Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
29/8 11:05
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - 14.30 syn/skøn boligforening.
John Ibsen - tillidsmandskonference med DSRF og Søfartens Ledere.
Christian Petersen - syg.
Jannik Madsen - bestyrelsesmøde Metal Søfart, Jørlunde.
 
FRA MEDIER
 
Søfolk fra "Danica White" hjemme
De fem gidsler fra "Danica White" landede tirsdag aften i Odense Lufthavn hvor de blev genforenet med deres familie. De fulgte alle rådet om ikke at møde pressen og skal nu prøve at få en normal tilværelse igen efter det næsten 3 måneder lange mareridt.
Rederen for "Danica White" Jørgen Folmer, venter på skibet i Djibouti.
 
Søfolkene blev fløjet direkte hjem til Danmark af et fly chartret af Søfartsstyrelsen. Udenrigsministeriet havde sammen med det danske politi lagt en jernring om de tidligere gidsler for at beskytte dem mod pressen efter råd fra krisepsykologerne. Psykologerne er hyret af Søfartens Arbejdsmiljøråd. "Danica White" ventes til Djibouti i dag hvor skibet vil blive tilbageholdt af bl.a. Søfartsstyrelsen.
 
Lufthavnsmyndighederne i Djibouti havde i går kortvarigt tilbageholdt en TV-journalist fra Danmarks Radio og hans tv-udstyr. Han havde forsøgt at rejse ind i landet sammen med en broder til en af søfolkene, med henblik på at lave en reportage om genforeningen mellem brødrene. Han manglede imidlertid de fornødne papirer som visum og tilladelse til at tage tv-udstyret med ind i landet.
 
Møde i søfartsstyrelsen om "Danica White" og pirateri
Mandag deltog CO-Søfart i 2 møder i Søfartsstyrelsen om pirateri, et sammen med de øvrige officersorganisationer og et sammen med 3F. På begge møder gav CO-Søfart, sammen med de øvrige organisationer, udtryk for at sømandslovens § 18 skulle ændres, således at det aldrig blev et problem for den enkelte søfarende at kunne komme hjem hvis skibet skal ind i farefyldt farvand. Som § 18 er i dag skal de enkelte søfarende selv betale deres hjemrejse og afløseres udrejse, for at kunne komme hjem. Derefter skal den søfarende føre en retssag for at få medhold i, at det var berettiget at rejse hjem, for at få sine penge igen fra rederen.
Det er CO-Søfarts holdning at staten må afholde udgifterne til hjemrejse og afløsers udrejse, således at den enkelte søfarende ikke kommer i den situation, at han ikke kan komme hjem, fordi han ikke har penge til dækning af rejseudgifter. Staten kan så efter at den søfarende er kommet hjem vurdere, om det var en berettiget hjemrejse eller ej, og så sende regningen videre til rederen eller den søfarende, alt efter hvad vurderingen ender med.
Samtidig gav CO-Søfart udtryk for at § 18 også burde ændres, således at den tillige omfatter skibsføreren og § 2 søfarende (reperatører m.m.) hvilket den ikke gør i dag.
DAGEN, 29/8
 
Nej til at sejle i piratfyldte områder
Socialdemokratiet støtter krav fra Søfartens Ledere og Sømændenes Forbund om at søfarende skal kunne sige nej til at sejle i piratfyldte farvande, uden det får økonomiske konsekvenser for den søfarende. "Der bør være klokkeklare regler, der sikrer søfolkene, så de har en valgmulighed", siger socialdemokratiets arbejdsmarkedsordfører, som mener det er oplagt Sømandsloven skal laves om.
 
Kapringen skal undersøges
Sømændenes Forbund/3F mener der er så mange ubesvarede spørgsmål omkring kapringen af "Danica White", at de ønsker Søfartsstyrelsen skal undersøge forløbet gennem sin opklaringsenhed. Søfartsstyrelsen overvejer forslaget.
 
Bedre retsstilling for søfarende
Sømandsloven er forældet og skal laves om så den giver en bedre retsstilling for den søfarende.
 
