Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
10/8-2007 12:00
CO-SØFART KALENDER
 
Christian Petersen - ferie
John Ibsen - ferie
 
FRA MEDIER
 
Store tal for nybygning af danske skibe
Ved udgangen af juni var der omkring 300 skibe i nybygningsordre til levering kommende år og til en værdi af 81 milliarder kroner. Målt på antal skibe svarer progranmet til en vækst på 59%, mens der i dødvægt er tale om mere end en fordobling. Den nuværende tonnage er på 10,5 mio TDW medens der er ordrer for 15 mio. TDW. Danmarks Rederiforening udtaler at nybygningsprogrammet 'underbygger troen på, at væksten vil fortsætte de kommende år'.
 
Konkurrent til Mærsk rejser kapital til nye skibe
Det næststørste containerrederi i Asien, China Shipping Container Lines, er i færd med at rejse 1,3 milliarder dollar fra børsen til bl.a. finansiering af skibsindkøb, og aktiemarkedet har taget godt imod meddelelsen, som har givet en kursstigning på 4,3% for rederiet. Derimod falder Neptun Orient Lines fra Singapore med ca. 8% og flere andre rederier oplever kursfald på 5-6%.
 
Containerrederierne ryster på hænderne
Stigende oliepriser og lavere dollarkurs betyder nu at container-besejlingen fra Europa til Asien indtjeningsmæssigt ser mere tvivlsom ud. Efter et prisfald på 7% sidste år var der ventet positiv udvikling i år. Men der er nu igen stor nervøsitet og rederisammenslutningen "Far Eastern Freight Conference" erklærer nu, at "drastisk handling er nødvendig". Sammenslutningen foreslår bl.a. at pålægge kunderne brændstoftillæg og valutatillæg. Der er ubalance i historien som skal rettes op, medmindre man vil risikere en negativ spiraleffekt. Danmarks Rederiforening håber at EU-kommissionen i den forbindelse ikke vil lægge for mange hindringer i vejen for samarbejdet mellem rederierne
Børsen, 10/8, side 4-5
 
521 har mistet livet ved oversvømmelser i Sydasien
Efter 2 nugers unormal kraftig regn i Sydasien er der nu i alt fundet 521 omkomne. Samtidig er 19 millioner afskåret fra omverdenen. Det er regn over Indien, Bangladesh og Nepal som har fået floder til at gå over deres bredder og har oversvømmet landsbyer og marker.
 
Danmark i fart for rettighedskampen om Nordpolen
Det bliver med en russisk atomisbryder i front danske forskere nu på isbryderen ""Oden" stævner ud for at foretage nye undersøgelser som kan begrunde danske rettighedskrav over Nordpolen. Danmark tilsluttede sig i 2004 FN's havretskonvention, som muliggør at kyststater kan hævde nationalitetsrettigheder på den anden side af 200 sømilegrænsen. En række kriterier vedrørende havbundens beskaffenhed skal i den forbindelse være opfyldt, og forskerne skal nu se nærmere på en undersøisk bjergkæde ved navn "lomonosovryggen" som spiller en central rolle. Bjergkæden strækker sig 1800 kilometer under Polhavet fra Grønland til Sibirien. Det antages at det for Danmark er teknisk muligt at gøre krav gældende på hele Nordpolen i henhold til havretskonventionen. Både Canada, Rusland og USA deltager i kampen om nordpols-rettigheder og for et par uger siden plantede russerne et flag 4000 meter under havoverfladen over selve Nordpolen. Afgørelsen kan i sidste ende lande hos FN-domstolen i Haag. Kontorchef i Videnskabsministeriet Thorkild Meedom udtaler at det er nu eller aldrig, og områder kan vise sig attraktive om 100 år. Den danske ekspedition er planlagt til lidt over en måned, og svensk og russisk isbryderassistance alene koster 700.000 kr. om dagen.
Information, 9/8, side 1+22
 
Er det russisk bluf med flag på havbunden over Nordpolen?
Der er tilsyneladende ikke tvivl om at russerne var nede og plante flag, men nu viser det sig at nogle af de billeder fra historien som er gået verden rundt er rent bluf. En finsk avislæser mente at kunne genkende nogle billeder fra filmen "Titanic", og en finsk avis kan nu bekræfte at billederne er fra de samme to u-bådes deltagelse i filmen.
 
