Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
30/8-2007 09:23
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - Metal Søfarts tillidsmands- og bestyrelseskonference, Jørlunde
John Ibsen - tillidsmandskonference med DSRF og Søfartens Ledere
Jannik Madsen - Metal Søfarts tillidsmands- og bestyrelseskonference, Jørlunde
Ole Strandberg - a-kasse konference, Kobæk Strand
Christian Petersen - syg
 
FRA MEDIER
 
Nordvestpassagen kan bruges af skibe bygget til arktisk sejlads
Der er nu smeltet så meget is, at Nordvestpassagen mellem Canada og Nordpolen kan bruges som alternativ til Panama-kanalen. Der er kun mindre isflager tilbage som der kan navigeres rundt om. Nordmanden Roald Asmussen var den første det lykkedes at komme igennem denne historisk berømte rute i perioden 1903-06.
 
Halvårsregnskab fra Mærsk
Regnskabet levede op til markedets forventninger med et overskud på den nederste linie på 8,7 milliarder kroner. Det er en vækst på 23% til sammenligning med samme periode sidste år. Containerdelen påvirkede negativt med et underskud på 0,9 milliarder og en omsætningstilbagegang fra 75,4 til 70,5 milliarder. Sidste år, samme periode, gav containerforretningen imidlertid et underskud på 3,7 milliarder, Koncernen opjusterer nu sine forventninger til hele årsregnskabet og forventer et nettoresultat på 20% over 2006-regnskabet. Aktierne i koncernen faldt umiddelbart efter offentliggørelsen med henholdsvis 1500 og 1600 kroner.
 
Quatar giver mere olie til Mærsk end Nordsøen
Oliefelterne ved Quatar er blevet de største hos Mærsk. Selskabets andel af olieudvindingen steg fra 13 millioner tønder i første halvdel sidste år, til 21 millioner tønder i samme periode i år. Det samlede resultat af olie- og gasaktiviteterne faldt imidlertid som ventet til næsten det halve med et resultat på 3,3 milliarder kroner. Det er efterforskning, afskrivinger og en lavere pris pr. tønde olie som er baggrunden.
 
Mærsk's supermarkeder skæpper godt i kassen
Detailhandelforretningerne gav i første halvdel af året et overskud på 1,4 milliarder kroner, hvilket er en vækst på 0,3 mia. Væksten skyldes blandt andet udvidelser af antal butikker, men især finansielle poster.
 
Mest i avance ved frasalg
Den mest positive post på Mærsk-regnskabet er avance ved salg af skibe, rigge mv, på 3,6 milliarder, hvor analytikerne kun forventede 1,5 milliarder (og det bekymrer i børskredse).
 
Jess Søderberg om Mærsk-situationen
Hovedudfordringen for den nye topchef Niels Smedegård Andersen, bliver at sikre en tilfredsstillende indtjening for container-trafikken, slår den afgående topchef fast. Han afløses senest 1. december. Set bort fra container-delen mener Søderberg han afleverer et fantastisk selskab og er ellers ikke er ked af at forlade den tungeste post i dansk erhvervsliv. Han har været i Mærsk i 37 år, deraf 14 som topchef. Integrationen af P&O Nedlloyd har betydet en ordentlig nedtur med IT-problemer og faldende rater på sidelinjen. Der har nu i en længere periode været fokuseret på indtjening og IT-systemerne er tilbage på normalen. Man skal ikke købe når systemerne ikke er parat. Købet af Nedlloyd var i orden, men systemerne var det ikke.
 
Fokus på skibenes ISM-systemer
1. september 2007 startes en 3-måneders kampagne med fokus på skibsfartens ISM-systemer som vil blive underkastet en detaljeret inspektion. Det skal verificeres at systemerne ikke bare er "papir-tigre", men at skibsføreren er fortrolig med systemerne og besætningen kan kommunikere når de udøver deres pligter efter systemet. Tidligere inspektioner har især handlet om at sikre at systemerne eksisterede, men nu handler det altså om hvorvidt de også kendes og fungerer. Der ventes 4.500 inspektioner under kampagnen.
 
Slut med belgisk lodsstrejke
Efter 5 dages strejke blev der opnået enighed om ny lønaftale. Der har været kø i havnen under strejken, men onsdag morgen blev den bragt ned fra 41 til 20 containerskibe.
 
Forsker venter storkonflikt til næste år
Det politiske spil om lønningerne i det offentlige, som nu igennem en periode har raset i de danske medier, vil udløse en storkonflikt til næste år forventer arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Ålborg Universitet. Det beder politikerne selv om mener forskeren, fordi de formentlig ikke kan indfri lønkrav som de selv har signaleret og nu stillet i udsigt. Flere partier har stået i kø for at understøtte de kommende forventninger, herunder socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Det bliver et voldsomt spil, og forskeren mener arbejdsgiverne vil forlange time-out og derefter forlænge gældende overenskomster uændrede. Gætterier på valg til september eller oktober hænger sammen med frygten for en storkonflikt. hvor regeringen kan risikere at blive voldsom upopulær efter et politisk indgreb.
 
Bro over Kattegat til fordel for hele Danmark
En ny bro over Kattegat og et hurtigtog kan betyde 10.000-12.000 pendlere mellem Østjylland og Danmark forudser miljøchef Jesper Mølgård fra DSB. Ålborg på 2 timer og Esbjerg på 2½, det vil knytte Danmark sammen og gøre landet til en samlet metropol.
 
Flaskehals ved Lillebælt
En tredje Lillebælts-bro skal styre den fremtidige udvikling af det danske vej- og jernbanenet. Der er trafikpropper ved den nye Lillebæts-bro og trafikforskere anser en løsning på problemerne for at være vital for den videre danskie trafikudvikling. Der er foreløbigt 3 muligheder i spil og en infrastrukturkommission fremlægger endelig rapport til oktober.
 
3F stopper partistøtten til Socialdemokratiet
3 millioner årligt mister Socialdemokratiet efter 3F's hovedbestyrelse har besluttet at skære i budgettet og herunder de 3 millioner.
Danmarks Radio, diverse medier, 30/9
 
Valutakurser
100 USD = 561,28 DKK
100 Euro = 757,14 DKK
Den Danske Bank, 29/8, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser (slutkurser)
APM A-aktie: 68.900 (+600)
APM B-aktie: 69.900 (+900)
DFDS: 760 (0)
D/S Torm: 223,5 (+2,75)
D/S Norden: 470 (+3)
Mols-Linien: 700 (+49)
Børsen, 30/9© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1