Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
24/8-2007 10:35
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - møde DFDS
John Ibsen - maritim sikkerhed, sundhed og miljø
Christian Petersen - maritim sikkerhed, sundhed og miljø
Jannik Madsen - ferie
 
FRA MEDIER
 
Politisk flertal for ændrede regler for søfolks sikkerhed
I følge 3F vil både regeringen og Socialdemokratiet se på mulighederne for at bedre søfolks sikkerhed, efter "Danica White"-krisen nu har fundet en "lykkelig" afslutning. "Danica White"-forløbet vil blive kulegravet og Niels Sindal fra Socialdemokratiet udtaler at der skal ses på forsikring af søfolkene og andre tiltag som kan bedre de søfarendes sikkerhed i farlige farvande, herunder også sølovsændringer som sikrer skibene bedre. Sindal mener nu at effektive løsninger må ske gennem FN's arbejdsorganisation ILO. Bendt Bendtsen har i pressemeddelelse skrevet at søfartens parter vil blive indkaldt til drøftelser. Jens Hald Madsen fra Venstre udtaler at han er parat til at gøre forsikring lovpligtig. Henrik Berlau fra 3F advarer mod forsikringer fordi de vil gøre kapring af danske skibe mere attraktivt. 3F har besluttet at rejse sag mod Udenrigsministeriet for erstatningsansvar til besætning og familie fra "Danica White" for tort. Efter 3F's mening er Udenrigsministeriet ansvarlige for at have overladt ansvaret til rederiet.
 
Danske virksomheder forsikrer sig mod pirateri, men vil ikke tale om det
Forsikring mod pirateri findes, men det er risikofyldt i sig selv at tale om det. Snak om emnet kan øge lysten til at gå efter et bestemt flag. Den internationale virksomhed Marsh, som arbejder med forsikringsmægling og risikovurdering, udtaler at danske rederier og virksomheder der arbejder i risikofyldte områder, ofte har særlige forsikringer. Som eksempel nævnes en stor dansk virksomhed som har tegnet en forsikring på 50 milliooner kroner med en årlig præmie på 72.000 kroner. Hvis en virksomhed er forsikret på denne vis og ulykken sker, vil forsikringsselskabet uden yderligere omkostninger bistå virksomheden med eksperter i frigivelses-forhandlinger.
 
"Olfert Fischer" er med i kamp mod pirater
Det danske flådefartøj deltager nu i en hel ny type NATO-aktion som skal stramme grebet om pirater omkring Afrika. "Olfert Fischer" har netop forladt Guinea-bugten og skal sammen med 5 andre NATO-fartøjer vise flaget i de farlige områder og holde øje med pirater og smuglere. Styrken fortsætter rundt om Afrika og skal også til Somalia. Man forventer ikke at fange pirater, men at lære farvandene bedre at kende for fremtidige opgaver.
 
Sikkerhed mod pirateri skal haste-kulegraves udtaler Bendt Bendtsen
Bendt Bendtsen fortsætter:
- Jeg er meget tilfreds med, at generalsekretæren for FN’s Søfartsorganisation har kontaktet FN’s generalsekretær om situationen i Somalia og i øvrigt prioriterer indsatsten mod sørøveri højt. Vi skal også i fremtiden have stor fokus på området også internationalt.
- Vi skal i Danmark se på, hvad der kan gøres for at forebygge lignende situationer. Det er helt oplagt, at vi også må se på, om de eksisterende forholdsregler på skibene og i rederierne er tilstrækkelige. Jeg har bedt Søfartsstyrelsen om straks at drøfte det med erhvervets parter. Det er ikke muligt helt at fjerne risikoen for sørøveri overalt i verden. Men det er vigtig, at vi lærer af det, der er sket for at undgå lignende situationer.
 
De frigivne søfolk vil ikke møde pressen ved hjemkomst
Når gidslerne kommer hjem i Søfartsstyrelsens chartrede fly, vil de ikke møde pressen til en pressekonference. Det er også anbefalingen fra krisepsykologer som bemærker at der har været alt for mange tilfælde hvor mennesker efter traumatiske oplevelser har fortrudt umiddelbare udtalelser til pressen. Det skal være de 5 søfolks egen beslutning om og hvornår de vil fortælle om der oplevelser under den eneste skibskapring i dansk søfarts nyere historie.
 
Kasinodrift og andre lokkerier skal få flere kunder til DFDS
Der har været efterspørgsel om kasinodrift på DFDS's passagerskibe og rederiet har ansøgning i justitsministeriet om tilladelse, men det trækker ud med sagsbehandlingen. Det er mere generelle overvejelser om hele spil-markedet som lige nu blokerer for konkrete sagsafgørelser. Særlig amerikanske, kinesiske og japanske passagerer efterlyser rouletter ombord på skibene som kæmper med hård konkurrence på rejsemarkedet. Også andre tiltag som tapas-inspireret buffet og gæstekokke skal lokke flere passagerer til skibene som ellers i år melder om fuldt belagt i højsæsonen.
 
Tilfredshed med udviklingen i DFDS Seaways
DFDS's topchef siden nytår, Niels Smedegaard, er særlig tilfreds med udviklingen hos smertensbarnet DFDS Seaways, som i første halvdel af 2007 har vist bedre indtjening med 2-3%. Der har været indkøringsvanskeligheder med den nye rute mellem Bergen og Newcastle, men det går altså alt i alt bedre selvom der ikke er tale om "syvmileskridt" udtaler Smegaard. På fragtområdet har der været mængdefremgang på 4%, bl.a. trukket af det lukrative Østersø-marked på hvilket DFDS er på udkig efter udvidelser. Niels Smedegaard lover mere nyt fra en strategikonference i september og flere tiltag er ved at få den sidste finpudsning.
 
