shipgaz.com/news/index.php
 
100 strejker efter fyring af faglig aktiv
En ansat på en byggeplads hos E. Pihl & Søn forsøgte at motivere et sjak af tyske murere, ansat hos en tysk underentreprenør, til at melde sig i fagforening. Alle er ansat ved et større renoveringsarbejde i Vejleøparken i Ishøj. Forsøget på at rekruttere de tyske arbejdere foregik i arbejdstiden og Pihl og Søn fyrede den pågældende medarbejder. Torsdag nedlagde 100 kollegaer arbejdet i protest mod fyringen.
 
Skæbnedag for konfliktretten
Tirsdag d. 18. december afgør EU-domstolen om blokade og sympatikonflikt mod udenlandske firmaer er i strid med EU-retten. Den danske regering har udtalt til EU-domstolen, at hvis domstolen afsiger en klar kendelse mod Sverige, vil Danmark ikke kunne opretholde den danske aftalemodel. Sagen drejer sig om et lettisk byggefirma som vandt en licitation i Sverige. Firmaet nægtede at tegne svensk overenskomst og henviste til lettiske aftaler hvilket afstedkom blokade og sympatikonflikt. Arbejdet gik i stå og februar 2005 enedes kommune og det lettiske firma om at hæve arbejdsaftalen. Det lettiske firma Laval gik efterfølgende konkurs. Svenske arbejdsgiverorganisationer indbragte sagen for den svenske arbejdsret med henvisning til EU's regler om arbejdskraftens fri bevægelighed. Den svenske arbejdsret har afgivet en foreløbig kendelse om at de faglige aktioner ikke var ulovlige, men den svenske domstol har alligevel indbragt to spørgsmål for EU-domstolen, hvorefter sagen genoptages i Sverige.
 
Slut med lønsedler på papir
Det har været på vej i flere år og fra 2008 bliver det obligatorisk for TDC's 13.000 medarbejdere at modtage lønoplysninger pr. mail. Planen har mødt stor modstand fra bl.a. Dansk Metal som repræsenterer 9.000 af medarbejderne og som har truet med retssag til støtte for krav om papirudgave af lønseddel, og det har fået ledelsen til at udskyde projektet. Sagen blev imidlertid ikke ført, og nu skal det være.
 
Ulovligt at arbejde 53 timer om ugen
En landmand er dømt til at betale 15.000 i erstatning til medarbejder hvis arbejdstid i ansættelsesaftale var aftalt til 53 timer om ugen. Det er ikke tilladt i følge det såkaldte arbejdstidsdirektiv hvorefter arbejdstiden i gennemsnit højst må være 48 timer om ugen.
 
De kristelige vil tilbyde medlemmer almindelig advokatbistand
Den kristelige fagbevægelse har indledt et samarbejde med Ret & Råd Djursland om at tilbyde medlemmerne juridisk rådgivning med forhold som ægtepagt, huslejekontrakter, køb og salg af bolig og lignende. Hvis rådgivningen munder ud i en aftale med advokaten, vil arbejde ske til en såkaldt fordelagtig pris. De kristelige mener at den ordinære fagbevægelse er blevet noget slidt i den almindelige opfattelse, udtaler advokat Mette Lykkegaard fra de kristelige der altså varsler nye kerneopgaver.
 
Søfart 14/12-2007
Eitzen spiller es ud på Øresund
Den har ladet vente lidt på sig fra værftet - den første afløser for de gamle Helsingør-Helsingborg-færger »Sundbuss Pernille« og »Sundbuss Magdelone«. Til gengæld håber det nye rederi på ruten, at den tager stikket hjem. Lyngsø Marine og ShipIT har begge assisteret rederiet med hver sin form for totalløsning.
- Portræt af en nybygning, 4 sider i Søfart
 
Dansk handelshus sikret ny østafrikansk kontrakt
Handelshuset Johs. Gram-Hanssen har vundet kontrakt på levering af foreløbig to skibe, som skal være med til at støtte udviklingen i Østafrika. Projektet omfatter i første omgang anlæggelsen af et værft i Tanzania, men aftalen kan også komme til at omfatte en hel række skibe og fartøjer. Projektet er støttet af Verdensbanken.

Dansk Rederi A/S og ID på nyt bulk-indkøb
Dansk Rederi A/S og ID har kontraheret to nybygninger fra et japansk værft. Der er tale om samme skibstype, som Lauritzen Bulkers bestilte fra værftet sidste år. De to skibe skal leveres i 2010 og 2011, og med den nye ordre er ID i alt oppe på fem kontraherede nybygninger fra japanske værfter alene i år. Dansk Rederis flåde af bulkcarriers tæller i øjeblikket yderligere fire skibe i størrelsen 33.000 - 70.500 t.dv.
Læs hele artiklen ONLINE.

Samsø Linien stopper
Samsø Linien nedlægger sig selv fra 1. oktober 2008, hvor driften af rederiets eneste tilbageværende rute, Kolby Kaas - Kalundborg, overdrages til Nordic Ferry Services A/S. Af hensyn til medarbejderne har Samsø Linien ønsket at få afklaring på rederiets situation inden jul. Samsø Linien forventer, at langt de fleste medarbejdere kan fortsætte i Nordic Ferry Services.

Job spares væk hos navigatører
Søfartens Lederes formand gennem ti år, Jens Fage-Pedersen, fratræder med årets udgang, idet foreningen nedlægger stillingen som fuldtidsansat formand. Udover denne besparelse vil yderligere to stillinger i sekretariatet blive nedlagt. Omstruktureringerne sker efter flere år med driftsunderskud. Ny formand for foreningen bliver dens nuværende næstformand, lods Peer Bøje Brandenborg.

Ny organisation på plads hos Clipper
Med etableringen af Clipper Marine Services er Clipper et egentligt rederi med egen teknisk organisation. Eksternt placeret teknisk management er for dyrt, når det gælder multipupose-skibene og tankskibsflåden, lyder konklusionen i Harbour House. Investeringen i den nye tekniske afdeling, der tæller 100 medarbejdere, har allerede vist resultater.

Know-how sikret i nye rammer
Da Torben Ravn valgte at sælge sit livsværk, BR Marine, var det først efter mange lange overvejelser. I dag er han ikke i tvivl om, at han gjorde det rigtige. Torben Ravn rundede for nylig de 60 år, men der er på ingen måde tale om nedtrapning. Han er ikke bange for at indrømme, at hans arbejde er hans eneste hobby - og at det er en udfordring for den nærmeste familie.

30 spørgsmål til de professionelle
Julekonkurrencen i Søfart er i år delt i tre: En knap så svær, en mellem og en svær. Spørgsmålene vil dog alle - som vanligt - dreje sig om årets gang i Søfart og Det Blå Danmark. Der er fine præmier i alle tre konkurrencer - og det står læserne frit for at deltage i alle tre. Svarfristen for alle tre konkurrencer er 18. februar 2008.

Stillingsannoncer
I denne uge 8 stillingsannoncer i Søfart. Se alle stillingsannoncer på www.soefart.dk.
 
Valutakurser
100 USD = 521,89 DKK
100 Euro = 759,20 DKK
Danske Bank, 13/12, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
APM A-aktie: 57.200 (+900)
APM B-aktie: 57.900 (+1400)
DFDS: 772 (-4)
D/S Torm: 193,25 (-6)
D/S Norden: 534 (+2)
Mols-Linien: 925 (-13)
Børsen, 14/12© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1