Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
12/12-2007 09:46
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 10.00 møde Kontaktudvalget
 
FRA MEDIER
 
Mærsk Mc-Kinney Møller køber personligt tørlastskibe
Mærsk-koncernen trak sig ud af tørlastmarkedet i 2002, men nu har seniorskibsrederen personligt købt 2 skibe til en samlet pris af 1 milliard kroner. Mærsk var personligt imod da koncernen forlod markedet i 2002 med Jess Søderberg ved roret, og genindtræder nu hvor netop dette marked anses for at have toppet en stort set uafbrudt vækst i de fem forløbne år med en tidobling af raterne. Set i bakspejlet var beslutningen i 2002 en af de mest uheldige i rederiets historie. Rederier som har tjent stort på udviklingen er Norden, Torm og Lauritzen.
De to skibe er bestilt i Korea og vil indgå i Mc-Kinney Møllers personlige forretning som stadig vokser.
Børsen, 12/12, side 1,12,13
 
Norsk protest mod russisk militærøvelse i Nordsøen
Rusland har overholdt internationale regler ved en militærøvelse i Nordsøen, men Norge protesterer mod at øvelsen har generet olieplatforme og helikopter-flyvinger til og fra land.
 
EU-kommissionen ser på dansk tonnageskat
Kommissionen vil konkret vurdere 3 anmeldte ændringer til den danske tonnageskatteordning, hvorefter rederierne kan betale skat efter deres størrelse og ikke efter deres indtjening:
1. Rederidrift som omfatter leje af skib og besætning (time-charter) kan omfatte 90% af rederiets samlede tonnage, mod hidtil 80%.
2. Rederiers indtægter fra skibspuljeordninger undtages for selskabsskat af indtægter fra skibspuljeordningen, uagtet tonnagen ikke medregnes ved tonnageskatteordningen.
3. Rederier som ikke tidligere har valgt tonnageskatteordningen, får i 2007 mulighed for at vælge ordningen med tilbagevirkende kraft fra 2001.
To andre ændringer har kommissionen allerede godkendt. Det drejer sig om:
1. Avancer ved salg af skibe kan indgå i tonnageskatteordningen.
2. En teknisk ændring som skal forhindre misbrug af ordningen.
Jyllandsposten/epn/RB-Børsen, 11/12 16.34, http://epn.dk/handel_service/transport_logistik/article1199213.ece
 
Kineserne må betale for forurening i dansk farvand
Da den kinesiske bulkcarrier "Fu Shang Hai" sank ved Bornholm for 4 år siden efter påsejling fra et polsk containerskib, blev over 400 tons olie skyllet op på kysterne efter forliset. Efterfølgende har der været langstrukne forhandlinger om erstatning, og det kinesiske rederi har nu accepteret at betale 24 millioner kroner i erstatning.
Maritime Danmark/TradeWinds, 11/12 14.37, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=859
 
Utilfredshed med Søfartsstyrelsens undersøgelser af "Villum Clausen"-uheld
3 bornholmere har nu sendt en klage til transportministeren i utilfredshed med Opklaringsenhedens undersøgelser efter forskellige uheld med "Villum Clausen" i Rønne havn. Det er forfatteren Rolf Bagger, professor dr.jur. Ole Espersen og ingeniør Jan Germundsen. De tre forstår ikke de modstridende forklaringer om for høj eller for lav fart eller at styreevnen svigter, uden der medfølger fyldestgørende forklaringer på hvorfor. De efterlyser konsekvensmæssigt en "egentlig uafhængig havarikommission for søfarten".
Bornholms Tidende, 11/12 side 6
 
Bendt Bendtsen giver pris til Hr. Møller
Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst at den nystiftede pris "Den Maritime Pris 2007" er uddelt til seniorreder Mærsk Mc-Kinney Møller. Prisen skal sætte fokus på det gode eksempel og på skibsfartens betydning for Danmark. Mc-Kinney Møller får prisen fordi han om nogen har skabt respekt om dansk skibsfart og bidraget afgørende til udviklingen af dansk kvalitetsskibsfart.
Jyllandsposten/RB-Børsen, 11/12 11.42, http://epn.dk/erhverv_samfund/article1198899.ece
 
Fagforbund splittes af DSB-aftale med Dansk Metal
DSB har aftalt med Dansk Metal at ofre for asbest udbetales en erstatning svarende til 1,5 gange den erstatning som Arbejdsskadestyrelsen udbetaler. Aftalen undrer 2 andre involverede fagforbund, HK og Jernbaneforbundet, som mente at de 3 forbund frorhandlede samlet med DSB. Næstformand i Jernbaneforbundet Henrik Horup, udtaler således til Ritzau, at han er dybt uforstående overfor aftalen, fordi DSB har taget en aftale som er til forhandling og underskrevet med Dansk Metal. DSB på sin side erkendte for et år siden at de havde overtrådt regler om håndtering af asbest, hvilket kostede bl.a. direktøren for DSB S-tog, Benny Würtz, jobbet. Med aftalen med Dansk Metal mener DSB nu at have vedstået sit ansvar.
 
Europas stærkeste fagbevægelse er markant svækket
Svensk LO har i løbet af 2007 mistet 100.000 medlemmer, medens de tilknyttede a-kasser har mistet 320.000. Det er en udvikling som har taget fart efter den nytiltrådte borgerlige regering før jul i 2006 vedtog en lovpakke med markante stramninger på a-kasse-området. Herunder kontingentstigninger på 250 kr/medlem om måneden kombineret med nedskæringer i ydelser og dagpengeperiode. Svensk LO er stadig topscorer i Europa med en organisationsprocent på 83, medens den danske ligger på en 2. plads med 75%. Begge fagbevægelser bygger på samvirke mellem fagforeninger og a-kasser, og i begge lande er organisationsprocenten for nedadgående. I det øvrige Europa er frafaldet endnu større. I Frankrig, Italien, Holland og Storbritannien er der forsvundet mellem 10 og 20% af medlemmerne inden for 10 år og i Tyskland err frafaldet på 30%.
 
3F mener det er farce at rygelov ikke håndhæves strengere
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan modtage klager, men vil ikke orientere Arbejdstilsynet som er udøvende myndighed. Når værtshuse og bankohaller erklærer at de ikke vil overholde loven (eller at de må lukke hvis de gør), så mener 3F at landets love skal overholdes. Der er endnu ikke givet bøder på området hvilket først vil ske efter 1. januar, og før bøder udskrives vil der blive givet en advarsel. Det er alt for slapt mener socialdemokraten Jens Christian Lund som har stillet spørgsmål til ministeren, men ikke er tilfreds med svarene.
 
Valutakurser
100 USD = 522,23 DKK
100 Euro = 759,13 DKK
Danske Bank, 11/12, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser - slutkurser
APM A-aktie: 57.200 (+900)
APM B-aktie: 57.900 (+1400)
DFDS: 772 (-4)
D/S Torm: 193,25 (-6)
D/S Norden: 534 (+2)
Mols-Linien: 925 (-13)
Børsen, 12/12© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1