Opjusteringer af forventninger i DFDS
Et positivt resultat for det første halvår af 2007, får DFDS til at hæve forventningerne til helårsresultatet med 18%. Samlet er koncernens halvårsresultat hævet med 15% i forhold til samme periode sidste år. Det er særligt DFDS Tor Lines som bærer væksten, men også passagerforretningen som i årevis har skrantet viser nu resultater på plussiden. I første halvår har der således været 7% flere pax til sammenligning med sidste år.
 
Dansk Metal mener topskatten skal sænkes yderligere
Metal foreslår topskattegrænsen sat tredobbelt op til sammenligning med regeringens nuværende forslag. Det er fagforbundene hvis medlemmer mærker topskattens betydning som nu rører på sig i debatten om topskattegrænsens placering. Thorkild E. Jensen fra Dansk Metal udtaler således, at topskattens formål var at "ramme" de højestlønnede, men nu er virkeligheden sådan at hver 3. metaller sniger sig ind i topskatteskatteområdet hvor der beskattes med 63%. Bente Sorgenfrey fra FTF er på samme linie og blandt FTF-medlemmer betaler 4 ud af 10 topskat i dag (3F har en anden holdning til regeringens forslag).
Børsen, 24/8, side 1, 18 og 19
 
Mols-Linien opjusterer
Trods fald i antal overførte biler og lastvogne, opjusterer Mols-Linien forventningerne på baggrund af bedre resultat og omsætning. Rederiet har haft sikret relativt lave brændstofomkostninger og der er fremgang i antallet af forretningsrejsende.
Børsen, 24/8, side 6
 
Stor vækst hos D/S Norden
Pengene er "væltet" ind i 2007 med baggrund i de voldsomme vækstudviklinger i særlig Indien og Kina. Aktionærerne har været tilfredse med rederiregnskabet og aktien er sendt 3,8% i vejret. Raterne for rederiets primærområde, tørlast, er til sammenligning med samme tid sidste år steget med 43%. Selskabet forventer nu et årsresultat på ca. 3 milliarder kr.
Børsen, 24/8, side 12
 
Sejler måtte selv betale
En sejler som påsejlede en sten ved Læse må selv betale reparationen til en kvart million kroner, uagtet han fulgte et søkort fra Kort og Matrikelstyrelsen som erkendt var fejlbehæftet. Men sejleren fulgte ikke den anbefalede sejlrute og måtte derfor indse at han bar en risiko, har Højesteret nu afgjort. Sø- og Handelsretten havde tidligere dømt Kort og Matrikelstyrelsen til at betale regningen.
 
"Søfart" 24/8-2007
Sømandskirker klemt økonomisk
En større sparerunde venter de danske Sømandskirker, hvis ikke Staten øger sit tilskud for næste år. Uden større statstilskud skal Sømandskirkerne finde besparelser for to mio. kr. på et samlet budget på 7,5 mio. kr. -Færre skibsbesøg på grund af reduceret personale kan blive konsekvensen, siger A.O. Andersen, formand for Danske Sømands- og Udlandskirker.
 
SIMAC-direktør til kamp mod myter og usandheder
På SIMAC har direktør Torben Jessen besluttet sig for at tage kampen op mod det, som han kalder myter og usandheder om såvel SIMAC som skibsofficersuddannelsen. -SIMAC vil i fremtiden profilere sig mere i medierne, lyder Torben Jessens strategi.
 
ID fortsætter skibsindkøb
Investeringsgruppen Danmark tilføjer sidste uges indkøb af handysize-nybygninger med endnu to handysizere. De senest indkøbte skibe har godt ti år på bagen og bliver i ID regi placeret i to selvstændige selskaber.
 
Dobbelt op til Bornholm
Det politiske forlig om trafikbetjeningen af Bornholm betyder, at den daglige godstrafik til og fra Bornholm skal varetages af én kombifærge mod i dag to. Til gengæld skal den kunne rumme mindst 1.500 lanemeter lastbiler, hvor »Dueodde« og »Hammerodde« kun har plads til 1.200 lanemeter. Antallet af hurtigfærger tænkes fordoblet fra én til to, og som reservefærge skal der beholdes en færge i samme rolle som »Povl Anker«.
 
Svitzer satser på organisk vækst
Svitzer har mere end fordoblet sin egen størrelse over de seneste år -senest har væksten omfattet købet af Adsteam. Dygtig central - og ikke mindst decentral - ledelse for rederiets syv kerneforretningsområder og otte regionale afdelinger har sikret, at Svitzer er styret klar af de store fusionsproblemer - og nu er klar til nye vækstformer.
 
Stor kinesisk ordre til Oxymat
Firmaet Oxymat i Helsinge har modtaget en ordre på fire af deres specielle nitrogenanlæg - med en option på yderligere seks anlæg. Ordren kommer fra Skaugen-Wuzhou Shipbuilding Co. Ltd. (SWSC) i Kina. Værftet er, som navnet indikerer, et joint venture mellem den norske Skaugen-koncern og Taizhou Wuzhou værftet, der ligger i Zhejiang provinsen.
 
Valutakurser
100 USD = 563,22 DKK
100 Euro = 756,66 DKK
Den Danske Bank, 23/8, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser (slutkurser)
APM A-aktie: 68.900 (-200)
APM B-aktie: 69.800 (-500)
DFDS: 773 (+28)
D/S Torm: 210,5 (+3)
D/S Norden: 452,5 (+16,5)
Mols-Linien: 675 (+15)
Børsen, 24/8© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1