Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
11/1-2007 12:25
CO-SØFART KALENDER

Ole Strandberg – ferie

FRA MEDIER

LO sætter tal på lønkrav
LO-formand Hans Jensen satte onsdag aften tal på fagbevægelsens lønkrav under overenskomstforhandlingerne. Kravet er en lønfremgang på minimum 10.000 pr. år til LO’s medlemmer, hvilket svarer til et gennemsnit på 4 pct. Hans Jensen mener, at det er et rimeligt krav, som kan gennemføres uden at ødelægge jobfremgangen, konkurrenceevnen og reallønnen.
 
Villum venter
Der er endnu ikke taget hul på reparationen af den bornholmske hurtigfærge ”Villum Clausen”. Ventetiden skyldes, at man dels mangler et ledigt værft og dels venter på reservedele. Bornholmstrafikken tvivler nu på at Villum er tilbage i drift i indeværende måned, men man håber den kan være tilbage til skolernes vinterferie i uge 8.
Bornholms Tidende, 10/1, side 6
 
”Den danske model” truet
EF-Domstolen behandler for tiden en sag, der kan få alvorlige konsekvenser for det danske arbejdsmarked. Sagen går på om det er foreneligt med EU-retten, at fagbevægelsen anvender blokade og sympatikonflikt for at få udenlandske virksomheder til at tegne overenskomst. Den konkrete sag er oprindeligt anlagt ved den svenske Arbejdsdomstol af et lettisk byggefirma, men kan som nævnt få konsekvenser for den danske arbejdsmarkedsmodel nu hvor den er under behandling ved EF-Domstolen. Hvis der kommer en klar dom til fordel for det lettiske firma, vil vi i Danmark næppe kunne opretholde den unikke danske model for arbejdsmarkedet. En afgørelse ventes tidligst i efteråret 2007.
 
Søfartsstyrelsens væsentlige opgaver i 2007
Søfartsstyrelsen har indgået sin årlige resultatkontrakt med Økonomi- og Erhvervsministeriet. Kontrakten indeholder de strategiske sigtelinjer for styrelsen i de kommende år samt konkrete væsentlige resultater, som styrelsen vil nå i 2007.
De forventede resultater omfatter blandt andet:
- gennemførelse af Regeringens handlingsplan, Danmark som Europas førende søfartsnation
- fremme af danske interesser i EU-arbejdet, herunder arbejdet med kommissionens grønbog om en maritim politik
- nedbringelse af antallet af tilbageholdelser af danske skibe i udenlandsk havn - initiativer til at forbedre sejladssikkerheden
- nedbringelse af antallet af alvorlige arbejdsulykker
- initiativer til gennemførelse af ILO’s superkonvention om social sikring af søfarende.
Søfartsstyrelsen, 9/1, http://www.sofartsstyrelsen.dk/sw951.asp
 
Galathea 3
"Vædderens" position: 11/1 kl 09.00 UTC 43,5S 172,6E.
 
Valutakurser
100 USD = 588,91 DKK
100 Euro = 757,89 DKK
Danske Bank, 10/1, http://www.danskebank.dk/
 
Aktiekurser
APM A-aktie: 52.300 (+700)
APM B-aktie: 54.200 (+700)
DFDS: 792 (+4)
D/S Torm: 367 (+-4)
D/S Norden: 4850 (+1)
Mols-Linien: 474 (-1)
Børsen, 11/1, side 26
 
FRA FOLKETINGETS DAGSORDEN
4) Forespørgsel nr. F 19:
Forespørgsel til beskæfti­gelsesmini­steren [om kontanthjælpsloftet].
Af Anne Baastrup (SF), Thomas Adel­skov (S), Elisabeth Geday (RV) og Jørgen Arbo-Bæhr (EL) m.fl.
(Anmeldelse 07.11.2006. Fremme af fore­spørgslen vedtaget 09.11.2006).
5) 1. behandling af lovforslag nr. L 105:
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om an­svaret for styringen af den aktive beskæf­tigelsesindsats, lov om arbejdsløsheds­for­sikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om integration af udlændinge i Dan­mark, lov om statens voksenuddannelses­støtte og lov om godtgørelse ved delta­gel­se i erhvervsrettet voksen- og efteruddan­nelse. (Velfærdsreformen – forstærket indsats for at nedbringe ledigheden m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 13.12.2006).
6) 1. behandling af lovforslag nr. L 104:
Forslag til lov om ændring af lov om an­svaret for og styringen af den aktive be­skæftigelsesindsats, lov om fleksydelse og integrationsloven. (Kommunernes kon­trol­­­muligheder).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
 
 
VELUX 5 OCEANS
Tid forløbet 11/1 1130z 72 dage 07 timer 22 minutter


web(44)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1