Arbejdsretsdom 9. august - 3F mod Nestlé Danmark A/S
Sagen omhandlede om chaufførerne i Nestlé Danmark er omfattet af 3F-overenskomst, eller om der er indgået bindende aftale om at chaufførerne i virksomheden, som er medlem af Dansk Industri, er omfattet af Industriens Overenskomst.
I Arbejdsrettens begrundelse konkluderes at der har været tale om manglende bemyndigelse hos forbundets industrigruppe i forhold til en overenskomst med forbundets transportgruppe. Det kan ikke lægges Nestlé til last, men Dansk Industri skal betale kr. 25.000 til 3F i bod, fordi de ikke har sikret sig at bemyndigelsesforholdene internt i 3F har været i orden.
 
"Søfart" - fredag d. 10. august
JL ud af reeferfarten
Efter længere tids nedtrapning indenfor reeferfarten har rederiet Lauritzen solgt sin andel i NYKLauritzen-CoolAB. Køberen, NYK, viderefører selskabet som NYKCool AB. Efter frasalget vil Lauritzen koncentrere sig om produkttank, tørlast og gastank.

Nok to tyrkere til Uni-Tankers
Uni-tankers fortsætter sin udvidelse af flåden med to tankskibe på 18.000 t.dv. Skibene bliver de største skibe i rederiet og forventes leveret i løbet af de næste seks måneder.

Sound VTS går i luften
Øresund får atter VTS, når Danmark og Sverige i fællesskab åbner Sound VTS i næste uge. Pilotprojektet har som noget nyt to chefer: En dansk og en svensk.

Dansk regelsæt ud i engelsk version
Søfartsstyrelsen er i færd med at oversætte det samlede danske regelsæt til engelsk. Det sker som led i regeringens maritime handlingsplan, og første del ligger allerede klar på Søfartsstyrelsens engelsksprogede hjemmeside.

En stiftelse fyldt med minder runder 125 år
Stiftelsen bag skoleskibet »Georg Stage« fejrer sin 125-års fødselsdag. På trods af at handelsflåden ikke længere er sejlførende, mener kaptajnen på skibet, at der stadig er belæg for at anvende »Georg Stage« som platform - både i uddannelses- og rekrutteringsøjemed.

Nicheforretning bag stor vækst hos bunker-firma
Firmaet Monjasa blev grundlagt for fem år siden af to unge mænd, der kom fra stillinger i Dan-Bunkering. Ved at satse på nicheforretninger er firmaet i dag vokset til 25 ansatte på land og en omsætning, der har rundet 1 mia. kr. Monjasa har dog stadig planer om yderligere vækst.

Her kommer verdens bedste EH101'er
Flyvevåbnets nye redningshelikopter, EH101, er så småt ved at være klar til at tage over efter den gamle Sikorsky S-61. Udskiftningen sker dog først efter en lang periode med indkøring og omskoling.

MAN Diesel og HHI i Ulsan
Søfart har besøgt verdens største motorfabrik, MAN Diesel, og HHI-værftet, der i gennemsnit afleverer mere end halvandet skib om ugen.
 
Valutakurser
100 USD = 557,16 DKK
100 Euro = 756,83 DKK
Den Danske Bank, 9/8, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser (slutkurser)
APM A-aktie: 68.300 (-1600)
APM B-aktie: 69.300 (-1700)
DFDS: 720(-18)
D/S Torm: 202,25 (-10)
D/S Norden: 413,5 (-41)
Mols-Linien: 580 (0)
Børsen, 10/8© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1