Containerrederierne opruster
Der er gigantiske nybygningsprogrammer hos containerrederierne og et egentligt udskilningsløb er i gang, medens der spekuleres i om Mærsk Line vil forsøge at opkøbe Hapaq-Lloyd. Både Mærsk Line og Hapag Lloyd var storindkøbere for et tocifret milliardbeløb i 2005, og begge kæmper i dag med indtjeningen. Mærsk Line har været ramt af massive IT-problemer siden overtagelsen af P&O Nedlloyd i 2005. Problemerne har dog ikke afskrækket Mærsk som har planer om investeringer på 24 milliarder USD, heraf 5,7 milliarder til containerskibe. Mærsk Line har nu 500 containerskibe og sidder på 16% af verdenshandelen. Samtidig fortsætter globaliseringen på fuld fart og igennem 20 år har der været 10% årlig vækst i containermarkedet.
Børsen, 29/8, side 4-5
 
Nordkinas største havn øger trafikken
Tianjin havn havde en vækst på 21% flere containere gennem systemet i første halvdel af 2007 til sammenligning med 2006. APM Terminals er involveret i havnen som ligger 120 km fra Beijing. Tianjin har planer om at udbygge kapaciteten med 68% frem til 2010, og netop nu er APM Terminals i et joint venture ved at bygge 3 nye bassiner til en samlet pris af 500 millioner USD.
Børsen, 29/8, side 22
 
"Villum Clausen" ikke velkommen i Ystad
Havnechefen i Ystad mener ikke "Villum" har fremtiden for sig med anløb i Ystad. Der kommer nye svenske miljøregler, og når 2 hurtigfærger kommer i gang fra 2011 mellem Rønne og Ystad, mener havnechefen ikke "Villum" får lov at anløbe Ystad. Havnechefen rynker i øvrigt også på næsen af "Villum"-lugten både når han er på havnekontoret og når han er hjemme i sin udestue.
Bornholms Tidende, 28/8, side 3
 
Bornholm har flere spørgsmål end svar
Formanden for Bornholms Passagerforening, Bjørn Carlsen, har ladet foreningens jurist se på Trafikstyrelsens seneste pressemeddelelse om den fremtidige trafikbetjening af Bornholm. I teksten står der at kapacitets- og betjeningsniveauet for Rønne-Køge ruten primært skal fastlægges under hensyn til godstransport, medens kapacitets- og betjeningsniveauet for Rønne-Ystad ruten primært skal fastlægges under hensyntagen til passagertrafikken. Det giver anledning til rigtig mange spørgsmål fra foreningen, herunder hvordan "primært" i den forbindelse skal tolkes.
Bornholms Tidende, 28/8, side 2
 
APM terminals med i opløb om ny havneterminal i Vancouver
I alt 4 store havneoperatører deltager i udbuddet om at drive en ny havneterminal "Terminal 2" i Vancouver, og heriblandt APM Terminals. Det ventes at tage 8 måneder før valget er faldet mellem de fire som er blandt top-operatørerne i verden. Den nye terminal vil øge kapaciteten i Deltaport med 2 millioner TEU.
 
Frit optag på officersuddannelser
I regeringens forslag til finanslov for 2008 er der lagt op til at indføre frit optag på skibsofficersuddannelsen og maskinmesteruddannelsen.
De hidtidige rammer har kunnet rumme alle kvalificerede ansøgere, men - set i lyset af erhvervenes efterspørgsel efter maskinmestre og skibsofficerer - ønsker regeringen nu at fjerne enhver potentiel barriere for øget rekruttering. Ordningen med det fri optag evalueres i 2009.
 
Arbejdsretsdom 24/8-2007
Arbejdsretten har afsagt kendelse i sag mellem Aller Press A/S og indklagede Dansk Journalistforbund og DM fagforeningen for højtuddannede. Sagen drejede sig om lovligheden af et blokadevarsel afgivet af et fagforbund med henblik på at opnå overenskomst for medlemmer, der arbejder på freelance basis i en medievirksomhed.
Arbejdsretten frikender Journalistforbundet og også DM fagforeningen for højtuddannede, som alene havde varslet sympatikonflikt. Når hovedkonflikten er lovlig kendtes også sympatikonflikten lovlig.
Arbejdsretten lægger vægt på at en stor gruppe journalister som udfører joyrnalistisk arbejde af samme karakter som de fastansatte medarbejdere, som betaler a-skat, som har delvist faste opgaver, og hvor redaktionen kan rette og tilskære i det leverede stof, ikke kan anses for at øve selvstændig virksomhed. Dansk Journalistforbund, som repræsenterer ikke mindre end 20 af de berørte medarbejdere, har derfor haft en faglig og anerkendelsesværdig interesse i at opnå overenskomst.
 
Valutakurser
100 USD = 559,90 DKK
100 Euro = 756,92 DKK
Den Danske Bank, 28/8, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser (slutkurser)
APM A-aktie: 78.300 (-1.700)
APM B-aktie: 69.000 (-1.900)
DFDS: 760 (0)
D/S Torm: 220,75 (-6,25)
D/S Norden: 467 (+9)
Mols-Linien: 651 (-24)
Børsen, 29/8© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1